Přepravní list je jedním z hlavních primárních průvodních dokladů a je vystaven při každém převodu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Lze jej použít jak mezi dvěma organizacemi, tak mezi právnickou osobou a fyzickou osobou. Použití tohoto dokumentu je široce rozšířené, protože se používá v mnoha podnicích, kde se zboží uvolňuje.

Pozornost! Tento dokument lze stáhnout z ConsultantPlus.

 • Formulář a vzorek
 • Online prohlížení
 • Stažení zdarma
 • Bezpečné

Proč potřebujete nákladní list?

Nákladní list ve formuláři TORG-12 je vyžadován pro všechny účastníky transakce nákupu a prodeje. Pomocí tohoto primárního dokladu může kupující zkontrolovat vyložené produkty (množství, objem, kvalita atd.) s informacemi v něm uvedenými a prodávající může zohlednit zbývající zboží na skladě.

Pokud není kupující výrobku spokojen s jeho kvalitou nebo jinými parametry, může použít TORG-12 k vrácení celé šarže nebo výměně výrobku za podobný výrobek řádné kvality. V případě kontroverzních situací, které vyžadují řešení u soudu, nabývá nákladní list právní moci a slouží jako důkaz u soudu.

Poměrně často TN využívají také spediční řidiči a dopravci zboží, pro které je jakousi „pojistkou“, potvrzující, že zboží nebylo odcizeno, ale je legálně přepravováno. V době expedice produktů řidiči předávají nákladní list od odesílatele na příjemce.

Pravidla pro vystavení nákladního listu

Odpovědnost za evidenci „zboží“ je obvykle svěřena buď zaměstnancům účetních oddělení, nebo skladníkům či jiným pověřeným zaměstnancům podniku.

Neexistuje jednotný vzor nákladního listu akceptovaný k obecnému použití. Každá organizace si tedy může vytvořit a schválit individuální formulář nebo použít šablonu. Počet tabulek a řádků v dokumentu není omezen, takže v případě potřeby lze dokument v závislosti na situaci rozšířit nebo zúžit.

Faktura TORG-12 však musí vždy obsahovat následující požadované údaje:

 • název a podrobnosti o organizaci, která dodává zboží;
 • informace o kupujícím;
 • informace o produktu: název, množství, cena a celková cena produktu.

Pokud prodávající firma pracuje s DPH, je to také uvedeno v dokladu. Dodací list musí být podepsán odpovědnou osobou. Navíc na to není nutné dávat razítko, protože od roku 2016 mají právnické osoby, stejně jako jednotliví podnikatelé, právo nepoužívat pečetě a razítka ve své práci.

READ
Kde mohu získat úvěr zajištěný nemovitostí bez odmítnutí?

TORG-12 může obsahovat pouze jeden list, nebo možná několik, pokud se přes něj přenáší mnoho různých názvů produktů. Pokud je sepsán na několika stránkách, musí to být uvedeno na prvním listu.

Dodací list je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zůstává prodávajícímu a následně slouží jako podklad pro odepisování skladových položek a druhé je předáno spotřebiteli a může být podkladem pro odpočet DPH.

K nákladnímu listu mohou být připojeny samostatné přílohy, například akt o předání zboží. Pokud se takové žádosti uskuteční, musí to být také uvedeno v hlavním dokumentu.

Pokyny k vyplnění dodacího listu

Evidence nákladního listu začíná vyplněním stran transakce. V řádku „přepravní organizace“ je uveden úplný název organizace distribuující zboží s uvedením jejího organizačního a právního postavení a bankovních údajů. Údaje o kupujícím se zadávají stejným způsobem do řádku „Příjemce“. Dále v řádku „Dodavatel“ musíte duplikovat informace zadané v položce „Odesílatel“ a v řádku „Plátce“ o příjemci.

Poté je třeba zadat číslo dokladu pro interní tok dokladu a také datum jeho vyhotovení, které se musí shodovat s datem odeslání zboží. Poté je ve faktuře zahrnuta speciální tabulka, kde je uvedeno:

 • podrobný seznam převáděného zboží s uvedením jeho jmen;
 • jednotky měření (kusy, kilogramy, litry atd.);
 • množství zboží;
 • náklady na každou jednotku včetně a bez DPH;
 • celkové náklady a částku.

