Při nákupu šroubováku je jedním z hlavních parametrů, kterému byste měli věnovat pozornost, čísla na sklíčidle. Označují dva důležité parametry – maximální průměr vrtání a krouticí moment.

První číslo obvykle udává maximální průměr vrtáku nebo šroubu, se kterým si šroubovák poradí. Čím větší číslo, tím větší průměr možného vrtání. Pokud často pracujete s velkými šrouby nebo vrtáky, budete potřebovat šroubovák s velkým průměrem vrtáku.

Druhé číslo udává točivý moment, tedy sílu, kterou šroubovák otáčí šroubem nebo vrtákem. Čím vyšší číslo, tím větší točivý moment a rotační síla. To je užitečné, když potřebujete utáhnout velké šrouby nebo pracovat s houževnatými materiály.

Pokud neznáte přesné číslo, které potřebujete, měli byste se podívat na pokyny ke šroubováku nebo se obrátit na svého prodejce. Dodržování správných čísel na sklíčidle šroubováku vám pomůže vybrat ten správný nástroj pro vaši práci a jeho použití bude efektivnější a bezpečnější.

Čísla na sklíčidle šroubováku: úplné vysvětlení

Sklíčidlo šroubováku obvykle obsahuje čísla, která mohou mezi uživateli vyvolávat otázky. V tomto článku se podíváme na to, co tato čísla znamenají.

1. Napětí je první číslo na kazetě. Udává provozní napětí nástroje. Nejběžnější hodnoty jsou 12, 18 a 24 V. Čím vyšší napětí, tím větší výkon má šroubovák.

2. Kapacita baterie je druhé číslo na kazetě. Ukazuje, kolik ampérhodin (Ah) může baterie pojmout. Čím vyšší hodnota, tím déle můžete pracovat bez dobíjení.

3. Typ baterie – třetí číslo na kazetě. Označuje typ baterie použité ve šroubováku. Nejběžnější typy jsou Li-Ion (lithium iont) a Ni-Cd (nikl-kadmium). Lithium-iontové baterie mají vyšší kapacitu a menší paměťový efekt, ale tyto modely mohou být dražší.

4. Rychlost otáčení je čtvrtá číslice na sklíčidle. Udává, kolik otáček za minutu (RPM) může šroubovák dosáhnout. Jedná se o důležitý parametr, protože určuje rychlost práce a možnost použití nástroje v různých oblastech.

5. Maximální točivý moment je pátá číslice na sklíčidle. Udává maximální velikost točivého momentu, který může nástroj vyvinout. Čím vyšší hodnota, tím silnější může šroubovák utahovat a povolovat šrouby.

Nyní, když jste se seznámili se základními čísly na sklíčidle šroubováků, můžete se při nákupu nebo používání nástroje lépe rozhodovat.

Určení čísel na sklíčidle šroubováku

Sklíčidlo šroubováku je často označeno čísly, která poskytují důležité informace o jeho vlastnostech a vlastnostech. Pojďme zjistit, co znamenají:

 • Napětí (V): Toto číslo udává maximální napájecí napětí šroubováku. Obecně jsou nejběžnější hodnoty 18 V a 20 V. Čím vyšší je hodnota napětí, tím větší výkon má nářadí a tím lepší je jeho výkon.
 • Kapacita baterie (Ah): Tento parametr udává kapacitu baterie, která napájí šroubovák. Čím vyšší hodnota, tím déle může nástroj pracovat bez dobíjení baterie. Například 2 Ah baterie vám umožní pracovat déle než 1,5 Ah baterie.
 • Rychlost (ot./min): Toto číslo udává počet otáček za minutu, které může šroubovák vyvinout. Vysoký počet otáček zajišťuje rychlé provedení práce, zatímco malý počet je výhodnější pro přesné operace.
 • Utahovací moment (Nm): Tento parametr udává maximální utahovací moment, se kterým může šroubovák pracovat. Čím vyšší hodnota, tím větší flexibilita při výběru materiálů a úkolů, které nástroj zvládne.

