První pomoc by měla poskytovat osoba, která je vedle postiženého (vzájemná pomoc), nebo postižený sám (svépomoc) až do příjezdu zdravotnického pracovníka. Na tom, jak obratně a rychle je první pomoc poskytnuta, závisí život oběti a zpravidla i úspěšnost následné léčby. Každý by tedy měl vědět, jak poskytnout první pomoc, a umět ji poskytnout postiženému i sobě.

Sled akcí při poskytování první pomoci oběti:

– V případě úrazu elektrickým proudem je nutné co nejdříve uvolnit postiženého z působení proudu, protože závažnost úrazu elektrickým proudem závisí na délce jeho působení na tělo.

– Elektroinstalaci můžete vypnout pomocí vypínače, nožového vypínače nebo jiného odpojovacího zařízení. Zároveň by se ve všech případech neměla asistující osoba dotýkat oběti, aniž by učinila vhodná opatření, protože je to život ohrožující. K oddělení oběti od částí vedoucích proud nebo drátů použijte lano, hůl, desku nebo jiný suchý předmět, který nevede elektrický proud. Oběť můžete odtáhnout od částí vedoucích proud za oblečení. K izolaci rukou si musí asistující osoba, zejména pokud se potřebuje dotknout těla postiženého, ​​nezakrytého oděvem, nasadit dielektrické rukavice nebo si omotat ruku šátkem, nasadit látkovou čepici, stáhnout rukáv bundu nebo kabát přes ruku, přes oběť přehodit gumový koberec, pogumovaný materiál (pláštěnku) nebo jen suchou hmotu. Izolovat se můžete i tak, že se postavíte na gumovou podložku, suchou desku nebo nějakou nevodivou podestýlku, pytel suchého prádla apod. Při oddělování oběti od živých částí použijte jednu ruku.

– Pokud postiženým projde do země elektrický proud a on křečovitě stiskne v ruce proudonosný prvek, můžete drát přeříznout sekerou se suchou dřevěnou násadou nebo udělat přestávku pomocí nástroje s izolačními násadami. Je nutné stříhat vodiče fázi po fázi, tzn. odřízněte vodič každé fáze zvlášť. Osoba poskytující pomoc si musí být vědoma nebezpečí krokového napětí, pokud část s proudem leží na zemi. V této oblasti se musíte pohybovat s maximální opatrností a používat ochranné prostředky pro izolaci od země (dielektrické galoše, boty, koberce, izolační stojany) nebo předměty, které špatně vedou elektrický proud (suchá prkna, polena). Bez prostředků ochrany by se člověk měl pohybovat v zóně šíření zemního poruchového proudu pohybem nohou na zemi a netrhat je jednu od druhé.

READ
Jak jsou vyrobeny přední dveře?

– Po oddělení postiženého od živých částí by měl být vyveden z tohoto prostoru ve vzdálenosti nejméně 8 m od živé části.

První pomoc

Způsoby první pomoci závisí na stavu oběti. Příznaky, pomocí kterých můžete rychle určit zdravotní stav oběti, jsou následující:

 1. vědomí: jasné, nepřítomné, narušené (oběť je potlačená nebo rozrušená);
 2. barva kůže a viditelných sliznic (rty, oči): růžová, cyanotická, bledá;
 3. dýchání: normální, nepřítomné, narušené (nepravidelné, povrchní, sípání);
 4. pulz na karotických tepnách: dobře definovaný (rytmus správný nebo nesprávný), špatně definovaný, chybí;
 5. zorničky: rozšířené, zúžené;

S určitými dovednostmi, sebekontrolou, musí osoba poskytující pomoc během minuty posoudit stav oběti a rozhodnout, v jakém objemu a pořadí by jí měla být pomoc poskytnuta. Pokud je postižený v bezvědomí, je nutné sledovat jeho dech a při selhání dýchání v důsledku zatažení jazyka posunout dolní čelist dopředu. K tomu se čtyřmi prsty obou rukou chytnou zezadu za koutky dolní čelisti a opřejíc palce o její okraj pod koutky úst, stahují ji dozadu a tlačí dopředu tak, aby spodní zuby byly v před horními. V této poloze by měl být udržován, dokud se nezastaví zanořování jazyka. Pokud postižený dýchá velmi zřídka a křečovitě, ale má nahmataný puls, je třeba okamžitě zahájit umělé dýchání.