Přepravní list TORG-12 strana 1

Níže uvedená tabulka uvádí počet listů, které tvoří TORG-12. Poté si v požadovaném řádku poznamenejte plnou cenu převedených produktů ve slovech. Zde je důležité poznamenat, že zbývající volné místo v tomto řádku je nutné přeškrtnout. Na závěr je třeba uvést, že faktura musí být podepsána odpovědnými osobami s povinným dekódováním jejich podpisů:

Bobkov Oleg

Při převodu zboží z jednoho vlastníka na druhého musí být vypracována příslušná dokumentace. Všude se používají doprovodné papíry. Používají se k nákupu a přepravě a také potvrzují skutečnost převodu nákladu od prodávajícího ke kupujícímu. Proto každý, kdo provozuje podnikatelskou činnost, potřebuje vědět, jak nákladní list vypadá, co to je a jaká jsou pravidla pro registraci TORG-12 podle zákona.

evidence dodacího listu příklad vyplnění

co je to

Zástupce kupující strany je povinen podepsat TN, když doručovací služba (kurýr nebo od prodávající společnosti) dodává nové položky. Za žádných okolností, ať už jde o zásilku soukromé osobě z jiného města nebo o várku mražených knedlíků doručenou do obchodu s potravinami. Pokud tedy podnikatel objedná určité množství, je mu s ním zaslán i odpovídající doklad. Kupující při podpisu svým jednáním potvrzuje, že obdržel deklarovaný náklad a nemá vůči dodavateli žádné nároky.

READ
Jaký je správný název pro samonivelační podlahu?

Kromě toho je průvodní dokumentace tohoto typu nezbytná k potvrzení výdajů finančnímu úřadu, pokud maloobchodní prodejna funguje v základním nebo zjednodušeném daňovém systému.

Činnosti jakékoli organizace související s výrobou, skladováním a dalším prodejem musí být ze zákona dokumentovány, prováděny prostřednictvím primárních účetních dokumentů, které jsou tvořeny a schváleny vedením společnosti.

Sledujte všechny transakce se zbožím a správně odrážejte informace o jeho dostupnosti ve finančních výkazech Další informace >>

Při snaze zjistit, jak vystavit fakturu za zboží a pravidla pro registraci TORG-12 ze strany prodávajícího, stojí za to připomenout, že ještě na konci 90. let Rosstat zveřejnil usnesení číslo 132. Obsahuje kompletní katalog účetních dokladů, včetně námi uvažovaného formuláře, jinak nazývaného OKUD 0330212. Rozsah tohoto TN je omezen na převod zásob z prodávající strany na stranu kupující. Taková dokumentace může být sestavována a uchovávána nejen v tištěné podobě, ale také v obdobné elektronické podobě.

Pomocí tohoto dokumentu jsou dokumentovány velkoobchodní dodávky zákazníkům. K jeho vytvoření je nutné použít standardní formulář nebo vyvinout alternativní verzi, která plně vyhovuje požadavkům. Svou samostatně vytvořenou TN byste měli vyplnit v souladu se všemi pravidly stanovenými zákonem.

Jak vypadá faktura za zboží TORG-12: postup registrace, dekódování zkratky

Při pohledu na samovysvětlující název je snadné pochopit, že velká písmena jsou zkrácenou verzí slova „obchod“. Katalog různých typů primárních účetních dokladů pro kontrolu obchodních operací zobrazuje všechny dostupné formuláře určené pro generování listinné evidence. Dnes jsou další vzorky od TORG-1 po TORG-31 považovány za volitelné. Mnoho účetních oddělení je však stále používá.

podrobnosti o nákladním listu

Typ dokumentu

TN, kterou zvažujeme, slouží jako potvrzení o převodu/prodeji produktů třetí stranou. Patří tedy do kategorie externí dokumentace.

Při shromažďování informací o tom, jak vystavit nákladní list TORG-12 a zjistit požadované údaje k vyplnění, je důležité pamatovat na řadu nuancí. Tato forma je sice univerzální možností, která ve všech ohledech splňuje požadavky legislativy v této oblasti, přesto není jednotná. Podnikatelé mají právo používat jiné verze. Podle zákona je tedy dovoleno samostatně vyvíjet a sestavovat technické specifikace.

READ
Jak připravit roztok proti plísním?

Při sepisování dokumentu je nutné vzít v úvahu všechny povinné body, které musí být zobrazeny na papíře. Mnoho lidí s tím má potíže. V důsledku toho často dochází k nedorozuměním při jednání se zástupci kontrolních orgánů. Naprostá většina firem proto stále preferuje dvanáctou formu.

pořadí v dokumentech .jpg

přihláška

Faktura je vystavena při převodu vlastnictví komoditních položek a jiného zboží a materiálů prodejem nebo uvolněním z prodávající strany na stranu kupující. Společnost má právo použít nejen vzor stanovený v souladu se zákonem, ale také vytvořit vlastní verzi.

