Plastová kanalizační zátka pro vnitřní a vnější potrubí

Údržba kanalizačních systémů zahrnuje jejich čištění – preventivní a urgentní v případě ucpání. A pokládka kanalizačních trubek se často provádí v počátečních fázích výstavby, což vyžaduje ochranu jejich dutiny před nečistotami, nečistotami a zeminou. To lze zajistit kanalizační zátkou, instalovanou buď dočasně po dobu výstavby nebo konzervace objektu, nebo jako trvalý kryt, který uzavře revizní a čistící potrubí a nedovolí, aby odpadní vody a pachy unikaly ven.

Zátky pro vnitřní kanalizaci

S příchodem plastových kanalizačních trubek, které nahradily litinové, se všechny druhy prací na jejich instalaci a údržbě výrazně zjednodušily. Standardizované velikosti trubek a kusových spojovacích prvků usnadňují výběr zástrček a dalších pomocných zařízení pro ně.

Vnitřní kanalizační rozvody v celém domě jsou provedeny z šedých trubek. Všechny doplňkové prvky mají stejnou barvu: spojky, T-kusy, kolena, adaptéry na jiný průměr a další díly, se kterými je systém kloubově spojen. Zátka kanalizačního potrubí není výjimkou.

Je to zátka ve tvaru válce, na jedné straně otevřená a na druhé zaslepená kulatou destičkou většího průměru, jejíž okraje přesahují stěny válce o několik milimetrů.

Potrubí pro vnitřní kanalizaci má průměr od 32 do 110 mm. Od vnějších se liší nejen barvou, ale také malou tloušťkou stěn, která činí pouze 1,5-2 mm. To je dostačující k tomu, aby vydrželo malé zatížení, které vzniká v otevřeném vnitropodnikovém systému.

Trubky jsou spojeny mezi sebou a s přídavnými prvky pomocí hrdel, jejichž délka závisí na průřezu výrobku.

  • Při průměru 32 mm a 40 mm je délka zvonu 31 mm.
  • S průměrem 50 mm – 37 mm.
  • Délka hrdla pro trubky 110 mm je 49 mm.

Kanalizační zátka je vyrobena s ohledem na tyto rozměry, protože je vložena do zásuvky a upevněna v ní pryžovým těsnicím kroužkem umístěným ve speciální drážce. Vnitřní průměr tohoto kroužku těsně obepíná válcové rameno zátky a vytváří spolehlivou bariéru pro únik kapalin a plynů. Zátka dobře drží tlak vznikající v potrubí, který není v gravitačních systémech vysoký.

Vnitřní záslepky jsou nezbytné nejen pro konzervaci instalovaného systému při špinavých stavebních pracích. Mohou být také požadovány ve stávající obytné budově, aby blokovaly vývody pro vodovodní armatury, které ještě nebyly instalovány nebo vyžadují výměnu, a aby se zabránilo pronikání nepříjemných pachů do místnosti.

Neexistují žádné problémy s tím, jak sami odstranit zátku z kanalizace. Vyjímá se ze zásuvky mírnou silou potřebnou k překonání tření mezi zástrčkou a pryžovým kroužkem. Díl si zachovává svou integritu a lze jej znovu použít.

Náklady na plastové zátky jsou velmi nízké, takže byste na těchto pohodlných prvcích neměli šetřit.

Pokud má dům stoupačku, která shromažďuje odpadní vodu z různých úrovní, pak je na každém patře nutné vybavit revizní otvor pro čištění. Místo vývodu uzavřeného zátkou je vhodnější použít speciální prvek – revizi se závitovým uzávěrem, který se na vývod našroubuje.

READ
Jak se naučit prolomit trezory?

Tento uzávěr také obsahuje elastický O-kroužek pro zajištění těsného utěsnění. Takové revize pro vnitřní kanalizaci se vyrábějí pro potrubí o průměru 50 a 110 mm.

Zátky pro vnější kanalizaci

Barva vnějšího kanalizačního potrubí a všech doplňkových prvků k nim je oranžová. A tloušťka stěny všech výrobků, včetně zátek pro kanalizační potrubí, je 3,2 mm nebo více, až do 6 mm. Tento významný rozdíl se vysvětluje skutečností, že vnější vedení musí odolávat tlaku půdy a pracovat v širokém teplotním rozsahu.

