Pokud potřebujete ohnout profilovou trubku, není třeba kontaktovat specialisty. S pomocí ohýbačky trubek zvládnete tento úkol sami. Hlavní věc je vědět, jak používat ohýbačku trubek k ohýbání profilové trubky podél trnu.

Prvním krokem pro ohýbání profilové trubky je správná příprava. Je důležité mít všechny potřebné nástroje a příslušný trn na ohýbání trubek. Poté by měla být trubka upnuta mezi opěrné válečky ohýbačky trubek a ujistěte se, že je ve správné poloze.

Hlavním tajemstvím při ohýbání profilové trubky na ohýbačce trubek je použití metody řezání. Spočívá ve vytváření malých řezů na vnějším povrchu trubky v místech, kde je potřeba provést ohyb. To pomůže zabránit deformaci materiálu a poskytne přesnější výsledky ohýbání.

Nyní, když víte, jak používat ohýbačku trubek k ohýbání profilové trubky na trn, můžete tento úkol snadno dokončit sami. Pamatujte na důležitost správné přípravy a použití metody řezání a dostanete dokonale ohnutou trubku, která přesně odpovídá vašim požadavkům.

šablona.jpg

Jak používat ohýbačku trubek k ohýbání profilové trubky podél trnu

Příprava pracovní plochy před použitím ohýbačky trubek hraje důležitou roli v procesu ohýbání profilové trubky. Nejprve je nutné vyčistit pracovní plošinu od cizích předmětů a nainstalovat ohýbačku trubek do polohy vhodné pro práci. Je také důležité zkontrolovat, zda je nástroj v dobrém stavu a všechny jeho části fungují bezchybně.

Pro správné ohýbání profilové trubky pomocí trnové ohýbačky trubek je třeba dodržet následující kroky. Nejprve musíte nainstalovat trn ohýbačky trubek, který odpovídá průměru a profilu trubky. Poté byste měli umístit trubku do trnu tak, aby pevně seděla a byla zajištěna. Je také nutné předem vypočítat úhel ohybu a označit jej na trubce, aby bylo možné v budoucnu provádět ohýbání co nejpřesněji.

Při použití ohýbačky trubek k ohýbání profilové trubky podél trnu je důležité pamatovat na správné umístění rukojetí. Jednou rukou musíte držet rukojeť s trnem a druhou rukou rukojeť s lisovacím mechanismem. Poté můžete začít plynule otáčet rukojetí a ohýbat. Je důležité si uvědomit, že ohýbání probíhá hladce a bez náhlých pohybů, aby se zabránilo deformaci a poškození trubky.

jak-sognut-trubu-profilnogo

Stanovení požadovaných úhlů a poloměrů při ohýbání profilové trubky

Než začnete ohýbat profilovou trubku pomocí ohýbačky trubek, musíte určit několik klíčových parametrů: úhel ohybu a poloměr ohybu. Tyto hodnoty ovlivňují kvalitu a přesnost ohýbání.

Úhel ohybu určuje, pod jakým úhlem musí být trubka ohnuta. Záleží na požadovaném tvaru konstrukce, typu ohýbačky trubek a vlastnostech materiálu trubky.

Poloměr ohybu určuje, jak pevně bude trubka ohnuta. Pokud je poloměr příliš malý, může to způsobit deformaci nebo poškození trubky. Proto je nutné pečlivě vybírat poloměr ohybu na základě konstrukčních požadavků a materiálu.

READ
Jak rychle vyčistit saze?

Jak používat ohýbačku trubek k ohýbání profilové trubky podél trnu

 1. Příprava potrubí: Před ohýbáním profilové trubky je nutné z jejího povrchu odstranit otřepy a vodní kámen. To pomůže zabránit možnému poškození a zachovat kvalitu produktu.
 2. Výběr trnu: trn je součást ohýbačky trubek, na kterou je umístěna trubka pro ohýbání. Volba trnu závisí na průměru a tvaru profilové trubky. Trn musí poskytovat správný úhel ohybu a poloměr.
 3. Upevnění potrubí: Trubka musí být v ohýbačce trubek zajištěna tak, aby se při ohýbání nepohybovala. K tomu můžete použít speciální svorky nebo svorky.
 4. Začátek ohýbání: Po přípravě trubky a výběru trnu můžete začít ohýbat. Mechanismus ohýbačky trubek umožňuje postupné ohýbání trubky podle tvaru trnu. Je důležité zajistit, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo po celé délce potrubí.
 5. Ovládání ohybu: Během procesu ohýbání se doporučuje pravidelně kontrolovat úhel ohybu a poloměr ohybu, aby se zajistilo, že operace byly provedeny správně. V případě potřeby můžete upravit úhel nebo poloměr ohybu.
 6. Dokončení ohýbání: Jakmile je dosaženo požadovaného tvaru, trubka může být ochlazena, aby se ustavil její tvar. Poté je připraven k dalšímu zpracování nebo instalaci do konstrukce.

Značení a příprava trubek pro ohýbání trnu

mnoho_prorezey.jpg

Než začnete s ohýbáním profilové trubky pomocí ohýbačky trubek, musíte správně označit a připravit samotnou trubku. Je důležité vzít v úvahu všechny vlastnosti konkrétního projektu a zvolit optimální technologii ohýbání.

Před zahájením značení byste měli určit požadovaný tvar a poloměr ohybu profilové trubky. Chcete-li to provést, podívejte se na výkres dílu nebo vyjasněte požadavky zákazníka. Poté začnou trubku rozbalovat a nanášet na ni značkovací čáry, které označují místo ohybu.

Pro přesnější a pohodlnější značení můžete použít speciální šablonu, která má tvar ohýbacího trnu. To pomůže zpřesnit značení a urychlit proces přípravy. Po označení se trubka odřízne na požadovaném místě, aby se získala konečná délka dílu.

Pro ohýbání profilové trubky podél trnu můžete použít ohýbačku trubek. K tomu nainstalujte trubku do speciálního ohýbacího zařízení a pomocí páky nebo hydraulického lisu ji ohýbejte. Je důležité správně nainstalovat trubku a kontrolovat proces ohýbání, aby nedošlo k deformacím a prasklinám na povrchu trubky. Po dokončení ohýbání je třeba zkontrolovat kvalitu a přesnost ohýbání trnu, aby výsledný díl odpovídal konstrukčním požadavkům.

Ohýbání trubky na ohýbačce trubek: jak používat ohýbačku trubek pro profilovou trubku; ohýbání trnu

Ohýbání profilové trubky na ohýbačce trubek je proces, který vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Abyste dosáhli požadovaného výsledku, musíte správně použít ohýbačku trubek a ohýbat trubku podél trnu.

READ
Co dát muži levně a originálně?

Prvním krokem před ohýbáním ohebné trubky na ohýbačce trubek je příprava samotné trubky. Musí být zbaven veškerých nečistot a také zbaven otřepů a ostrých hran. Je také důležité zajistit, aby byla trubka bezpečně upevněna v ohýbačce trubek, aby během procesu ohýbání neklouzala.

Dále je potřeba vybrat správný trn pro ohýbání trubky. Trn se volí v závislosti na průměru a typu profilu trubky. Trn umožňuje vytvořit potřebné poloměry a úhly ohybu, čímž trubka získá požadovaný tvar.

Při zahájení ohýbání by měla být trubka instalována do ohýbačky trubek tak, aby bod ohybu byl osou. Pro zajištění trubky během ohýbání lze použít speciální svorky nebo upevňovací zařízení.

Samotný proces ohýbání zahrnuje postupnou deformaci trubky podél trnu. K tomu je nutné použít rovnoměrnou a hladkou sílu, aby se vyloučila možnost prasklin a deformací na potrubí. Současně je důležité sledovat teplotní režim, protože nesprávné zahřátí nebo přehřátí potrubí může negativně ovlivnit jeho kvalitu.

Jakmile trubka dosáhne požadovaného tvaru, měla by být ochlazena, aby se výsledek konsolidoval. To lze provést ponořením potrubí do vody nebo použitím speciálních chladicích prostředků.

Kontrola a doladění produktu

Po ohnutí profilové trubky pomocí ohýbačky trubek je nutné výrobek zkontrolovat a doladit, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru a velikosti. K tomu je důležité zajistit, aby trubka měla správný tvar ohybu a vhodné poloměry.

Před kontrolou výrobku se doporučuje použít speciální kontrolní šablonu, která umožňuje identifikovat nepřesnosti a případné chyby při ohýbání. Šablona pomáhá identifikovat různé body a úseky potrubí, které vyžadují korekci.

Po zjištění nedostatků je nutné výrobek doladit. K tomu můžete použít různé nástroje, jako je kladivo, speciální formy a kalibrační kroužky. Povrchová úprava umožňuje dosáhnout přesnějších tvarů a poloměrů ohybu, což je důležitou podmínkou pro kvalitní a odolnou konstrukci.

Jak používat ohýbačku trubek pro trnové ohýbání profilových trubek

Chcete-li ohýbat profilovou trubku na trn pomocí ohýbačky trubek, musíte provést několik kroků.

 1. Nainstalujte požadovaný trn na ohýbačku trubek, který odpovídá požadovanému poloměru ohybu.
 2. Umístěte profilovou trubku do ohýbačky a připravte ji na ohýbání, ujistěte se, že je ve vodorovné poloze a zajištěna.
 3. Pomocí rukojeti ohýbačky trubek začněte pomalu ohýbat trubku a vyvíjejte rovnoměrný tlak.
 4. Postupně zvyšujte tlak na trubku, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu ohybu.
 5. Po ohnutí zkontrolujte, zda výrobek odpovídá požadovanému tvaru a rozměrům, případně dolaďte.

Jak používat ohýbačku trubek pro profilovou trubku: ohýbání trnu

Ohýbačka trubek je nástroj určený k ohýbání profilové trubky. Jeho práce je založena na trnu, na kterém je potrubí instalováno a pomocí kterého se ohýbá v požadovaném úhlu. Zde je návod, jak použít ohýbačku trubek k ohýbání profilové trubky na trn.

READ
Jak správně vařit brusinky?

Nejprve musíte správně nainstalovat trubku na trn. Chcete-li to provést, postupujte podle následujících kroků. Nejprve se ujistěte, že ohýbačka trubek a trn mají správnou velikost pro vaši profilovou trubku. Poté sejměte ochranný kryt z trnu, aby byl připraven k použití. Upněte trubku k trnu pomocí svorky nebo jiného upevňovacího prvku, abyste ji udrželi v bezpečí.

Poté, když je trubka nainstalována na trnu, můžete začít ohýbat. Zapněte ohýbačku trubek a pomocí rukojetí jemně zatlačte na trubku. Postupně zvyšujte tlak, dokud se trubka nezačne ohýbat. Je důležité si uvědomit, že proces ohýbání může nějakou dobu trvat, zvláště pokud má trubka velký průměr nebo nepravidelný tvar. Buďte proto trpěliví a vyhněte se náhlým pohybům, aby nedošlo k poškození potrubí.

Jakmile trubka dosáhne požadovaného úhlu ohybu, vypněte ohýbačku a opatrně vyjměte trubku z trnu. Zkontrolujte kvalitu ohybu, ujistěte se, že trubka má správný tvar a není poškozená. V případě potřeby proces ohýbání opakujte, abyste dosáhli požadovaného výsledku.

V důsledku toho, abyste správně použili ohýbačku trubek pro ohýbání profilové trubky podél trnu, měli byste trubku správně nainstalovat na trn, postupně zvyšovat tlak pro ohýbání a po dokončení procesu pečlivě zkontrolovat kvalitu ohýbání. To vám umožní dosáhnout přesných a kvalitních ohybů profilové trubky.

Příprava ohýbačky trubek a pracovní plochy

Před použitím ohýbačky trubek k ohýbání profilové trubky podél trnu je nutné ji a pracovní plochu řádně připravit. Nejprve se ujistěte, že je ohýbačka trubek v dobrém stavu a nemá žádné viditelné poškození nebo opotřebení.

Dále očistěte pracovní plochu od nečistot, prachu a cizích materiálů, abyste zajistili spolehlivý kontakt trubky s trnem. To lze provést štětcem nebo hadrem. Zkontrolujte, zda je trn ve správné poloze a zda je bezpečně připevněn k ohýbačce trubek.

Také se ujistěte, že pracovní plocha je dostatečně rovná, aby nedošlo k deformaci nebo poškození trubky při ohýbání. Pokud má povrch vybouleniny nebo důlky, bude nutné jej před zahájením práce opravit nebo vyměnit.

Jak používat ohýbačku trubek pro trnové ohýbání profilových trubek

Chcete-li správně pracovat s ohýbačkou trubek při ohýbání profilové trubky podél trnu, postupujte takto:

 1. Nainstalujte trubku do trnu tak, aby byla v těsném kontaktu s pracovní plochou a neměla žádné mezery nebo mezery.
 2. Ujistěte se, že je trubka ve správné poloze a že se nepohybuje z trnu. V případě potřeby trubku dodatečně zajistěte speciálními upevňovacími prvky.
 3. Připravte rukojeti ohýbačky trubek, abyste získali požadovanou ohýbací sílu. Určete požadovaný úhel ohybu a upravte úroveň tlaku na rukojeti.
 4. Rukojeti tlačte hladce a rovnoměrně, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu ohybu. Postupně zvyšujte tlak, abyste zabránili zlomení nebo deformaci potrubí.
 5. Po dosažení požadovaného úhlu ohybu trubku opatrně vyjměte z trnu a zkontrolujte výsledek. V případě potřeby proveďte dodatečné úpravy ohybu.
READ
Co stojí víc: žula nebo mramor?

Následující kroky vám pomohou efektivně použít ohýbačku trubek k ohýbání profilové trubky na trn a dosáhnout požadovaných výsledků bez poškození nebo deformace trubky.

Zeptejte se instalatéra online zdarma

Než začnete pracovat s ohýbačkou trubek, musíte zkontrolovat její stav a ujistit se, že všechny díly jsou v dobrém stavu. Je také nutné zkontrolovat dostupnost použitelných matric pro ohýbání trubek určitého průměru.

Před zahájením práce s ohýbačkou trubek se musíte ujistit, že pracovní plocha je čistá od nečistot a jiných cizích materiálů. Vhodné je mít také speciální pracoviště vybavené pro práci s potrubím.

Pro ohýbání trubek různých průměrů je nutné použít zápustky odpovídající těmto průměrům. Obvykle se takové formy prodávají kompletní s ohýbačkou trubek nebo samostatně.

Pro správnou instalaci trubky do ohýbačky trubek je nutné nejprve vybrat požadovanou matrici pro ohýbání daného průměru trubky, poté zajistit matrici v ohýbačce trubek a poté trubku vložit do matrice a zajistit ji svorkou.

Ano, správná instalace trubky do ohýbačky trubek je velmi důležitá pro úspěšný provoz. Nesprávná instalace může vést k poškození potrubí nebo špatnému ohybu.

Při práci s ohýbačkou trubek je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření: používejte ochranné brýle, nedotýkejte se rukama pohyblivých částí ohýbačky trubek, neohýbejte se nad trubkou při práci, používejte speciální zařízení k podepření trubky při ohýbání.

Pokud jste ještě nikdy nepoužili ohýbačku trubek, která používá metodu navíjení, můžete mít při práci na svém prvním projektu otázky. Nejčastější otázka, se kterou k nám zákazníci přicházejí, je: „Jak ohnout trubku? Jak správně označit trubku pro ohýbání?“

Upozorňujeme na jednoduchý návod na ohýbání trubek na ohýbačkách trubek BigBender. S jeho pomocí snadno a s velkou přesností vyrobíte oblouky, části rámů a bezpečnostních klecí, elektrické nárazníky, nosiče zavazadel atd.

