Jednookruhový nebo dvouokruhový plynový kotel - výhody a nevýhody, zařízení, rozdíly ve vlastnostech, použití kotle

Použití plynového ohřívače pro vytápění i ohřev užitkové vody je efektivní, levné a praktické. Při výběru konkrétního typu jednotky však často vyvstává otázka, kolik teplosměnných okruhů by měla obsahovat, aby vyhovovala provozním podmínkám pro konkrétní aplikaci. Pojďme analyzovat, co je lepší, jednookruhový nebo dvouokruhový plynový kotel – klady a zápory každé modifikace, vlastnosti jejich zařízení, jaké jsou rozdíly mezi nimi, pokud jde o základní provozní vlastnosti, jakož i vlastnosti jejich společná práce s kotlem.

Jednookruhový a dvouokruhový plynový kotel – vlastnosti zařízení, klady a zápory

Plynové topné jednotky s jedním a dvěma okruhy mají mírně odlišnou funkčnost. To je způsobeno především zvláštnostmi jejich zařízení. Kotel s jedním výměníkem tepla tedy obsahuje následující hlavní komponenty:

 1. Okruh výměny tepla.
 2. Plynový hořák.
 3. Zapalovací prvek.
 4. Automatická řídicí jednotka hořáku.

Takové zjednodušené schéma vyrábí teplou vodu pouze pro topný systém. Pro použití kotle pro zásobování teplou vodou budete muset připojit nepřímotopný kotel.

Jednotka se 2 okruhy má podobné složení hlavních komponent, ale je také vybavena následujícími přídavnými jednotkami:

 1. Malý výměník tepla.
 2. 3cestný ventil.
 3. Expanzní nádrž.
 4. Bezpečnostní systém.
 5. Čerpací zařízení.

Hlavní rozdíl mezi 2-okruhovým modelem je v tom, že když se otevře kohoutek teplé vody, 3-cestný mechanismus přesměruje tok vody do malého okruhu. Chladivo tak přestane proudit do topného systému, ale je nasměrováno na potřeby dodávky teplé vody.

Abyste se nakonec rozhodli, který plynový kotel pro soukromý dům je lepší zvolit – jednookruhový s kotlem nebo dvouokruhový – musíte znát výhody i nevýhody zařízení. Zvažte tyto funkce pro každou modifikaci.

Klady a zápory 1-okruhové jednotky

Hlavní výhodou 1okruhového kotle je výrazně nižší cena než u 2okruhového protějšku. V opačném případě se pozitivní aspekty začnou objevovat až po připojení kotle a budou se týkat následujících bodů:

 1. Nezávislost funkčnosti na tlaku přívodu vody.
 2. Nepřetržitý přívod teplé vody.
 3. Možnost odběru velkého objemu teplé vody současně více spotřebiteli.

Nevýhody jsou spojeny s následujícími funkcemi:

 • Pro optimální výkon budete muset zakoupit a nainstalovat bezpečnostní skupinu, čerpadlo a nádrž.
 • Velké rozměry kotle a přítomnost přídavných zařízení vyžadují velkou plochu pro instalaci.

 • Složitost postupu instalace kvůli připojení kotle, potrubí a přídavných zařízení.
 • Vysoká cena při použití dalších komponentů.
 • Udržování teplé vody v kotli vyžaduje nadměrnou spotřebu plynu.

Většina nedostatků je odstraněna výběrem nástěnných modelů jednotky a kotle, i když s menším objemem, a také instalací 3cestného mechanismu s automatickým odstavením přívodu chladiva do kotle v období, kdy teplá voda není potřeba – přes den, když nikdo není doma, nebo v noci atp.

Klady a zápory 2-okruhové jednotky

Dvouokruhový plynový kotel má ve srovnání s jednookruhovým kotlem s kotlem následující výhody:

 1. Nižší celkové náklady na vybavení.
 2. Kompaktnost.
 3. Kompletní sada se všemi potřebnými zařízeními v jednom pouzdře.
 4. Snadná instalace.
 5. Racionální ohřev vody – pro momentální potřebu – který eliminuje nadměrnou spotřebu paliva.

Na pozadí plusů však jednotky tohoto typu nejsou bez mínusů:

 • Nestabilita úrovně ohřevu vody v důsledku řady faktorů – síla systému, tlakové rázy atd.
 • Snížení teploty vody při současném odběru z několika kohoutků.
 • Čím dále od kotle je kohoutek instalován v okruhu, tím více času trvá získání teplé vody.
 • Zapnutí malého tepelného výměníku pouze s velkým průtokem.

Nevýhody lze odstranit instalací vrstveného topného kotle a akumulační nádrže. To si však vyžádá další finanční investice a prostor pro jejich instalaci.

K poznámce! Zátěž u 2okruhového kotle je vždy vyšší než u 1okruhového kotle. Protože pokaždé, když otevřete kohoutek teplé vody, dojde k cyklu zapínání a vypínání výměníků tepla. Proto může jednotka rychle selhat, pokud zpočátku nemá dobrou kvalitu.

Rozdíly kotlů dle hlavních parametrů

Rozdíl mezi kotlem s 1 okruhem a analogovým se 2 okruhy v provozu lze vysledovat v následujícím počtu charakteristik:

READ
Co je zdrojem záření v plynové výbojce?

Jednookruhový kotel byl původně určen pouze k vytápění a bez bojleru nemůže zásobovat dům teplou vodou, zatímco dvouokruhový kotel umí v základní konfiguraci obojí. Nevyžaduje instalaci žádného dalšího hardwaru.

U jednotky se 2 výměníky tepla je však priorita provozu posunuta na dodávku teplé vody. Během doby, kdy jsou ventily zapnuté, se zastaví přívod do radiátorů. To znamená, že při dlouhodobé spotřebě vody v topném období může dojít k znatelnému ochlazení domu. Situaci může zachránit pouze instalace akumulačního kotle.

 • Rozměry, výkon, plocha místnosti.

2-okruhová jednotka neumožňuje rovnoměrnou distribuci teplé vody při současném odběru ze dvou nebo více kohoutků. Pokud se například při sprchování otevře kohoutek v kuchyni, teplota vody z konve rychle klesne a uživatel bude v nepohodě.

Aby se tomu zabránilo bez instalace akumulační nádrže, umožňuje pouze počáteční volba výkonnější jednotky. Pokud je však výkon kotle výrazně vyšší než požadovaná hodnota pro plochu konkrétní místnosti, zařízení se rychle stane nepoužitelným – kvůli častému zapínání a vypínání.

Pro instalaci nepřímotopného kotle z 1okruhového kotle je často vyžadována samostatná místnost Zdroj tproekt.com

V tomto případě je jednookruhový kotel lepší než dvouokruhový nebo oblíbený gejzír, také pracující na průtokovém typu, protože umožňuje vybrat a připojit nástěnný nebo podlahový kotel vhodný pro dané podmínky. použití. S nárůstem objemu kotle však rostou i požadavky na instalaci. Pokud tedy výpočet poskytl hodnotu vyšší než 200 litrů, je lepší zvolit model se dvěma spirálami.

2-okruhové modely již v základní konfiguraci mají všechna potřebná zařízení pro efektivní provoz – 3cestný mechanismus, čerpadlo, membránová nádrž, pojistka. Vše je v jedné budově. Pro provoz je tedy nutná pouze instalace zařízení a přívod plynu.

Popis videa

Video o tom, co je lepší 1-okruhový nebo 2-okruhový plynový kotel:

Jednookruhové modely musí být vybaveny veškerým potřebným vybavením samostatně. Kromě složitosti připojování komponent je potřeba počítat s volným místem. Proto je pro výkonné instalace zapotřebí samostatná místnost.

Nejlepší kompaktnost mají 2-okruhové modely jednotek. Vše, co je potřeba pro efektivní provoz, je umístěno v kotlovém tělese. Pro něj zbývá pouze vybrat místo pro instalaci v souladu s technickými požadavky. Jednookruhové modely vybavené kotlem potřebují více prostoru, což znamená, že mohou vyžadovat dodatečné náklady na uspořádání samostatné místnosti.

Doporučení! Při průměrné ploše vytápěné místnosti 70-140 m2 a použití pouze jednoho jeřábu je optimální výkon 2-okruhové jednotky 17-19 kW. Při současném použití 2 jeřábů by se měl indikátor zvýšit na 23-29 kW. Pokud je nutné okamžitě odebírat teplou vodu ze 3 nebo více kohoutků, je lepší instalovat 1-kruhový kotel s nepřímotopným kotlem.

