V praxi se v geodézii používá několik typů nivelací, z nichž každý má své charakteristické rysy, limity přesnosti měření, techniku ​​práce a také výhody a nevýhody. Tyto typy nivelací v geodézii jsou popsány níže.

Hlavní geoložka Anastasia Anatolyevna Matusevich

Absolvent Ruské univerzity přátelství národů (RUDN), obor vyhledávání a průzkum ložisek nerostných surovin.

Geometrické vyrovnání

Geodetické nivelační práce na Vašem pozemku provedeme v krátké době za ceny nižší než u konkurence.

Nivelace je jedním z druhů geodetických prací, při kterých se zjišťuje vertikální vzdálenost mezi dvěma a více body. Jeden z těchto bodů nebo příčných rovin, hladina moře nebo jiný konvenční referenční systém je základem, zbývající značky jsou relativní výškové souřadnice.

Jaké typy nivelací existují v geodézii?

V praxi se v geodézii používá několik typů nivelací, z nichž každý má své charakteristické rysy, limity přesnosti měření, techniku ​​práce a také výhody a nevýhody. Tyto typy nivelací v geodézii jsou popsány níže.

Geometrické vyrovnání

Geometrické vyrovnání

Geometrická nivelace je nejjednodušší způsob, jak v geodézii určit nadmořské výšky a nadmořské výšky. Technika spočívá v tom, že optická nebo laserová vodováha je instalována ve stacionární poloze a osa jejího okuláru je uvedena do horizontálního stavu. V místě značení je instalována výšková tyč s odstupňovanou stupnicí, jejíž dno spočívá na zemi nebo jiném povrchu.

Definice nadmořské výšky je definována jako rozdíl značek mezi rovinou instalace zařízení a značkou na tyči, kam směřuje optický okulár nebo laserový paprsek.

Barometrická nivelace

Barometrická nivelace

Barometrická nivelace je metoda, která se používá již několik století. Jako referenční ukazatele se bere hodnota tlaku vzduchu na mořské hladině nebo v jiném bodě zprávy, který slouží jako počátek souřadnic nadmořské výšky.

Když hladina klesá, tlak vzduchu klesá, když stoupá, zvyšuje se. Rozdíl v ukazatelích umožňuje dosadit empiricky zjištěné parametry do barometrického vzorce, který ukazuje přesný výsledek. Moderní barometrické úrovně automaticky provádějí složité výpočty a uživatel čte indikátory z obrazovky zařízení.

Trigonometrické vyrovnání

Trigonometrické vyrovnání

Trigonometrické vyrovnání je také jednoduchý způsob, jak určit výškové značky na svislém vyrovnání a rozdíl mezi nimi. Při použití této techniky se určí vzdálenost mezi horizontálním průmětem referenčního bodu a místem instalace zařízení. Ve druhé fázi se okulár přístroje zvedne tak, aby byl ve stejné ose s elevační značkou, a změří se úhel pohledu mezi dvěma přímkami – přilehlou nohou a přeponou.

V konečné fázi geodet, s přihlédnutím k větě o sinech nebo kosinus, najde opačnou nohu nebo přebytek mezi dvěma elevacemi.

Hydrostatická nivelace

Hydrostatická nivelace

Při určování nadmořských výšek metodou hydrostatické nivelace se používá speciální vodní hladina sestávající ze dvou baněk a hadice mezi nimi. Prostor zařízení je naplněn vodou, načež je hadice tažena v jedné výškové značce – rovině brané jako referenční bod. Když se jedna z baněk pohybuje podél svislé osy, hladina kapaliny zůstává na stejném místě, ale mění se vzhledem k stupnici na nádrži.

Tato technika je vynikající pro stanovení malých rozdílů ve výškách, pokud jsou měřené body umístěny v těsné vzdálenosti (ne větší než je délka zařízení).