Je důležité vzít v úvahu, že čísla na sklíčidle šroubováku se mohou lišit v závislosti na modelu a výrobci nástroje. Proto se před výběrem šroubováku doporučuje objasnit hodnotu každého parametru a porovnat jej s požadavky úkolů.

Význam první číslice

První číslo na sklíčidle šroubováku označuje průměr a délku šroubu, který lze s tímto nástrojem použít. V závislosti na výrobci a modelu šroubováku mohou být pro označení průměru a délky šroubů použita různá čísla.

Obvykle první číslo označuje průměr šroubu v mm. Pokud je například první číslo 3, znamená to, že průměr šroubu je 3 mm. Pro větší šrouby lze použít číslo 4 nebo 5.

Pokud je první číslo 0, obvykle to znamená, že šroubovák je navržen pro práci se šrouby různých průměrů. V tomto případě bude průměr šroubu určen jinými čísly na sklíčidle nebo bude uveden samostatně v návodu k nástroji.

První číslo může také udávat délku šroubu v mm. Pokud je například první číslo 2, znamená to, že šroub je dlouhý 2 mm. Pro delší šrouby lze použít číslo 3 nebo 4.

READ
Jak funguje nahřívací hřeben?

Při výběru šroubu pro použití se šroubovákem musíte věnovat pozornost prvnímu číslu, abyste se ujistili, že odpovídá požadovanému průměru a délce. Vyhnete se tak nesprávnému připojení nebo poškození nástroje.

Význam druhé číslice

Druhé číslo na sklíčidle šroubováku obvykle udává maximální točivý moment, který je nástroj schopen vyvinout.

Točivý moment se měří v Newtonech na metr (Nm) a je to fyzikální veličina, která charakterizuje sílu, kterou může nástroj otáčet nebo kroutit předměty. Čím větší krouticí moment, tím snazší bude otáčení šroubů, klíčů a dalších předmětů.

Druhé číslo na sklíčidle šroubováku může nabývat různých hodnot, např. 10, 20, 30, 40 atd. Každé číslo představuje rozsah krouticího momentu a čím vyšší číslo, tím větší krouticí moment nástroj má.

Pokud je například druhé číslo na sklíčidle šroubováku 20, znamená to, že nástroj může vyvinout krouticí moment v rozsahu od 10 do 20 Nm. Pokud je druhé číslo 30, znamená to, že nástroj je schopen pracovat s kroutícím momentem 20 až 30 Nm.

Určení správného točivého momentu závisí na konkrétní aplikaci a materiálu, se kterým pracujete. Pro lehké úkoly, jako je montáž nábytku, postačí nástroj s nízkým točivým momentem. Složitější úkoly náročné na sílu, jako je práce na kovových konstrukcích, mohou vyžadovat nástroj s vyšším kroutícím momentem.

Je důležité pamatovat na to, že použití příliš velkého utahovacího momentu pro konkrétní úkol může poškodit materiály nebo nástroje, proto se při výběru nejvhodnějšího utahovacího momentu doporučuje zvážit požadavky výrobce.

Význam třetí číslice

Třetí číslo na sklíčidle šroubováku udává počet otáček za minutu (ot/min), které je šroubovák schopen vyvinout během provozu.

Obvykle má třetí číslice hodnoty od 0 do 9. Vyšší hodnoty znamenají vyšší rychlost otáčení a tím i vyšší produktivitu šroubováku. V závislosti na modelu a výrobci se však hodnoty a jejich konkrétní význam mohou lišit.

Nastavitelné otáčky umožňují uživateli přizpůsobit rychlost nástroje tak, aby vyhovovala požadavkům konkrétního úkolu. Při práci s různými materiály a typy šroubů mohou být pro dosažení nejlepších výsledků nutné různé rychlosti otáčení.

Pokud třetí číslice na sklíčidle šroubováku chybí, znamená to, že zařízení má pevnou rychlost otáčení a nemá funkci nastavení. V takových případech se obvykle používá optimální rychlost vhodná pro většinu typů prací.

