Která trubka je silnější? čtvercový nebo kulatý? Za předpokladu, že tloušťka je stejná?
Co GOST nebo co reguluje tloušťku trubky? Tenkostěnné, pravidelné, silnostěnné?
Je možné v kovové konstrukci použít jak čtvercovou, tak kulatou trubku?
Svarové švy, změní se jejich kvalita, když svaříme dvě čtvercové trubky, dvě kruhové trubky, nebo kruhovou s hranatou?

//na motocyklech BMW, které byly po roce 1945 exportovány do SSSR, byly použity oválné trubky pro pevnost konstrukce v ohybu. U jízdních kol (jsou tam menší zátěže nebo jsou trubky tlusté?) jsou v rámech použity kruhové trubky. Proč ne hranatý? Proč ne oválné tenkostěnné?
Dělají se oválné trubky samostatně nebo z kulatých?

Žádám nerozumné právníky – „knihovníky“, aby mé příspěvky takříkajíc nečetli. ignorovat. Budete se zdát chytřejší.

23.10.16 14:46 Odpověď na zprávu: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Nebe

Prapor vítězství nad Říšským sněmem je oficiálním symbolem vítězství sovětského lidu a jeho ozbrojených sil nad nacistickým Německem ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945.

23.10.16 14:53 Odpovědět na zprávu Re: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Anioto

Žádám nerozumné právníky – „knihovníky“, aby mé příspěvky takříkajíc nečetli. ignorovat. Budete se zdát chytřejší.

23.10.16 15:02 Odpovědět na zprávu Re: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Nebe

Pevnost závisí na slitině a tloušťce kovu.
A tak v potrubí používají kulaté trubky, ve stavebních konstrukcích používají kanály, značky, kde se používají úhelníky, překryvy atd.
Co chceš dělat s kovem?

Prapor vítězství nad Říšským sněmem je oficiálním symbolem vítězství sovětského lidu a jeho ozbrojených sil nad nacistickým Německem ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945.

23.10.16 16:29 Odpovědět na zprávu Re: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Nebe

pevnost v tahu? ohýbat? ohýbání v jaké rovině (u čtvercové)? pro kroucení podél osy? proč jen trubky, a ne například I-nosník?
Pokud svařujete, plánujete po svařování uvolnit švy?

Ať se stane cokoli, budu se modlit, aby Bůh a policie byli s vámi

24.10.16 08:56 Odpověď na zprávu: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele waddy

READ
Jak správně používat indikátor napětí?

Čtvercové trubky jsou lepší, protože se z nich mnohem snadněji montují konstrukce. Bez ohledu na to, jak jsou drženy pohromadě, svařování, šrouby, nýty nebo spojovací prvky. Snadněji se kombinují s ostatními díly. Ale obdélníkové trubky jsou ještě lepší.

24.10.16 12:37 Odpověď na zprávu: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Nebe

27.10.16 12:11 Odpovědět na zprávu Re: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Alexusi

Žádám nerozumné právníky – „knihovníky“, aby mé příspěvky takříkajíc nečetli. ignorovat. Budete se zdát chytřejší.

27.10.16 12:52 Odpovědět na zprávu Re: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Nebe

Uvědomte si zodpovědnost a udělejte krok.

27.10.16 14:02 Odpovědět na zprávu Re: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele Nebe

Ať se stane cokoli, budu se modlit, aby Bůh a policie byli s vámi

27.10.16 20:39 Odpovědět na zprávu Re: hranatá trubka vs kulatá trubka od uživatele waddy

Obecně ano. Ve skutečné konstrukci trubky pracují pod tlakem, tahem, kroucením a ohybem. A síla v tomto smyslu je u kulatých a hranatých trubek odlišná. Vezmeme-li trubky o stejné lineární hmotnosti, pak se pevnost v ohybu čtvercových bude blížit pevnosti I-paprsku a bude výrazně vyšší než u kulatých. Ovšem pouze při působení síly rovnoběžné s libovolnou dvojicí stěn. V tomto případě dvě ze čtyř stěn potrubí pracují v tlaku a tahu. Pokud ohnete čtverec „úhlopříčně“, bude s největší pravděpodobností síla menší než u kulatého. Těžko říct přesněji, protože to nikdo nedělá. Zároveň čtvercové trubky nemají žádnou pevnost v krutu. A ty kulaté jsou krásné. Proto jsou šachty vyrobeny z kulatých a nosníky jsou vyrobeny z I-nosníků, což je téměř totéž jako čtvercová trubka.

Ale ďábel se jako vždy skrývá v detailech. Skutečné konstrukce, jako je rám jízdního kola, jsou navrženy tak, že trubky pracují převážně v tlaku a tahu podél osy. Protože v tomto směru je pevnost trubek mnohem vyšší než při ohýbání. Mezi kulatými a čtvercovými trubkami je malý rozdíl. V každé skutečné konstrukci však působí nejrůznější síly, včetně kroucení.