Stereofotogrammetrická nivelace

Stereofotogrammetrická nivelace

Stereofotogrammetrická nivelace je komplexní metoda pro určení souřadnic výškových značek na zemi a také převýšení mezi body umístěnými na jedné vertikální ose. K použití této techniky budete potřebovat komunikaci se satelity, které pořizují letecké snímky, a také zařízení zabudované do teodolitu. Po synchronizaci zařízení se mezi různými značkami vytvoří stereo pár, který umožňuje vypočítat data a souřadnice s přesností na desetiny milimetru.

READ
Jak utěsnit švy mezi střešními deskami?

Tato technika se často používá k vytváření plánů rozšířených oblastí, stejně jako map a atlasů, včetně vojenských a jiných strategických potřeb.

Mechanická nivelace

Mechanická nivelace

Jeden z nejúčinnějších způsobů určení souřadnic nadmořské výšky v těžko přístupných oblastech a také v oblastech s velkými rozdíly v reliéfu. Pro mechanickou nivelaci se používá speciální automatická nivelace – zařízení, jehož konstrukce je založena na elektronické vysoce přesné olovnici se senzory, které měří elevaci polohy zařízení, a také na třecím kotouči, který zajišťuje přesné určení vzdálenosti. mezi sousedními body.

Toto zařízení funguje dynamicky a jak se souřadnice na rovině mění, hladina automaticky vytváří profil zemského povrchu v oblasti. Indikátory se čtou prostřednictvím elektronického grafického souboru ve formátu CAD, který umožňuje rychle najít nadmořské výšky a nadmořské výšky každého bodu kdekoli v území.

Radarové vyrovnání

Radarové vyrovnání

Radarová nivelace je považována za nejpřesnější metodu pro určování výšek mezi dvěma sousedními body. Zařízení je vybaveno GPS modulem a komunikací se satelitem. Podstata techniky spočívá v tom, že okulár nivelety je postupně nasměrován k referenčnímu bodu a elevační značce. Absolutní trojrozměrné souřadnice každého bodu jsou automaticky určeny ze satelitu, načež je zjištěn přebytek prostřednictvím jejich rozdílu podle jednoduchého vzorce.

V naší společnosti mají geodeti radarové zařízení, které umožňuje určovat nadmořské výšky s extrémní přesností a eliminuje chyby.

Základní metody nivelace povrchu

V závislosti na terénních podmínkách, vzdálenosti mezi výškovými značkami a dalších faktorech existují 4 způsoby, jak vyrovnat povrch nebo určit výškové značky na projektu investiční výstavby ve výstavbě:

 • Vyrovnání od středu. Metoda se používá pro pozemky s výraznými rozdíly v reliéfu. Geodetické zařízení je instalováno v linii mezi dvěma body, přibližně uprostřed mezivýšky mezi nimi. Nejprve se určí poloha úrovně, po které jsou okuláry postupně nasměrovány na spodní a horní body a rozdíl mezi značkami je vzdálenost mezi nimi podél svislé osy.
 • Vyrovnání vpřed. V tomto případě je hladina, bez ohledu na její konstrukci a úroveň přesnosti, instalována za bodem, pro který jsou určeny souřadnice výšky. Souřadnicový systém hlášení je místo, kde je úroveň instalována.
 • Vyrovnání podle čtverců. Pohodlný způsob práce s velkým počtem výškových značek v oblastech s nepatrnými rozdíly v reliéfu. Tato technika se často používá k přesnému výpočtu objemu zemské hmoty při určování množství zeminy z výkopů, přičemž se používá jako násep za účelem udržení rovnováhy. V řešeném území je lokální geodetická síť rozdělena, jeden z bodů v průsečíku ortogonálních os je brán jako standardní a zbytek je brán s relativním převýšením oproti němu.
 • Boční vyrovnání. Pohodlná technika pro vytyčení hlavní a pomocné osy stavby, sledování odchylek svislých nosných konstrukcí skeletu budovy, určování velkého počtu výškových značek na terénu a přenášení geodetické sítě. V tomto případě se zjišťuje poloha několika výškových značek najednou, když je geodetický přístroj umístěn stranou, ale v zorném poli každé z nich.

Geodeti naší společnosti jsou zběhlí ve všech uvedených způsobech nivelace terénu a kterýkoli z nich využívají dle okolností při návštěvě u zákazníka.

READ
Jak a čím chránit dřevěnou podlahu před vlhkostí?

Nivelační přístroje

Nivelace v geodetických zaměřeních se provádí pomocí přístrojů různé konstrukce, principu činnosti a stupně přesnosti. Níže je uveden podobný popis každého z těchto typů geodetických zařízení s uvedením jejich vlastností.

Optické úrovně

Nejjednodušší a nejlevnější úrovně, které používají studenti i majitelé letních chat jako vybavení domácnosti. Optický přístroj se skládá z okuláru s vícenásobným zvětšením, rámu, zaměřovače, rovnací šrouby a stativu. Niveleta se instaluje na vodorovnou rovinu, fixuje se špičkami stativu v zemi, načež geodet nastaví přesnou polohu okuláru pomocí vyrovnaných šroubů.

Při zaměřování bodu v okuláru je nutné zajistit, aby značka na nivelační tyči, kterou drží druhý geodet, padla do zorného pole přístroje. Když horizontální okulár narazí na požadovanou značku, přístroj se pomocí speciálního seřizovacího šroubu zvedne pod úhlem. Druhá poloha mušky na tyči umožňuje určit směrový úhel pohledu a elevaci rozdílem mezi značkami elevace.

Digitální úrovně

Moderní digitální úrovně umožňují rychle určit značky každého bodu a také vzdálenost mezi nimi. Uvnitř zařízení je software a také LCD displej, na kterém se zobrazují informace požadované geodetem. Při hledání souřadnicových značek daného bodu geodet stiskne klávesu pro uložení těchto parametrů, načež přesune okulár na další značku. Zařízení pracuje v poloautomatickém režimu a prakticky eliminuje chyby.

Laserové úrovně

Tyto úrovně patří do střední třídy přesnosti a jejich princip fungování se příliš neliší od optických přístrojů. Když je nivelační okulár vyrovnán na vodorovnou osu, laserový paprsek je směrován do bodu a asistent geodeta jej přijímá pomocí speciálního zrcadlového přijímače. Když je detekováno spojení mezi vysílačem laserového paprsku a přijímacím zařízením, je na zařízení zaznamenána elevační značka, která je brána jako referenční.

Operace se opakuje pro všechny výšky a body, které jsou relativní ve srovnání s referenčními souřadnicemi. Vzdálenost podél svislé roviny se vypočítá pomocí vzorce pro rozdíl ve výškách bodů.

Jak jsou úrovně klasifikovány podle přesnosti?

Moderní úrovně jsou klasifikovány podle stupně jejich přesnosti. Každé z těchto zařízení má jednu z tříd přesnosti podle certifikátu kvality:

 • První stupeň. Vysoce přesné přístroje – chyba měření převýšení a převýšení není větší než 0,5 mm na každý 1 kilometr vzdálenosti.
 • Druhá třída. Úrovně zvýšené přesnosti – až 1 mm na 1 km nivelačního zdvihu.
 • Třetí třída. Říká se jim přesné – až 3 mm na 1 km jízdy.
 • Čtvrtý ročník. Technické nebo domácí úrovně, s chybou až 10 mm na každý 1 km jízdy.

Při poskytování služeb nivelace terénu v naší společnosti geodeti používají pouze přístroje první a druhé třídy přesnosti, čímž je vyloučena chyba bez ohledu na složitost a kategorii objektu.

co je to úroveň? K čemu je úroveň? Název tohoto nástroje je děsivý, zdá se příliš komplikovaný, ačkoli samotné slovo pochází z francouzského niveler, což znamená „vyrovnat“. V tomto článku si vysvětlíme, co vodováha měří, k čemu je vodováha určena a jak může být toto zařízení zároveň užitečné kartografovi a geodetovi i běžnému člověku, který se rozhodne pokládat dlažbu v bytě.

Obsah

 • Úroveň: co to je?
 • K čemu slouží úroveň a kdo ji potřebuje?
 • Jak vybrat správnou úroveň? Dá se sehnat levně nebo je lepší nešetřit? Jaký je rozdíl mezi levnější a dražší variantou?
 • Pokyny pro použití úrovně
READ
Jak se jmenuje kohout na střeše domu?

Úroveň: co to je?

Zjednodušeně řečeno, hladina je zařízení pro zjišťování výškového rozdílu mezi úrovněmi zemského povrchu. Používají jej geodeti, kartografové, stavitelé a odborníci na renovace. Stanovením rozdílu výšek je možné kontrolovat deformace budov a konstrukcí a provádět výzkumné práce.

Úroveň je užitečný nástroj, který využije nejen profesionál. Zařízení se bude hodit například při zakládání skleníku – soudě podle počtu oken s fialovým světlem se pěstování domácí zeleniny stává oblíbenou činností. Tato pomůcka vám pomůže postavit pevný a rovný altán, položit cestu nebo vykopat záhony, které potěší oko perfekcionisty.

o

Co ukazuje úroveň?

Jak jsme uvedli výše, hladina ukazuje rozdíl ve výškách. Jak to úroveň dělá, závisí na typu zařízení.

Typy úrovní

Za prvé, úrovně se liší designem. Existují:

 • Optické úrovně.
 • Digitální úrovně.
 • Laserové úrovně.

Optické úrovně

Nejstarší z úrovní. Používá se při geodetických pracích, opravách silnic a stavebnictví. Optická vodováha pomáhá určit výškový rozdíl a vzdálenost mezi body. Zařízení se skládá z pouzdra s dalekohledem, lupami a čočkou. Úroveň je instalována na vodorovné rovině, optika je upevněna na požadovaném objektu: půda, struktura. Na sklo je aplikována stupnice. Optická vodováha se používá ve dvojicích – druhá osoba se musí dostavit na místo výpočtů se speciální měřicí tyčí. Díky tomu lze určit rozdíl výšek. Odečty jsou zaznamenávány ručně do pozorovacího zápisníku.

Zde jsou příklady optických úrovní: AMO 32X s minimální ohniskovou vzdáleností 30 cm a obrazem zvětšeným až 32x, RGK N-55 s 55x zvětšením a minimální ohniskovou vzdáleností 80 cm, Leica Na730 Plus s 30x zvětšením a min. ohnisková vzdálenost 0,7 metru.

Digitální úrovně

Neplní pouze funkce optické vodováhy, ale také zaznamenávají a ukládají získaná měření.

Struktura digitální hladiny je podobná struktuře optické hladiny. Zařízení je však doplněno speciálním elektronickým zařízením, které umožňuje provádět měření na speciálním personálu s vysokou přesností. Osoba pracující s digitální vodováhou namíří zařízení na obsluhu, zaostří obraz a stiskne tlačítko. Na obrazovce se zobrazí získaná hodnota a vzdálenost k tyči. Digitální úrovně optimalizují pracovní proces. Někteří vědci tvrdí, že měření zabere téměř polovinu času než při práci s optickou vodováhou.

Laserové úrovně

Říká se jim také laserové hladiny. Používají se především při dekoraci bytu díky svému designu. Hladiny laserového typu promítají na povrch jasnou čáru nebo bod, což umožňuje staviteli dělat značky přímo na místě. Takové úrovně se používají při instalačních pracích: při pokládání potrubí, vodítek pro opláštění, zavěšených stropů, instalaci nábytku, lití podlah atd.

Všimněte si, že laserové úrovně také existují ve dvou typech: projekční úrovně a rotační úrovně. Projekční úrovně jsou jakési domácí úrovně; jsou vhodné pro dokončovací práce v bytě nebo pro provádění některých jednoduchých úkolů, jako je dokonalé umístění obrazu na stěnu. Rotační promítají paprsek otáčením paprsku laserů, což má za následek přímku. Lze je použít při profesionálních stavebních pracích včetně venkovních. Paprsek svítí na stovky metrů!

READ
Co znamená slovo lesklý?

Příklady hladin laserového typu: laserová vodováha RGK ML-21 – levný domácí pomocník s dosahem projekce paprsku až 20 metrů a chybou ±0.2 mm/m, laserová vodováha Rokodil Ray Pro s 12 paprsky a dosahem až 30 metrů se 3 projekčními rovinami o 360 stupních, laserová vodováha RGK PR-3R se 3 paprsky, projekčním dosahem 30 metrů a podporou 360 stupňové projekce paprsku.

Dodejme, že úrovně jsou vysoce přesné, přesné a technické. Liší se chybou měření. Vodováhy se také dělí podle způsobu instalace: s válcovou vodováhou (k dalekohledu je připevněna vodováhou ve formě skleněné trubice s kapalinou), se samonastavitelnou přímkou ​​(bez válcové vodováhy), zaměřovač osa je přímka, která spojuje zadní hlavní bod čočky s nitkovým křížem – daným do vodorovné polohy pomocí kompenzátorů, to znamená, že to zařízení dělá samostatně.

Třídy přesnosti

Uvažujme klasifikaci úrovní podle tříd přesnosti.

 • Úrovně třídy I, vysoká přesnost – mají chybu menší než 0,3 mm na 1 km. Používá se pro geodetické, inženýrské, topografické výpočty.
 • Úrovně třídy II, přesné – mají chybu 3 mm na 1 km. Dobře se hodí pro stavbu domů a pokládání cest.
 • Úrovně třídy III, technické – mají chybu 10 mm x 12 mm. Používá se k určení výškových rozdílů a měření při lití základů.

Moderní úrovně patří převážně do druhé třídy a instalují se automaticky.

Vlastnosti

Zvažme nejdůležitější parametry úrovně, které je třeba věnovat pozornost při výběru zařízení.

 • Ohnisková vzdálenost — vzdálenost, na kterou můžete vidět předmět bez rozmazání obrazu. U domácích spotřebičů je tento ukazatel méně důležitý než u profesionálních. Nejmenší vzdálenost je 20 cm, největší je 1 metr.
 • Násobnost — stupeň zvětšení optického tubusu. Minimální hodnota je 20x a maximální 38x. Při práci na malé ploše volte přístroje se zvětšením 20-24x. Při práci na velkých stavbách preferují profesionálové přístroje se zvětšením 34x a vyšším.
 • Rozsah provozních teplot — profesionální přístroje fungují při teplotách od -40 stupňů Celsia do +50. Existují speciální úrovně, které jsou navrženy tak, aby fungovaly výhradně v chladných podmínkách (od -35 do +5 stupňů Celsia).
 • Rozsah záře (pro laserové úrovně) — vzdálenost, na kterou je promítaný paprsek viditelný.
 • Počet laserových paprsků (pro laserové úrovně) — vodorovné a svislé paprsky mohou být doplněny několika paprsky, které jsou nejčastěji umístěny po stranách zařízení.
 • Úhel skenování paprsku (pro laserové úrovně) – kolik prostoru mohou paprsky pokrýt. 360 stupňů umožňuje pokrýt celou místnost.

Dříve jsme řekli:

K čemu slouží úroveň a kdo ji potřebuje?

Lze použít optické a digitální úrovně:

 • Při navrhování a tvorbě geodetických konstrukcí.
 • V kartografických dílech.
 • Při instalaci sloupů pro přenos energie.
 • Při instalaci věžových jeřábů.
 • Při pokládání potrubí do země.
 • v krajinářském designu.
 • Při pokládání silnic.
 • V archeologických pracích.
 • Při výstavbě rodinných domů a jiných staveb.
 • Při stavbě železničních tratí.

o

Laserové hladiny se nejčastěji používají doma. Můžete provádět práce jako:

 • Instalace podlahy.
 • Konstrukce schodišť.
 • Pokládání potrubí.
 • Pokládací vodítka pro opláštění.
 • Montáž podhledů.
 • Montáž nábytku.
 • Konstrukce schodišť.
 • Malování stěn nebo tapetování.
READ
Jak uspořádat tyče ve skříni?

Pomocí laserové vodováhy můžete skříň nebo obraz rovnoměrně zavěsit.

o

Dříve jsme řekli:

Jak vybrat správnou úroveň? Dá se sehnat levně nebo je lepší nešetřit? Jaký je rozdíl mezi levnější a dražší variantou?

Pokud si pořizujete digitální nebo optickou vodováhu, pak jste pravděpodobně profesionál v oboru geodézie nebo stavebnictví. Je těžké si představit situaci, ve které by běžný člověk mohl potřebovat profesionální zařízení k provádění jakýchkoli domácích prací. Navíc pro stavbu, výpočty úrovně půdy atd. je nutné se řídit typem práce a odpovídajícími GOST. Samotné úrovně mají také klasifikaci podle GOST 10528-90.

Pokud přemýšlíte nad otázkou, co úroveň dělá a kterou si pořídit, možná plánujete rekonstrukci nebo chcete umístit nábytek rovnou. Nákup úrovně by měl splnit vaše cíle. Nemá smysl kupovat zařízení s 12paprskovou 360stupňovou projekcí, pokud si chcete jen pověsit obraz nebo skříňku.

Na co si dát pozor při nákupu laserové vodováhy pro domácí práci?

 • Směr a počet paprsků: pro každodenní úkony (věšení obrazu, malování na zeď, lepení tapet) jsou vhodná zařízení se 2 paprsky (horizontální a vertikální), úhel snímání by se měl pohybovat kolem 110–130 stupňů. Pro profesionální práce, lití podlah, instalaci stropů a další můžete věnovat pozornost zařízením s velkým počtem paprsků a velkým úhlem snímání.
 • Konstrukční rozsah trámů: pro domácí práce stačí konstrukční rozsah trámů 2–20 metrů. Pro profesionální práci – až 50 metrů.
 • Barva paprsku: existují úrovně se zeleným paprskem, je vidět i za jasného světla. Taková zařízení jsou dražší na stavbu a potřebují je pouze profesionálové, a i to ne vždy. Posuďte podle svých pracovních zkušeností.

o

 • Držák na stativ: Dobrá funkce pro profesionály.
 • Typ napájení: přístroje s bateriemi jsou vhodné pro domácí práci, baterie pro profesionální práci.

Dříve jsme řekli:

Pokyny pro použití úrovně

Naučí vás, jak profesionálně pracovat s optickými a digitálními úrovněmi.

Jak používat laserovou vodováhu:

 1. Umístěte zařízení na rovný povrch, stativ, tyč nebo držák na stěnu.
 2. Zapněte zařízení. Nejčastěji je zde speciální tlačítko „ON“ nebo „ON“. Zapnutím úrovně se aktivuje automatická kompenzace v rozmezí ±3° – zvyšuje přesnost měření. Pokud kompenzace není možná, objeví se vizuální alarm – blikající čáry.
 3. Zařízení promítá horizontální a vertikální laserové čáry. Chcete-li zapnout boční vertikální čáru, stiskněte tlačítko přepínače čáry. Chcete-li vypnout laserový kříž a ponechat pouze boční laserovou linii, stiskněte znovu tlačítko přepínače čar.
 4. Chcete-li promítat šikmé čáry, nastavte přepínač do polohy OFF nebo OFF a stiskněte tlačítko přepínače roviny. Projekce rovin se zapne, ale kompenzátor zůstane zablokován, což vám nedovolí upravit přesnost úrovně. V tomto režimu budou letadla pomalu blikat, což znamená, že kompenzátor je zablokován. Je to nutné pro provozní režim „Projekce šikmých čar“.

o

Prohlédněte si všechny úrovně a vyberte si tu svou

*Informace o produktech zveřejněné na Eldoblogu nejsou veřejnou nabídkou. Cena zboží je uvedena pro orientaci. Aktuální ceny zboží v odpovídajícím regionu najdete na webu eldorado.ru

Chcete se podělit o svůj názor na technologii? Pak napište recenzi produktu do Eldoblogu a získejte až 1000 bonusů za nové nákupy!