O online kalkulačce pro vodou vyhřívanou podlahu je navržena tak, aby vypočítala hlavní tepelné a hydraulické parametry systému, vypočítala průměr a délku potrubí. Kalkulačka poskytuje příležitost provést výpočet teplé podlahy realizované „mokrou“ metodou s uspořádáním monolitické podlahy z cementové pískové malty nebo betonu, jakož i s implementací „suché“ metody, pomocí desek pro rozdělování tepla. Zařízení systému TP “suchou” metodou je vhodnější pro dřevěné podlahy a stropy.

Výpočet teplé podlahy

Tepelné toky směřující zdola nahoru jsou pro lidské vnímání nejvýhodnější a nejpohodlnější. Proto se vytápění prostor podlahovým vytápěním stává nejoblíbenějším řešením oproti nástěnným zdrojům tepla. Topná tělesa takového systému nezabírají další prostor, na rozdíl od nástěnných radiátorů.

Správně navržené a realizované systémy podlahového vytápění jsou moderním a komfortním zdrojem vytápění prostor. Použití moderních a vysoce kvalitních materiálů, stejně jako správné výpočty, umožňuje vytvořit efektivní a spolehlivý topný systém s životností minimálně 50 let.

Systém podlahového vytápění může být jediným zdrojem vytápění pouze v oblastech s teplým klimatem a s použitím energeticky účinných materiálů. V případě nedostatečného toku tepla je nutné použít další zdroje tepla.

Získané výpočty budou užitečné zejména pro ty, kteří plánují realizovat vlastní systém podlahového vytápění v soukromém domě.

Obecné informace o výsledcích výpočtů

 • O celkový tepelný tok – Množství tepla uvolněného do místnosti. Pokud je tepelný tok menší než tepelná ztráta místnosti, jsou potřeba další zdroje tepla, například nástěnné radiátory.
 • Tepelný tok nahoru – Množství tepla uvolněného do místnosti z 1 metru čtverečního plochy směrem nahoru.
 • Tepelný tok dolů – Množství “ztraceného” tepla a neúčast na vytápění prostoru. Pro snížení tohoto parametru je nutné zvolit nejúčinnější tepelnou izolaci pod trubky TP* (*podlahové vytápění).
 • C celkový měrný tepelný tok – Celkové množství tepla generovaného systémem TP z 1 metru čtverečního.
 • C celkový tepelný tok na lineární metr – Celkové množství tepla generovaného systémem TP z 1 lineárního metru potrubí.
 • C průměrná teplota přívodu – Průměrná hodnota mezi vypočítanou teplotou přívodu a vypočítanou teplotou zpátečky.
 • Maximální teplota podlahy – Maximální teplota povrchu podlahy podél osy topného tělesa.
 • M minimální teplota podlahy – Minimální teplota povrchu podlahy podél osy mezi trubkami TS.
 • S průměrná teplota podlahy – Příliš vysoká hodnota tohoto parametru může být pro člověka nepříjemná (normováno podle SP 60.13330.2012). Pro snížení tohoto parametru je nutné zvýšit rozteč trubek, snížit teplotu chladicí kapaliny nebo zvýšit tloušťku vrstev nad trubkami.
 • Délka potrubí – Celková délka potrubí TS s přihlédnutím k délce přívodního potrubí. Při vysoké hodnotě tohoto parametru vám kalkulačka vypočítá optimální počet smyček a jejich délku.
 • Tepelné zatížení potrubí – Celkové množství tepelné energie přijaté ze zdrojů tepelné energie, které se rovná součtu spotřeby tepla přijímačů tepelné energie a ztrát v tepelných sítích za jednotku času.
 • Spotřeba nosiče tepla – Hmotnostní množství nosiče tepla určeného k dodání požadovaného množství tepla do místnosti za jednotku času.
 • S rychlostí pohybu chladicí kapaliny – Čím vyšší je rychlost pohybu chladicí kapaliny, tím vyšší je hydraulický odpor potrubí a také hladina hluku generovaného chladicí kapalinou. Doporučená hodnota je od 0.15 do 1 m/s. Tento parametr lze snížit zvětšením vnitřního průměru potrubí.
 • Lineární tlaková ztráta – Snížení tlaku po délce potrubí způsobené viskozitou kapaliny a drsností vnitřních stěn potrubí. S vyloučením místních tlakových ztrát. Hodnota by neměla přesáhnout 20000 XNUMX Pa. Lze snížit zvětšením vnitřního průměru trubky.
 • Celkový objem chladicí kapaliny – Celkové množství kapaliny k vyplnění vnitřního objemu potrubí systému TP.
READ
Jak rozumět digitálnímu interkomu nebo ne?

