Zajímavou novinkou ve světě mycí techniky jsou stroje vybavené motory invertorového typu. Vyznačují se vylepšenými technickými parametry a používají se při výrobě nejmodernějších agregátů. Pojďme zjistit, co je na moderní pračce pozoruhodné a proč stojí za to věnovat pozornost modelům s invertorovým motorem.

Pračka s invertorovým motorem

Vlastnosti modelů

Konvenční motory pracují na následujícím principu. Proud je do rotoru přiváděn přes kartáče. Magnetické pole vznikající ve vinutí rotoru jej uvádí do pohybu. Rychlost otáčení přímo souvisí s napětím sítě.

Invertorový motor na rozdíl od motoru v běžné pračce nemá třecí části v podobě kartáčů.

Střídač je frekvenčním měničem. Převádí střídavý proud na stejnosměrný proud a po takové změně může vyrábět střídavý proud na požadované frekvenční úrovni. Díky tomu je schopen nastavit rychlostní a frekvenční režimy bubnu s velkou přesností.

Vlastnosti modelů

Výhody a nevýhody

Podívejme se na hlavní výhody použití jednotek s frekvenčním měničem ve srovnání s konvenčními modely:

  1. Protože nejsou k dispozici žádné třecí kartáče, spotřebovává se na otáčení motoru méně energie. Díky tomu se účinnost zvyšuje. S nižšími náklady na motor se spotřeba energie sníží o 20 %.
  2. Trvanlivost zařízení. Není třeba pravidelně vyměňovat kartáče, které během provozu rychle selhávají v důsledku intenzivního tření.
  3. Hladina hluku je nižší, protože nejsou žádné třecí prvky. Mytí probíhá téměř tiše. To je důležité pro rodiny s dětmi, protože je možné kdykoli volně prát prádlo bez obav, že se dítě probudí z hluku.
  4. Okamžitě dosáhne požadované úrovně rychlosti a frekvence a udržuje ji po celou dobu mycího procesu. Přesné ovládání pohybů bubnu v souladu s nastaveným režimem. Navíc se prádlo odstředí vysokou rychlostí.

Takové jednotky mají také nevýhody: