Vibrace při obrábění nebo broušení mohou vznikat z různých důvodů. Jedním z nich je zvlnění obrobku. Když povrch obrobku není hladký a má nepravidelnosti nebo vlny, nástroj nebo brusný kotouč začne během zpracování vibrovat. To může vést k nerovnoměrné povrchové úpravě, nesprávným rozměrům a tvaru výrobku a ke zhoršení kvality práce.

K vibracím nástroje nebo kotouče může také docházet v důsledku nesprávné instalace nebo volné montáže. Pokud není nástroj nebo kotouč bezpečně upevněn, může během provozu vibrovat. To může být pro pracovníka nebezpečné a vést k poškození obrobku nebo nástroje samotného.

Jedním ze způsobů, jak snížit vibrace, je náležitá příprava součásti před obráběním. Pokud má povrch součásti nerovnosti, lze je odstranit předbroušením nebo frézováním. Díky tomu bude povrch hladší a sníží se vibrace během zpracování.

Je také důležité správně nainstalovat a zajistit nástroj nebo disk. Měly by být instalovány tak, aby se minimalizovaly vibrace. Například při použití brusného kotouče musí být instalován tak, aby byl rovnoběžný s povrchem součásti a bezpečně upevněn. To pomůže snížit vibrace a zlepšit přesnost obrábění.

Existují také speciální materiály tlumící nárazy, které mohou pomoci snížit vibrace. Mohou být umístěny mezi nástroj a obrobek nebo použity při zajištění nástroje. Tyto materiály absorbují část vibrací, což pomáhá snížit jejich dopad na proces obrábění.

Je také důležité sledovat stav nástroje a disku. Pokud jsou opotřebované nebo poškozené, mohou způsobit velké vibrace. Proto je pravidelná kontrola a výměna starých nebo poškozených nástrojů důležitou součástí udržení kvality obrábění a snížení vibrací.

Vibrace při obrábění nebo broušení mohou být problémem, který ovlivňuje kvalitu práce a bezpečnost pracovníků. Správná příprava dílu, instalace a upnutí nástroje, použití materiálů tlumících nárazy a výměna opotřebovaných nástrojů pomůže snížit vibrace a zlepšit efektivitu obrábění.

Vibrace podle vlastních slov pro děti

Vibrace je pohyb nebo vibrace, ke kterým dochází při obrábění nebo broušení. Může k němu dojít v důsledku nedokonalostí nástroje, kotouče nebo obrobku.

Když nástroj nebo kotouč není dokonale hladký nebo má nerovný povrch, začne se viklat nebo se třást. Toto se nazývá vibrace nástroje nebo kotouče. Vibrace mohou být nepříjemné a mít za následek špatný povrch.

READ
Kde se vyrábí dobré koberce?

Když je díl, který zpracováváme, nerovnoměrný nebo zvlněný, může také způsobit vibrace. Když se nástroj setká s těmito nárazy nebo vlnami, začne se pohybovat nahoru a dolů, což způsobuje vibrace. To může mít za následek nesprávné obrábění součásti, protože se nástroj nebude pohybovat konzistentně a rovnoměrně.

Vibrace mohou být nežádoucím jevem, ale existují způsoby, jak je omezit nebo odstranit. Speciální materiály lze například použít k vytvoření hladších nástrojů nebo kotoučů. Pro minimalizaci vibrací lze také použít speciální techniky zpracování.

Je důležité si uvědomit, že vibrace mohou být nebezpečné. Může způsobit únavu a napětí pracovníka a poškodit zařízení. Proto je vždy důležité dodržovat opatření při práci s vibrujícími nástroji nebo obrobky.

Závěrem lze říci, že vibrace jsou pohyb nebo vibrace, ke kterým dochází během obrábění nebo broušení. Může to být způsobeno nerovností nástroje, kotouče nebo obrobku. Vibrace mohou být nežádoucí, ale lze je omezit nebo eliminovat pomocí speciálních materiálů a zpracovatelských technik. Při práci s vibrujícími nástroji nebo díly však musíte být opatrní a přijmout opatření.

Nová latina, vibratio, od vibrare po chvění. Střídavý pohyb způsobí, že tělo popisuje rychlé a následné kruhy kolem známého středu.

