Upéct, hlavním zdrojem tepla v domě, se skládá z několika různých části, z nichž každý plní určitou funkci. V tomto článku zvážíme a poskytnout podrobné popisy různých částí pecí, poskytování jejich jména a funkcí. Bude to užitečný průvodce pro každéhokdo chce lépe porozumět vnitřnímu fungování pece.

Kořenový komín

Hlavní komín je jednou z hlavních částí pece. Vystupuje několik funkce, včetně odstoupení kouř a spaliny z pece. Zde jsou některé klíčové prvky kořenového kouře trubky:

 1. úklid – regionukde se potrubí čistí ze sazí a saze.
 2. Strop – horní část trubkykterá poskytuje ochranu ze srážek a další vnější vlivy.
 3. střešní krytina – místokde potrubí prochází střechou domu.
 4. Otvor pro vstup kouře s horním odvodem spalin – otvor, kterým kouř z kamen vstupuje do potrubí pro vypouštění na ulici.
 5. Otvor pro odvod kouře se spodním odvodem spalin je alternativní otvor pro odvod kouře ze spodní části kamen.
 6. Pohlaví je základ trubkyna kterém je nainstalován.

Grip – nástroj pro pec

Grip – je to nástroj, který slouží k ovládání trouby. On pomáhá vzít a přenášejte do trouby horké předměty. Rukojeť může být vyrobena z různých materiály, ale jeho hlavní funkcí je ochrana před vysokými teplotami.

Topeniště na dřevo

Palivová nádrž je samostatná část pecí, určený ke spalování paliva, v tomto případě – palivové dříví. Má jich několik charakteristikydíky čemuž je ideální pro spalování palivové dříví:

 • Cihlové zdi – tento design má vysokou tepelná kapacita a podporuje rovnoměrné rozložení tepla.
 • Rošt – zabraňuje pádům palivové dříví a poskytuje dobré proudění vzduchu pro spalování.
 • dmychadlo – strojů, který zajišťuje přívod vzduchu do topeniště pro dosažení optimálních podmínek spalování.

Podpeche – místo pod kamny

Spodní mísa je prostor mezi Rod и trouba, které lze použít k uložení různých předmětů, jako je sporák инструмент a příslušenství.

Střecha – horní část pece

Střecha je horní stěna pecí, který blokuje všechny plynové kanály. Vystupuje několik funkce, včetně:

 • Ochrana proti úniku spalin do místnosti.
 • Vytváří proudění vzduchu pro účinné spalování.
 • Pokud existuje příloha komín, pak má střecha otvor pro výstup spalin.
READ
Jak vypočítat čerpací stanici v soukromém domě?

Užitečné tipy

 • Vyhnete se pravidelnému čištění komínů saze a snížit riziko požáru.
 • Při výběru topeniště na palivové dříví, dbejte na kvalitu materiály a designaby bylo zajištěno efektivní spalování dřeva.
 • Troubu lze využít pro pohodlné uskladnění sporáku nástroj a další potřebné položky.
 • Zkontrolujte stav střechy pece pravidelněaby se zabránilo pronikání kouře do pokoje a zajistit správný trakční účinek.

Závěry

V tomto článku jsme probrali různé části pecí a jejich funkcí. Každá z těchto částí hraje důležitou roli při zajištění správné funkce pecí a bezpečnost používání. Vědět titulů a funkce každého z nich části části, budete lépe rozumět v zařízení a údržbu pece. Dali jsme také nějaké užitečné tipykteré vám pomohou udržet vaši troubu v dobrém stavu stav a dosáhnout co nejlepší efektivity své práce.

Musím otevřít klapku trouby?

Otevření klapky v kamnech závisí na přítomnosti popelníku a fázi zapálení. Pokud jsou kamna vybavena dmychadlem, je třeba jej před zapálením otevřít, aby byl zajištěn přívod vzduchu. Otevírání dmychadla se obvykle provádí otevřením dvířek umístěných pod topeništěm. Vezměte prosím na vědomí, že před uzavřením klapky na komíně musíte počkat, až bude dřevo zcela spáleno. Klapka na komíně je potřebná pro regulaci tahu a regulaci objemu spalin, které jsou odváděny z kamen. Proto jeho uzavření před úplným spálením palivového dřeva může vést k nesprávnému provozu kamen a vzniku kouře. Je důležité pamatovat na to, že správné proudění vzduchu a regulace klapky pomohou zajistit hladký a efektivní provoz vaší pece.

Jak by měl být kotel umístěn na sporáku?

