Technologie Wi-Fi je dnes jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších způsobů připojení k internetu. Ne všichni uživatelé si však uvědomují, jakými principy je Wi-Fi signál z antény routeru distribuován a jak je možné tento signál posílit pro stabilnější a rychlejší provoz.

Základní principy Wi-Fi sítě jsou založeny na přenosu rádiových vln pomocí vysokofrekvenčního spektra. Anténa routeru je zdrojem signálu, který se pak šíří kolem sebe. Wi-Fi signál je přenášen ve formě elektromagnetických vln, které se šíří vesmírem a interagují s jinými zařízeními.

Je důležité vědět, že signál Wi-Fi se šíří všemi směry, jak dopředu od antény, tak do stran a dozadu.

Wi-Fi signál však podléhá různým rušením a omezením, které mohou negativně ovlivnit jeho kvalitu a dosah. To může být způsobeno různými faktory, včetně překážek v cestě signálu (zdi, příčky, nábytek), rušením od jiných zařízení nebo jednoduše kvůli slabosti signálu vysílaného z antény routeru.

Počáteční přenos signálu wifi

Wi-Fi využívá k přenosu signálů mezi zařízeními rádiové vlny. Signál je přenášen z antény routeru, která funguje jako vysílač, do zařízení, která fungují jako přijímače.

Wi-Fi signál je přenášen ve formě elektromagnetických vln, které mají frekvenci v rozmezí od 2,4 GHz do 5 GHz. Rádiové vlny 2,4 GHz mají delší dosah, ale nižší datové rychlosti, zatímco rádiové vlny 5 GHz mají kratší dosah, ale vyšší datové rychlosti.

Signál Wi-Fi je přenášen z antény routeru všemi směry, což umožňuje zařízením v okolí routeru přístup k síti. Čím dále je však zařízení od routeru, tím je signál Wi-Fi slabší.

Chcete-li Wi-Fi signál rozšířit na větší plochu nebo zlepšit jeho kvalitu v interiéru, můžete použít různé metody, jako je použití zesilovačů Wi-Fi, instalace výkonných antén nebo použití výkonného routeru.

Princip činnosti routerové antény

Anténa routeru může mít různé tvary a velikosti. Může to být například neodnímatelná interní anténa umístěná uvnitř skříně routeru nebo odnímatelná externí anténa, kterou lze nainstalovat samostatně. Interní anténa se nejčastěji používá v domácích routerech, zatímco externí anténa se obvykle používá v profesionálnějších sítích.

Orientace a směrovost antény také ovlivňuje kvalitu a dosah signálu Wi-Fi. Například u směrové vyzařovací antény se signál šíří určitým směrem, což umožňuje zvýšený dosah přenosu, ale omezuje oblast pokrytí. Při použití všesměrové antény je signál distribuován rovnoměrně do všech směrů, což poskytuje širší oblast pokrytí, ale snižuje přenosovou vzdálenost.

Pro posílení signálu Wi-Fi můžete použít přídavná zařízení, jako jsou zesilovače signálu nebo opakovače (opakovače). Zesilovače signálu odebírají slabý signál z hlavní antény routeru a zesilují jej, aby se zvýšil dosah přenosu. Opakovače zase přijímají signál ze směrovače a opakují jej, čímž rozšiřují oblast pokrytí sítě.

Jak se wifi signál šíří vzduchem?

Wifi signál (nebo bezdrátový signál) je přenášen vzduchem pomocí rádiových vln. Router vybavený anténou vytváří a vysílá tyto rádiové vlny, které se pak šíří kolem něj.

Signály Wifi pracují na vysokých frekvencích, typicky kolem 2,4 nebo 5 GHz (GHz). Když router vysílá rádiové vlny, šíří se od antény všemi směry a tvoří tzv. oblast pokrytí wifi.

Při šíření wifi signálu může docházet k různému rušení, které může signál oslabit nebo vést k jeho ztrátě. Mezi routerem a zařízením připojeným k síti wifi mohou být fyzické překážky, jako jsou zdi nebo nábytek. Tyto předměty mohou pohlcovat a odrážet rádiové vlny, což způsobuje rušení.

