Beton M350 je stavební materiál na bázi pojivové složky a kameniva, který po vytvrzení tvoří odolný betonový kámen. Vyrobeno v souladu s GOST 26633-2015. Používá se v monolitickém, průmyslovém, hydraulickém, silničním stavitelství, pro výrobu železobetonových výrobků. Materiál má vysokou pevnost, odolnost proti vodě, odolnost proti prasknutí a odolnost proti opotřebení. Beton třídy M 350 je na stavbu dodáván ve formě betonové směsi v autodomíchávačích (ABS).

Betona-M350

Vlastnosti betonové směsi M350

Betonová směs M350 je hotový homogenní roztok na bázi pojiva, kameniva, vody s přídavkem chemických přísad. Vlastnosti betonu M350 v kapalném stavu upravuje GOST 7473-2010:

 1. Zpracovatelnost – schopnost vyplnit bednicí prostor během procesu lití bez vytváření dutin. Betonová malta M350 pro zpracovatelnost: pro kuželové rozprostření P3-P5, pro kuželové sedání – P1-P4, pro tuhost – Zh3-Z5, pro hutnění – KU1-KU5. Ukazatele zpracovatelnosti roztoku jsou nastaveny spotřebitelem a jsou regulovány chemickými přísadami: plastifikací, superplastifikací a regulací mobility.
 2. Delaminace – dělení betonové malty na jednotlivé frakce ve vrstvách skládajících se z jednotlivých složek. Maximální přípustná stratifikace pro směsi jakostí P3-P5 a P1-P6 je: ne více než 0,8 % pro separaci vody a ne více než 4 % pro separaci roztoku.
 3. Průměrná hustota – poměr hmotnosti betonové směsi k objemu. Hustota betonu M350 je 2200-2400 kg/m3 v závislosti na typu použitých plniv. Maximální odchylka od hustoty uvedené v pasu je +/-20 %.

Betonová malta M350 si zachovává své původní vlastnosti ve statickém stavu po dobu minimálně 1 hodiny 30 minut. Za stálého nuceného míchání – alespoň 3 hodiny. Pro zvýšení životnosti betonové směsi se do kompozice zavádějí retardéry tuhnutí, mrazuvzdorné přísady a superplastifikátory.

Třída pevnosti betonu M350

pevnost betonu M350

Pevnost betonu v tlaku je hlavním ukazatelem kvality materiálu. Ve vytvrzeném stavu vydrží beton třídy M350 zatížení 327 kgf/cm2. Třída betonu je stanovena během destruktivního testování podle GOST 26633-2015. Vzorky kostek se testují pod tlakem. Pevnost v tlaku podle výsledků zkoušek betonu M350 je 25 MPa. To znamená, že minimálně 95 % vzorků odolá stanovenému zatížení bez zborcení, což odpovídá třídě pevnosti B25.

Kromě pevnosti v tlaku má materiál následující ukazatele:

 • osová pevnost v tahu – 4 MPa;
 • pevnost v ohybu – 4,4 MPa.
READ
Co je chytrá girlanda?

Třída pevnosti B25 v evropské klasifikaci odpovídá označení C20/25.

Vodotěsné a mrazuvzdorné

Concrete-M350 vodotěsný a mrazuvzdorný

Voděodolný – vlastnost betonového kamene odolat tlaku vody, aniž by ji propustil dovnitř. Concrete M350 má stupeň vodotěsnosti W6-W10. To znamená, že betonová konstrukce je schopna odolávat pozitivním nebo negativním účinkům vody o tlaku 6 až 10 MPa. Voděodolnost betonové směsi určuje spotřebitel. Testy odolnosti proti vodě se provádějí v souladu s GOST 12730.5. Pro zvýšení indikátoru se do roztoku zavádějí aditiva pro vzduch, která snižují propustnost. Pro dodání vodoodpudivých vlastností monolitickým strukturám se používají vodoodpudivé přísady.