Kotlík na kamna musí být správně nainstalován, aby bylo dosaženo optimální vzdálenosti mezi dnem kamen a kotlíkem. Je nutné, aby ponořená část kotle byla ve vzdálenosti alespoň 30-40 cm od otevřeného ohně. To je důležité pro zajištění účinného ohřevu a vaření jídla.

Při výběru sporáku a kotlíku je důležité upřednostňovat důvěryhodné výrobce grilů, abyste si byli jisti jejich kvalitou a spolehlivostí. Při nákupu byste neměli šetřit, protože špatně nainstalovaný kotlík může nejen vést k neuspokojivým výsledkům vaření, ale také představovat bezpečnostní riziko při používání sporáku.

READ
Jak vybrat správnou úroveň budovy?

Před instalací kotle na sporák je proto nutné vzít v úvahu všechna uvedená doporučení a pokyny výrobce. To pomůže zajistit správný a bezpečný provoz kotle na sporáku a přípravu lahodných pokrmů na otevřeném ohni.

Jak se jmenuje ta věc do sporáku?

Rukojeť neboli jelen je nedílným ručním nástrojem při používání kamen. Tato položka je nezbytná pro přesun hrnců vyrobených z hlíny nebo litiny a také pro jejich instalaci do topeniště ruského sporáku. Rukojeť má speciální tvar připomínající prak a její provedení zahrnuje dlouhou a odolnou rukojeť, ke které je připevněna kovová část. Díky tomuto nástroji může kuchař volně pohybovat horkými hrnci a pohodlně je umístit na správné místo v troubě. Bez použití rukojeti se tento proces stává obtížnějším a nebezpečnějším, protože v tomto případě musí kuchař přijít do kontaktu s horkými pokrmy, což může vést k popáleninám. Proto je rukojeť nepostradatelným nástrojem v kulinářských procesech zahrnujících práci s troubou.

Proč jsou v peci dva ventily?

V kamnech jsou instalovány další ventily, takže když jsou kamna zapálená a ohřívaná, plyny jsou nasměrovány přímo do potrubí, obchází hlavní blok kamen a vyhýbají se dlouhým kanálům a otáčkám. To je důležité zejména u potrubních a zvonových pecí, kde musí být zajištěn správný pohyb plynu pro zajištění dostatečné teploty a účinnosti pece. Přídavné ventily pomáhají udržet teplo v troubě a chrání ji před zbytečným opotřebením a poškozením. Správná instalace ventilů je důležitou součástí procesu instalace a údržby pece a při jejich používání je nutné dodržovat bezpečnostní požadavky a sledovat stav pece, aby se předešlo případným nehodám nebo technickým problémům.

Trouba se skládá z několika částí. Kořenový komín je jedním z nich. Zahrnuje několik prvků. Prvním prvkem je čištění, kde se provádí čištění a odstraňování sazí a nečistot. Druhým prvkem je strop, který zakrývá horní část potrubí. Třetím prvkem je střecha, na které je potrubí instalováno. Čtvrtým prvkem je otvor pro přivádění kouře z kamen s horním vyústěním komíny. Pátým prvkem je otvor pro odvod spalin z topeniště se spodním výstupem. A konečně šestým prvkem je podlaha, na které je potrubí instalováno. Samostatně stojí za zmínku topeniště, což je komora uvnitř pole pece, kde dochází k procesu spalování paliva. Všechny tyto části trouby spolupracují, aby bylo zajištěno její správné fungování.

READ
Jak se má žena správně sprchovat?

Obvykle jsou tři nebo čtyři horní místnosti: přední předsíň, kříž nebo modlitebna a pokoj na lůžko. Kromě těchto místností zde mohou být také: přední pokoj, zadní chodba a další. Místnosti často neměly zvláštní jména, ale nazývaly se třetí (po přední chodbě a chodbě), čtvrtá atd.

Kolik pokojů je v ruské chýši?

Stavba tříkomorového domu (chýše s klecí nebo chata-komunikace) zahrnovala chatu, přístřešek a třetí místnost (obvykle užitková klec nebo místnost pro bydlení v létě). Prostory mohou být umístěny na obou stranách vchodu nebo méně často na jedné straně.

Co znamená práh v ruské chatě?

Práh v každodenním životě byl vnímán nejen jako překážka pronikání studeného vzduchu do chatrče, ale také jako hranice mezi světy. A jako u každé hranice je s prahem spojeno mnoho znaků. Při vstupu do cizího domu se mělo zastavit na prahu a přečíst si krátkou modlitbu – posílit se pro přechod na cizí území.