READ
Jak zkontrolovat originalitu nástroje?

Posílení wifi signálu je možné instalací dalších antén, použitím zesilovačů signálu nebo umístěním routeru na optimální místo s minimálním rušením.

Faktory ovlivňující kvalitu signálu

Kvalita signálu Wi-Fi může být ovlivněna různými faktory. Tady jsou některé z nich:

1. Vzdálenost od routeru: Čím dále je zařízení od routeru, tím slabší bude signál. Stěny, skleněné povrchy a další překážky signál také oslabují.

2. Rušení z jiných zařízení: Řada bezdrátových zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony a zařízení Bluetooth, může rušit a oslabovat váš signál Wi-Fi.

3. Hluk ve vzduchu: Pokud v oblasti, kde se router nachází, fungují další bezdrátové sítě, mohou konflikty a konkurence vést k poklesu kvality signálu.

4. Úroveň signálu: Síla a kvalita signálu Wi-Fi může být snížena v důsledku slabého zdroje signálu nebo nevhodné antény.

S ohledem na tyto faktory můžete podniknout kroky ke zlepšení kvality signálu Wi-Fi. Některé metody zahrnují instalaci zesilovače signálu, použití opakovačů, změnu kanálu Wi-Fi a umístění routeru na optimální místo.

Způsoby posílení signálu wifi

1. Použití opakovačů a zesilovačů signálu

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zlepšit signál wifi, je použití opakovačů nebo zesilovačů. Opakovače (neboli opakovače) umožňují zvýšit rozsah šíření signálu jeho přeposláním na větší vzdálenost. Zesilovače zase zvyšují výkon přenášeného signálu, což umožňuje lepší rychlost a stabilitu připojení.

2. Použití směrových antén

Pokud potřebujete zesílit signál v určitém směru, můžete použít směrové antény. Poskytují možnost soustředit energii signálu do konkrétního místa, což eliminuje jeho rozptyl a zvyšuje dosah šíření. Směrové antény jsou užitečné zejména v prostředích, kde musí být signál přenášen přes stěny, stropy nebo jiné překážky.

3. Použití výkonných routerů

Pokud je pokrytí signálem Wi-Fi v interiéru problémem, možná budete chtít zvážit instalaci výkonného routeru. Tato zařízení mají vysoký výkon vysílače a dobrou směrovost, což umožňuje pokrytí větší plochy a silný signál na velkou vzdálenost.

4. Optimální umístění routeru

Kvalitu wifi signálu může zlepšit i správné umístění routeru v interiéru. Pro dosažení maximálního dosahu a stability by měl být router umístěn ve středu místnosti a v nízké výšce od podlahy. Rovněž se doporučuje neumisťovat router do blízkosti kovu nebo jiných zdrojů rušení.

5. Použití výkonných antén

Pokud má váš router možnost antény vyměnit, můžete zvážit instalaci výkonné antény. Takové antény poskytují silnější signál s delším dosahem, což zlepšuje kvalitu a pokrytí wifi sítě.

Použitím těchto metod lze výrazně zlepšit kvalitu a dosah wifi signálu a zajistit tak stabilní a rychlé připojení k síti.

Použití výkonových zesilovačů

Výkonové zesilovače fungují na principu zvýšení výstupního výkonu signálu, což mu umožňuje urazit větší vzdálenost a překonat překážky. Instalují se mezi router a anténu a fungují na určitých frekvencích kompatibilních se standardy Wi-Fi.

Existují dva typy zesilovačů – jednosměrné a vícesměrné. Jednosměrné zesilovače jsou navrženy tak, aby zesilovaly signál pouze v určitém směru, což umožňuje zaměřit signál na určitou oblast nebo zařízení. Vícesměrové zesilovače zase zesilují signál ve všech směrech a vytvářejí jednotné pokrytí signálem na velké ploše.

Při výběru výkonového zesilovače je třeba věnovat pozornost charakteristikám, jako je výkon vysílače, citlivost a zisk. Výkon vysílače musí být dostatečný k pokrytí vzdálenosti mezi routerem a zařízeními a citlivost musí zajistit stabilní kvalitu signálu. Zesílení určuje, jak moc je signál zesílen.