Mrazuvzdornost – vlastnost materiálu odolávat cyklům zmrazování a rozmrazování bez ztráty pevnosti. Mrazuvzdornost betonu M350 se pohybuje od F100 do F300. To znamená, že monolitická konstrukce vydrží 100-300 cyklů zmrazování/rozmrazování a zároveň bude pevností odpovídat třídě B25. Zkoušky mrazuvzdornosti se provádějí v souladu s GOST 10060. Pro zvýšení mrazuvzdornosti se do betonové směsi zavádějí nemrznoucí přísady.

Technické a provozní vlastnosti

Beton M350 patří mezi těžké betonové směsi a má následující technické a provozní vlastnosti:

 • vysoká pevnost v tlaku;
 • vysoká odolnost proti oděru;
 • dobrá přilnavost k výztužným a výztužným materiálům;
 • homogenita a nízká delaminace;
 • odolnost vůči agresivnímu prostředí, mořské vodě a klimatickým faktorům;
 • odolnost vůči teplotním extrémům;
 • odolnost proti praskání s náležitou péčí;
 • udržitelnost a dlouhá životnost konstrukcí.

Vysoké technické a provozní vlastnosti umožňují široké použití betonové malty M350 ve speciálních oblastech stavebnictví. Na bázi betonu B25 se vyrábí žáruvzdorné, síranovzdorné, prosévací, dopravní, silniční, hydraulické, tepelněizolační, kyselinovzdorné betony a také vláknobetony s různými vláknitými plnivy.

Betonové díly M350 (B25)

Výběr složení betonu M350 se provádí s ohledem na GOST 27006. Mapa výběru složení je vypracována tak, aby byla zajištěna stanovená pevnostní třída B25 a normalizované technické vlastnosti. Složení betonu M350 zahrnuje následující složky:

 • svíravý – portlandský cement M400 nebo M500 (Extra);
 • jemné kamenivo: písek o velikosti frakce 1-3,5 mm;
 • hrubé kamenivo: žulový drť, žulové síty o velikosti frakce 10-40 mm;
 • voda, která neobsahuje nečistoty.

Poměry betonové malty (C/P/Shch/V) při použití portlandského cementu M400: 1/1,5/3,1/0,5. Při použití vysoce kvalitního portlandského cementu M500 budou poměry následující: 1/1,9/3,6/0,5.

READ
Jak se nazývá montovaný dům?

Pro výrobu speciálního betonu M350 se používají speciální druhy velkého kameniva: limonit, baryt, magnetit, perlit, vermikulit, korund, olověné broky atd.

Příprava betonové malty M350

Příprava betonové malty M350

Roztok B25 se míchá v míchačkách betonu s nuceným mícháním složek. K přípravě 1 kubického metru betonu M350 budete potřebovat:

 • 393 kg cementu M400;
 • 590 kg písku;
 • 1220 kg žulového drceného kamene;
 • 197 L vody.

Při použití cementu M500 se receptura bude lišit:

 • 343 kg cementu M500;
 • 651 kg písku;
 • 1234 kg žulového drceného kamene;
 • 171 L vody.

Výsledkem bude 2400 kg nebo 2,4 tuny betonové směsi M30 (B25). Hotová malta je testována na zpracovatelnost. Posuzuje se průměrná hustota, delaminace a stejnoměrnost materiálu. Vzorky jsou vybrány z dávky pro testování po zesílení síly.

Aplikace betonu B25

Těžký transportbeton M350 se používá v různých oblastech stavebnictví pro stavbu kritických konstrukcí provozovaných pod zatížením. Ve stavebnictví se materiál používá pro lití desek, roštů, základových pásů, nosných stěn, stropů a překladů. V silničním stavitelství se řešení používá pro přípravu betonu pro dálnice, přistávací dráhy, letiště a místa pro těžkou speciální techniku.

Materiál je široce používán v průmyslovém a hydraulickém inženýrství pro stavbu vodárenských věží, chladicích věží, mostů, přehrad a kanalizací. Stupeň M 350 je požadován pro zalévání podzemních staveb: stanice metra, bunkry, bankovní trezory, tunely, víceúrovňová parkoviště. Betonové prefabrikáty jsou vyráběny z betonové směsi B25: silniční a letištní desky, železobetonové prstence, základové FBS bloky.