Jak se jmenoval dům za starých časů?

Popis snímku: Selský dům se jmenoval drahý, drahý, jak říkají milému člověku. Domov – přístřešek byl svým významem na stejné úrovni jako takové pojmy jako život, dobro, rodná země.

Kdo bydlel v chatě?

Ruská chýše je dům z klád, ve kterém slovanský lid dlouho žil. V té době byli předkové Rusů domácí lidé, takže celý jejich život probíhal ve zdech této jedinečné stavby. Slovo “izba” pochází z “istba”, což v překladu ze staroslovanského jazyka znamená dům nebo lázeň.

Co by nemělo chybět ve staré ruské boudě?

Vždy zde visely ikony a vyšívané ručníky, stejně jako v některých chýších – tváře předků. Nezapomeňte si v červeném rohu postavit velký stůl a jíst jídlo. Čerstvě upečený chléb byl vždy uchováván pod ikonami a ručníky. Dodnes jsou známy některé tradice spojené se stolem.

Co je to pokoj v ruské chýši?

Horní místnost Horní místnost je čistá místnost v rolnickém obydlí mezi národy východní Evropy. Horní místnost se nacházela ve druhém patře – nad suterénem.

Co je na ruské boudě nejdůležitější?

Nejčestnějším místem v ruské chýši, kam směřuje pohled vstupujících, je červený roh. Byl umístěn přísně na východní straně, diagonálně od kamen mezi boční a čelní stěnou.

READ
Jak zabránit zamrznutí dveří?

Jaká byla selská bouda?

Centrální místo v domě zaujímala kamna. Stačí si zapamatovat, že samotné slovo „izba“ pochází ze slova „topit“: „topení“ je vytápěná část domu, tedy „istba“ (chata). V chatě, kde se kamna topí „načerno“, nebyl strop: kouř vycházel z okna přímo pod střechou. Takovým selským chýším se říkalo slepičí chýše.

Co bylo povinným doplňkem ruské chýše?

Truhly nebo skrýše jsou povinnou součástí boudy. Skladovali oblečení, plátna a další domácí potřeby. . Tento prvek interiéru ruské chýše byl nejčastěji umístěn v blízkosti kamen.

Co znamená slovo chum?

Chum – kuželovitá chýše z kůlů, pokrytá březovou kůrou, plstí nebo sobími kůžemi; forma bydlení běžná na celé Sibiři, od pohoří Ural po pobřeží Tichého oceánu, mezi Ugrofiny, Turky a Mongoly.

Jaký je jiný název pro dům?

Budova, palác, chýše, chýše, chýše, zemlánek, chýše, hliněná chýše, komora, panská sídla, věž, palác, panství, dacha, vila, venkovský dům. Barák, budka, altán, budka, strážnice, vůz, chýše, stan, stan, vrátnice, bouda, stan, stan, jurta. Doma, doma, doma, mezi čtyřmi stěnami (sedni si). ..

Co se nazývá chata?

chata – „chata“) – tradiční dům Ukrajinců, Bělorusů, západních a jižních Rusů, část Poláků, s kamny, historicky – s valbovou slaměnou nebo rákosovou střechou. Často byla chata rozdělena na dvě části: obytnou a užitkovou, oddělené předsíní.

Jak se jmenovala část boudy, kde se odehrály důležité události v životě selské rodiny?

Červený roh byl nejčestnějším místem v domě. Všechny významné události rodinného života byly zaznamenány v červeném rohu. Podle tradiční etikety tam mohl člověk, který přišel do chaty, pouze na zvláštní pozvání majitelů. Snažili se zdobit červený roh a vždy ho udržovali čistý.

Jak vypadá Pyatistenokova chata?

Pětistěnný dřevěný dům je obdélníková stavba, ve které byl celý obytný prostor rozdělen příčnou stěnou na dvě nestejné části: pokoj a zádveří. Prostory pro obě rodiny se skládaly ze dvou sousedních chat, z nichž každá měla svůj vchod, předsíň (byly postaveny za chatami) a kamna. .

Co je v ruské chýši?

Na policích byly hrnce a misky a u kamen byly držadla, pohrabáč a smeták. Mytologické vědomí lidí definovalo kout kamen jako temné, nečisté místo. V chýši byla jakoby dvě posvátná centra umístěná diagonálně: křesťanské centrum a pohanské centrum, stejně důležité pro rolnickou rodinu.