Kalkulačka je v testovacím režimu. Datum přidání kalkulačky 11.03.2018

Podlahové vytápění je jedním z nejúčinnějších a cenově nejvýhodnějších způsobů vytápění místností. Soudě z hlediska provozních nákladů vypadá vhodnější vodní „teplá podlaha“, zvláště pokud je v domě již systém ohřevu vody. Proto se i přes poměrně vysokou složitost instalace a odladění ohřevu vody často volí.

Kalkulačka pro výpočet délky vodou vyhřívaného podlahového okruhu

Kalkulačka pro výpočet délky vodou vyhřívaného podlahového okruhu

Práce na podlaze ohřívané vodou začínají jejím návrhem a výpočty. A jedním z nejdůležitějších parametrů bude délka potrubí v položeném okruhu. Nejde zde pouze o náklady na materiál, a ne tolik, je důležité zajistit, aby délka okruhu nepřekročila přípustné maximální hodnoty, jinak není zaručena provozuschopnost a účinnost systému. S potřebnými výpočty může pomoci kalkulačka pro výpočet délky vodou vyhřívaného podlahového okruhu umístěná níže.

Níže je uvedeno několik nezbytných vysvětlení pro práci s kalkulačkou.

Kalkulačka pro výpočet délky vodou vyhřívaného podlahového okruhu

Vysvětlivky pro výpočet délky obrysu

Existuje mnoho schémat pro pokládku potrubí pro podlahové okruhy ohřívané vodou. Jedním ze základních parametrů je rozteč pokládky, tedy vzdálenost mezi sousedními rovnoběžnými smyčkami, jak je znázorněno na obrázku.

Ceny podlahového vytápění

Obrázek jasně ukazuje, co je krok pokládky.

Obrázek jasně ukazuje, co je krok pokládky.

Je zřejmé, že čím menší krok, tím větší přenos tepla z položeného okruhu. Zároveň se však také prodlouží délka potrubí potřebná k realizaci takového schématu.

Typicky se stoupání volí od 100 mm (pokud se „teplá podlaha“ stane hlavním zdrojem vytápění prostor) do 300 mm (pokud bude pouze „asistentem“ hlavního topného systému). Udělat krok menší než 100 mm je z technologických důvodů téměř nemožné (trubka může prasknout při malém poloměru ohybu) a nad 300 se nevyhnutelně objeví efekt „zebry“, tedy střídání teplých a studených pruhů na povrch podlahy.

Kalkulačka pomůže určit délku obrysu ve vybraném kroku instalace pro konkrétní oblast místa, kde bude instalace provedena. V tomto případě se bere v úvahu další skrytý koeficient – pro ohýbání potrubí.

Pokud délka okruhu s trubkou o průměru 16 mm přesahuje 70÷80 mm a s průměrem 20 mm – 100÷120 m, budete muset buď zvýšit krok pokládky, nebo úsek rozdělit na dva (nebo více) obvodů přibližně stejné délky. V opačném případě nelze vyloučit efekt „uzavřené smyčky“, ve kterém oběhové čerpadlo jednoduše nebude schopno překonat hydraulický odpor potrubí a pohyb chladicí kapaliny přes ně se zastaví.

READ
Jak si vybrat model klimatizace podle výkonu?

Při sestavování instalačních schémat se často používá nerovnoměrný krok pokládky, například přitlačení ke studeným stěnám nebo ztenčení v oblastech, které nevyžadují silné vytápění. V tomto případě budete muset provést výpočty pro každou sekci s určitým krokem pokládky samostatně a poté shrnout výsledky.

Konečný výsledek je uveden v metrech. DŮLEŽITÉ: nebere v úvahu úsek okruhu před spojením s kolektorem, pokud je kolektor umístěn v určité vzdálenosti od vytápěného prostoru.

Podlahový systém vyhřívaný vodou

Složitost instalace a vysoké náklady na počáteční investici by měly být kompenzovány snadnou obsluhou a hospodárností takového systému. Jak se provádí výpočet a montáž podlah vytápěných vodou – ve speciální publikaci na našem portálu.