Samotná konstrukce flexibilních vzduchovodů klade zvláště vysoké požadavky na instalaci, zejména pokud jde o upevnění jednotlivých prvků a těsnění. Jakékoli netěsnosti nebo prověšení kanálů snižují účinnost systému a vytvářejí dodatečné zatížení zařízení pro přívod vzduchu, což způsobuje snížení životnosti ventilátorů.

Nástroje a materiály pro správnou instalaci

Hlavní problém spojený s vlastní instalací je způsoben pokusy o dokončení práce pomocí improvizovaných nástrojů a materiálů. Výsledkem je výsledek, který má k ideálu daleko – propadlá místa, výrazná hlučnost, úniky vzduchu ve spojích. Podívejte se, jak pracuje zkušený specialista. Neztrácí čas starostmi s řezáním vzduchovodů na požadované rozměry, ani nevymýšlí způsoby, jak zajistit těsné spojení jednotlivých dílů. Jednoduše používá nástroje a materiály doporučené výrobcem a vývojářem instalační technologie.

Zdálo by se, že není potřeba nic nadpřirozeného. Mnoho lidí ale na takové samozřejmé věci zapomíná. Sada potřebných nástrojů je minimální a ve většině případů budete muset zakoupit pouze komponenty a materiály. Vše ostatní najdete téměř v každém domě či bytě.

Z nástroje budete potřebovat:

 • Značka pro značení. Nakreslení čáry v místě zamýšleného řezu tužkou nebo běžným perem bude problematické.
 • Odolná a ostrá čepel schopná proříznout tenké kovové potrubí a izolační povlaky.
 • Boční nůžky, drátové nůžky nebo kleště na stříhání ocelového drátu.
 • Nůžky na stříhání polyesterových separátorů, izolační pásky.
 • Štětec na nanášení tmelu (pokud je balený v dóze) nebo speciální pistole na tubu s těsnícím materiálem.
 • Rovný nebo křížový šroubovák, nebo ještě lépe šroubovák s příslušným bitem pro utažení šroubů na svorkách.
 • Mezi materiály, bez kterých není možné zajistit vysoce kvalitní instalaci flexibilních vzduchových potrubí pro kuchyňské digestoře nebo jiné systémy, poznamenáváme:
 • Nahrazuje ji izolační páska nebo tmely.
 • Upevňovací prvky, včetně svorek, věšáků, zařízení, která umožňují upevnění vzduchového potrubí na svislé nebo vodorovné povrchy.
 • V některých případech výrobci doporučují použití speciálních tmelů pro zlepšení těsnění a snížení rizika koroze.

Při výběru materiálů a komponentů byste měli upřednostňovat materiály doporučené vývojářem instalační technologie. V opačném případě může být záruka výrobce neplatná.

Technologie instalace flexibilních vzduchovodů a základní pravidla, která je třeba dodržovat

Aby se zabránilo plýtvání materiálem a zabránilo se snížení účinnosti systému v důsledku chyb při instalaci, doporučuje se věnovat pozornost následujícím bodům:

 • Před zahájením práce nezapomeňte odvinout celou cívku zakoupeného vzduchového potrubí. To umožní přesnější značení a identifikaci deformovaných oblastí. Nedoporučuje se používat poškozené segmenty. V místech promáčklin bude docházet k intenzivnímu usazování prachu, mastnoty a dalších složek, které jsou součástí přepravovaných vzduchových hmot. To vytváří zvýšené zatížení ventilátoru a zkracuje životnost zařízení.
 • Před zahájením práce je nutné zkontrolovat soulad návrhových schémat se skutečným uspořádáním prostor. Poměrně často je potřeba hledat cenově dostupná řešení kvůli nezodpovědným faktorům, zvláště pokud systém navrhl laik.
 • Zvláštní pozornost by měla být věnována správnému směru vedení. Pohyb vzduchu musí odpovídat směru vinutí. Většina výrobců označuje své produkty piktogramy nebo si tento bod povšimněte v přiložených pokynech k instalaci.
 • Každý spoj musí být vytvořen tak, aby sevření trubky bylo 5 centimetrů nebo více. Spoj je utěsněn pomocí izolační pásky nebo tmelu.
 • Upevnění na nosné plochy se provádí pomocí svorek nebo speciálních závěsů.
 • Tvorba průhybů přesahující 5 % (5 cm na běžný metr vzduchovodu) není povolena. Průměrná vzdálenost mezi upevňovacími body by neměla přesáhnout 1,5–3 metry a vybírá se s ohledem na stávající podmínky.
 • Upevnění vertikálních úseků by mělo být prováděno v krocích ne více než 1–1,8 metru.
 • Při ohýbání potrubí mu dejte co největší poloměr. V opačném případě existuje vysoká pravděpodobnost poškození kovu, což bude vyžadovat výměnu prvku.
READ
Jak se nazývá malování na tácy?