Analýza příkladů čísel

Čísla na sklíčidle šroubováku mohou obsahovat různé hodnoty, které označují vlastnosti sklíčidla a jeho funkčnost. Podívejme se na několik příkladů:

Příklad 1: 18V

Číslo “18” označuje napětí baterie, měřeno ve voltech. V tomto případě má šroubovák baterii s napětím 18 voltů. Tato hodnota udává výkon nástroje a ovlivňuje jeho výkon.

Příklad 2: 2.0 Ah

Číslo „2.0“ označuje kapacitu baterie, měřenou v ampérhodinách (Ah). V tomto případě má šroubovák baterii s kapacitou 2 ampérhodiny. Čím vyšší je tento indikátor, tím déle může zařízení pracovat bez dobíjení.

Příklad 3: 0-500 ot./min

Čísla „0-500“ udávají rozsah otáček sklíčidla měřený v otáčkách za minutu (ot/min). V tomto případě má šroubovák nastavitelnou rychlost od 0 do 500 ot./min. To vám umožní zvolit optimální rychlost v závislosti na úkolu.

Příklad 4: 25+1

Číslo „25“ představuje počet provozních režimů kazety. V tomto případě má šroubovák 25 provozních režimů, které lze zvolit v závislosti na úloze. Navíc je uvedeno číslo „1“, což znamená přítomnost režimu vrtání.

Příklad 5: 10 mm

Číslo „10“ označuje maximální průměr vrtání do materiálů, se kterými si sklíčidlo šroubováku poradí. V tomto případě může šroubovák vyvrtat otvory o maximálním průměru 10 mm.

Příklad 6: 30 Nm

Číslo “30” udává maximální točivý moment sklíčidla, měřený v newtonech na metr (Nm). V tomto případě má šroubovák maximální točivý moment 30 Nm, což určuje jeho schopnost utahovat a vyšroubovávat šrouby určitou silou.

Uvedené příklady demonstrují různé významy čísel na sklíčidle šroubováku a jejich význam při určování schopností a vlastností nástroje. Tyto hodnoty je důležité vzít v úvahu při výběru šroubováku pro konkrétní aplikace.

Proč je důležité znát význam čísel?

Světově proslulá a uznávaná značka šroubováků Makita se stala jedním z prvních výrobců, kteří začali uvádět čísla na sklíčidla.

Znalost významu těchto čísel hraje důležitou roli při výběru správného vrtáku nebo nástavce šroubováku a také zajišťuje bezpečnou a efektivní práci.

READ
Co se ničí anoda nebo katoda?

Zde je několik důvodů, proč je důležité znát význam čísel:

 1. Výběr správného vrtáku nebo bitu: Znalost významu čísel na sklíčidle vám pomůže vybrat vrták nebo bit, který odpovídá požadované velikosti otvoru nebo šroubu. To vám pomůže získat přesný výsledek a zabránit poškození materiálu. Pokud je například na sklíčidle uvedeno číslo 5, znamená to, že musíte použít vrták nebo bit o průměru 5 mm.
 2. Bezpečnost: Použití nevhodného vrtáku nebo korunky může vést k poškození nástroje, materiálu nebo dokonce osoby. Pokud například použijete vrták, který má příliš velký průměr, může sklouznout ze šroubu a způsobit zranění. Znalost významu čísel vám pomůže vyhnout se takovým situacím.
 3. Účinnost: Použití správného vrtáku nebo bitu vám pomůže provést práci rychle a efektivně. Pokud například použijete vrták s příliš malým průměrem, můžete strávit více času vrtáním otvoru a skončit s neuspokojivým výsledkem. Znalost významu čísel umožňuje optimalizovat pracovní proces.

Je důležité si uvědomit, že význam čísel na kazetě se může lišit v závislosti na výrobci. Přesné informace si proto vždy vyhledejte v návodu k obsluze pro váš konkrétní model šroubováku.

Jak vybrat správná čísla

Výběr správných čísel pro vaše sklíčidlo závisí na několika faktorech. Je důležité zvážit typ a velikost šroubu, materiál, do kterého bude šroub zašroubován, a požadavky na jeho pevnost.