Protože se pro vnější systémy používají trubky o průměru 110 mm a více, vyrábí se pro ně zátky s příslušným průřezem. Mají stejný tvar jako vnitřní a vyrábí se pájením válcové nohy s víkem nebo lisováním jedné konstrukce pod tlakem.

Instalace kanalizačních zátek je rychlá a snadná, bez ohledu na jejich průměr a účel. Aby se zajistilo, že zástrčka jemně zapadne do kroužku a nepoškodí jej, lze stopku zástrčky navlhčit mýdlovou vodou.

Popis videa

Pokud něco není jasné, můžete se podívat na video o tom, jak nainstalovat zástrčky:

Externí dálnice se ucpávají především v případě jejich dočasné konzervace a při uložení do země. Někdy je ale potřeba spolehlivě vypnout instalovanou odbočku pro budoucí připojení objektů, které ještě nebyly uvedeny do provozu. Například lázeňský dům nebo penzion. Při velkém objemu odpadních vod z domu, zejména při salvových výbojích, nemusí zástrčka odolat tlaku splašků a nemusí zůstat v zásuvce. Pro takové situace existuje spolehlivý způsob instalace zástrčky na kanalizaci – pomocí kovového zámku od Rehau.

Popis videa

Toto video ukazuje princip instalace zámku pro kanalizační zástrčku:

Nejdůležitější znaky

Mezi jednotlivými doplňkovými prvky vyráběnými pro instalaci kanalizačních systémů jsou nejen díly pro jejich kloubové spojení, ale také plastové zátky pro kanalizační potrubí. Jsou určeny k dočasnému ucpání potrubí a vývodů, do kterých mohou při stavebních pracích padat suť nebo se mohou dostat drobná zvířata. Dalším účelem zátek je utěsnění otvorů, ze kterých se do domu mohou dostat odpadní vody a škodlivé plyny. Lze je snadno odstranit, pokud potřebujete připojit vodovodní armaturu k výstupu nebo odstranit ucpání z potrubí.

Co dělat, když se chystáte kvůli dluhům nasadit uzávěr na kanalizaci?

Almanach starého farmáře z roku 1797 říká, že naše hříchy a naše dluhy jsou vždy větší, než si myslíme.

Dluh Rusů na účtech za energie se odhaduje na miliardy rublů. Tato situace trvá již léta a rok 2023 není výjimkou.

Čtvrtina světové populace žije bez elektřiny, což je přibližně 1,6 miliardy lidí. Ještě více lidí žije bez kanalizace.

READ
Jak se říká posteli, která jde do skříně?

V Rusku jich není tolik jako ve světě, ale přesto se počet lidí žijících na dluh neustále zvyšuje. Stát je nucen k boji proti nim používat preventivní metody.

Jednou z účinných metod je kanalizační zátka pro dlužníky. Pro vypnutí komunikace potřebují zástupci servisních společností přístup do bytu.

Neplatiči ale s vpuštěním pracovníků veřejných služeb na své území nijak nespěchají. Bytová oddělení se proto rozhodla použít radikální způsob, jak ovlivnit dlužníky – nainstalovat zátky do kanalizace.

Mnoho lidí považuje tento způsob za nezákonný, ale ve skutečnosti byla přijata řada předpisů, které toto opatření legalizují. Přečtěte si všechny podrobnosti k tomuto tématu v našem článku.

Vlastnosti opatření

Vlastnosti opatření

Byty v obytných domech jsou vybaveny elektřinou, vodou a kanalizací. V případě nedoplatků jsou obyvatelé informováni, že budou přijata opatření. Výpovědi ale ne vždy zasahují neplatiče tak, jak by měly.

Chcete-li odpojit komunikaci, potřebujete přístup do bytu. Co když to nebylo poskytnuto? Společnosti poskytující služby mohou jednat prostřednictvím soudů, ale jde o dlouhý a složitý proces. Rychlejším a účinnějším opatřením je instalace zátky na kanalizaci.

