Aby se snížily náklady na údržbu bytu během topné sezóny, mnoho lidí dává přednost instalaci měřičů tepelné energie. Jsou určeny k výpočtu skutečného množství tepla spotřebovaného účastníky při provozu vytápění. Taková měřicí zařízení lze instalovat buď jednotlivě v bytě nebo pro celý dům. Druhá možnost je běžnější, protože vám umožňuje vystačit si s relativně jednoduchým obvodem.

Firma Rosschet prodává různé měřiče vhodné pro různé typy instalací. Existují čtyři hlavní kategorie měřičů tepelné energie:

  • elektromagnetické;
  • mechanické;
  • ultrazvuk
  • vír.

Jednotlivé bytové měřiče jsou ve většině případů elektromagnetické a mechanické, k měření tepla spotřebovaného celým domem pak ultrazvukové.

OBJEDNEJTE SI SLUŽBU U AKREDITOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

Jak fungují měřiče vytápění v bytě?

Nejběžnější měřidla pro individuální použití jsou elektromagnetická. Jsou jakýmsi generátorem, který je současně schopen měřit průtok a teplotu vody na základě generované indukce.

Jeho nevýhodou je vysoká citlivost včetně elektromagnetického rušení. Proto vyžaduje pravidelnou údržbu. Pokud jsou však odstraněny zdroje rušení, je považováno za nejpřesnější zařízení, které šetří množství spotřebované tepelné energie.

Elektronická část elektroměru vyžaduje ke svému provozu baterii nebo připojení k elektrické síti. Mezi výhody elektromagnetických měřičů lze vyzdvihnout maximální úroveň kompaktnosti, která umožňuje jejich instalaci skrytě na vstupu, i když je umístěn v jedné z obytných místností.

Druhou nejoblíbenější jsou mechanická počítadla. Jejich princip činnosti je maximálně jednoduchý – uvnitř je rotor nebo oběžné kolo, které zajišťuje výpočet množství procházející chladicí kapaliny. Ukazuje se ve skutečnosti obyčejný vodoměr, ale vylepšený pomocí elektronického systému a teplotního senzoru.

Ten neustále měří teplotu protékající vody a dosazuje ji do speciálního vzorce uloženého v paměti zařízení. Na základě získaných dat se vypočítá celkové množství přijaté tepelné energie za jednotku času.

Mezi výhody mechanických počítadel patří:

  • Relativně nízká cena díky absenci různých složitých komponent.
  • Plně autonomní provoz z vestavěné baterie, který vydrží velmi dlouho.
  • Žádná negativní reakce na elektromagnetické rušení díky mechanickému principu činnosti a dobrému stínění elektronické části.
  • Možnost instalace v jakémkoli stavu, včetně vertikální.

Jedinou nevýhodou je nejnižší přesnost mezi všemi zařízeními pro měření tepelné energie, stačí však, aby bylo možné měřidlo používat v domácích podmínkách a jeho indikátory jsou akceptovány organizací zásobování teplem.

READ
Jak dlouho vydržíte bez výměny vody v bazénu?

Princip činnosti ultrazvukového měřiče tepla

Tento čítač je považován za jednu z nejpokročilejších možností. Měří rychlost průchodu ultrazvukového impulsu mezi snímači umístěnými na protilehlých stěnách potrubí. Na základě těchto údajů se vypočítá teplota a průtok vody. I při silném znečištění chladicí kapaliny se mohou ukazatele velmi mírně změnit nahoru nebo dolů.

Vzhledem k tomu, že měřidlo nemá v dráze průtoku žádné prvky, neopotřebovává se ani nevytváří další překážky, takže se po průchodu tlakem nemění. Některé modely však umožňují doplnit měřič automatickými uzavíracími ventily, které otevřou nebo částečně uzavřou potrubí pro regulaci tlaku uvnitř systému vytápění bytu.

To umožňuje automaticky regulovat teplotu na příjemnou úroveň, abyste nepřepláceli vytápění ve dnech, kdy je venku výrazně tepleji.

Proto jsou ultrazvukové měřiče, které jsou nejnáročnější a nejspolehlivější, často instalovány jako běžné měřiče v domě, aby se snížily náklady pro všechny obyvatele.