1. Typ šroubu:

Prvním krokem při výběru správných čísel je určení typu šroubu, který bude použit. Některé typy šroubů vyžadují pro bezpečné a efektivní použití speciální bit. Například šrouby s plochou hlavou vyžadují nástavec s rovnou drážkou, zatímco šrouby Phillips vyžadují nástavec Phillips.

2. Velikost šroubu:

Dalším krokem je určení velikosti šroubu – průměru a délky. Obvykle je velikost šroubu uvedena na jeho obalu nebo v technických specifikacích. Různé velikosti šroubů vyžadují odpovídající čísla, aby bylo zajištěno správné zašroubování.

3. Materiál:

Při výběru správných čísel hraje roli také materiál, do kterého bude šroub zašroubován. Některé materiály, jako je dřevo nebo plast, mohou vyžadovat speciální čísla, aby se zabránilo roztržení nebo prasknutí. Kovové nebo betonové povrchy mohou naopak vyžadovat odolnější postavy.

4. Síla:

Některé projekty vyžadují silnější spojení než jiné. V takových případech je důležité zvolit správná čísla, která zajistí dostatečnou pevnost šroubu. Například při zajišťování těžkých předmětů nebo při práci s odolnými materiály, jako je kov nebo beton, možná budete muset použít větší čísla.

Je důležité pamatovat na to, že výběr správných čísel pro vaše sklíčidlo šroubováku zajistí nejen bezpečný a efektivní provoz, ale také pomůže zabránit poškození nástroje, šroubu nebo pracovní plochy.

Různí výrobci mohou mít své vlastní indexové systémy pro specifikaci velikostí a typů číslic. Před použitím nového sklíčidla šroubováku se doporučuje přečíst si pokyny výrobce a ujistit se, že jste vybrali správná čísla.

Přesná shoda čísel a sériových čísel

Čísla na sklíčidle šroubováku označují velikost nebo typ sklíčidla a odpovídající velikosti upevňovacích prvků, které lze s nástrojem použít. Každá číslice má svůj význam a odpovídá konkrétnímu sériovému číslu.

Níže je uveden seznam hlavních čísel, která se často používají na sklíčidlech šroubováků, spolu s jejich odpovídajícími sériovými čísly:

 1. 8 – odpovídá upevňovacím prvkům o průměru 8 mm.
 2. 10 – odpovídá upevňovacím prvkům o průměru 10 mm.
 3. 12 – odpovídá upevňovacím prvkům o průměru 12 mm.
 4. 14 – odpovídá upevňovacím prvkům o průměru 14 mm.
 5. 16 – odpovídá upevňovacím prvkům o průměru 16 mm.

Kromě velikosti upevňovacího prvku mohou čísla také označovat typ kazety:

 • Číslo 1 označuje bezklíčové sklíčidlo.
 • Číslo 2 označuje klíčem poháněné sklíčidlo.
 • Číslo 3 označuje rychloupínací sklíčidlo.

Proto při výběru spojovacích prvků pro práci se šroubovákem musíte věnovat pozornost číslům na sklíčidle, abyste vybrali správnou velikost nebo typ spojovacího prvku. V případě pochybností nebo pokud je vyžadováno speciální upevnění, nahlédněte do uživatelské příručky nebo se poraďte s odborníkem.

Kompatibilita různých čísel na kazetě

Sklíčidlo šroubováku má obvykle na sobě číslo udávající průměr nebo velikost hlavy šroubu, kterou lze s tímto šroubovákem použít. Přestože jsou tato čísla doporučením výrobce, v praxi lze použít i jiné velikosti šroubů – kompatibilita šroubů a šroubováku může být flexibilnější.

Je však třeba si uvědomit, že použití šroubů, které neodpovídají specifikované velikosti na sklíčidle, může vést k nesprávnému fungování nástroje nebo jeho zlomení. Proto se před použitím šroubů různých velikostí doporučuje zajistit jejich kompatibilitu se šroubovákem.

READ
Jaký je nejlepší způsob, jak pověsit ručníky v koupelně?

