Aby bylo možné správně položit elektrické vedení, zajistit nepřetržitý provoz celého elektrického systému a eliminovat nebezpečí požáru, je nutné před nákupem kabelu vypočítat zatížení kabelu pro určení požadovaného průřezu.

Existuje několik typů zatížení a pro co nejkvalitnější instalaci elektrického systému je nutné vypočítat zatížení kabelu podle všech indikátorů. Průřez kabelu je určen zatížením, výkonem, proudem a napětím.

Výpočet výkonové části

Aby bylo možné vypočítat průřez kabelu podle výkonu, je nutné sečíst všechny indikátory elektrického zařízení provozovaného v bytě. Výpočet elektrického zatížení kabelu se provádí až po této operaci.

Výpočet průřezu kabelu podle napětí

Výpočet elektrického zatížení drátu nutně zahrnuje výpočet průřezu kabelu pro napětí. Existuje několik typů elektrické sítě – jednofázové 220 voltů, stejně jako třífázové – 380 voltů. V bytech a obytných prostorách se zpravidla používá jednofázová síť, proto je třeba při výpočtu vzít v úvahu tento okamžik – napětí musí být uvedeno v tabulkách pro výpočet průřezu.

Výpočet průřezu kabelu podle zatížení

Tabulka 1. Instalovaný výkon (kW) pro kabely položené otevřeně

Průřez vodičů, mm 2 Kabely s měděnými vodiči Kabely s hliníkovými vodiči
220 B 380 B 220 B 380 B
0,5 2,4
0,75 3,3
1 3,7 6,4
1,5 5 8,7
2 5,7 9,8 4,6 7,9
2,5 6,6 11 5,2 9,1
4 9 15 7 12
5 11 19 8,5 14
10 17 30 13 22
16 22 38 16 28
25 30 53 23 39
35 37 64 28 49

Tabulka 2. Instalovaný výkon (kW) pro kabely uložené v bráně nebo potrubí

Průřez vodičů, mm 2 Kabely s měděnými vodiči Kabely s hliníkovými vodiči
220 B 380 B 220 B 380 B
0,5
0,75
1 3 5,3
1,5 3,3 5,7
2 4,1 7,2 3 5,3
2,5 4,6 7,9 3,5 6
4 5,9 10 4,6 7,9
5 7,4 12 5,7 9,8
10 11 19 8,3 14
16 17 30 12 20
25 22 38 14 24
35 29 51 16

Každý elektrický spotřebič instalovaný v domě má určitý výkon – tento indikátor je uveden na typových štítcích zařízení nebo v technickém listu zařízení. Pro výpočet zatížení drátu je nutné vypočítat celkový výkon. Při výpočtu průřezu kabelu pro zatížení je nutné přepsat všechna elektrická zařízení a také je třeba myslet na to, jaké zařízení může být v budoucnu přidáno. Vzhledem k tomu, že instalace probíhá po dlouhou dobu, je nutné se o tento problém postarat, aby prudké zvýšení zatížení nevedlo k nouzové situaci.

READ
Jak se vyrábí kroucená dvoulinka?

Například získáte součet celkového napětí 15 000 wattů. Vzhledem k tomu, že napětí v drtivé většině obytných prostor je 220 V, spočítáme napájecí systém s přihlédnutím k jednofázové zátěži.

Dále je třeba zvážit, kolik zařízení může pracovat současně. V důsledku toho získáte významný údaj: 15 000 (W) x 0,7 (70% faktor simultánnosti) = 10 500 W (nebo 10,5 kW) – kabel musí být dimenzován na toto zatížení.

Musíte také určit, z jakého materiálu budou jádra kabelu vyrobena, protože různé kovy mají různé vodivé vlastnosti. V obytných prostorách se používá hlavně měděný kabel, protože jeho vodivé vlastnosti jsou mnohem vyšší než vlastnosti hliníku.

Je třeba mít na paměti, že kabel musí mít nutně tři jádra, protože pro systém napájení v prostorách je vyžadováno uzemnění. Kromě toho je nutné určit, jaký typ instalace použijete – otevřený nebo skrytý (pod omítkou nebo v potrubí), protože na tom závisí také výpočet průřezu kabelu. Poté, co se rozhodnete pro zatížení, materiál jádra a typ instalace, můžete v tabulce vidět požadovaný průřez kabelu.

Výpočet průřezu kabelu proudem

Nejprve musíte vypočítat elektrické zatížení kabelu a zjistit výkon. Řekněme, že výkon byl 4,75 kW, rozhodli jsme se použít měděný kabel (drát) a položit jej do kabelového kanálu. Aktuální průřez kabelu se vypočítá pomocí vzorce I = W/U, kde W je výkon a U je napětí, což je 220 V. V souladu s tímto vzorcem je 4750/220 = 21,6 A. Dále se podívejte na tabulku 3 , dostaneme 2,5 mm.

Tabulka 3. Přípustné proudové zatížení pro kabel se skrytými měděnými vodiči

Výpočet průřezu kabelu podle výkonu a délky zátěže pomocí kalkulačky – výpočet průřezu kabelu podle proudu online, pomocí vzorců, tabulek.

