V závislosti na způsobu zavěšení drátů se podpěry venkovního vedení (OHL) dělí do dvou hlavních skupin:

a) mezilehlé podpěry, na kterých jsou dráty upevněny v nosných svorkách,

b) podpěry kotevního typu používané k napínání drátů. Na těchto podpěrách jsou dráty zajištěny v napínacích svorkách.

Vzdálenost mezi podpěrami nadzemního elektrického vedení (elektrického vedení) se nazývá rozpětí a vzdálenost mezi podpěrami kotevního typu se nazývá kotvený úsek (obr. 1).

Typy a typy podpěr nadzemního elektrického vedení

V souladu s požadavky PUE musí být křižovatky některých inženýrských staveb, například veřejné železnice, provedeny na podpěrách kotevního typu. V úhlech natočení linky jsou instalovány rohové podpěry, na které lze dráty zavěsit v nosných nebo napínacích svorkách. Dvě hlavní skupiny podpěr – mezilehlé a kotvící – jsou tedy rozděleny do typů, které mají speciální účel.

Schéma kotveného úseku venkovního vedení

Rýže. 1. Schéma kotveného úseku venkovního vedení

Mezilehlé přímé podpěry jsou instalovány na rovných úsecích linky. Na mezipodpěrách se závěsnými izolátory jsou dráty zajištěny v nosných girlandách visících svisle, na mezilehlých podpěrách s kolíkovými izolátory jsou dráty zajištěny drátěným pletením. V obou případech mezilehlé podpěry vnímají vodorovné zatížení od tlaku větru na dráty a na podpěru a svislé zatížení od hmotnosti drátů, izolátorů a vlastní hmotnosti podpěry.

Vysokonapěťové přenosové vedení (čerpáno z knihy z roku 1950)

U nepřerušených drátů a kabelů mezilehlé podpěry zpravidla nepřebírají vodorovné zatížení od tahu drátů a kabelů ve směru vedení, a proto mohou být vyrobeny z lehčí konstrukce než podpěry jiných typů, např. například koncové podpěry, které přenášejí napětí drátů a kabelů. Aby však byl zajištěn spolehlivý provoz linky, musí mezilehlé podpěry vydržet určité zatížení ve směru linky.

Vysokonapěťové přenosové vedení (čerpáno z knihy z roku 1950)

Mezilehlé rohové podpěry jsou instalovány v úhlech natočení linky s dráty zavěšenými v nosných girlandách. Kromě zatížení působících na mezilehlé přímé podpěry absorbují mezilehlé a kotevní rohové podpěry také zatížení od příčných složek tahu drátů a kabelů.

Při úhlech natočení přenosového vedení větším než 20° se hmotnost mezilehlých rohových podpěr výrazně zvyšuje. Proto se pro úhly do 10 – 20° používají mezilehlé rohové podpěry. Při velkých úhlech natočení jsou instalovány kotevní rohové podpěry.

Mezilehlé podpěry pro venkovní vedení

Rýže. 2. Mezilehlé podpěry pro venkovní vedení

READ
Co dělat, aby pilíře v zemi nehnily?

Kotevní podpěry. U vedení se zavěšenými izolátory jsou vodiče zajištěny ve svorkách napínacích girland. Tyto girlandy jsou jako pokračování drátu a přenášejí jeho napětí na podpěru. U vedení s kolíkovými izolátory jsou dráty zajištěny ke kotevním podpěrám zesílenými sponami nebo speciálními svorkami, které zajišťují přenos plného napětí drátu na podpěru přes kolíkové izolátory.

Při instalaci kotevních podpěr na rovných úsecích trasy a zavěšení drátů na obou stranách podpěry se stejnými tahy se horizontální podélná zatížení od drátů vyrovnají a podpěra kotvy funguje stejně jako mezilehlá, tj. pouze horizontální příčné a vertikální zatížení.

Podpěry nadzemního vedení typu kotvy

Rýže. 3. Kotevní podpěry venkovního vedení

V případě potřeby mohou být dráty na jedné a druhé straně kotevní podpěry taženy různým napětím, pak kotevní podpěra bude vnímat rozdíl v napětí drátů. V tomto případě bude podepření kromě vodorovného příčného a svislého zatížení ovlivněno také vodorovným podélným zatížením. Při instalaci kotevních podpěr v rozích (v bodech obratu vedení) přebírají kotevní rohové podpěry také zatížení od příčných složek tahu drátů a kabelů.

Koncové podpěry jsou instalovány na koncích linky. Z těchto podpěr vybíhají dráty a jsou zavěšeny na portálech rozvodny. Při zavěšování vodičů na vedení před dokončením stavby rozvodny absorbují koncové podpěry plné jednostranné napětí vodičů a kabelů venkovního vedení.

Kromě uvedených typů podpěr se na tratích používají i speciální podpěry: transpoziční, sloužící ke změně pořadí uspořádání drátů na podpěrách, odbočné – pro zhotovení odboček z hlavní trati, podpěry pro velké přechody přes řeky a vodní plochy atd.

Hlavním typem podpěr na venkovních vedeních jsou střední, jejichž počet obvykle tvoří 85-90% z celkového počtu podpěr.

Podpěry lze podle konstrukce rozdělit na volně stojící a kotvené. Chlapi jsou obvykle vyrobeni z ocelových lan. Na venkovní vedení se používají dřevěné, ocelové a železobetonové podpěry. Byly také vyvinuty nosné konstrukce vyrobené z hliníkových slitin.
Podpůrné konstrukce nadzemního vedení

  1. Dřevěná podpěra LOP 6 kV (obr. 4) – jednosloupová, mezilehlá. Vyrobeno z borovice, někdy modřínu. Nevlastní syn je vyroben z impregnované borovice. Pro vedení 35-110 kV se používají dřevěné dvousloupkové podpěry ve tvaru U. Doplňkové prvky nosné konstrukce: závěsná girlanda se závěsnou svorkou, příčka, vzpěry.
  2. Železobetonové podpěry se vyrábí jako jednosloupové samostatně stojící, bez chlapů nebo s chlapy na zemi. Podpěru tvoří sloupek (kmen) z odstředěného železobetonu, traverza, kabel ochrany před bleskem se zemnicím vodičem na každé podpěře (pro ochranu vedení před bleskem). Pomocí zemnícího kolíku je kabel připojen k zemnící elektrodě (vodič ve formě trubky zaražené do země vedle podpěry). Kabel slouží k ochraně vedení před přímým úderem blesku. Další prvky: stojan (hlaveň), tyč, traverza, kabelová podpěra.
  3. Kovové (ocelové) podpěry (obr. 5) se používají při napětí 220 kV a více.
READ
Jak správně vypočítat vrchlík z profilové trubky?

Dřevěná jednosloupová mezipodpěra pro vedení 6 kV

Rýže. 4. Dřevěná jednosloupová mezipodpěra vedení 6 kV: 1 – podpěry, 2 – nevlastní syn, 3 – bandáže, 4 – háky, 5 – izolátory čepů, 6 – dráty

Kovová podpěra pro elektrické vedení 220-330 kV

Rýže. 5. Kovová podpěra pro elektrické vedení 220-330 kV: 1 – sloupek (kmen) podpěry, 2 – prefabrikovaný železobetonový nebo monolitický základ, 3 – výztuhy, 4 – opěrný pás, 5 – traverza (tyčový a příčný pás), 6 – tahový izolátorový věnec nebo závěsný podle účelu podpěry, 7 – drát, S – kabelový stojan, 9 – kabel ochrany před bleskem, 10 – zemnící vodič, 11 – zemnící tyč

Na prvních venkovních vedeních 110 – 500 kV byly široce používány svařované kovové nosné konstrukce, instalované na monolitických, polstrovaných nebo kovových stupačkách. V současné době taková venkovní vedení široce používají kovové podpěry s antikorozní ochranou kovu pomocí metod žárového zinkování, instalované na základech z prefabrikovaného železobetonu.

Podpěry venkovního vedení

Neméně důležité jsou při rekonstrukcích, modernizacích a výstavbě tratí otázky snížení přepravní hmotnosti podpěr, jednoduchost montáže, vysoká měrná pevnost podpěr, životnost, odolnost proti vandalismu, odolnost vůči klimatickým zátěžím a šetrnost k životnímu prostředí. Proto je v současné fázi nutné aktivně pracovat na zavádění nových forem podpěr a úpravě stávajících konstrukcí podpěr a jejich prvků za použití nových materiálů a technologií.

Kompozitní podpěry venkovního vedení

Kompozitní podpěry venkovního vedení

Kompozitní podpěry venkovního vedení jsou modulární konstrukcí sekvenčně montovaných kuželových kompozitních modulů na bázi sklolaminátu (skleněný roving) a používají se pro jednookruhové a dvouokruhové mezilehlé podpěry silových vedení napěťových tříd 110 a 330 kV. U kompozitních podpěr se doporučuje použít izolované traverzy.

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!