Pokud plánujete používat šroubovák s širokou škálou velikostí šroubů, doporučuje se zakoupit model se sklíčidlem v příslušné velikostní řadě nebo použít další příslušenství, jako jsou různé bity nebo adaptéry.

Je také důležité vzít v úvahu, že některé typy šroubů nebo šroubů mohou mít konstrukční vlastnosti, které se mohou výrazně lišit od standardních velikostí. Například specializované šrouby do sádrokartonu mají špičatý tvar a mají své vlastní vlastnosti při použití. Použití standardního šroubu se sádrokartonovým šroubovákem může poškodit materiál.

Obecně platí, že při výběru šroubů pro šroubovák musíte dodržovat doporučení výrobce a vzít v úvahu specifika plánované práce. Vždy je lepší zvolit šrouby, které odpovídají rozměrům uvedeným na sklíčidle, aby se předešlo nepříjemným následkům.

Výsledky

V tomto článku jsme se podívali na význam čísel na sklíčidle šroubováku. Uvádějí rozměry a vlastnosti sklíčidla a také maximální přípustný průměr vrtáku nebo šneku, který lze se sklíčidlem použít.

Hlavní čísla, která jsou na sklíčidle šroubováku, jsou průměr sklíčidla a jeho typ (například 10 mm, klíč). Některé kazety také udávají maximální výkon, který lze s touto kazetou použít.

Při výběru nástroje pro vrtání nebo šroubování je důležité zvážit význam čísel na sklíčidle. Nesprávný výběr sklíčidla může mít za následek selhání nástroje nebo neúčinný provoz.

Doufáme, že vám tento článek pomohl pochopit význam čísel na sklíčidle šroubováku a správně si vybrat nástroj pro vaši práci.

Otázky a odpovědi:

Jaká čísla jsou uvedena na sklíčidle šroubováku?

Na sklíčidle šroubováku je obvykle jedno číslo, které udává maximální průměr počátečního otvoru, který lze pomocí tohoto nástroje vyvrtat nebo našroubovat.

Co znamená číslo na sklíčidle šroubováku?

Číslo na sklíčidle šroubováku udává maximální průměr děr nebo šroubů, které lze pomocí tohoto nástroje vyvrtat nebo utáhnout.

Proč potřebujete číslo na sklíčidle šroubováku?

Číslo na sklíčidle šroubováku umožňuje obsluze předem určit, jak velké otvory nebo šrouby lze s nástrojem použít, aby nedošlo k poškození sklíčidla nebo bitů.

Jak správně používat číslo na sklíčidle šroubováku?

Chcete-li použít číslo na sklíčidle šroubováku, musíte vybrat správný bit nebo vrták, který odpovídá zadanému průměru. Před zahájením práce byste také měli zkontrolovat, zda je kazeta bezpečně upevněna a připravena k použití.

Šroubovák je nepostradatelným pomocníkem v domácnosti, na stavbě nebo ve výrobě. Při práci s ním je důležité pochopit, co znamenají čísla na stupnici na kazetě. Právě tato čísla umožňují zvolit vhodný provozní režim a správně utáhnout nebo vyšroubovat šrouby.

Stupnice umístěná na sklíčidle šroubováku má obvykle několik hodnot, které udávají počet otáček za minutu (ot/min) nebo točivý moment (N*m). Čím vyšší je číslo na stupnici, tím silněji se bude šroubovák otáčet. Je důležité zvolit správnou hodnotu, aby nedošlo k poškození materiálu, do kterého se šroub šroubuje.

Pokud například pracujete s měkkým dřevem nebo sádrokartonem, doporučuje se zvolit na stupnici nízkou hodnotu, aby nedošlo ke zkroucení nebo zlomení materiálu. Naopak při práci s kovem nebo tvrdými materiály je lepší zvolit vyšší hodnotu, aby byl šroub zašroubován pevněji a bezpečněji.