Popis videa

Video o tom, jak se 1-okruhový kotel liší od 2-okruhového kotle a který z nich je lepší vybrat pro dům:

Nejdůležitější znaky

Abyste pochopili, co je lepší – jednookruhový nebo dvouokruhový plynový kotel, musíte nejprve zjistit, jak jsou uspořádány a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Jednotka na 1. okruhu obsahuje následující hlavní komponenty:

 1. Výměník tepla.
 2. hořák.
 3. Systém zapalování.
 4. Automatizace.
READ
Jak vybrat správný elektrokotel?

Dvouokruhový analog je navíc k této základní sadě vybaven malým výměníkem tepla pro přívod teplé vody, 2cestným mechanismem, membránovou nádrží, bezpečnostní skupinou a čerpadlem. Současně 3-okruhový kotel zpočátku funguje pouze pro vytápění. Pro příjem teplé vody z něj je nutné připojit nepřímotopný kotel. 1-okruhové modely fungují jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody.

Při odběru vody se však zastaví přívod chladicí kapaliny do radiátorů. Obě modifikace mají navíc svá specifická pro a proti. Současně jsou mezi nimi pozorovány hlavní rozdíly, pokud jde o dodávku teplé vody, parametry rozměrů, výkon a plochu místnosti, vybavení a prostor obsazený zařízením.

Co je lepší: kotel s nebo bez teplovodního okruhu? Vyberte a porovnejte

Plynový kotel je nejlepším řešením, pokud jde o organizaci autonomního vytápění pro soukromý dům. Zároveň je ale nutné odpovědět na jednu otázku: vybrat kotel s okruhem přívodu teplé vody nebo bez něj.

Jednookruhový kotel dodává chladicí kapalinu do topného systému. Dvouokruhový kotel umožňuje výběr teplé vody pro domácí potřeby. Před výběrem ve prospěch jednoho nebo druhého modelu je důležité zjistit, jak každá modifikace funguje, jaké jsou podobnosti a rozdíly.

Možnost a podmínky instalace nástěnných plynových kotlů

Provoz plynového zařízení je vždy rizikem. Pouze pracovníci specializovaných služeb mají právo připojovat kotle, ohřívače vody a plynové sporáky. Zároveň jsou zavedena četná omezení související s dodržováním požární bezpečnosti. Jinak je plnohodnotný bezproblémový provoz prostě nemožný.

Návod ke kotli vydaný výrobcem musí obsahovat kompletní schéma zapojení. Montážní práce lze provádět při teplotě okolí 5-35 0 C. Maximální přípustná vlhkost vzduchu je 80 %.

Pokud topný kotel běží na zemní plyn, budete potřebovat povolení plynárenské služby pro připojení k hlavnímu potrubí. To vyžaduje návrh, který zohledňuje aktuální polohu potrubí, bod vložení a umístění topného zařízení. Není-li připojení k hlavnímu potrubí z důvodu odlehlosti nebo jiných důvodů možné, je plánováno použití zkapalněného plynu v lahvích, není potřeba povolení.

Následující podmínky jsou povinné pro všechny úpravy bez ohledu na to, ke kterému zdroji plynu je kotel připojen:

 • Plocha místnosti pro instalaci kotle je od 4 m0,8. metrů. Šířka dveřního otvoru je od 2,5 metru, výška stropů je od XNUMX metru.
 • Předpokladem je přítomnost vysoce kvalitního osvětlení.
 • Pokud je kotel připojen ke komínu, jeho průřez se volí s ohledem na výkon zařízení.
 • Pokud je kotel těkavý, je nutné mít uzemněnou zásuvku.
 • Na stěnách by neměly být žádné dokončovací materiály, které jsou hořlavé nebo hořlavé.
 • Pro napájení kotle musí být do místnosti přivedena studená voda.

Posloupnost operací pro instalaci zařízení kotle

 1. Upevněte kotel na stěnu s mezerou alespoň 3-5 cm.Práce používá speciální držáky určené k podpoře hmotnosti zařízení.
 2. Kotel se připojuje ke komínu s předběžnou kontrolou tahu ve výstupním potrubí. Průměry komína a výstupní trubky jsou stejné. Mezery a úniky spalin výfukových plynů nejsou povoleny.
 3. Připojení na přívod vody. Pokud je voda tvrdá a obsahuje velké množství solí, jsou na vstupu instalovány změkčovací filtry.
 4. Pro připojení k plynovodu se používají flexibilní hadice s paronitovým těsněním.
 5. Před připojením kotle je topný systém natlakován.
 6. Kontroluje se těsnost celého systému. Odstranění drážek v budoucnu bude stát více než počáteční instalace.
READ
Jak se zbavit starých skvrn od krve?

