Někdy během renovace nebo výstavby je nutné vytvořit čtvercový otvor v plechu. To může být nutné například pro instalaci vypínače elektrické zásuvky nebo ventilační mřížky. V tomto článku vám řekneme, jak takový úkol správně provést.

Prvním krokem je výběr potřebných nástrojů a materiálů. Budete potřebovat plech, metr, nůžky na kov, šroubovák nebo vrtačku, fix nebo tužku, pilník a sadu ručního nářadí. Ujistěte se, že vybraný plech není silnější než 2 mm. Silnější materiál může ztížit proces vytváření otvoru.

Je důležité si pamatovat, že před zahájením práce byste si měli nasadit ochranné brýle, rukavice a oděv, který zakryje veškerou exponovanou pokožku. Práce s kovem může být nebezpečná a způsobit zranění.

Dále položte plech na tvrdý povrch a označte místo, kde se bude nacházet čtvercový otvor. Pro přesná měření a značení používejte svinovací metr a značku. Zvažte velikost samotného otvoru a umístění jeho středu. Pro přesnější výsledky můžete použít úhloměr nebo jiné specializované nástroje.

Jakmile jsou označena všechna umístění a rozměry otvoru, vezměte si kovové nůžky a začněte řezat značky. Odřízněte proužek kovu podél všech čtyř stran otvoru. Poté pomocí šroubováku nebo vrtačky vytvořte malý otvor v jednom z rohů otvoru. Tento přístup zjednoduší další kroky a umožní vám dokončit práci přesněji.

Jak udělat čtvercovou díru v kovu

Pokud potřebujete vytvořit čtvercový otvor do kovu, postupujte takto:

Krok 1:

Připravte si potřebné nástroje a materiály. Budete potřebovat následující položky: elektrická vrtačka, čtvercová pila, bruska, metr, barva a fix.

Krok 2:

Označte místo, kde by měl být otvor. Vezměte fix a nakreslete čtverec na kovový povrch. Ujistěte se, že značky jsou správné a že otvor bude umístěn na správném místě.

Krok 3:

Používejte ochranné brýle a rukavice. Bezpečnost musí být na prvním místě.

Krok 4:

Připevněte kov k pracovní ploše. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn a během provozu se nepohybuje. K zajištění kovu použijte svěrák nebo speciální zařízení.

Krok 5:

Vyberte správnou velikost vrtáku pro váš vrták. Měl by být o něco menší než strana čtverce. Malý otvor v kovu by měl být výchozím bodem pro další práci.

READ
Jak vyčistit hrubé dlaždice?

Krok 6:

Začněte vrtat malý otvor na jedné straně čtverce. Postupně zvyšujte průměr otvoru, pohybujte se z jedné strany na druhou. Dávejte pozor, abyste nepoužili nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození kovu.

Krok 7:

Použijte čtvercovou pilu k řezání kovu podél vyznačených čtvercových čar. Buďte opatrní a opatrní, abyste získali hladké a ostré okraje otvoru.

Krok 8:

Očistěte okraje otvoru a okolní oblast pomocí brusky. To pomůže odstranit veškeré zbytky a dát otvoru hladký povrch.

Krok 9:

Okraje otvoru a jeho okolí natřete, aby nedošlo ke korozi kovu.

Při dodržení tohoto návodu bez problémů uděláte čtvercový otvor do kovu. Pamatujte však na bezpečnost a buďte vždy opatrní při práci s nářadím.

Příprava nástrojů

Před zahájením práce musíte připravit všechny potřebné nástroje. Zde je seznam základních nástrojů, které budete potřebovat:

1. Ruční pila s kovovými listy
2. Vrtejte kovovými vrtáky
3. brusný papír
4. kovové pravítko
5. Tužka nebo fix na kov
6. Posuvné měřítko nebo měřicí nástroj
7. Svěrky

Ujistěte se, že všechny nástroje jsou v provozuschopném stavu a ocelové čepele řezných nástrojů jsou ostré. Měli byste také připravit pracovní plochu tím, že se ujistěte, že máte potřebný stůl nebo pracovní stůl a také čistý hadřík nebo plech na ochranu povrchu.

Značka na kovu

Než začnete označovat kov pro vytvoření čtvercového otvoru, musíte správně určit jeho umístění a rozměry. Chcete-li to provést, postupujte takto:

 1. Nejprve je třeba připravit nástroje potřebné k označení kovu. Patří mezi ně pravítko, čtverec, fix, posuvné měřítko a lepidlo.
 2. Čtverec připevněte na místo, kde plánujete vytvořit otvor a zkontrolujte, zda je kolmý k povrchu kovu.
 3. Pomocí pravítka a značky označte počáteční bod otvoru na kovu. Ujistěte se, že je bod umístěn dostatečně daleko od okraje a nekříží se s jinými existujícími otvory.
 4. Pomocí posuvného měřítka změřte požadované rozměry otvoru: délku a šířku. Označte tyto rozměry fixem.
 5. Pro větší přesnost a pohodlí budete možná muset vytvořit šablonu otvoru z lepenky nebo papíru. To je nutné, pokud nemáte hotové měřicí nástroje nebo pokud potřebujete opakovat díru na několika místech.
 6. Fix nemusí být na kovu vždy dobře viditelný, proto se doporučuje použít k fixaci značek lepidlo. To v budoucnu usnadní práci a zabrání jejich vymazání.
READ
Jak vybrat velikost koberce před pohovku?