Při převzetí zboží

Technickou specifikaci v tomto případě tvoří organizace provádějící přepravu. V důsledku toho je vyžadována registrace od dodavatelské společnosti. To lze provést jednou z nejpreferovanějších možností: písemně nebo elektronicky. Často je formát dokumentace určen vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

Každý, kdo si koupí produkty, má právo odmítnout jejich přijetí bez náležité dokumentární podpory. Navíc, pokud se v průběhu převodu zjistí nesrovnalosti v předávaných položkách z hlediska kvalitativních ukazatelů a zástupce přijímající strany bude chtít provést vrácení, bude muset vystavit doklad na vrácené hodnoty.

Když zjišťujete, co je tento formulář TORG-12 v účetnictví a jaké jsou požadavky na nákladní list, měli byste si uvědomit, že spolu s ním je ve formě TORG-2 vypracován akt nesouladu v kvalitě a množství produktů. . Zároveň je nutné projednat nuance zpětného převodu zboží a zaznamenat ústní dohodu písemně. Jinak nekvalitní produkty prostě vrátit nelze.

Pro realizaci

Prodej (poskytnutí vlastnických práv k nákladu od jedné osoby k druhé za úplatu) je také doprovázen příslušnými doklady. TN, o které uvažujeme, předpokládá dostupnost informací o pohybu inventárních položek ze skladu a vyrovnání s nakupující stranou.

Takové dokumenty generuje prodávající společnost. Uvádějí podrobnosti o organizaci. Kupující přebírá dodané produkty a platí při expedici.

V odstavcích „Plátce“ a „Příjemce“ by měly být rovnoměrně uvedeny následující údaje:

 • Název společnosti;
 • jeho umístění (údaje o adrese);
 • Bankovní detaily.

K odeslání

Často jsou komoditní položky a další hmotná aktiva převedeny do jednoho bodu a postup je hrazen z jiného. V této situaci musí TN uvést informace nejen o příjemci nákladu, ale také o plátci (samostatně). V zavedeném formuláři jsou k tomu speciální sloupce.

READ
Jak zavřít panoramatická okna před sluncem?

Organizace provádějící platbu je kupující. Zboží může převzít třetí osoba (například dceřiná společnost) podnik, zastoupení nebo pobočka. Tento typ operace v TORG-12 implikuje povinné uvedení v kupní smlouvě, komu přesně budou produkty zaslány a kdo bude vystupovat jako příjemce.

Dodávat

Pokud jsou zboží a materiály dodávány prostřednictvím třetí společnosti, musí prodávající kromě dvanácté faktury vystavit také fakturu za zboží a dopravu. TTN je vypracována podle norem jednotného vzorku 1-T.

Tento papír je vypracován vždy ve 3 vyhotoveních, určených pro dodavatele, dopravce a kupujícího. Je třeba poznamenat, že sestavení této dokumentace je vyžadováno pro každou dávku zboží, která je přepravována jedním vozidlem (nikoli pro celý objem dodávky, přepravovaný na více jízd).

Co je to za dokument – jednotný formulář TORG 12: požadavky na design

Při obchodování není vůbec nutné dodržovat stanovený typ složení. Podnikatelé a obchodní organizace mají právo schválené formuláře aktualizovat při dodržení závazných požadavků. Můžete tak vytvořit technickou specifikaci, která plně odpovídá vašim vlastním preferencím a obchodním charakteristikám. To lze provést jedním ze dvou dostupných způsobů:

 • přidáním do jednotného vzorku (zadejte další podrobnosti nezbytné k tomu, aby lépe odrážely ekonomické aktivity podniku);
 • vytvořit zcela novou, dříve nepoužitou možnost.

pokyny k vyplnění dodacího listu

Hlavní věc je, že po zavedení úprav struktury obsahuje všechny hlavní součásti uznané jako povinné pro reflexi v dokumentární podobě. Na faktuře tedy musí být uvedeno:

 • název samotné dokumentace;
 • den sestavení;
 • název dodavatelské firmy nebo osobní údaje podnikatele;
 • seznam přesouvaného zboží;
 • počet nákladových pozic (v peněžním a fyzickém vyjádření);
 • pracovní náplň osob odpovědných za příjem a dodání inventárních položek;
 • osobní podpisy účastníků.

Všechny výše uvedené body musí být přítomny. Toto je třeba mít na paměti, když se zabýváme tématem: „jaký druh dokumentu je nákladní list: definice, požadavky na design, příklad vyplnění“.

Splnění povinných podmínek pro tvorbu technických specifikací nám umožňuje potvrdit skutečnost odeslání na právním základě. A také zaznamenejte odpovídající metry (množství, hmotnost, náklady). Díky formuláři TORG-12 je možné promítnout odpis produktů od prodávající strany a jejich kapitalizaci kupující straně. Abyste měli jasnou představu o zapojení, měli byste zvážit přiloženou tabulku: