Osvětlovací zařízení (osvětlovací zařízení) – zařízení obsahující jednu nebo více svítidel a osvětlovacích těles, které přerozděluje a přeměňuje světlo vyzařované svítidly a je určeno pro osvětlení nebo signalizaci.

Upevnění – osvětlovací zařízení, které přerozděluje světlo lampy ve velkých prostorových úhlech.

Světlomet – osvětlovací zařízení, které přerozděluje světlo lampy v malých plných úhlech.

Projektor – osvětlovací zařízení, které přerozděluje světlo lampy s koncentrací světelného toku na plochu o malých rozměrech nebo v malém objemu.

Osvětlovací tělesa (osvětlovací tělesa) – část osvětlovacího zařízení určená k přerozdělení a přeměně světla svítidla, k jeho uchycení a připojení k elektrické síti, k zapalovacímu zařízení a stabilizačnímu provozu, k ochraně svítidla před mechanickým poškozením a k izolaci od okolí .

Optický systém osvětlovacího zařízení – část svítidel, skládající se z optických prvků, které se podílejí na redistribuci a přeměně světla lampy.

Typy osvětlovacích zařízení

Prachotěsné svítidlo – osvětlovací zařízení, ve kterém není svítilna a živé části chráněny před prachem.

Prachotěsné svítidlo– osvětlovací zařízení, ve kterém jsou svítilna a živé části chráněny před prachem v míře dostatečné k narušení uspokojivé činnosti osvětlovacího zařízení.

Prachotěsné svítidlo – osvětlovací zařízení, ve kterém jsou svítilna a živé části zcela chráněny před prachem.

Vodotěsné svítidlo – osvětlovací zařízení, ve kterém svítilna a živé části nejsou chráněny před vodou.

Svítidlo odolné proti kapající vodě – osvětlovací zařízení, ve kterém jsou svítilna a živé části chráněny před kapkami vody padajícími shora pod úhlem ke svislici 15° nebo menším.

Svítidlo odolné proti dešti – osvětlovací zařízení, ve kterém jsou svítilna a živé části chráněny před kapkami nebo proudy vody padajícími shora pod úhlem ke svislici větším než 15°, ale menším nebo rovným 60°.

Svítidlo odolné proti stříkající vodě – osvětlovací zařízení, ve kterém jsou svítilna a živé části chráněny před kapkami nebo stříkající vodou.

Svítidlo odolné proti tryskání – světrné zařízení, ve kterém jsou lampa a živé části chráněny před vniknutím vody, když se na ni lije proud vody.

Vodotěsné svítidlo – osvětlovací zařízení, ve kterém jsou svítilna a živé části chráněny před vodou, když je krátce ponořena do vody.

READ
Jak vrtat hluboko pro hmoždinku?

Utěsněné svítidlo – osvětlovací zařízení, ve kterém jsou svítidlo a části pod proudem chráněny před vodou, když je ponořena do vody na neomezeně dlouhou dobu do hloubky uvedené v technické dokumentaci.

Závěsné svítidlo – světelné zařízení, které je připevněno k nosné ploše zespodu pomocí závěsných prvků s výškou větší než 0,1 m.

Stropní svítidlo – osvětlovací zařízení, které je připevněno ke stropu přímo nebo pomocí upevňovacích prvků s výškou nejvýše 0,1 m.

Zapuštěné svítidlo – světelné zařízení, které je připevněno k otvoru ve stropě, stěně nebo zabudované do zařízení.

Připojitelné svítidlo – osvětlovací zařízení pevně připevněné přímo k povrchu nábytku nebo zařízení.

Nástěnné svítidlo (svítidlo) — světelné zařízení pro instalaci na svislou plochu.

Referenční svítidlo – světelné zařízení pro instalaci na horní stranu vodorovné plochy nebo připevnění k ní pomocí stojanu nebo podpěry.

Stolní svítidlo – podpůrné světelné zařízení pro instalaci na stůl nebo jiný nábytek.

Podlahové svítidlo (stojící lampa) — podpůrné světelné zařízení pro instalaci na podlahu.

Korunové svítidlo — nosné světelné zařízení pro instalaci na svislou podpěru.

Konzolové svítidlo – podpěrné světelné zařízení, jehož světelný střed je posunut vzhledem ke svislici procházející bodem připevnění podpěry.

Koncové svítidlo — konzolové svítidlo nainstalované na podpěře bez mezilehlého držáku.

Ruční světelné zařízení – přenosné světelné zařízení, které se během provozu nachází v ruce nebo je připevněno k částem oděvu osoby.

Stacionární svítidlo – světelné zařízení upevněné na místě použití, jehož odstranění vyžaduje použití nástroje.

Nestacionární osvětlovací zařízení – osvětlovací zařízení, které lze z místa provozu bez použití nářadí odstranit a přenést nebo přemístit na jiné místo.