Kromě otáček za minutu a točivého momentu mohou být na stupnici uvedeny další hodnoty, jako je režim nárazu pro práci s betonem nebo cihlou. Při výběru režimu nárazu buďte obzvláště opatrní, nesprávné použití tohoto režimu může poškodit nástroj nebo způsobit zranění.

Význam čísel na šroubováku: analýza stupnice na sklíčidle

Pro řemeslníky a milovníky práce se dřevem a kovem se šroubovák stal nepostradatelným nástrojem. Důležitou součástí šroubováku je sklíčidlo a je na něm stupnice s čísly. Analýza stupnice na sklíčidle vám umožní pochopit, jaké funkce má šroubovák a jak zvolit správný provozní režim.

Čísla na stupnici sklíčidla udávají počet otáček šroubováku za minutu. Otáčky jsou důležité pro nastavení výkonu a rychlosti nástroje. Po analýze stupnice na sklíčidle můžete pochopit, jaké úkoly lze provádět pomocí šroubováku.

Stupnice kazety může obsahovat následující čísla:

 • 0-500 ot./min: Nejnižší rychlost otáčení šroubováku umožňuje opatrně šroubovat a povolovat malé šroubky, pracovat s plasty a měkkými materiály a také dělat přesné otvory.
 • 0-1000 ot./min: Střední rychlost otáčení vhodná pro většinu aplikací. Touto rychlostí můžete pracovat se dřevem, sádrokartonem a také připevňovat a povolovat středně velké šrouby a samořezné šrouby.
 • 0-2000 ot./min: Vysoká rychlost otáčení, která umožňuje rychle šroubovat a povolovat velké šrouby a samořezné šrouby, pracovat s tvrdými materiály (například kov) a vytvářet otvory větších průměrů.
 • 0-3000 ot./min: Extrémně vysoká rychlost otáčení, používaná pro specifické aplikace vyžadující vysoký výkon a přesnost.
READ
Jak se jmenuje barva, která v noci svítí?

Zkoumáním stupnice na sklíčidle šroubováku si můžete přibližně představit, pro jaké úkoly je nástroj nejvhodnější. Výběrem šroubováku s vhodnou stupnicí si můžete výrazně zjednodušit a urychlit práci a také poskytnout přesnější a kvalitnější výsledek.

Ale kromě stupnice s čísly je při výběru šroubováku nutné vzít v úvahu další parametry: výkon, typ baterie, dostupnost dalších funkcí atd. Všechny tyto aspekty je důležité vzít v úvahu při výběru nejvhodnějšího nástroje pro konkrétní úkol.

Po pochopení významu čísel na stupnici sklíčidla šroubováku se můžete správně rozhodnout a úspěšně dokončit úkoly související s upevňovacími šrouby a samořeznými šrouby, vrtáním otvorů a mnoha dalšími pracemi.

Význam první číslice na šroubováku

První číslo na stupnici šroubováku označuje provozní režim nástroje. Hodnota tohoto čísla udává výkon nebo rychlost otáčení šroubováku.

Obvykle se hodnoty první číslice na stupnici šroubováku mohou lišit od 1 do 5. Níže je uveden rozpis významů čísel:

 • 1: Nejnižší výkon nebo rychlost otáčení. Používá se pro práci s měkkými materiály, aby nedošlo k poškození.
 • 2: Další stupeň výkonu nebo rychlosti otáčení. Vhodné pro většinu každodenních úkolů.
 • 3: Průměrný výkon nebo rychlost otáčení. Používá se pro pracnější úkoly, jako je šroubování větších a delších šroubů.
 • 4: Zvýšený výkon nebo rychlost otáčení. Nezbytné pro práci s tvrdými materiály nebo při vysokém zatížení.
 • 5: Maximální výkon nebo rychlost otáčení. Používá se pro nejsložitější a nejnáročnější úkoly.

Výběr správného výkonu nebo rychlosti otáčení závisí na konkrétním materiálu, aplikaci a individuálních preferencích uživatele. Je důležité si uvědomit, že použití nevhodného provozního režimu může vést k poškození materiálu nebo nástroje.