READ
Jak ochladit vzduch v místnosti bez oken?

Před zakoupením výkonového zesilovače se však doporučuje provést analýzu síly a kvality signálu v místnosti, aby bylo možné určit optimální umístění zesilovače a správně vybrat jeho parametry. Je také důležité poznamenat, že signál Wi-Fi může být blokován určitými překážkami, jako jsou zdi, nábytek a další elektrická zařízení, takže někdy je nutné použít další výkonové zesilovače nebo jiné prostředky ke snížení rušení.

Nastavení antén routeru

Antény routeru hrají důležitou roli při přenosu signálu Wi-Fi. Správná konfigurace antén umožňuje distribuovat signál na maximální vzdálenost a zlepšit kvalitu připojení.

Před zahájením nastavení se doporučuje přečíst si dokumentaci k routeru, protože proces nastavení se může lišit v závislosti na modelu. Existuje však několik obecných zásad, které vám pomohou správně nastavit antény:

1. Určete nejlepší polohu antény.

Umístění antény může mít významný vliv na šíření signálu. Vyzkoušejte různá umístění antény a vyberte tu, která poskytuje nejlepší kvalitu signálu.

2. Nastavte směr antén.

Některé routery mají antény s nastavitelnou směrovostí. To vám umožní zesílit signál v určitém směru, což je užitečné, pokud máte vzdálená klientská zařízení. Určete nejúčinnější umístění antény na základě požadavků vaší sítě.

3. Použijte externí antény.

Pokud vestavěné antény routeru nevyhovují vašim potřebám, můžete použít externí antény. Poskytnou silnější Wi-Fi signál s delším dosahem, což je důležité zejména pro velké místnosti nebo domy se silnými zdmi.

4. Určete požadovanou orientaci antény.

Antény routeru mohou být umístěny svisle nebo vodorovně. Obecně je pro pokrytí větší plochy výhodnější vertikální uspořádání, zatímco horizontální uspořádání může být užitečné, pokud jsou zařízení na stejné úrovni.

Dodržováním těchto jednoduchých pravidel můžete optimalizovat provoz antén vašeho routeru a distribuovat signál Wi-Fi na velké ploše s maximální kvalitou.

Použití opakovačů a výkonných antén

Opakovače jsou instalovány v určité vzdálenosti od routeru a připojeny k němu pro příjem signálu. Poté vysílají zesílený signál, čímž zvyšují pokrytí WiFi v dané oblasti. Opakovače lze konfigurovat pro jednu WiFi frekvenci (2,4 GHz nebo 5 GHz) nebo pro obě současně.

Dalším způsobem, jak zvýšit signál WiFi, je použití výkonné antény. Výkonné antény mohou zesílit váš signál WiFi a zvýšit jeho dosah a oblast pokrytí. Mohou být instalovány na routeru nebo na opakovači a mohou být směrové nebo všesměrové.

Směrové vysoce výkonné antény zaměřují signál konkrétním směrem a poskytují tak lepší dosah a pokrytí ve vybrané oblasti. Mohou být užitečné, když potřebujete zesílit signál v určité místnosti nebo oblasti.

Všesměrové napájecí antény poskytují jednotné pokrytí ve všech směrech, což může být užitečné pro zvýšení pokrytí v celém vašem domě nebo kanceláři.

Je důležité si uvědomit, že použití opakovačů a výkonných antén může pomoci zlepšit kvalitu signálu WiFi, ale nemůže vyřešit všechny problémy spojené se špatnou kvalitou signálu. V případě vážných problémů s WiFi byste měli kontaktovat odborníka, aby našel optimální řešení.

Použití výkonných antén

Při výběru výkonné antény pro router je třeba věnovat pozornost následujícím charakteristikám:

 • Zisk – Čím vyšší je hodnota zisku antény, tím silnější je signál a tím větší vzdálenost urazí.
 • Směrovost – Některé antény s vysokým výkonem mají směrovost, která umožňuje zaměřit signál určitým směrem a zvýšit jeho výkon v tomto směru.
 • Frekvenční rozsah – musíte si vybrat antény, které pracují ve frekvenčním rozsahu používaném vaším routerem.
READ
Jak často byste měli měnit záchodovou štětku?