Pokud je vše provedeno správně, v souladu se schématem výrobce a bezpečnostními předpisy, bude kotel poskytovat teplo a pohodlí vašemu domovu po dlouhou dobu.

Výhody a nevýhody nástěnných plynových kotlů

Mezi nejdůležitější výhody nástěnných kotlů patří jejich kompaktní rozměry. Hmotnost přeplňovaného kotle o výkonu do 35 kW nepřesahuje 50 kg. V praxi to znamená, že pro umístění není nutné vyčleňovat samostatnou místnost, lze ji zavěsit v kuchyni při dodržení výše uvedených pravidel. Stejně důležité je, že značná část nástěnných úprav je koaxiální, což znamená, že není nutná instalace komína. Potrubí stačí vést do ulice přes zeď.

Hlavní nevýhodou nástěnných kotlů je jejich omezený výkon (ne více než 100 kW). To znamená, že jejich rozsah použití je pouze v soukromých domech, chatách a apartmánech o rozloze do 800 metrů čtverečních. metrů. Nezapomeňte, že životnost nástěnných úprav je kratší než životnost podlahových. Častěji budete muset zařízení buď opravit, nebo úplně vyměnit.

Při výběru nástěnného kotle je vhodné pamatovat na to, že je nelze umístit do chodeb, koupelen, sklepů a sklepů, na lodžie a balkony nebo do nevětraných místností. Pokud jsou jako zdroj plynu použity lahve, nelze kotel zavěsit v přízemí.

Jak funguje jednookruhový nástěnný kotel?

Plynový jednookruhový kotel se skládá z plynového hořákového zařízení, výměníku tepla, oběhového čerpadla a expanzní nádoby. Ve spodní části jsou na kotel napojeny trubky topného systému, vodovod a plynové potrubí.

Princip činnosti je určen přítomností externího ohřívače vody. Pokud tam není, kotel funguje pouze na ohřev chladicí kapaliny. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, GGU se vypne a kotel přejde do pohotovostního režimu. Pokud je připojen externí ohřívač vody, GGU se vypne v okamžiku, kdy se voda v bojleru ohřeje na požadovanou teplotu. Pro minimalizaci ztrát se doporučuje instalovat kotel co nejblíže kotli.

Ceny za nástěnné úpravy dosahují až 40 tisíc rublů v závislosti na výkonu, účinnosti, ochranné známce a dalších faktorech.

Mezi výhody kotlů bez teplé vody patří nízká cena, kompaktní rozměry, snadná oprava a údržba. Existují i ​​nevýhody. Mezi ně patří omezení výkonu na maximálně 35 kW. To stačí k vytápění místnosti až 350 metrů čtverečních. metrů.

Vlastnosti dvouokruhových nástěnných plynových kotlů

Ve dvouokruhových kotlích se ohřívá nejen chladicí kapalina pro topný systém, ale také voda pro domácí potřeby. Jinak se zařízení jen málo liší od jednotek bez přívodu teplé vody. Dále je zde hořák, automatický bezpečnostní systém, komín nebo koaxiální potrubí a výměník tepla.

Podle principu činnosti jsou dvouokruhové kotle rozděleny na konvekční a kondenzační. Spalovací komora může být otevřená nebo uzavřená. Výměník tepla – deskový nebo bitermální.

Dvouokruhový kotel slouží jak pro odběr teplé vody, tak pro vytápění. Každý z režimů si zaslouží samostatnou pozornost:

 1. Отопление. Jakmile čidla ukážou, že teplota v místnosti klesla pod určitou úroveň, automaticky se zapne režim vytápění. Plyn je přiváděn do GGU, začíná spalovací proces, následuje ohřev výměníku tepla a chladicí kapaliny na teplotu +850C. Vestavěné nebo externí oběhové čerpadlo pomáhá distribuovat ohřátou chladicí kapalinu v celém topném systému. Jakmile čidla zjistí, že teplota vzduchu v místnosti dosáhla nastavené hodnoty, zastaví se přívod plynu do hořáku a kotel přejde do modulačního režimu.
 2. TUV. Pro přívod teplé vody do nástěnného kotle je zabudován třícestný ventil, který převádí chladicí kapalinu do sekundárního výměníku tepla. Důležité: Když je kohoutek teplé vody otevřený, topný systém nefunguje.
READ
Jak spojit dřevo dohromady?