Přenosné světelné zařízení – nestacionární osvětlovací zařízení s autonomním zdrojem energie nebo připojené k elektrické síti ohebným vodičem, které nelze vypnout při ručním pohybu osvětlovacího zařízení.

Pohyblivé světelné zařízení – světelné zařízení, jehož konstrukce umožňuje během provozu měnit polohu jeho optického systému v prostoru.

Nastavitelné svítidlo – osvětlovací zařízení, jehož světelnou charakteristiku lze nastavit v určitých mezích.

Síťové svítidlo – osvětlovací zařízení napájené z elektrické sítě.

READ
Co znamená SDS?

Autonomní osvětlovací zařízení — osvětlovací zařízení s individuálním zdrojem energie.

Svítidlo s kombinovaným výkonem – osvětlovací zařízení, které má samostatný zdroj energie a zařízení pro připojení k elektrické síti.

Bleskové světlo – osvětlovací zařízení určené pro signalizaci nebo místní osvětlení.

Svítidlo s LED diodami – osvětlovací zařízení, které jako zdroj světla využívá LED.

Neoddělitelné svítidlo s LED diodami – osvětlovací zařízení s LED diodami, ze kterého nelze LED modul vyjmout bez použití speciálního nářadí nebo bez porušení jeho těsnění.

Prvky svítidel

Reflektor svítidla (reflektor, stínidlo) – prvek optické soustavy osvětlovacího zařízení, který přerozděluje světlo svítilny v souladu se zákonem odrazu světla.

Zrcadlový reflektor svítidla – reflektor osvětlovacího zařízení, který přerozděluje světlo lampy v souladu se zákonem zrcadlového odrazu světla.

Matný reflektor svítidla – reflektor osvětlovacího zařízení, který přerozděluje světlo svítilny v souladu se zákonem směrově difúzního odrazu světla.

Difuzní reflektorová žárovka – reflektor lampy, který přerozděluje světlo lampy v souladu se zákonem difúzního odrazu světla.

Pultový reflektor svítidla – zrcadlový reflektor nainstalovaný v blízkosti lampy na straně výstupního otvoru, zabraňující přímému výstupu světla lampy a směrující světelný tok dopadající na něj do reflektoru světelného zařízení.

Deskový reflektor svítidla – zrcadlový reflektor sestávající z několika plochých desek odrážejících zrcadlo.

Difuzor svítidla (stínidlo) – prvek optické soustavy osvětlovacího zařízení, který přerozděluje světlo lampy na základě zákonů rozptýleného prostupu světla.

Difuzor lampy — difuzor lampy, který přerozděluje světlo lampy v souladu se zákonem o prostupu rozptýleného světla.

Matný difuzor lampy — difuzor lampy, který přerozděluje světlo lampy v souladu se zákonem směrově rozptýleného přenosu světla, přičemž k rozptylu světla dochází v objemu materiálu difuzoru.

Matný difuzér světla – difuzor světelného zařízení, který přerozděluje světlo lampy (výbojek) v souladu se zákonem směrově rozptýlené propustnosti, přičemž na povrchu difuzoru dochází k rozptylu světla.

Refraktor svítidla – prvek optické soustavy osvětlovacího zařízení, který přerozděluje světlo lampy v souladu se zákonem lomu.

Difuzor čočky reflektoru – ssada čoček, které ve spojení s dalšími prvky optického systému a svítilnou zajišťují požadované rozložení světla reflektoru.

READ
Kam nejlépe umístit klimatizaci?

Stínící mřížka svítidla – prvek optického systému osvětlovacího zařízení sestávající z neprůhledných nebo světlo propouštějících clon, které po spojení vytvářejí stanovený ochranný úhel.

Pouzdro svítidla – část svítidel, která slouží jako základ pro připevnění zbývajících částí.

Ochranné sklo svítidla – prvek osvětlovacích těles osvětlovacího zařízení vyrobený ze světlopropustného materiálu k ochraně svítidla a části vedoucí proud před vlivy prostředí nebo mechanickým poškozením.

Světlopropustný plášť světelného zařízení – soubor prvků svítidel osvětlovacího zařízení, kterými vychází světlo a současně slouží k mechanické ochraně.

Upevnění – osvětlovací zařízení, které přerozděluje světlo lampy (lampy) ve velkých prostorových úhlech a zajišťuje úhlovou koncentraci světelného toku. Hlavním úkolem svítidla je rozptylovat světlo a osvětlovat budovy, jejich interiéry, prostory přiléhající k budovám, ulice atd. Svítidla mohou plnit i dekorativní funkci a funkci alarmu.

