V tomto článku se podíváme na slovo “věřit”, což je sloveso. Níže uvedeme morfologický rozbor slova a naznačíme jeho možné syntaktické role.

Pokud chcete analyzovat další slovo, uveďte jej ve vyhledávacím formuláři.

“Věřit” (sloveso)

Význam slova „věřit“ podle slovníku S. I. Ozhegova

  • Být přesvědčený, v něco jistý
  • Věřte v Boha, věřte
  • Naprosto důvěřovat
  • přijmout něco jako pravdu

Morfologická analýza slovesa