Vysvětlení 25000 1865 cizích slov, která se začala používat v ruském jazyce, s významem jejich kořenů – Mikhelson A.D. , XNUMX.

Slovník cizích slov obsažených v ruském jazyce – Pavlenkov F., 1907.

(nové latinské vibratio, z vibrare – chvět se). Chvění; oscilační pohyb částic hmoty ve stejných časových intervalech; celkové chvění, zvláště hlasu při zpěvu.

Slovník cizích slov obsažených v ruském jazyce. – Chudinov A.N. , 1910.

Nový slovník cizích slov.- od EdwART, , 2009.

vibrace, g. [z latiny. vibro – chvění, váhání]. Nějaký oscilační pohyb. tělo, chvění (fyzické). || Rychlá a nepatrná změna výšky v důsledku nestabilního chvění hlasu nebo struny (hudby).

Velký slovník cizích slov.- Nakladatelství “IDDK”, 2007.

Výkladový slovník cizích slov L. P. Krysin.- M: Ruský jazyk, 1998.

užitečný

Podívejte se, co je „VIBRACE“ v jiných slovnících:

Vibrace — Vibrace je pohyb bodu nebo mechanické soustavy, při kterém dochází k oscilacím skalárních veličin, které jej charakterizují. Vysvětlivky. Termín “oscilace” vyjadřuje pojem, který přesahuje rámec této normy. Je to obecný pojem. Encyklopedie pojmů, definic a vysvětlení stavebních materiálů

READ
Jak se doma zbavit rzi na kovu?

vibrace – chvění, vibrace, chvění, chvění, chvění, vyboulení, chvění, chvění, chvění Slovník ruských synonym. vibrace viz chvění 2 Slovník synonym ruského jazyka. Praktický průvodce. M.: Ruský jazyk. Z. E. Alexandrova . Slovník synonym

vibrace – NDP. vibrace Pohyb bodu nebo mechanického systému, při kterém dochází k vibracím skalárních veličin, které jej charakterizují. Vysvětlení Termín “kmitání” vyjadřuje pojem, který přesahuje rámec tohoto standardu. Je obecný. Technická příručka překladatele

VIBRACE – (z lat. vibratio vibrace), mechanické vibrace v technice (stroje, mechanismy, konstrukce atd.). Užitečná vibrace je buzena vibrátory (pracovní tělesa vibračních strojů) a používá se ve stavebnictví, strojírenství, . . Moderní encyklopedie

VIBRACE — (z lat. vibratio vibrace) mechanické vibrace v technice (stroje, mechanismy, konstrukce atd.). Užitečná vibrace je záměrně vybuzena vibrátory (pracovní části vibračních strojů) a používá se ve stavebnictví. . Velký encyklopedický slovník

Vibrace — (z lat. vibratio vibrace) elastické mechanické vibrace vysoké frekvence a nízké amplitudy v technice (stroje, mechanismy, konstrukce atd.). Užitečný V. je speciálně vytvořen vibrátory a používá se ve stavebních a dopravních zařízeních, . . Ruská encyklopedie ochrany práce

Vibrace – (z lat. vibratio vibrace), mechanické vibrace v technice (stroje, mechanismy, konstrukce atd.). Užitečná vibrace je buzena vibrátory (pracovní tělesa vibračních strojů) a používá se ve stavebnictví, strojírenství, . . Ilustrovaný encyklopedický slovník

VIBRACE — (V.) oscilační proces, který se přenáší z jednoho vibrujícího předmětu na druhý, jedna z možností fyzického znečištění prostředí. Stejně jako hlukové znečištění se hlukové znečištění měří v decibelech. Při delší expozici může být V. zničen. . Ekologický slovník

Vibrace — (Vibratio vibrace, z latinského vibrare) hudební a vědecký termín označující chvění vzduchu, ke kterému dochází v důsledku chvění nějakého tělesa, jako jsou: struny, kovové desky, hlasivky, natažená kůže, zvonky atd. jako od. . Encyklopedie Brockhause a Efrona

vibrace – a dobře. vibrace f. Mechanické vibrace pružného tělesa; chvění. BASS 2. Jak těžké je například vysvětlit studentovi, že pro druhou oktávu musí používat stejné prsty a na stejné otvory flétny, ale pouze ji posilovat nebo lépe. . Historický Slovník galicismů ruského jazyka