Kromě výše uvedeného potřebujete vědět o dvou obrysových kotlích následující:

 • Instalace je oproti jednookruhovým složitější kvůli napojení TUV.
 • Pokud porovnáme pouze cenu kotlů, tak dvouokruhové jsou dražší než jednookruhové. Nezapomeňte ale na externí topení, které si také budete muset zaplatit. Celkově stojí kotel s teplou vodou méně než jeho protějšek bez teplé vody. V závislosti na výkonu, značce a dalších faktorech se cena pohybuje v rozmezí 20-60 tisíc rublů. V této částce nejsou zahrnuty náklady na instalaci.

Pokud mluvíme o výhodách dvouokruhových kotlů, neměli bychom zapomínat, že jsou vyřešeny dva problémy najednou: vytápění místnosti a poskytování teplé vody. Je také nutné zdůraznit následující:

 • Spotřebuje se méně paliva než při samostatném vytápění a přípravě teplé vody. V průměru se kotel zaplatí do jednoho roku.
 • Moderní jednotky jsou vybaveny účinnými automatickými bezpečnostními systémy, které vypnou hořák v nepřítomnosti plynu.
 • Nemusíte čekat na horkou vodu. Stačí otevřít kohoutek a nastavit požadované množství.

Samostatně stojí za zmínku o nevýhodách kotlů s přívodem teplé vody:

 • Tvrdá voda rychle poškozuje výměník tepla. Musí se buď neustále čistit, nebo pravidelně měnit.
 • Nemožnost současného provozu v režimu zásobování vodou a vytápění.

Někteří uživatelé také poznamenávají, že voda v přívodu teplé vody je ohřívána nerovnoměrně a tlak není stabilní.

Jak vybrat nejlepší nástěnný kotel: odborné rady

Jak si vybrat kotel pro vytápění soukromého nebo venkovského domu? Který z nich je lepší nainstalovat do bytu? Je mezi navrhovanými modely rozdíl? Čemu byste měli věnovat pozornost jako prvnímu? Odpovědi na tyto otázky je nutné získat před nákupem kotlového zařízení. To platí pro vytápění obytných i nebytových prostor.

Hlavní výhodou dvouokruhových kotlů oproti kotlům jednookruhovým je možnost získat teplou vodu v neomezeném množství. Kotle bez teplé užitkové vody jsou provozovány ve spojení s externími topnými kotli, ale celá konstrukce zabírá mnoho místa.

Dvouokruhový kotel je nejlepší volbou pro malý soukromý dům nebo byt, kde není možné přidělit samostatnou místnost pro ubytování. Pokud je možné vybavit plnohodnotnou kotelnu, měly by se upřednostňovat jednookruhové analogy s nepřímými topnými kotli.

Kotel bez TUV je vhodný, pokud:

 • V domě je již teplá voda a potřebujete pouze topení.
 • Horká voda se spotřebovává ve velkých objemech (15 litrů za minutu nebo více). Běžný kotel není schopen takové množství vyrobit. Racionálním řešením je instalace velkoobjemového nepřímotopného kotle.
 • Vodovodní potrubí vede tvrdou vodu, která vyžaduje předběžnou úpravu. Pokud nenainstalujete filtry, sekundární výměník bude muset být neustále vyměňován nebo opravován.

Kotel s přívodem teplé vody je vhodný, pokud:

 • Za minutu se nespotřebuje více než 15 litrů horké vody.
 • Je potřeba šetřit energií. Kotel s připojeným nepřímotopným kotlem se zapne při každém ochlazení vody. Dvouokruhový – pokud se otevře kohoutek teplé vody.
 • Pro umístění objemové konstrukce není žádný volný prostor.

Před návštěvou prodejny je třeba vybrat konkrétní model kotle. A je lepší to udělat s odborníkem. Je důležité vědět, kolik energie je potřeba, zda je potřeba pouze vytápění nebo ohřev vody. Je důležité pochopit, že kotel je zakoupen na 10 let nebo více a že je pod ním instalován celý topný systém. Rekonstrukce bude velmi nákladná.