Žáruvzdorný beton B25 se používá pro stavbu vysokých pecí, stavbu oceláren a energetických zařízení. Stínící beton se používá pro stavbu jaderných elektráren, raketových sil a skladů vyhořelého jaderného paliva. Betonová malta odolná síranům je žádaná při stavbě přístavů, mol a kotvišť.

Lití betonu M350 podle GOST

Nalévání betonu do bednění se provádí v souladu s SNiP 2.03.01-84. Materiál je dodáván ručně lopatami nebo betonovou pumpou. Roztok se nalévá ve vrstvách s vibračním zhutněním každé vrstvy. Při provádění monolitických prací při teplotách pod +5 C je potřeba monolit ohřát pomocí topného kabelu. Při lití betonu v horkém počasí je třeba monolitickou strukturu pravidelně navlhčit, aby se zabránilo praskání. Délka vytvrzování je regulována projektem. Při absenci projektu beton získá pevnost za 28 dní. V tomto období jsou prováděna opatření k péči o betonovou hmotu v souladu s SP 435.1325800.2018.

READ
Co položit na otevřenou verandu?

Při výstavbě vysokopevnostních betonových konstrukcí se používá beton třídy M-350 B25. Hlavní oblasti použití jsou:

 1. Monolitické základy
 2. Pilotové železobetonové konstrukce, sloupy, příčníky, podlahové desky, nosníky, monolitické stěny.
 3. Bazénové mísy.
 4. Nejpoužívanější beton při výrobě železobetonových výrobků.
 5. Letištní a silniční desky PAG, které musí odolat vysokému provoznímu zatížení.
 6. Vícedutinové podlahové desky MPP.

Beton třídy M-350 B 25 se stává lídrem v moderní komerční výstavbě. Dnes je nejoblíbenější značkou betonu a zaujímá přední místo v prodeji.

Struktura

 • žulový/dioritový drť (štěrk nebo žulový drť);
 • říční/mořský písek;
 • cement ShPTs III/A – 400

Vlastnosti

 • odolnost proti oděru,
 • používá se pro základy výškových budov,
 • vysoká mrazuvzdornost

Charakteristika betonu M-350

Betonová třída M350
Třída V25
Pevnost kg/cm2 327
Mobilita P P2 – P4
Mrazuvzdornost F F 200
Vodotěsný W W 8
Tvrdost F Zh3 – Zh4

(rozvoz po celém Krymu, vyzvednutí). Dodávka a lití betonu M-100 na dioritové a mramorové drcené kameny pomocí míchaček do osad Simferopol, Saki, Evpatoria, Nikolaevka, Mirny.

Sdílet tento příspěvek

Autor

PODOBNÉ ČLÁNKY příspěvky

Beton M150

Hotový beton třídy M-150 B 12.5 (P1 B12,5; P2 B12,5; P3 B12,5; P4 B12,5) (štíhlý beton) Kde se používá? Stupeň betonu. více informací

Typ betonu M-400, kde je použit, vlastnosti

Hotový beton třídy M-400 B 30 (P1 B30; P2 B30; P3 B30; P4 B30) Rozsah použití Používá se beton této třídy. více informací

Beton M200

Hotový beton třídy M-200 B 15 (P1 B15; P2 B15; P3 B15; P4 B15) Kde se používá? Beton třídy M-200 B15. více informací

Beton M100

Hotový beton třídy M-100 B 7.5 (P1 B7,5; P2 B7,5; P3 B7,5; P4 B7,5) Beton nejnižší třídy. více informací

Beton M300

Hotový beton M-300 V22.5 (P1 V22,5; P2 V22,5; P3 V22,5; P4 V22,5) Oblast použití: Používá se při výstavbě pilotových-mřížových monolitických základů, ca. více informací

Beton M250

Hotový beton M-250 V20 (P1 V20; P2 V20; P3 V20; P4 V20) Rozsah Beton třídy M-250 V20 se používá pro: Monolitické základy. více informací