Dodržování těchto pravidel zkrátí dobu instalace a zaručí účinnost ventilačního systému.

Flexibilní potrubí je důležitým prvkem ventilačního systému, který umožňuje efektivní přenos vzduchu z jednoho místa do druhého. Je vysoce flexibilní a odolný, takže je ideální volbou pro instalaci ve stísněných prostorách nebo v jakémkoli jiném prostředí, kde je vyžadován flexibilní ventilační systém.

Instalace flexibilního potrubí je proces, který vyžaduje určité dovednosti a znalosti. V tomto článku vám poskytneme kompletního průvodce instalací flexibilního potrubí s pokyny krok za krokem.

Prvním krokem při instalaci flexibilního potrubí je výběr vhodného místa pro jeho instalaci. Zvažte faktory, jako je dostupnost a vzdálenost, a zajistěte, aby zvolené umístění nenarušovalo ostatní systémy. Poté musíte provést měření a určit požadovanou délku vzduchového potrubí.

Je důležité mít na paměti, že při instalaci flexibilního potrubí je třeba dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy a předpisy. Pokud máte pochybnosti nebo dotazy, je lepší kontaktovat odborníka.

Dále by měly být provedeny nezbytné přípravné práce, jako je vyčištění prostoru instalace, položení kabelů a připojení k ventilačnímu systému. Poté můžete začít s instalací samotného flexibilního vzduchového potrubí. Tento proces zahrnuje spojení s armaturami, instalaci držáků a držáků pro zajištění potrubí v požadované poloze.

Po instalaci ohebného potrubí je nutné otestovat jeho funkci, zda funguje správně a zajišťuje účinnou cirkulaci vzduchu. V případě potřeby můžete provést úpravy nebo provést další práce.

Instalace flexibilního potrubí je nakonec důležitým krokem při instalaci ventilačního systému. Dodržováním pokynů krok za krokem a dodržováním všech příslušných pravidel a předpisů si můžete nainstalovat flexibilní potrubí sami a zajistit, aby váš ventilační systém fungoval efektivně.

Instalace flexibilního potrubí: Kompletní průvodce s pokyny krok za krokem

Instalace flexibilního potrubí: Kompletní průvodce s pokyny krok za krokem

Krok 1: Příprava místnosti a nářadí

Před zahájením instalace je nutné připravit místnost. Ujistěte se, že na pracovní ploše nejsou žádné překážky, které by mohly bránit instalaci potrubí. Ujistěte se také, že máte všechny potřebné nástroje, včetně řezačky ohebného potrubí, měřicí šňůry, sešívací pistole a dalších upevňovacích nástrojů.

Krok 2: Měření a řezání ohebného potrubí

Určete požadovanou délku vzduchového potrubí s ohledem na vlastnosti místnosti a umístění ventilačního systému. Pomocí měřicí šňůry označte požadované délky na ohebném potrubí. Poté pomocí řezacího nože vytvořte požadované délky.

READ
Co je to komínový deflektor?

Krok 3: Instalace potrubí

Nainstalujte flexibilní potrubí na ventilační otvory nebo spoje. Ujistěte se, že vzduchové potrubí je bezpečně upevněno a nepohybuje se. Pokud je třeba připojit více potrubí, použijte kovové nebo plastové spojky, aby bylo zajištěno těsné spojení.

Krok 4: Připevnění ohebného potrubí

Pomocí sešívačky nebo jiných upevňovacích nástrojů připevněte ohebné potrubí ke stěnám nebo stropu místnosti. Pamatujte, že správné zajištění potrubí pomáhá zabránit jeho pohybu a zajišťuje efektivní fungování ventilačního systému.