V souladu se zákonem je povoleno pouze dočasné pozastavení zdrojů. A podobná opatření se obvykle uplatňují u osob, které nezaplatily účty déle než šest měsíců.

Kanalizační zástrčka ve skutečnosti nezastaví službu do bytu. V tuto chvíli ale nemůžete používat vodu. Zástrčka blokuje koupelnu a vodovodní baterii v kuchyni a zabraňuje stékání odpadu z kanalizace do společné stoupačky.

Kanalizační zátka je speciální technické zařízení, které omezuje odvod odpadních vod z obytného prostoru. efekt je dosažen poměrně rychle.

Průměrně se z jednoho bytu se 3 obyvateli dostane do společné stoupačky přibližně 300 litrů tekutého odpadu. Pahýl se proto může proměnit ve skutečný problém.

První 2 dny bude možné vodu nějak využít, ale pak už to bude velmi obtížné, protože celý odtok začne stoupat od překážky a půjde zpět do bytu.

Typy zástrček

Dnes se používají především mřížové a pevné zátky. Pro neplatiče není typ zařízení nijak zvlášť důležitý.

S mřížovými zátkami je však poněkud snazší přežít tresty od veřejných služeb, protože umožňují průchod tekutého odpadu a zadržování pevného odpadu. Pevné zátky zabraňují úniku všech odpadů.

Jak nainstalovat zástrčku

Podívejme se blíže na to, jak instalují zátky na kanalizační potrubí pro dlužníky.

Instalační nuance

Instalační nuance

Instalace zástrčky se provádí v určitém pořadí v souladu s řadou požadavků. Je velmi důležité, aby nebyla ovlivněna kanalizační potrubí sousedních bytů.

Odtokový otvor musí být zablokován do konkrétní obytné oblasti. Před instalací zátky zkontrolujte, zda v potrubí nejsou žádné odbočky.

Specialisté správcovské společnosti musí nejprve zjistit informace o stavu kanalizačního systému. Výstup do potrubí by měl být co nejbezpečnější.

READ
Jak vybrat bidetové víko na WC?

Vlastnosti oznámení

Je legální, aby si dlužníci instalovali kanalizační uzávěry, pokud o tom nejsou informováni? Určitě ne. Neplatiči musí být o této události informováni.

Pokud byla zástrčka nainstalována, ale vlastník neobdržel oznámení, může napadnout kroky správcovské společnosti. Takových případů je v soudní praxi mnoho.

Soud snad dluhy neodepíše, ale uloží servisní organizaci povinnost nahradit žalobci škodu, včetně morální. A výši výpovědi lze použít na úhradu dluhu.

Vlastnosti oznámení

Oznámení subjektu se zasílá písemně. Servisní organizace v něm upozorňuje na omezení či pozastavení poskytování služeb v oblasti odpadních vod. Standardní uvedená lhůta je 30 dnů ode dne obdržení oznámení.

Dopis musí být doručen osobně proti vašemu podpisu. Je možné zaslat doporučený dopis s oznámením o přijetí.

Používají se i jiné komunikační prostředky, které mohou poskytnout potvrzení o přijetí oznámení dlužníkem. V opačném případě je nepravděpodobné, že servisní společnost bude schopna prokázat zákonnost jednání.

Pokud vás zajímá, jak zabránit instalaci odvodňovacího uzavíracího zařízení, pak by nejlepší možností bylo najít kompromis se zástupci správcovské společnosti. S největší pravděpodobností dali povolení k instalaci zástrčky a řemeslníci prostě dělají svou práci. Žádat je, aby přestali, je prostě zbytečné.

Algoritmus akcí

  1. 30 dní před instalací zástrčky je majiteli dlužníka zasláno upozornění.
  2. Pokud platba nebyla připsána na účet po 30 dnech, specialista na inženýrské služby prostuduje schéma připojení kanalizačních potrubí a přívodů do bytu dlužníka, aby určil počet odtoků a zátek. Pokud je odtoků více, jedna zátka problém nevyřeší, protože obyvatelé začnou používat jiný odtok.
  3. Určí se typ zátky a určí se konkrétní úsek potrubí, do kterého se zasune. Ve většině případů se používá hlavní stoupačka umístěná ve směru od stoupačky obecné kanalizace k toaletě.
  4. Zástrčka je instalována: do potrubí se spustí manipulátor, minikamera a LED diody, které ovládá operátor.