 • Konfigurace
 • Způsob platby
 • Udržet
 • Osvědčení
 • materiály
 • Widget pro webové stránky
 • Komentáře

S naší kalkulačkou to zvládnete výpočet průřezu kabelu podle výkonu (zátěž) nebo proud, s přihlédnutím k délce vedení s minimální chybou. Hlavními indikátory jsou materiál vodiče (měď, hliník), napětí (220 V / 380 V) a zatížení / proud v obvodu. Způsob uložení kabelu ovlivňuje průřez vodiče – u uzavřených kabelů je vyžadován větší průřez, protože kov se více zahřívá kvůli omezenému přenosu tepla. Po provedení klasického výpočtu výkonu / proudu se provede dodatečný výpočet pro délku vodiče – z výsledné dvojice hodnot se vybere největší. Teoretické zdůvodnění výpočtu je uvedeno níže ve formě vzorců a tabulek. Možná vás bude zajímat pouze kalkulátor ztráty napětí.

READ
Jak odstranit harpunu z profilu?

Související regulační dokumenty:

 • PUE-7 “Pravidla pro instalaci elektrických instalací”
 • SP 76.13330.2016 “Elektrická zařízení”
 • GOST R 50571.5.52-2011 / IEC 60364-5-52:2009 „Nízkonapěťové elektrické instalace. Výběr a montáž elektrozařízení»
 • GOST 31946-2012 “Samonosné izolované a chráněné vodiče pro nadzemní elektrické vedení”

GOST 31947-2012 “Dráty a kabely pro elektrické instalace pro jmenovité napětí do 450/750 V”

Jak vypočítat průřez kabelu podle výkonu?

První krok. Vypočítá se celkový výkon všech elektrických spotřebičů, které lze připojit k síti:

 • P1, P2 .. – výkon elektrických spotřebičů, W;
 • Kс – faktor poptávky (pravděpodobnost současného provozu všech zařízení), standardně se rovná 1.

Druhý krok. Poté se určí jmenovitý proud v obvodu:

 • Psoučet – celkový výkon elektrických spotřebičů;
 • U – napětí v síti;
 • cos ϕ – účiník (charakterizuje ztráty výkonu), výchozí je 0.92.

Třetí krok. V poslední fázi se použijí tabulky podle PUE (Pravidla elektrické instalace).

Tabulka průřezů měděných kabelů podle proudu podle PUE-7

Průřez vodiče, mm 2 Proud A pro položené vodiče
otevřeně v jedné trubce
dvě jednojádrové tři jednojádrové čtyři jednojádrové jedno dvoujádro jedno tříjádrové
0.5 11
0.75 15
1 17 16 15 14 15 14
1.2 20 18 16 15 16 14.5
1.5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2.5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830
READ
Jak se jmenuje domeček pro vývoj dítěte?

Tabulka průřezu hliníkového kabelu pro proud podle PUE-7

Průřez vodiče, mm 2 Proud A pro položené vodiče
otevřeně v jedné trubce
dvě jednojádrové tři jednojádrové čtyři jednojádrové jedno dvoujádro jedno tříjádrové
2 21 19 18 15 17 14
2.5 24 20 19 19 19 16
3 27 24 22 21 22 18
4 32 28 28 23 25 21
5 36 32 30 27 28 24
6 39 36 32 30 31 26
8 46 43 40 37 38 32
10 60 50 47 39 42 38
16 75 60 60 55 60 55
25 105 85 80 70 75 65
35 130 100 95 85 95 75
50 165 140 130 120 125 105
70 210 175 165 140 150 135
95 255 215 200 175 190 165
120 295 245 220 200 230 190
150 340 275 255
185 390
240 465
300 535
400 645

V 7. vydání Electrical Code žádné tabulky průřezů kabelů podle výkonu, k dispozici jsou pouze aktuální údaje. Při výpočtu sekcí podle tabulek zatížení na internetu tedy riskujete, že dostanete nesprávné výsledky.

Výběr průřezu kabelu podle síly proudu

První krok. Výpočet se provádí přesně stejným způsobem, to znamená, že se nejprve vypočítá celkový výkon všech elektrických spotřebičů, které lze připojit k síti:

 • P1, P2 .. – výkon elektrických spotřebičů, W;
 • Kс – koeficient odběru (pravděpodobnost současného provozu všech zařízení), standardně se rovná 1.

Druhý krok. Poté se určí jmenovitý proud v obvodu (pro stejnosměrný a střídavý proud (1-fázový / 3-fázový), v tomto pořadí):

 • Psoučet – celkový výkon elektrických spotřebičů;
 • U – napětí v síti;
 • cos ϕ – účiník (charakterizuje ztráty výkonu), výchozí je 0.95.

Třetí krok. V poslední fázi se používají stejné tabulky podle PUE (Pravidla elektrické instalace), které jsou uvedeny výše.

Výpočet průřezu kabelu po délce

První krok. Nejprve se určí jmenovitý proud v obvodu:

 • Psoučet – celkový výkon elektrických spotřebičů;
 • U – napětí v síti;
 • cos ϕ – účiník (charakterizuje ztráty výkonu), výchozí je 0.95.
READ
Co se ničí anoda nebo katoda?

Druhý krok. Poté se vypočítá odpor vodiče:

 • dU – ztráta napětí, ne méně než 1 % (0.01) a ne více než 10 % (0.1);
 • I – síla proudu.

Třetí krok. Průřez vodivého jádra se vypočítá podle vzorce: