Překódování zámku na předních dveřích umožňuje změnit tajný kód a zajistit bezpečnost domova bez úplné výměny zařízení nebo cylindrické vložky. Operace spočívá ve změně kombinace uzamykacích prvků. Doporučuje se to provádět každých 3-6 měsíců. Díky zkušenostem je postup poměrně jednoduchý a nezabere mnoho času, lze jej provést mnohokrát bez hrozby poškození konstrukce a nevyžaduje demontáž zámku nebo dveří. Kromě toho jsou jeho náklady ve srovnání s jinými možnostmi nejnižší.

1. Když bude nutné překódovat zámek

V případě ztráty klíčů vyloučit vstup nepovolaných osob.

Po dokončení opravy, kdy dělníci použili klíče.

Při změně vlastníka nemovitosti.

Při ukládání cenných věcí.

Preventivně, pokud by nájemníci měli klíče.

Když je nutné omezit přístup jednotlivcům.

Aby se zvýšila míra utajení stávajícího zámku pro preventivní účely.

Pro zajištění spolehlivosti a odolnosti proti vloupání.

2. Jak zjistit, zda lze zámek dveří překódovat

Téměř všechny moderní zámky mají funkci překódování. Jsou dražší než konvenční analogy, ale během provozu řeší mnoho problémů. O možnosti překódování a počtu poskytovaných procedur se musíte informovat při nákupu.

Chcete-li zjistit, zda je aktuální zámek překódován, musíte prozkoumat jádro klíče. Pokud je taková funkce k dispozici, bude na ní vyraženo číslo. Pokud tato možnost není poskytnuta, bude tyč hladká a kulatá. Stojí za to věnovat pozornost tělu. Pod příčníky najdete malý otvor se zdánlivě odříznutým vrcholem.

3. Změna hesla v cylindrické vložce

Mechanismy válcového typu se úspěšně používají na vstupních dveřích domů a bytů. Majitel při koupi obdrží instalační a kódovací klíč a také sadu nových kopií 5–6 kusů.

Při překódování se dveře otevírají montážním klíčem. Příčníky musí být uvnitř těla. Poté je vložen vzor pro překódování. Je otočený nadoraz, aby se jazyk vysunoval na maximum. Mechanismus se vrátí do své původní polohy a klíč se vyjme z klíčové dírky. Nový klíč kontroluje funkci uzamykacího zařízení na obou stranách dveří.

4. Pákový zámek a jeho výměna

Pro změnu zabezpečení budete potřebovat konverzní sadu. Je součástí dvířek nebo se kupuje samostatně. Dveře je třeba otevřít pomocí starého klíče, otočte jej až na doraz, abyste uvolnili uzamykací čepy. Vyjměte klíč a připravte nástroj pro překódování. K provedení operace najděte malý otvor na koncové desce pod příčníky nebo na těle zámku pod odnímatelnou deskou. Vložte do něj klíč pro převod a stiskněte. Poté jím otočte proti směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne. Vložte nový klíč do klíčové dírky a otočte ve směru otevírání a zavírání. Pomocí tohoto pohybu se vytvoří další kombinace umístění pák a dojde k přeprogramování mechanismu. Pokud klíč nepasuje nebo je zámek zaseknutý, je třeba překódování zopakovat.

READ
Jak rychle oloupat vlašské ořechy vařící vodou?

překódování zámku dveří

5. Práce s kombinačním zámkem

Překódování zámku vstupních železných dveří se provádí v otevřené poloze. Pro získání přístupu k deskám je zadní panel odstraněn ze zařízení a poté jsou odšroubovány upevňovací šrouby. Před naladěním na novou digitální kombinaci jsou všechny desky instalovány s výřezy směrem ven. Pod kódovými tlačítky se převádějí do polohy řezů uvnitř mechanismu. Zbývá vrátit zadní desku na místo a zkontrolovat výkon.

6. Elektronické mechanismy

Kódované elektronické dveřní zámky s překódováním jsou překonfigurovány pomocí speciálního vybavení a softwaru. Nelze to provést mechanicky. U ultramoderních elektronických zámků provádějí výměnu kódu pouze odborníci ze specializované firmy.

U některých modelů je k dispozici funkce změny digitální kombinace pro otevření zámku. Operace se provádí při otevřených dveřích zadáním šifry pro získání přístupu k přeprogramovacímu modulu. Poté se podle pokynů výrobce z ovládacího panelu zadá nový tajný kód. Po opětovném napsání a potvrzení změn zadejte šifru pro dokončení procesu a kontrolu funkčnosti zámku. Pokud západkový mechanismus reaguje správně, je postup dokončen.

7. Vlastnosti přestavby zařízení mechanického typu

Mechanické zámky se dělí na zámky visací a zadlabací. Jsou vybaveny disky pro volbu kódové kombinace. Zařízení se programují před zahájením práce a každých šest měsíců. Původní tovární kód se skládá z nul. Musí být vytočeno, aby se mechanismus posunul do otevřené polohy. U modelů s panty vezměte třmen na stranu a zafixujte jej stisknutím. Změňte kombinaci čísel a vraťte luk do zavřené polohy. Postup je dokončen – zadaný kód začal fungovat.

8. Překódování zámku pomocí klíče

Pokud je zajištěno překódování zámků vstupních kovových dveří, provádí se pomocí speciálního klíče, který dodává výrobce. Kód můžete změnit z vnější i vnitřní strany dveřního křídla. Musíte dávat pozor, abyste něco nepoškodili.

Nejprve při otevřených dveřích musíte otočit klíčem v zámku tak, aby se západka úplně vysunula. Vložte speciální zařízení do otvoru na konci dveří a zatlačte jej dovnitř zámku. Podržte stisknutou klávesu pro převod a otočte jí proti směru hodinových ručiček. Když uslyšíte cvaknutí, lze jej odstranit. Mechanismus přešel do režimu změny šifry. Vložte nový klíč ze sady do klíčové dírky a otočte západku zpět do původní polohy. Několikanásobným otočením klíče se ujistěte, že zamykací systém funguje správně. Nyní byl zámek překódován a lze jej otevřít pouze s novou kopií.

READ
Jak obnovit černou barvu dřezu z umělého kamene?

překódování zámku CISA vstupních železných dveří

9. Jak překódovat zámek v čínských dveřích

Jak překódovat zámek na předních dveřích čínské výroby, které jsou hojně používané. K tomu jsou vybaveny několika klávesami, které se liší barvou. Sada obsahuje jednu kopii pro překódování, instalaci a pracovní klíče v počtu 3-5 kusů.

Chcete-li změnit šifru, musíte dveře otevřít jakýmkoli klíčem a nezavírat je. V této poloze s překódovanou kopií zcela posuňte uzamykací mechanismus zevnitř na jednu a druhou stranu. Postup opakujte na vnější straně. Předchozí heslo je považováno za odvolané a pracovní klíče jsou nepoužitelné.

Při první, druhé a třetí změně přístupového hesla jsou klíče převzaty z příslušné sady. Instanci z libovolné sady lze použít pouze jednou. Po prvním překódování se zámek otevře pouze klíči z druhé sady a po druhém ze třetí. V budoucnu budete muset kvůli přeprogramování změnit design zámku nebo celých dveří.

10. Vlastnosti pro různé dveře

Moderní kovové vchodové dveře od známých výrobců Portalle, Elbor a Jaguar jsou vybaveny uzamykacími systémy s funkcí kódování klíčů. V konstrukcích s vysokou úrovní zabezpečení jsou instalovány zámky odolné proti vloupání světových značek Mottura (Itálie), Cisa (Itálie), Kale (Turecko), Securemme (Itálie). Sada pro překódování, která je dodávána zapečetěná, obsahuje poniklované mosazné klíče s osobním kódem majitele.

Dveře Elbor (Rusko) vyrábíme s cylindrickými a pákovými zámky vlastní výroby. Zámky ISEO jsou dodávány s 5 uživatelskými klíči, 2otáčkovým instalačním klíčem a 2 kopiemi pro 4otočné překódování. Pro změnu utajení se do zámku vloží nový klíč a otočí se o 4 otáčky. To lze provést s otevřenými a zavřenými dveřmi. Klíče se používají v přísném souladu se sériovým číslem a každý následující ruší účinek instance z předchozí sady. Při překódování zámků vstupních železných dveří Iseo je instalační klíč považován za servisní klíč a je schopen otevřít dveře zavřené o 2 otáčky.

11. Možné chyby

Je nutné přísně dodržovat pořadí akcí uvedených v pokynech a používat vysoce kvalitní zařízení, jinak můžete mechanismus zničit.

V případě ztráty továrních klíčů pro překódování použijte nástroj od jednoho výrobce se zámkem.

Zámky je třeba přeprogramovat při otevřeném křídle, abyste nebyli před zavřenými dveřmi a nemuseli volat zloděje.

Při změně kódu nelze zařízení otočit a šrouby vysunout, což často vede k poruchám.

READ
Jak se nazývá dutá cihla?

Při nesprávném použití překódovacího klíče ve tvaru L dochází k potížím. Nezkušení řemeslníci jím neotáčí, dokud nezacvakne, nebo jej zcela nestlačí, což znemožňuje změnu polohy kódových štítků.

Kód, který není spojen s daty narození obyvatel nebo známými událostmi, je považován za spolehlivý.

Překódování zámku vchodových dveří umožňuje majiteli domu změnit kombinaci, která otevírá vchodové dveře, což výrazně zvyšuje bezpečnost domova. Překódování se obvykle provádí u elektronických, cylindrických nebo pákových kovových zámků, které se vkládají do vnějších železných vstupních dveří. Chcete-li zjistit, zda je v každém konkrétním případě možné překódování zařízení, musíte pečlivě prostudovat návod k obsluze nebo se poradit s odborníkem. Postup je poměrně jednoduchý a obvykle trvá jen několik minut, pokud dodržíte algoritmus, a také vyžaduje přesnost a použití specializované sady nástrojů.

Překódování zámku předních dveří

Překódování zámku dveří je nutné v následujících případech:

 • Převzetí bytu od developera. Zástupci developerských a stavebních firem a dělníci obvykle využívají k získání přístupu do bytu tzv. instalační klíč. Po pronajmutí nemovitosti je majiteli předán překódovací klíč a také sada nových klíčů, které jsou dodávány v zapečetěném pouzdře.
 • Poté, co se nájemníci odstěhují, je-li bydlení určeno k pronájmu. Bezohlední nájemníci si mohou vyrobit duplikáty klíčů, což výrazně snižuje bezpečnost prostor.
 • V každé situaci, kdy existuje možnost, že si někdo vezme kopii klíčů, nebo pokud se klíč ztratí (zejména spolu s doklady, na kterých je uvedena adresa bytu či domu).
 • V případech, kdy jsou složité vztahy s příbuznými nebo obchodními partnery, je nutné omezit přístup do prostor (obytných prostor nebo kanceláří) na určité osoby.
 • Preventivně lze zámek v určitých intervalech seřizovat, například jednou ročně.

V každém jednotlivém případě vám operace překódování umožňuje změnit kombinaci otevírání bez provádění složitých manipulací, například úplné výměny jednotky dveřního zámku. Hlavní věc je udělat to správně, jinak může dojít ke zkratu mechanismu a přestane reagovat na klávesy.

překódování fotografie zámku předních dveří 001

Jak překódovat zámek na předních dveřích: cylindrický zámek

K překódování cylindrického zámku budete potřebovat instalační klíč (nebo starý klíč, který se právě používá), překódovací klíč a sadu nových klíčů. Práce by měly být prováděny s otevřenými dveřmi. Algoritmus pro provedení operace:

 1. Zámek zcela otevřete běžným klíčem. Příčníky musí jít zcela dovnitř bloku.
 2. Vložte snímací prvek a plynulými pohyby jím otáčejte v opačném směru, zavírejte uzamykací mechanismus, dokud se šrouby úplně nevysunou.
 3. Otočte kódovacím klíčem v opačném směru a zámek znovu otevřete. Poté musí být prvek odstraněn.
 4. Vložte nový klíč ze sady do klíčové dírky a několikrát zkontrolujte funkci zámku.
READ
Jak vytápět dům bez plynu?