Vlastnosti právní úpravy

Pokud je ve vašem bytě nainstalována kanalizační zástrčka a nevíte, co dělat, nejprve si prostudujte předpisy upravující tento postup.

Hlavním dokumentem je nařízení vlády Ruské federace č. 354 ze dne 6. května 2011 „O poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a obytných domech“. Činnosti veřejně prospěšných společností jsou předepsány v odstavcích 114 až 119 odstavce 11.

Pokud existuje dluh za služby, může správcovská organizace zapečetit zařízení uvnitř i vně bytu dlužníka spotřebitele. I když neexistuje žádná dohoda s organizací poskytující zdroje, může být údržba pozastavena.

Mohou nainstalovat zástrčku bez soudního příkazu? Pro práci to není nutné. Postačí žádost organizace poskytující službu.

Mnoho lidí se zajímá o výši dluhu, při kterém je instalováno uzamykací zařízení. Pokud není platba provedena v plné výši (částka je vyšší než 2 měsíční platba za 1 službu), musí správcovská společnost zaslat oznámení vlastníkovi dlužníka.

READ
Jak udělat díru do betonu pomocí příklepové vrtačky?

Vlastnosti právní úpravy

Pokud došlo k částečné úhradě podle účtenky, rozdělí se částka mezi služby a náklady na technický provoz a srážky za velké opravy podle jejich velikosti. Tato klauzule brání dlužníkovi platit za kanalizační služby pouze proto, aby se vyhnul instalaci uzávěru.

Doba instalace zástrčky je omezena na 2 měsíce. Poté je zaslána výzva k úhradě dluhu do 20 dnů. V případě nezaplacení je po předložení upozornění omezeno použití. Po 10 dnech jsou kanalizace pozastaveny.

První zátka může být ve formě pletiva nebo desky s otvory. Druhá zástrčka je nahrazena slepou úpravou a instalována bez varování.

Výdaje správcovské společnosti spojené se zavedením omezení, pozastavením a obnovením kanalizačních služeb dlužníkovi spotřebiteli podléhají úhradě na jeho náklady. Není-li platba provedena, organizace poskytující zdroje má právo obrátit se na soud, aby tuto platbu vymohl. Toto je uvedeno v bodě 121.1 usnesení č. 354.

I když je malé dítě přihlášeno v bytě, za který již několik měsíců nezaplatilo, nestává se to překážkou pro instalaci zástrčky.

Alespoň o tom nic neříká nařízení vlády č. 354. A v souladu se zákonem instalace zástrčky není způsob, jak zastavit dodávku zdrojů do obytných prostor. Jedná se pouze o preventivní opatření.

Způsoby odstranění zástrčky

Způsoby odstranění zástrčky

Mnoho spotřebitelů se zajímá o to, jak sami odstranit zástrčku z kanalizace a jak je to legální.

Abyste pochopili, jak odstranit blokátor drenáže, musíte znát obecný návrh připojení kanalizačního systému ke společné stoupačce. Technicky jde o složitý postup. K odstranění toalety naplněné výkaly je potřeba speciální vybavení..

Pokud je stoupačka vyrobena z PVC nebo kovoplastu, je postup odstranění zástrčky méně problematický. Lze jej odstranit chemicky nebo mechanicky. Při nedostatku zkušeností a znalostí však může dojít k ucpání nebo poškození celé stoupačky.

Pokud jde o zákonnost hackování systému na vlastní pěst, v praxi nebyl jediný podnik schopen prokázat, že byl útržek odstraněn.. Pokud zjistí, že zařízení chybí, jednoduše jej znovu nainstalují.

Mezi typy zařízení, která jsou schopna instalovat zátky mechanicky, patří „Kit“, „Chobotnice“ a uzavírací ventil.

