Chcete se dozvědět více o odstraňování střech? Pokud ano, pak jste na správném místě. V tomto článku se podíváme na proces demontáže střechy a věnujeme pozornost každé fázi.

Rekonstrukce je proces odstranění stávajícího střešního systému z budovy. Obvykle se provádí s cílem nahradit jej novým. Tento proces zahrnuje různé kroky, které vyžadují pečlivé plánování a provedení, aby bylo zajištěno jeho bezpečné a úspěšné dokončení. Je důležité si uvědomit, že odstranění střechy by měli provádět pouze zkušení odborníci, kteří jsou obeznámeni s bezpečnostními normami spojenými s takovou činností.

Různé povlaky mají své vlastní vlastnosti a proces jejich odstraňování je také odlišný. Keramické dlaždice jsou ze všech typů nátěrů nejnáročnější na instalaci a nejsnáze se demontují. Jsou spojeny pomocí zámků a k jejich odstranění je třeba odpojit každý jednotlivě, počínaje spodním rohem a pohybovat se po řadách.

Příprava na demontáž střechy

Před zahájením jakéhokoli projektu odstraňování střechy je důležité posoudit stav nemovitosti a identifikovat případná rizika nebo nebezpečí spojená s činností. To zahrnuje posouzení typu střechy, jejího stáří, stavu a jakýchkoli strukturálních problémů, které může být nutné vyřešit před odstraněním. Pokud se jedná o obytný dům, je nutné evakuovat obyvatele a vypnout všechny inženýrské sítě. Kromě toho je nutné vypracovat plány na likvidaci suti vzniklé během procesu demolice a v případě potřeby získat potřebná povolení od místních úřadů.

Demontáž střechy dle typu

V závislosti na typu odstraňované střechy lze při demontáži použít různé strategie. Například při odstraňování asfaltových šindelů nebo plechů se materiály obvykle opatrně odebírají vrstvu po vrstvě pomocí speciálních nástrojů k tomu určených, jako je pneumatické dláto nebo škrabka. Pokud mluvíme o taškových nebo břidlicových střechách, budou muset být před bezpečným odstraněním ze staveniště rozbity na malé kousky kvůli jejich vyšší hmotnosti a křehčímu složení ve srovnání s jinými typy materiálů používaných ve stavebních projektech.

Odstranění střešního koláče

Jakmile budou z konstrukce vaší budovy odstraněny všechny materiály, bude čas odstranit části, jako jsou lemování (kovové prvky umístěné na křižovatkách mezi různými typy/vrstvami materiálu) a izolační panely, je-li to nutné, než přistoupíte k odstranění krovu. konstrukce , což může být někdy docela problém v závislosti na jejich umístění ve střešním prostoru.

READ
Kde můžete použít střešní lepenku?

Demontáž krokví a opláštění

Dalším krokem při demolici v plném rozsahu je odpojení všech krokví/latrín (trámů, které vedou po obou stranách) od nosných zdí před zahájením demolice – to často vyžaduje speciální nástroje, jako jsou pneumatické stahováky hřebíků, které ulehčí práci. i u velkých složitých struktur je snazší, kde bylo instalováno více vrstev.

Jakmile je práce dokončena, měli byste mít přístup k mnohem většímu prostoru, který vám umožní blíže se podívat na to, jaký typ(y) náhradního systému může být nejvhodnější. Vyplatí se tedy věnovat čas tomu, abyste se ujistili, že vše probíhá podle plánu během celého procesu, jinak se problémy později stanou vážnějšími a nákladnějšími.

Závěr

Závěrem lze říci, že odstranění střechy je důležitý proces, který by se neměl brát na lehkou váhu. Abyste mohli střechu bezpečně a efektivně odstranit, musíte znát její konstrukci a použité materiály. Nezapomeňte vždy najmout zkušené odborníky, pokud jde o pokrývačské práce, protože mají nástroje, dovednosti a zkušenosti potřebné ke správnému provedení práce.