Pokud je operace úspěšná, starý klíč již nebude pasovat do zámku.

Překódujte zámek na předních dveřích: pákový zámek

Princip činnosti pákového zámku je založen na pohybu speciálních desek s vybráními uvnitř zařízení – pák. V závislosti na bezpečnostní třídě zámku existují tři možná schémata přeprogramování:

 1. Pomocí překódovacího klíče ve tvaru L. Princip činnosti je téměř stejný jako u válcových verzí, jediný rozdíl je v tom, že prvek musí být instalován nikoli ve studni, ale ve speciálním otvoru v bloku zámku, který lze skrýt ozdobným krytem. Při použití tohoto mechanismu jsou páky jakoby „resetovány“ a při použití nového klíče se samostatně nastaví do správné polohy.
 2. Dražší a složitější analogy vyžadují výměnu rotoru kódu, který lze zakoupit spolu se sadou nových klíčů pro každý model zámku.
 3. Další možností je kompletní výměna bloku pákových desek. Jedná se o nejnáročnější, ale také nejspolehlivější postup, protože vyžaduje demontáž zámku, jeho otevření a výměnu konstrukčních prvků.

Jak změnit kód na kombinovaném zámku dveří

U elektronického zámku je klíčem speciální heslo, které se naprogramuje ručně. Taková zařízení mají obvykle dvě hesla: první je standardní heslo pro otevírání dveří, které se používá v normálním režimu. Druhým je technický, superuživatelský kód, který se používá pouze pro technologické manipulace, například nouzové otevření dveří v případech, kdy obvyklý kód z nějakého důvodu nevyhovuje, stejně jako jeho výměna.

Přeprogramování elektronického zámku je složitý proces, pro který neexistuje jediný algoritmus. Vzhledem k tomu, že existuje velké množství modelů a druhů mechanismů tohoto typu, správný sled akcí lze zjistit pouze z pasu pro konkrétní produkt. Obecně platí, že nové heslo můžete nastavit buď pomocí hesla superuživatele, nebo pomocí hlavního hesla uvedeného v dokumentaci zařízení. Elektronické zámky jsou obvykle mnohem dražší než mechanické zámky, takže pro jejich přeprogramování je lepší využít služeb profesionálů, protože pokud je postup proveden nesprávně, zařízení může selhat.

Pokud jde o mechanické analogy tlačítek, které jsou mnohem méně bezpečné, a proto se v současné době prakticky nepoužívají, pro výměnu kódu budete muset demontovat zadní desku pomocí běžného křížového šroubováku a otočit dovnitř části kódovacích desek pod nimi. tlačítka, která vytočí správný kód. Zbývající média musí být otočena. Po kontrole funkčnosti zámku našroubujte kryt zpět na místo.

READ
Jak vysušit sklep v suterénu?

Nuance a doporučení

Zámek vchodových dveří je lepší překódovat individuálně, v nepřítomnosti cizích lidí, v dobře osvětlené místnosti. Při provádění manipulací by měly být dveře otevřené. Pokud je to možné, musíte nejprve použít návod k obsluze zařízení.

překódování fotografie zámku předních dveří 002

Klíčem, jak překódovacím, tak novým, je třeba v otvoru otáčet plynule, s malou námahou a z obou stran zkontrolovat funkčnost nové sady klíčů. Pokud se po změně kódování nová klávesa zasekne, budete ji muset znovu nakonfigurovat.