Pokud oběť nemá vědomí, puls, dýchá, kůže je cyanotická a zornice jsou rozšířené, měli byste okamžitě začít s obnovou životních funkcí těla prováděním umělého dýchání a vnější masáže srdce.

Každý, kdo někdy pozoroval výboje blesku pitvající oblohu, je ohromen jeho majestátní silou.

Úder blesku je jedním z nejtěžších a nejnebezpečnějších zranění.

Chcete-li se chránit během bouřky, musíte si pamatovat několik pravidel:

 • vyhýbat se otevřeným oblastem terénu a nadmořským výškám;
 • nestůjte pod osamělým stromem a vedle jakéhokoli vysokého předmětu;
 • ukryjte se v nížině, dřepněte si a nakloňte hlavu dolů mezi kolena;
 • v žádném případě nechoďte do vody během silné bouřky;
 • snažte se nepřibližovat se ke kovovým konstrukcím (plot, potrubí);
 • Většina aut je chráněna před bleskem, takže je bezpečnější se v autě schovat, ale neměli byste se dotýkat vnějšího kovového pouzdra.

Příznaky úderu blesku:

READ
Co je pod parketami v Chruščovovi?

Nápadnými faktory blesku jsou jak elektrický výboj a jeho vysoká teplota (až 9500 °C), tak záblesk světla a silná zvuková vlna. Ne všechny případy zásahu bleskem do člověka však končí smrtí.

Úder blesku může způsobit požár, který má za následek rozsáhlé a hluboké popáleniny.

Na kůži oběti často zůstávají zvláštní znaky – Lichtenbergovy postavy – červené nebo růžové rozvětvené čáry, které po stisknutí zmizí.

Také při zásahu bleskem a pádem často dochází k úrazům – zlomeninám, krvácení, otřesům mozku.

První pomoc při zásahu bleskem

Pokud oběti poskytnete kvalifikovanou pomoc včas, šance na její záchranu se výrazně zvyšuje.
Na rozdíl od úrazu elektrickým proudem v domácnosti není člověk po úderu blesku pod napětím, takže není třeba hledat prostředky ochrany před elektřinou a snažit se oběti „vypnout energii“. Nejprve musíte zavolat sanitku. Než dorazí, proveďte následující:

 • přesuňte oběť do úkrytu, položte ji do pohodlné polohy, přikryjte přikrývkou;
 • v případě popálenin neodstraňujte oděv z osoby, dokud nepřijede sanitka;
 • pokud je osoba v bezvědomí, zkontrolujte, zda dýchá, nahmatejte puls na krční tepně;
 • při absenci dýchání a pulsu zahájit resuscitaci;
 • nepřerušujte stlačování hrudníku a umělé dýchání, dokud si nejste jisti, že život oběti není ohrožen;
 • pokud je puls a dýchání normální, ale pacient je v bezvědomí, přiložte mu k nosu ubrousek s čpavkem.

Pamatujte, že oběť úderu blesku musí být v každém případě hospitalizována, aby se předešlo poruše elektrické aktivity srdce.

POZOR!

Bohužel velmi malý počet lidí, kteří byli zasaženi bleskem, vyvázne s úlekem a lehkými zraněními. Nejčastěji je poškození organismu velmi rozsáhlé a má dlouhodobé následky. Přeživší mají narušený spánek, příznaky deprese, ztrátu paměti a zvyšující se mentální degradaci. Sluch a zrak mohou být výrazně sníženy. Postižená pokožka ztrácí nejen citlivost, ale i pružnost a pevnost: může se nadměrně vysušovat, loupat se a praskat. Abyste se s tím vyrovnali, doporučuje se dlouhodobě používat změkčovadla a hypoalergenní přípravky s přírodními oleji.