Blokování systémem Sprut

Vybavení zahrnuje manipulátor, videokameru a sondu. Zátka ponechává mezeru 3 mm: to stačí k vypuštění kontaminované vody. Odtokový systém v bytě však nebude plně fungovat.

Blokování pomocí zařízení „Kit“.

Systém funguje na podobném principu se zařízením Sprut. Mezi komponenty patří naviják s kabelovým drátem, sonda s videokamerou, ovládací panel a zástrčka se zámkem. Sonda je přivedena přes společnou stoupačku do konkrétní zásuvky a na tomto místě je instalována zástrčka.

Uzavírací ventil

Uzamykací systém uzavíracího ventilu zabraňuje zpětnému pohybu odpadní vody. Toto zařízení je instalováno v bytech v prvních dvou podlažích. V obytných oblastech umístěných výše nejsou uzavírací ventily relevantní.

READ
Jak probíhá renovace litinové vany?

Vyjmutí zástrčky: cena emise

Vyjmutí zástrčky: cena emise

Než zjistíte, kolik stojí odstranění vypouštěcí zátky, zkuste problém vyřešit legálnější cestou. Najděte příležitost zaplatit své účty za energie nebo požádejte správcovskou společnost o splátkový kalendář.

Existuje poptávka – existuje i nabídka. Pokud se vám platba za odstranění zástrčky zdá ekonomičtější, můžete se obrátit na příslušné služby. Servisní společnosti oceňují své služby od 2,5 do 5 tisíc rublů. Soukromí řemeslníci účtují méně – 1,5-2 tisíc rublů.

Pokud je nutné nainstalovat anti-plug, budete muset zaplatit dalších asi 3 tisíce rublů. Jak ale zjistit, zda se vyplatí žádat o poskytování tohoto typu služby, si každý rozhodne sám.

Je vyjmutí zástrčky trestný čin nebo ne? Existuje trest?

Pokud vás zajímá, zda je odstranění uzamykacího zařízení trestné nebo ne, musíte se obrátit na předpisy, stejné nařízení vlády č. 354. V dokumentu se o tom nic neříká. Odpovědnost však může vzniknout, když je způsobena obecná škoda na domě nebo jeho jednotlivých obyvatelích.

Faktem je, že nezkušení „chemici“ začnou do potrubí nalévat žíravou kapalinu a snaží se v ní rozpustit uzamykací zařízení. V důsledku toho se drenážní materiál rozpustí. Důsledky toho budou velmi předvídatelné: budou nutné nákladné a časově náročné opravy.

Někteří podnikaví nadšenci vytvářejí tlak v kanalizaci nebo se snaží odstranit zátku pomocí improvizovaných nástrojů. Instalaci nechtěných zábran provádějí skuteční profesionálové, takže nepočítejte s tím, že zástrčka sama vyskočí.

Je vyjmutí zástrčky trestný čin nebo ne? Existuje trest?

Faktem však je, že demontáž provádějí také zkušení odborníci, a ne nutně zástupci veřejných služeb. Mohou to být soukromé komerční struktury. Za své služby si účtují peníze, někdy hodně.

Ale co se stane, když zástrčku vyjmete? Odpovědnost za to nestanoví ani zákon o správních deliktech, ani trestní zákon a žádní úředníci nebudou moci bránit svévolnému jednání.

Kanalizační potrubí je majetkem obyvatele a ten má právo si s ním dělat, co chce, nikoli však na úkor ostatních obyvatel. Proto je levnější a bezpečnější dluh splatit úplně, nebo využít služeb soukromých mistrů.

Do 2 dnů po zaplacení dluhu je zástrčka demontována zástupci inženýrských služeb. Pokud nebudou učiněna žádná opatření, může vlastník bytu podat stížnost státnímu zastupitelství.

Závěr

Kanalizační zátky jsou efektivní způsob, jak se vypořádat s dlužníky, ale pro obyvatele bytů velmi nepříjemný. Aby se předešlo nepříjemným následkům, je jednodušší a lepší platit účty za energie včas.

Pokud se zástrčka objeví, nemusíte ji sami odstraňovat ani kontaktovat zprostředkovatele. Je lepší najít kompromis se zástupci vaší správcovské společnosti.