Tvorba šablony

Příprava šablony pro ohýbání trubek

1. Vezměte kus trubky o stejném průměru, jako má ohýbaná trubka, dlouhý 750 mm. Pokud pracujete s trubkami různých průměrů, musíte vytvořit několik šablon; pro každou trubku je jeden.

2. Ve vzdálenosti 150 mm od okraje nakreslete čáru po celém obvodu trubky (tenkou řezačkou na soustruhu, řezačkou trubek, pilovým listem, barvou nebo fixem).

Ohýbání šablony

3. Polotovar šablony umístěte do ohýbačky trubek tak, aby linie šablony byla přesně proti přední hraně sklíčka a ohněte jej přesně o 90º. Zkontrolujte výsledek ohýbání pomocí čtverce. Pokud je obrobek ohnutý o méně než 90º, vložte jej znovu do ohýbačky trubek a ohněte. Hlavní věcí není ohýbat obrobek, protože v tomto případě se šablona poškodí a budete muset začít znovu.

READ
Jak snížit vlhkost půdy?

Ohýbání výrobku

Příklad ohýbaného dílu trubky

Celková délka obrobku pro oblouk při ohýbání:

w – šířka produktu v nejširším místě
h – výška výrobku v nejvyšším bodě

V případě ukázkové části: L = 1575 + 2 * 1016 = 3607

Je lepší vzít kousek o něco delší délky a přebytek odříznout, než po ohnutí zjistit, že pár centimetrů chybí.

Označení začátku ohýbání pomocí šablony

1. Odřízněte obrobek na požadovanou délku a označte na něm střed. Ustupte od středu o vzdálenost rovnající se polovině šířky vrcholu oblouku. Připevněte šablonu k obrobku tak, aby se její vnější okraj shodoval se značkou na obrobku. Umístěte druhou značku na obrobek přesně proti rysce na šabloně. Toto bude výchozí bod ohybu. Umístěte trubku do ohýbačky trubek tak, aby se bod ohybu kryl s okrajem ohýbacího válečku a trubku ohněte do požadovaného úhlu.

DŮLEŽITÉ: Při ohýbání trubka pruží, takže je potřeba ji ohnout pod trochu větším úhlem, než je požadováno. Míra korekce závisí na mnoha faktorech: materiál potrubí, tloušťka stěny, poloměr potrubí atd. a počítá se experimentálně. Než začnete dokončovat ohýbání, musíte udělat několik zkušebních ohybů na zbytcích a zjistit, jaká by měla být korekce pro materiál, který používáte.

Označení začátku zrcadlového ohybu pomocí šablony

2. Podobně najděte výchozí bod pro druhý ohyb a proveďte druhý ohyb. Pamatujte na korekci zalomení. Ujistěte se, že při ohýbání je již vytvořený ohyb ve stejné rovině jako ohýbačka trubek. K tomu můžete použít úroveň budovy nebo elektronický úhloměr.

3. Vymažte starou značku středu obrobku. Změřte vzdálenost mezi ohyby a umístěte novou značku přesně do středu mezi ohyby. Při ohýbání se nevyhnutelně objevují chyby, takže skutečný střed výrobku se bude mírně lišit od místa, kde jste jej plánovali. Tyto chyby je třeba vzít v úvahu, aby bylo možné pokračovat v práci.

Nalezení začátku druhého ohybu pomocí šablony

4. Šablonu připevněte k dílu tak, aby jeho vnější okraj byl ve vzdálenosti rovné polovině šířky výrobku. Označte počáteční bod ohybu na obrobku proti čáře na šabloně. Umístěte trubku do ohýbačky trubek a ohněte ji do požadovaného úhlu. Použijte vodováhu, abyste zajistili, že všechny ohyby budou ve stejné rovině.

Dokončení ohýbání dílu

Popsaný způsob je nejvhodnější pro ohýbání trubek pomocí ohýbaček trubek BigBender MK3, kdy nemáte k dispozici speciální programy pro výpočty ohybů. Pokud musíte ohýbat složitější výrobky, doporučujeme použít software BendTech nebo nakreslit výkresy výrobků v SolidWorks, Fusion360, SketchUp atd.