Obsah

Klasifikace svítidel

podle funkcí osvětlení

 • osvětlení
 • zařízení pro světelnou signalizaci (světelné majáky, semafory)

podle provozních podmínek

 • vnitřní svítidla
 • osvětlovací zařízení pro otevřené prostory (ulice, zahrady atd.)
 • osvětlovací zařízení pro extrémní prostředí

podle povahy distribuce světla

 • lampy a projektory

podle typu lampy

 • se žárovkou
 • s výbojkou
 • se smíšenými světelnými lampami
 • s radioizotopovými a elektroluminiscenčními zdroji světla
 • s elektrickou obloukovou uhlíkovou lampou
 • LED světlo

podle tvaru fotometrického tělesa

 • symetrická svítidla
 • kruhová symetrická svítidla
 • nesymetrická svítidla

podle stupně ochrany proti prachu a vodě

pokud je to možné, pohybujte se během provozu

 • stacionární
 • přenosný
 • mobilní

podle způsobu napájení lampy

 • síť
 • s individuálním napájením
 • kombinovaná výživa

pokud je to možné, změňte polohu optického systému

 • pohyblivý
 • nepohyblivý

pokud je to možné, změňte charakteristiky osvětlení

 • regulováno
 • neregulované

metodou chlazení

 • s přirozeným chlazením
 • s nuceným chlazením

uvnitř v místě instalace

 • nástěnné svítidlo (Sconce je zastaralý termín)
 • stropní svítidlo (Plafond je zastaralý termín)
 • stojací lampa (stojící lampa je zastaralý termín)
 • stolní lampa
 • svíčková lampa
 • zapuštěná lampa

Příklady svítidel

  (Nástěnné osvětlení)
 • Kaganets (stropní lampa) (stojací lampa)

См. также

reference

reference

Wikimedia Foundation. 2010.

užitečný

Podívejte se, co je „Osvětlovací zařízení“ v jiných slovnících:

osvětlení — — [Ya.N.Luginsky, M.S.Fezi Zhilinskaya, Yu.S.Kabirov. Anglicko-ruský slovník elektrotechniky a energetiky, Moskva, 1999] Témata elektrotechniky, základní pojmy EN armatura . Technická příručka překladatele

READ
Kam skladovat cibule mečíků před výsadbou?

Svítidla – druh osvětlovacích zařízení (viz Osvětlovací zařízení) určených k osvětlení různých předmětů, jako jsou lampy, reflektory, projektory atd. Velká sovětská encyklopedie

transformátor napájející svítidla — — [Ya.N.Luginsky, M.S.Fezi Zhilinskaya, Yu.S.Kabirov. Anglicko-ruský slovník elektrotechniky a energetiky, Moskva, 1999] Témata elektrotechniky, základní pojmy EN osvětlovací transformátor . Technická příručka překladatele

Osvětlovací zařízení – jsou určeny pro osvětlení, ozařování, světelnou signalizaci nebo projekci (viz Světelná technika) a dělí se na osvětlení, ozařování, signalizaci a projekci. Typicky se zdroj optického záření skládá ze zdroje optického záření (viz Zdroje . . Velká sovětská encyklopedie

osvětlovací lampy – Rýže. 1. Žárovky. Rýže. 1. Žárovky. Osvětlovací lampy jsou umělé zdroje světla, jejichž působení je založeno na přeměně energie jakéhokoli druhu (tepelné, elektrické, chemické atd.) na optické záření. Encyklopedie „Bydlení“

GOST R 54350-2011: Osvětlovací zařízení. Požadavky na osvětlení a zkušební metody — Terminologie GOST R 54350 2011: Osvětlovací zařízení. Požadavky na osvětlení a zkušební metody původní dokument: 3.10 goniofotometr blízkého pole: Distribuční fotometr určený k měření rozložení jasu v blízkém poli. . Slovník pojmů v regulační a technické dokumentaci

OPTICKÉ PŘÍSTROJE – zařízení, ve kterých se přeměňuje (propouští, odráží, láme, polarizuje) záření z libovolné oblasti spektra (ultrafialové, viditelné, infračervené). Vzdávajíce hold historické tradici, nástroje se obvykle nazývají optické. . Collierova encyklopedie

osvětlovací zařízení – určeno pro osvětlení, ozařování, světelnou signalizaci a projekci i pro výzdobu interiérů. Obvykle se skládají z jednoho nebo více světelných zdrojů a svítidel. Světelné zdroje se dělí na tepelné, . . Encyklopedie techniky

Světelné inženýrství — I Světelné inženýrství je vědní a technický obor, jehož předmětem je studium principů a vývoj metod generování, prostorové redistribuce, měření charakteristik optického záření (Světla) a přeměny světelné energie. .. Velká sovětská encyklopedie

Světelné inženýrství — I Světelné inženýrství je vědní a technický obor, jehož předmětem je studium principů a vývoj metod generování, prostorové redistribuce, měření charakteristik optického záření (Světla) a přeměny světelné energie. .. Velká sovětská encyklopedie