Krok 5: Dokončete instalaci

Po dokončení instalace flexibilního potrubí projděte podél celé trasy potrubí, abyste se ujistili, že nedochází k poškození nebo závadě. Zkontrolujte také těsnost všech spojů a ujistěte se, že potrubí vede uvnitř, aniž by se dostalo do kontaktu s ostrými nebo drsnými povrchy.

Nyní znáte základní kroky pro instalaci flexibilního potrubí. Dodržováním těchto pokynů můžete efektivně nainstalovat ventilační systém a zajistit pohodlné podmínky ve vaší místnosti.

Příprava na instalaci flexibilního vzduchového potrubí

Než začnete instalovat flexibilní vzduchové potrubí, je nutné provést řadu přípravných prací. Pomohou zajistit správné a efektivní fungování ventilačního systému.

1. Posoudit množství práce a určit potřebné množství materiálů. Vypočítejte požadované množství ohebného potrubí, spojovacích prvků, svorek a dalších součástí.

2. Zkontrolujte, zda máte potřebné nástroje a spotřební materiál. K instalaci flexibilního potrubí budete potřebovat různé nástroje, jako jsou řezačky potrubí, kleště, kovové sponky atd.

3. Vyčistěte pracovní oblast od nečistot a cizích předmětů. Ujistěte se, že v oblasti instalace nejsou žádné překážky, které by mohly ztěžovat práci.

4. Proveďte kvalitní přípravu povrchu, na který bude ohebné vzduchové potrubí připevněno. Ujistěte se, že povrch je hladký a čistý, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení.

5. Ujistěte se, že všechny spoje a upevnění jsou bezpečné a utažené. Pro efektivní provoz ventilačního systému jsou důležité správně vytvořené spoje a kvalitní fixace.

6. Před zahájením instalace si přečtěte instalační pokyny pro flexibilní potrubí a další součásti. Při práci se jimi řiďte.

Dodržením všech výše uvedených doporučení se můžete úspěšně připravit na instalaci ohebného potrubí a zajistit jeho správnou instalaci.

READ
Kam nejlépe umístit plynový sporák?

Výběr a předběžné označení míst instalace flexibilního vzduchového potrubí

Výběr a předběžné označení míst instalace flexibilního vzduchového potrubí

Než začnete instalovat flexibilní vzduchotechnické potrubí, musíte správně vybrat a předem označit místa pro jeho instalaci ve vaší místnosti. Tím se optimalizuje distribuce vzduchu a zajistí se co nejefektivnější provoz ventilačního systému.

1. Posouzení celkového uspořádání místnosti

Před zahájením práce proveďte podrobné posouzení dispozice místnosti, kde bude flexibilní vzduchotechnické potrubí instalováno. Zvažte následující faktory:

 • Rozměry místnosti;
 • Umístění stěn, oken a dveří;
 • Možné překážky při instalaci vzduchovodu (nábytek, potrubí, elektrické rozvody atd.).

2. Identifikace potřeb větrání

Určete, které konkrétní místnosti nebo oblasti vyžadují dodatečné větrání. Mohou to být kuchyně, koupelny, pracovní prostory atd. To pomůže určit počet a umístění vzduchovodů, které mají být položeny.

3. Plánování pokládky schématu vzduchovodu

Na základě posouzení uspořádání místnosti a identifikace potřeb větrání vytvořte plán uspořádání potrubí. Uveďte místa instalace potrubí a také možná připojení k odvzdušňovacím otvorům nebo ventilům pro regulaci průtoku vzduchu.

číslo Místo pokládky Větrací otvory
1 kuchyně Výfukový otvor
2 koupelna Ventilační mřížka
3 Dílna Výstupní kanál

Tabulka 1: Příklad předběžného označení míst instalace flexibilního vzduchového potrubí.

Buďte opatrní při označování míst instalace, vezměte v úvahu vlastnosti místnosti a doporučení výrobce ventilačního systému. Pouze správný výběr a předběžné označení pomůže zajistit efektivní fungování flexibilního vzduchového potrubí.