READ
Jak správně položit polykarbonátové desky na skleník?

Nejprve je třeba určit výkon kotle. Ve standardním provedení je na každých 10 metrů vytápěné plochy potřeba 1 kW výkonu za předpokladu řádné izolace stěn a výšky stropu nepřesahující 3 metry. Pokud je dům postaven v souladu s moderními stavebními normami, 10 m0,3. metrů plochy stačí od 20 kW výkonu. Přesný výpočet je lepší svěřit odborníkovi. Ten zohlední materiál stěn, regionální charakteristiky, přítomnost a velikost oken atd. K výsledné hodnotě se připočítává 25-XNUMX% jako rezerva pro extrémní chlad.

Nezapomeňte na způsob zapalování kotle: piezo nebo elektrický. Druhá možnost je výhodnější, ale je možná pouze v kotlích s těkavými účinky. Hlavní výhodou elektrického zapalování je možnost regulace výkonu, konfigurace kotle s ohledem na osobní požadavky a přání a bezpečnost. V případě piezo zapalování neustále pracuje v kotli zapalovací hořák, jehož stav je nutné neustále sledovat, aby nezhasl.

Nejmodernější modely jsou vybaveny senzory plamene, dostupnost plynu a elektřiny. I to je třeba vzít v úvahu při výběru kotle.

Nezapomeňte věnovat pozornost typu hořákového zařízení. Otevřená spalovací komora (OCC) vyžaduje místnost s neustálým větráním a přístupem čerstvého vzduchu, protože kyslík pro spalování je odebírán z místnosti. Dále budete muset vybavit komín s výškou 4 metry. Kotle s OKS jsou zakázány pro instalaci v bytech a výškových budovách. Kotle s uzavřenou spalovací komorou (CCC) nemají taková omezení umístění. Mohou být instalovány v bytech a soukromých domech. Produkty spalování jsou vypouštěny na ulici speciálním potrubím. Odtud pochází kyslík pro spalování.

Při výběru kotle byste měli věnovat neméně pozornost materiál výměníku tepla: měď, ocel nebo litina.

Ocelové možnosti jsou cenově dostupné. Je však důležité připomenout nevýhody, mezi nimiž je nejdůležitější krátká životnost. Neustálý kontakt s vodou, ohněm a vzduchem vede ke korozi a selhání zařízení. Kotle s ocelovým výměníkem jsou navíc těžké a velké a spotřebují hodně plynu na vytápění konstrukce.

Litinové výměníky mají dlouhou životnost (20-30 let). Pokud však nedodržíte požadavky výrobce na pracovní podmínky, na stěnách se objeví praskliny a rez. Nevýhody litinových výměníků tepla zahrnují vysokou cenu, vysokou setrvačnost a významnou hmotnost.

Měděné výměníky tepla mají ze všech variant výměníků minimální hmotnost. Nepodléhají korozi, jako ocel a litina. Ale zároveň jsou méně spolehlivé a odolné.

Při výběru kotle byste měli věnovat pozornost přítomnosti dalších funkcí, například možnosti nastavení plamene na hořáku, a tím i teploty v místnosti nebo vody v kohoutku. V nejpokročilejších modelech si můžete nastavit konkrétní mikroklima s přihlédnutím k teplotě vzduchu venku i v místnostech. V závislosti na parametrech je provoz kotle regulován automaticky.

Pokud mluvíme o konkrétních výrobcích kotlového zařízení, měly by být upřednostněny značky, které na trhu působí již delší dobu a na své výrobky poskytují záruku. Další výhodou je přítomnost vlastních servisních středisek, která provádějí jak opravy, tak montáž zařízení.

Při výběru kotle byste se neměli orientovat na nejlevnější modely. Je lepší vybírat produkty od prověřených společností, které fungují již dlouho a úspěšně. Nákup nejlevnějšího kotle se rovná dalším nákladům na nekonečné opravy a výměny. Navíc funkčnost takových jednotek ponechává mnoho požadavků.

Kupte si topné kotle s dodávkou po celém Tyumenu v internetovém obchodě TeploResurs (teploresurs72.ru). Вvždy nízké ceny a vysoce kvalitní produkty!