Existuje objekt. Je pro něj alokováno 15 kW elektřiny, 3 fáze.
Mistr tvrdí, že 15 kW je s třífázovým proudem a s jednofázovým proudem se nějak promění na 24 kW.
Pokud tomu rozumím, u jednofázových jednoduše rozdělí 5 kW na fázi a je to.

Mohl bys mi pomocí vzorců vysvětlit, jak se to vlastně stane, abych to mohl zavřít, jelikož sám nejsem vyučený elektrikář, ale chápu, že 15 kW je 15 kW a v žádném případě nemůže narůst výkon.

Jsi blíž pravdě než tvůj předák)))
Zde se musíte zaměřit na 2 důležité body:
1. Dokument potvrzující „přidělení“ výkonu pro objekt se nazývá Power Permit, jasně uvádí, zda je přidělen jednofázový nebo třífázový výkon. Jaké další rozhovory lze vést o přechodech z třífázového na jednofázové? Jak to udělá váš elektrikář?
Doklad potvrzující skutečnost a hranici mezi elektrickými sítěmi Odběratele a organizací elektrické sítě se nazývá Osvědčení o rozvaze a provozní odpovědnosti. Specifikuje hranice vlastnictví rozvahy a provozní odpovědnosti mezi společností elektrické sítě, účastníky a účastníky, jakož i vlastnictví rozvahy a odpovědnost za údržbu zúčtovacího (komerčního) systému měření elektřiny. hranice rozhraní sítí, hodnocení ochranných spínacích zařízení atd. Toto je další potvrzení typu sítě a množství výkonu.

2. Vyhrazený třífázový výkon 15 kW.
Moc, jak se říká, je v Africe moc. Hlavním rozdílem jsou proudy (proud), které protékají buď dvěma nebo čtyřmi vodiči.
Pokud je síť jednofázová, pak veškerý přidělený výkon poteče dvěma vodiči (fázově pracovní nula) a průřez vodiče v tomto případě bude roven: 15000/220 = 68 Ampérů, pak podle tabulka PUE. 1.3.4. u měděných vodičů bude průřez vodiče 10 mm2.
Na vstupu bude s největší pravděpodobností instalována ochrana (jednofázový jistič) 80 A.
Poznámka: Tento případ je nepravděpodobný, protože zatížení sítě takovým jednorázovým zatížením znamená vytvoření velkých fázových nevyvážeností. Je nepravděpodobné, že by s tím Sítě souhlasily. Pravděpodobný je tedy druhý případ, kdy je zatížení rozloženo rovnoměrněji mezi fázemi.
Pokud je síť třífázová, pak veškerý přidělený výkon poteče třemi vodiči (3 fáze) a průřez vodiče v tomto případě bude roven: 15000/(1,732*380)= 22,8 A, pak podle tabulky PUE.
1.3.4. u měděných vodičů bude průřez vodiče 2,5 mm2.
Na vstupu bude nejspíše instalována ochrana (třífázový jistič) 25 A

READ
Jak se připojit k vodovodu v zemi?

To je celá matematika až na cent.
Ať už je to dobře nebo špatně, vše závisí na spotřebitelích, kteří budou k síti připojeni. Ale řekl bych, že to není špatné.
V případě třífázové sítě může být každá fáze zatížena maximálně hodnotou vstupního jističe. No a co? Je nepravděpodobné, že by v zařízení byly tak výkonné jednofázové spotřebiče, takže všechny řeči o zázračných přeměnách energie jsou nesmyslné a nesprávné.
V žádném případě k přeměně 15 kW na 24 kW při přechodu z třífázové sítě na jednofázovou nedojde. Ano, je jednodušší říci, že spotřebované zátěže budou „rozloženy“ do tří fází, ale celkem ne více než 15 kW (nebo spíše ne vyšší než jmenovitý výkon ochranného zařízení na vstupu).

To je správně. Výkon jednofázové sítě P=Uph*Iphcosf Třífázový výkon P=3Uph*Iphcosf. U jednofázové sítě bude proud přibližně 15000/220=68A au třífázového bude 15000/3*220 = 23A v každé fázi. Upřednostnil bych (pokud nejsou třífázové stroje) jednofázové, protože je obtížné udělat zátěž symetrickou a proto nadproudová ochrana každou chvíli vypne.

Předák je blázen, nic neví. S jednofázovým proudem se výkon dokonce sníží! Protože samotný zatěžovací proud bude klesat podle vzorce: P=I*U, a protože jsou 3 fáze, dostaneme celkový výkon 3P = I*U.
Nyní pojďme analyzovat výpočet, abychom viděli, co máme víc
3P=I*380 nebo 3P=I*220, nejprve vezmeme proud I rovný, je jasně vidět, že v tomto případě má jednofázový obvod menší výkon. A abyste získali stejné nebo dokonce více, musíte zvýšit proud jeden a půlkrát, je jasné, že budete muset zvětšit průřez žil kabelu.
Závěr, při stejném průřezu kabelu je celkový výkon jednofázové sítě přibližně jedenapůlkrát nižší, ve vašem případě ne 24, ale pouze 10 kW.