Výběr nástroje pro dělení

Při výběru nástroje pro řezání kovu a vytváření čtvercového otvoru je důležité zvážit faktory, jako je typ materiálu, jeho tloušťka a velikost budoucího otvoru. Existuje několik základních nástrojů, které lze pro tento úkol použít.

1. Bulharština. Bruska s kotoučovým řezným kotoučem je jedním z nejběžnějších nástrojů pro řezání kovu. Umožňuje rychle a efektivně řezat plechy a trubky. Při výběru kotouče pro úhlovou brusku byste měli vzít v úvahu materiál, jeho tloušťku a požadovanou velikost otvoru.

2. Kladivo. Pokud potřebujete udělat díry do betonu nebo zdi, může být nejlepší volbou příklepová vrtačka. Je vybaven speciální vrtačkou nebo vrtáky, které vám umožní rychle vyvrtat otvory požadované velikosti a tvaru.

3. Pila na kov. Pokud potřebujete řezat kovovou trubku nebo profil na požadovanou velikost, pak bude pila na kov vynikajícím řešením. Ujistěte se, že pilový kotouč je vyroben z kvalitní oceli a má odpovídající tloušťku.

4. Řezání laserem. Pro přesnější a složitější práce, jako je vytvoření čtvercového otvoru v kovovém panelu nebo plechu, můžete využít služeb specializovaných podniků, které používají laserové řezání kovů. Tato metoda poskytuje vysokou přesnost a minimální dopad na vlastnosti materiálu.

Při výběru nástroje pro řezání kovu vždy věnujte pozornost specifikacím každého nástroje a specifickým požadavkům vašeho úkolu. Výběr správného nástroje vám pomůže dosáhnout vysoce kvalitních a bezpečných výsledků.

Správná technika řezání

Chcete-li vytvořit čtvercový otvor v kovu, musíte použít správnou techniku ​​řezání. Níže jsou uvedeny základní kroky, které je třeba dodržet:

Krok 1: Připravte pracovní místo. Odstraňte všechny nepotřebné předměty a poskytněte dostatek prostoru pro práci.
Krok 2: Vyberte si správný nástroj pro řezání kovu. Doporučuje se používat úhlovou brusku s řezným kotoučem. Ujistěte se, že je čepel vhodná pro práci s kovem.
Krok 3: Používejte vhodné ochranné prostředky: brýle, rukavice a chrániče sluchu. To je nezbytné pro ochranu před kovovými hoblinami, jiskrami a hlukem.
Krok 4: Označte obrys čtvercového otvoru na kovu. Použijte proužek nebo kovový úhelník, abyste získali rovné čáry.
Krok 5: Kov upněte na vhodný povrch, abyste zabránili jeho pohybu při řezání.
Krok 6: Zapněte úhlovou brusku a přiveďte kotouč ke kovu. Začněte řez podle vyznačených čar.
Krok 7: Udržujte konstantní tlak na kotouč a pohybujte se po obrysu, abyste dokončili řez.
Krok 8: Po dokončení řezu vypněte úhlovou brusku a počkejte, dokud se úplně nezastaví.
Krok 9: Zkontrolujte oblast řezu a v případě potřeby ji obruste. Ujistěte se, že čtvercový otvor má hladké a rovné okraje.
READ
Jak funguje infračervený stropní ohřívač?

Dodržováním těchto kroků budete schopni úspěšně vyrobit čtvercový otvor do kovu nejen bezpečně, ale také profesionálně.

Tématem tohoto článku je vrtání čtvercových otvorů do kovu. Toho lze dosáhnout různými způsoby. Níže vám řekneme, jak vyrobit čtvercovou díru v kovu.

Vrtání čtvercových otvorů do kovu

 • Co se používá při výrobě
 • Co se používá v každodenním životě

Obsah

Vrtání čtvercových otvorů do kovu

 1. Nástroj pro vrtání čtvercových děr
 2. Vlastnosti použití vrtáků pro čtvercové otvory
  1. Co se používá při výrobě
  2. Co se používá v každodenním životě

  01_Čtvercový otvor v kovovém polotovaru.jpg

  Foto č. 1: čtvercový otvor v kovovém polotovaru

  Nástroj pro vrtání čtvercových děr

  K vrtání čtvercových otvorů se používají speciální vrtáky Watts. Od konvenčních nástrojů se liší tím, že mají pracovní části, které mají speciální design. Je založen na trojúhelníku Reuleaux.

  02_Reuleauxův trojúhelník a jeho vlastnosti.jpg

  Obrázek č. 1: Reuleauxův trojúhelník a jeho vlastnosti

  Tento obrázek představuje průsečík tří stejných kruhů. Nejdůležitější vlastností trojúhelníku Reuleaux je, že pokud k takovému trojúhelníku nakreslíte pár rovnoběžných referenčních čar, pak vzdálenost mezi nimi bude vždy konstantní. Jak můžete vidět na obrázku výše, pokud otočíte Reuleauxův trojúhelník po trajektorii popsané 4 elipsoidními oblouky, získáte čtverec s mírným zaoblením v rozích.

  Reuleauxova vývoje použil anglický inženýr G. Watts. Byl to on, kdo vytvořil vrták na čtvercové otvory, pojmenované po něm – Wattsův vrták. Pracovní část má tento profil.

  03_Watts vrták a profil jeho pracovní části.jpg

  Obrázek č. 2: Wattův vrták a profil jeho pracovní části

  Vlastnosti použití vrtáků pro čtvercové otvory

  Standardní vrtáky Watts, určené pro vrtání čtvercových otvorů do kovu, jsou vyrobeny z oceli U8. Kalení se provádí do tvrdosti nástrojů v rozmezí HRC 52 až HRC 56. V náročných provozních podmínkách se používají nástroje z legované oceli X12. Tvrdost materiálu se pohybuje od HRC 56 do HRC 60.

  Nejdůležitější vlastností použití těchto vrtáků pro čtvercové otvory ve výrobě a doma je nutnost použití dalších zařízení pro upevnění nástrojů a pohyb pracovních částí po výše popsané trajektorii.

  Co se používá při výrobě

  K upevnění vrtáků pro čtvercové otvory do kovu na obráběcích strojích se používají speciální upínací vřetena. Skládají se z:

  1. budovy;
  2. ozubené ráfky;
  3. adaptéry pro hlavní vřetena;
  4. hnací ozubená kola;
  5. ozubená kola;
  6. houpací pouzdra.

  04_Vrtání čtvercového otvoru do kovu na stroji.jpg

  Obrázek č. 3: vrtání čtvercového otvoru do kovu na stroji

  Co se používá v každodenním životě

  Při použití vrtáků jsou vrtáky pro čtvercové otvory zajištěny pomocí speciálních rámů. S kazetami jsou spojeny kardanovými převody. K tomu použijte speciální adaptéry sestávající z:

  1. budovy;
  2. plovoucí stopky;
  3. houpací kroužky;
  4. vyměnitelné pouzdra;
  5. podpůrné míče;
  6. montážní šrouby.

  05_Princip vytváření čtvercových otvorů pomocí vrtáků Watts doma pomocí běžných vrtáků.jpg

  Obrázek č. 4: princip získávání čtvercových otvorů pomocí vrtáků Watts doma pomocí běžných vrtáků

  Jiné způsoby výroby čtvercových otvorů v kovu

  Kromě zpracování obrobků pomocí vrtáků Watts se k výrobě čtvercových otvorů v kovu používají následující metody a technologie.

   Řezání laserem. Toto je nejefektivnější způsob výroby čtvercových otvorů v kovu se stanovenými parametry. Přesnost je na maximální úrovni. Laserové řezání čtvercových otvorů se provádí na složitých a drahých CNC strojích.

  Použití konvenčních vrtáků a pilníků. Metoda vypadá takto.

  1. Značky se aplikují na povrch obrobku (vykreslí se čtverec).
  2. V rozích čtverce pomocí jádra označte středy pomocných otvorů.
  3. Jsou vyvrtány vrtákem o malém průměru.
  4. K odstranění většiny materiálu uvnitř otvoru použijte velký vrták.
  5. Rohy a plochy budoucího čtvercového otvoru se vyrovnají pilníkem.

  06_Laserové řezání - nejúčinnější technologie!.jpg

  Foto č. 2: řezání laserem je nejúčinnější technologie!

  Kde koupit zařízení na vrtání čtvercových otvorů do kovu

  Bohužel vám nemůžeme nabídnout „Vrták pro čtvercové otvory (Watts/Reuleaux)“, ale můžete si vybrat a zakoupit jiné vrtáky do kovu nebo vybrat jiný nástroj z našeho katalogu.

  Adresa hlavní kanceláře:
  117418, Moskva, st. Novocheremushkinskaya, d.52, k.2, e.1, místnost IV, k. č. 1

  Veškeré informace na stránce jsou majetkem internetového obchodu rinscom.com. Publikování informací z webu rinscom.com bez povolení je zakázáno. Obrázky zboží na fotografiích prezentovaných na webu se mohou lišit od originálů.