Instalace výkonné antény na router často vyžaduje určité dovednosti a znalosti. Nesprávná instalace může vést ke snížení kvality signálu nebo jeho úplné ztrátě. Proto se doporučuje obrátit se na odborníka, který vám pomůže vybrat a nainstalovat výkonnou anténu na váš router.

Poměrně často při návštěvě přátel a příbuzných vidím, že na jejich wi-fi routerech jsou antény umístěny jakýmkoli způsobem, ale ne tak, jak je potřeba. A to se děje díky tomu, že lidé prostě nevědí, jak se signál z wi-fi antén šíří. Ale ve skutečnosti je vše velmi jednoduché. A dokonce i sami výrobci ukazují, jak přesně mají být antény umístěny. Podívejte se na krabici od vašeho routeru (pokud jsi to ještě nevyhodil), bude nápověda. Níže vám přesně řeknu, jak umístit antény pro lepší příjem a přenos signálu.

Abyste pochopili, jak umístit antény na wi-fi router, musíte pochopit, jak se signál z těchto stejných antén liší. A tady samozřejmě není všechno tak jednoduché. A existují různé typy antén. Nás ale konkrétně zajímají antény v domácích routerech, které jsou zpravidla pružinou s požadovaným počtem závitů, skrytou v plastovém kolíku. Klasická anténa na routeru vypadá takto:

A tady jsou jeho vnitřnosti:

Právě tento typ antény je instalován ve většině domácích routerů. Ačkoli existují modely s vestavěnými anténami a všesměrovými anténami. Ale nebudeme je uvažovat, protože v tomto případě se výrobce sám ujistil, že antény byly instalovány ve správném směru.

Nyní se podívejme, jak se liší signál Wi-Fi z tohoto typu antén. K tomu nám pomůže Google, kde najdete hromadu různých studií a měření. Pokud vezmeme zjednodušený diagram, vypadá takto:

A pokud tento obrázek podmíněně vložíte na router, bude to vypadat nějak takto:

Ukazuje se, že pokud antény umístíme svisle, pak se signál z nich šíří po vodorovné rovině (zhruba řečeno). Naopak, pokud jsou antény umístěny horizontálně, signál se bude šířit podél vertikální roviny. Na základě toho mohu předpokládat, že všichni ti, kteří umístili antény na svůj router vodorovně, jsou jen dobří lidé a snaží se posílit wi-fi signál svých sousedů v bytech nahoře i dole a přitom obětovat oblast distribuce signálu po celém svém bytě . I když je možné, že takoví lidé prostě chtějí chytit signál na nádvoří u vchodu a pak ano, antény jsou umístěny správně. Ale to je samozřejmě vtip.

Například naklonění antén dokonce o 45 stupňů změní směr signálu tak, že jej lze výrazně zeslabit ve vzdálených místnostech, ale zároveň zesílit u sousedů pod a nahoře:

A na druhou stranu, pokud bydlíte ve dvoupatrovém domě, tak naopak, abyste měli ve druhém patře silnější signál, pak je naklonění antén o 45 stupňů vaší možností. Ale v obyčejném Chruščovově bytě je lepší nasměrovat antény routeru přímo nahoru.

Za zmínku také stojí, že na sílu signálu má vliv nejen umístění antén, ale také zvolená frekvence. Momentálně je v bytových domech pásmo 2,4 GHz velmi vytížené velkým množstvím routerů. To také velmi ovlivňuje jak kvalitu příjmu, tak jeho dosah. Proto je lepší zvolit router, který podporuje 5 GHz a pokud je to možné, využít tento rozsah, pokud ovšem vaše zařízení neumí pracovat v 5 GHz. Pravda, v tomto rozsahu je dosah příjmu horší a zde je lepší být blíže routeru.

READ
Jak vybrat správnou barvu tapety do obývacího pokoje?

No, hned řeknu o tom, co byste neměli psát do komentářů “autore, doporučujete také zapojit router do elektrické zásuvky, aby internet fungoval” Tento článek je určen pro ty, kteří opravdu nevědí, že antény na routeru je potřeba instalovat svisle. Takových lidí je spousta a prostě o tom nepřemýšlejí. Podívejte se tedy na svůj router a ujistěte se, že je správně nainstalován. Ačkoli existuje samostatný článek na téma, ve kterém je třeba zvážit, kde přesně se router v bytě nachází. A to ať už je obklopena stínícími zařízeními, jako je televize, kovové rámové stěny, zásuvky nebo dokonce zrcadla.

O autorovi

Bloger-recenzent, praktický realista.
Vyvíjím YouTube kanál BuyBlogTV: https://www.youtube.com/c/BuyBlogTV
Vždy otevřený spolupráci a návrhům.
E-mail pro komunikaci: ipsennikov@gmail.com
Telegram: https://t.me/S3DN13
VK: https://vk.com/nemoi13review
******************************
Jelikož nejsem profesionální technik, píšu recenze čistě ze spotřebitelského pohledu, pro obyčejné lidi, jako jsem já. Vím, že v recenzi nestihnu obsáhnout všechny potřebné věci a možná někde udělám i chyby. Můžete mi napsat do PM, určitě to opravím a také můžete položit dotaz v komentářích k recenzi a já na něj odpovím podle svých možností a znalostí.

Stěžujte si na komentář

78 komentáře

Přidat komentář

 • Lexus Toyotovič
 • 8. června 2022, 09:40
 • PA
 • Semjon Jevgenjevič
 • 8. června 2022, 09:54
 • PA

Poté je třeba zakrýt hlavu fólií. Protože kromě routeru je byt plný dalšího záření: mikrovlnná trouba, mobilní komunikace, sousedské routery, 5G věže, plazí vysílače, rádiové vlny z vysílaček a opakovačů, rádiové a televizní signály.
Ach maminky, už se bojím.

Pokud byste někdy stáli vedle spektrálního analyzátoru, vaše sebevědomí by bylo do určité míry otřeseno.

 • Sergej Demočkin
 • 10. června 2022, 06:27
 • COM

Jaký to má smysl? Budete potřebovat uzemněnou obrazovku s uzemňovacím odporem menším než 0,01 Ohm, což je alespoň 2000 20metrových kovových kolíků zaražených do země ve vzdálenosti 15 metrů od sebe. Pak vám pomůže vaše obrazovka, jinak se schovejte do bunkru se zdmi metr silnými brnění. 🙂

Zaklepejte na dveře a představte se jako zaměstnanec internetové firmy, řekněte prevence a pak si udělejte s anténami, co potřebujete!

Například v bytě mám 3 routery od sousedů, všechny přirozeně s heslem. A co je zadarmo? Bez znalosti hesla nemohu používat internet.

Stává se také, že router leží někde na podlaze za stolem v hromadě drátů a přirozeně se objevují stížnosti na špatnou komunikaci. Tak tomu bylo u přátel ve staré petrohradské budově, kde díky dřevěným podlahám fungovala WiFi spíše pro komunální sousedy níže a nebylo plné pokrytí nepříliš velkého třírublového hřebene. Jakmile jsme router zvedli na skříň, bylo v zadní místnosti stabilní připojení.

A můj router nemá na vnější straně žádné antény.
Mám ho tedy položit na bok nebo postavit svisle?

 • Semjon Jevgenjevič
 • 8. června 2022, 16:43
 • PA

Co kouříš, co ti tak vadí?
Jaký je rozdíl, na kterou stranu olej nanesete, stále bude padat olejem dolů!

No, lameři to nedostanou.
A kdo je dokonce uživatel, dostane to.
//Ps
Jak zvláštní, můj router je už 15 let starý
Příchozí kanál je 250 Mbit, odchozí kanál je 220-230 Mbit, stahování je stabilní.

READ
Jak vyrovnat zeď po tmelení?

Jaká jsou uvedená čísla?
Uvádí se například gigabit za sekundu.
A tady musíte pochopit, že za prvé, tento gigabit je možný pouze za ideálních podmínek – vzduch je čistý, signál je dobrý a předplatitelské zařízení to podporuje.
Za druhé, gigabit je rychlost linky – rádiového kanálu, přes který budou data přenášena. Data mohou být servisní nebo uživatelská. Ve Wi-Fi je podíl servisních dat asi 55 %.
V souladu s tím bude rychlost přenosu uživatelských dat asi 450 megabitů.

Proč tedy připojujete antény k „. vafle. “?
Měli byste jíst vafle, ne přes ně přenášet internet.

Ve starých televizích kroutili anténu, teď to děláme v routerech.
-Dobrý. Trochu zpět! Ano, ne tam zpátky, ale úplně zpátky.

Aby router distribuoval dobrý signál na dvoře, stačí jej umístit na okenní parapet, pokud bydlíte vysoko, nakloňte antény k oknu asi o 30-40 stupňů.Úroveň příjmu signálu TPlink 841 n je průměrně 50 metrů v přímá viditelnost.

Aby router distribuoval dobrý signál na dvoře, stačí jej umístit na okenní parapet, pokud bydlíte vysoko, nakloňte antény k oknu asi o 30-40 stupňů.Úroveň příjmu signálu TPlink 841 n je průměrně 50 metrů v přímá viditelnost.

50 metrů V OTEVŘENÉM POLE! A každá železobetonová zeď v místnosti nebo domě blokuje signál o 10 procent (nebo i více). Celkem máme z deklarovaných 20 50 metrů stabilního signálu.

Ve skutečnosti taková věda existuje – RADIOINŽENÝRSTVÍ, oddíl ANTÉNY A ANTÉNNÍ SYSTÉMY a navazující oddíl FYZIKA – Teoretické základy elektrotechniky, část třetí „Teorie elektromagnetického pole“. Pravda, malý detail – vyučuje se v radiotechnických specializacích na univerzitě po kurzu vyšší matematiky včetně analytické geometrie, integrálního a diferenciálního počtu, komplexních čísel, řad, komplexních čísel a teorie pravděpodobnosti a po absolvování kurzu obecně fyzika a TOE část jedna „Elektrické obvody“ a část druhá „Procesy přechodu“. A tak stanoví – „Vyzařovací diagram lineárního vodiče (kolíku) přerušeného na jednom konci je kruh ležící v rovině kolmé k rovině vodiče a vrcholy jeho záření v této rovině se shodují s vlnovou délkou vypočítanou vzorec L = V / F, kde L je vlnová délka, V je rychlost jejího šíření v daném prostředí, F je frekvence kmitů.
Na frekvencích 2,4 – 5,0 GHz je vlnová délka desítky centimetrů (UHF), proto je vhodné instalovat zářič daleko od železobetonových nebo kovových stěn, minimálně 50 – 70 cm od nich, jinak dojde ke zkreslení anténního pole . A nízký dosah jeho provozu je obecně jednoduchý – výkon vysílače Wi-Fi není vysoký – několik miliwattů a signál UHF se šíří v zorném poli antén a po cestě je značně utlumen vodiči a nosné výztuže železobetonových konstrukcí, takže se často dostane až ke vchodu Když přijímač přijme signál pod prahem své citlivosti, není spojení.
Řešením je instalace dalších zesilovačů-opakovačů (opakovačů) signálu, propojených např. kabelem. Tím se zvětší oblast pokrytí.
Bezmyšlenkovitá instalace reflektorů za anténním systémem je však plná prudkého poklesu úrovně signálu – takové anténní systémy jsou speciálně navrženy pro určité frekvence a síly signálu a jednoduché kolíky, i když je dole “pružina” – nivelační tlumivka – mají kruhový vyzařovací diagram, smyčku – osmička, “vlnový kanál” (Udo-Yagi anténa) – velký hlavní lalok a řadu malých zadních.
A obalování pouzdra fólií nebo jinými materiály, které zhoršují klimatizaci, vede k přehřívání okruhu a jeho selhání.