Při výběru provozního režimu šroubováku se doporučuje nahlédnout do uživatelské příručky, abyste se ujistili, že zvolený režim je správný, a předejdete nepředvídaným situacím.

Jak rozluštit druhou číslici na šroubováku

Šroubovák má obvykle stupnici s čísly, která označují různá nastavení nástroje. Jedno z těchto čísel je zodpovědné za rychlost otáčení šroubováku. Druhé číslo na šroubováku ukazuje velikost krouticího momentu, který lze do nástroje nainstalovat.

Točivý moment šroubováku určuje, jak pevně nástroj utáhne šroub nebo matici. Čím vyšší číslo na stupnici, tím větší krouticí moment se přenese na šroub nebo matici. To vám umožní nastavit utahovací sílu a zabránit zkroucení šroubu nebo poškození povrchu, na kterém je připevněn.

Chcete-li dešifrovat druhé číslo na šroubováku a nastavit požadovaný točivý moment, musíte se řídit pokyny pro nástroj. Pokyny obvykle udávají konkrétní hodnoty točivého momentu pro různé typy práce. Například utahování nábytkových šroubů může vyžadovat menší krouticí moment než utahování konstrukčních šroubů.

Některé šroubováky mají stupnici s čísly, které odpovídají určitému druhu práce. Například číslo 1 může představovat nízký točivý moment pro práci s nábytkem, číslo 2 může představovat střední točivý moment pro obecné úkoly a číslo 3 může představovat vysoký točivý moment pro složitější úkoly.

Pokud pokyny pro šroubovák neuvádějí konkrétní hodnoty utahovacího momentu, můžete jako vodítko použít následující štítek:

Číslo na váze Točivý moment (Nm)
1 5-10
2 10-20
3 20-30
4 30-40

Tato deska vám umožňuje navigovat, jaká hodnota točivého momentu odpovídá každému číslu na stupnici. Pamatujte však, že se jedná pouze o přibližné hodnoty a ideální točivý moment se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách.

Je důležité správně nastavit druhé číslo na šroubováku, abyste dosáhli optimálního točivého momentu pro každý úkol. To pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání nástroje.

Analýza třetí číslice na šroubováku

Třetí číslo na šroubováku udává počet otáček za minutu (RPM) a rychlost sklíčidla. Tento údaj je důležitý při výběru šroubováku pro určité úkoly a materiály.

Různá třetí čísla na šroubovácích mohou označovat různé rozsahy otáček a variace otáček. Obvykle se třetí číslice může pohybovat od 0 do 9.

Čím vyšší je hodnota třetí číslice, tím rychleji se bude sklíčidlo otáčet. Vysoká rychlost (velká třetí číslice) je vhodná pro práci s tvrdými materiály, jako je kov nebo plast. Umožňují rychleji a efektivněji zašroubovat šrouby a provádět další operace.

READ
Co je součástí výměny vodoměrů?

Nízká rychlost (malé třetí číslo) se naopak doporučuje pro práci s měkkými materiály, jako je dřevo nebo sádrokarton. Je to dáno tím, že nízké otáčky umožňují přesnější kontrolu pracovního procesu a zabraňují poškození materiálu.

Výběr třetí číslice na šroubováku závisí na vašich potřebách a úkolech. Pokud často pracujete s různými materiály, doporučuje se zvolit šroubovák s proměnnou rychlostí, který vám umožní upravit rychlost v závislosti na požadavcích každé jednotlivé aplikace.

Jak porozumět čtvrtému číslu na šroubováku

Na šroubovácích je stupnice skládající se z několika čísel. Jedno z těchto čísel, obvykle čtvrté, má zvláštní význam a může být užitečné při práci s nástrojem.

Čtvrté číslo na šroubováku udává počet zdvihů nebo otáček za minutu (RPM). To vám umožní upravit rychlost otáčení nástroje v závislosti na úloze.

Čím vyšší je hodnota čtvrté číslice, tím rychleji se bude šroubovák otáčet. To může být užitečné při práci s tvrdými materiály, kde je vyžadována větší síla a rychlost otáčení.

Při práci s měkkými materiály nebo při šroubování malých spojovacích prvků se však doporučuje nastavit čtvrtou číslici na nižší hodnotu. Tím zabráníte zkroucení nebo poškození materiálu.

Je důležité vzít v úvahu, že každý výrobce může použít svůj vlastní systém označování stupnice na šroubováku. Před zahájením práce byste si proto měli přečíst návod k obsluze a zjistit, jaká hodnota odpovídá konkrétnímu číslu na stupnici.

Vliv páté číslice na šroubovák

Páté číslo na šroubováku označuje další funkce nebo vlastnosti nástroje. V závislosti na modelu a výrobci může mít pátá číslice různý význam a ovlivnit činnost a možnosti šroubováku.

Níže je několik vysvětlení páté číslice na šroubováku:

 • 0 — žádné další funkce;
 • 1 — přítomnost vestavěné LED, která osvětluje pracovní plochu;
 • 2 — možnost změny rychlosti otáčení;
 • 3 — přítomnost rázového režimu pro vrtání do betonu a jiných tvrdých materiálů;
 • 4 — přítomnost zpětného režimu pro zpětné otáčení;
 • 5 – funkce řízení točivého momentu, aby se zabránilo kroucení upevňovacích prvků;
 • 6 — přítomnost režimu vrtání s příklepem;
 • 7 — přítomnost funkce automatického upínání vrtáku nebo korunky;
 • 8 — přítomnost funkce měkkého startu pro hladký start;
 • 9 — možnost provozu z dobíjecí baterie.

Pátá číslice může také udávat rozsah točivého momentu, ale to závisí na konkrétním modelu šroubováku.

Je důležité si uvědomit, že význam páté číslice se může u různých modelů a značek šroubováků lišit. Před nákupem si proto musíte pečlivě prostudovat návod k vybranému modelu nebo se poradit s prodejcem.

Otázky a odpovědi:

K čemu slouží stupnice na sklíčidle šroubováku?

Stupnice na sklíčidle šroubováku ukazuje nastavení výkonu nástroje a reguluje rychlost otáčení. Pomůže vám vybrat vhodný provozní režim v závislosti na materiálu, se kterým pracujete.

Co znamenají čísla na stupnici kazet?

Čísla na stupnici sklíčidla označují různé provozní režimy šroubováku. Nízká čísla (1-3) například označují režim pro práci s lehkými materiály, jako je plast nebo měkké dřevo. Vyšší čísla (4-6) jsou pro opracování tvrdších materiálů, jako je kov nebo tvrdé dřevo.

Jak vybrat správnou hodnotu na stupnici kazet?

Chcete-li vybrat správnou hodnotu na stupnici sklíčidla, musíte vzít v úvahu materiál, se kterým pracujete. Pokud budete pracovat s měkkým materiálem, zvolte na stupnici nízké číslo. Pokud je materiál tvrdý, zvolte na stupnici vysoké číslo. Je také důležité zvážit typ a velikost použitých spojovacích prvků.

Jaké další parametry lze na šroubováku nastavit?

Kromě provozního režimu umí šroubovák nastavit také krouticí moment a směr otáčení. Nastavení kroutícího momentu umožňuje ovládat utahovací sílu spojovacích prvků a změna směru otáčení umožňuje zvolit správný provozní režim v závislosti na typu práce – utahování nebo povolování.

Jaký provozní režim mám zvolit pro práci se sklem?

Při práci se sklem se doporučuje zvolit nízkou hodnotu na stupnici sklíčidla. Šroubovák s nízkou rychlostí otáčení a nízkým kroutícím momentem vám umožní přesněji a přesněji utahovat nebo vyšroubovávat šrouby bez poškození křehkých materiálů.

Jaký provozní režim mám zvolit pro práci s kovem?

Při práci s kovem se doporučuje zvolit vysokou hodnotu na stupnici sklíčidla. To umožní šroubováku vyvinout větší výkon a rychlost otáčení, což vám umožní efektivněji zašroubovat nebo odstranit šrouby do tvrdých kovových povrchů.