Opticko-akustický senzor je elektronické zařízení, které je schopné převádět optické a akustické signály. Využívá optické vlny a zvuky k detekci a měření různých parametrů v prostředí.

Také opticko-akustické senzory lze v lékařství využít k diagnostice různých onemocnění a sledování stavu pacienta. Poskytují přesné a spolehlivé údaje, které vedou k efektivnější léčbě.

Obecně je opticko-akustický senzor mocným nástrojem, který nám umožňuje získávat podrobné informace o prostředí a využívat je k různým účelům. Otevírá nové obzory pro vědu a techniku ​​a pomáhá nám lépe porozumět světu kolem nás.

Opticko-akustický senzor: provoz a použití

Činnost opticko-akustického senzoru je založena na převodu změn fyzikálních parametrů (například změny vzdálenosti, teploty nebo tlaku) na optický nebo zvukový signál. Snímač vydává světlo nebo zvuk a poté zaznamenává odražený signál. Analýzou změn odraženého signálu snímač určuje hodnoty měřeného parametru.

Opticko-akustické senzory mají širokou škálu použití. Používají se v lékařství k měření pulsu a tlaku, v průmyslu ke sledování hladiny tekutin nebo defektů materiálu a ve vědeckém výzkumu ke studiu vlastností různých látek a materiálů.

Kromě toho lze opticko-akustické senzory použít pro účely bezpečnosti a zabezpečení, jako je detekce pohybu a kontrola přístupu. Jejich kompaktní rozměry a vysoká účinnost z nich činí ideální volbu pro širokou škálu aplikací.

Princip činnosti opticko-akustického senzoru

Vše začíná, když optická vlna, ať už je to světlo, laserový paprsek nebo infračervené záření, míří na zkoumaný povrch. Když světlo dopadne na povrch, odráží se a vytváří zvukovou vlnu, která se vrací zpět do média. Tato zvuková vlna pak putuje k optickému senzoru a je zaznamenána.

Opticko-akustický senzor má speciální konstrukci, která mu umožňuje převést zvukovou vlnu na elektrický signál. Tento signál je následně zpracován a analyzován pomocí speciálních algoritmů, které umožňují určit vlastnosti studovaného povrchu.

Je docela úžasné, jak nám taková jednoduchá interakce mezi světlem a zvukem může poskytnout tolik informací. Ale právě kvůli tomu jsou opticko-akustické senzory široce používány v různých oblastech, jako je medicína, věda, průmysl a technologie.

Výhody použití opticko-akustického senzoru

První věc, která vás napadne, když se mluví o opticko-akustickém senzoru, je bezpečnost. Toto chytré zařízení lze použít k detekci pohybu ve vaší domácnosti nebo na pracovišti. Aktivuje se, jakmile zaznamená pohyb a odešle upozornění na váš smartphone. Nyní můžete být v klidu, i když nejste doma – váš domov bude chráněn.

READ
Jak se jmenuje skříňka se zrcadlem v koupelně?

Další výhodou opticko-akustického senzoru je jeho univerzálnost. Může být použit pro různé účely, od bezpečnostních systémů po zlepšení kvality zvuku. Například v kinech a koncertních sálech dokáže takový senzor přesně určit zdroj zvuku, což vytváří lepší akustiku a zlepšuje zvukový zážitek pro návštěvníky.

V neposlední řadě je výhodou opticko-akustického senzoru jeho energetická účinnost. Funguje na baterie, což výrazně snižuje spotřebu energie. Senzor se navíc automaticky vypne, když se nepoužívá, což pomáhá šetřit energii a prodlužovat výdrž baterie.

Je jasné, že opticko-akustický senzor je pohodlná a užitečná technologie, kterou lze využít v mnoha oblastech života. Zajišťuje bezpečnost, zlepšuje akustiku a snižuje spotřebu energie. A to je jen začátek! Kdo ví, kam nás technologický pokrok ještě zavede?

Oblasti použití opticko-akustického senzoru

Opticko-akustické senzory se používají v medicíně, jako je sonografie, kde se používají k vytváření obrazů orgánů odrazem zvuku od tkáně. Uplatnění nacházejí také v nedestruktivním testování, umožňujícím detekci vad nebo nehomogenit materiálů nebo stavebních konstrukcí.

V průmyslu se opticko-akustické senzory používají k měření tlaku, teploty a hladiny kapalin nebo plynů. Mohou být také použity pro řízení vzdáleností a poloh v automatizovaných procesech.

Zajímavé je, že opticko-akustické senzory našly své uplatnění i v hudebním průmyslu. Používají se k vytváření speciálních efektů, zpracování zvuku a nahrávání hudby.

Stručně řečeno, opticko-akustický senzor je všestranný nástroj pro mnoho oborů, včetně medicíny, průmyslu a zábavy. Poskytuje přesnost, spolehlivost a funkčnost v různých aplikacích. Každý, kdo hledá inovativní řešení svých problémů, se může obrátit na opticko-akustické senzory a najít v nich spolehlivého pomocníka. Nenechte si proto ujít příležitost využít tuto úžasnou technologii a rozšířit hranice svých možností.

  • Oproti optickým senzorům má opticko-akustický senzor větší rozsah měření a dokáže určit nejen přítomnost objektu, ale i jeho přesné souřadnice a rychlost.
  • Oproti akustickým senzorům má opticko-akustický senzor větší přesnost a schopnost měřit na větší vzdálenosti.
  • Oproti elektromagnetickým senzorům není opticko-akustický senzor ovlivněn elektromagnetickým rušením a může pracovat v podmínkách silných elektromagnetických polí.

Technické vlastnosti opticko-akustického senzoru

  • Citlivost: Opticko-akustický senzor má vysokou citlivost, která mu umožňuje přesně detekovat předměty různých velikostí a materiálů. Je schopen registrovat i ty nejjemnější a nejtišší zvuky nebo odrazy světla.
  • Rozlišení: Senzor má vysoké rozlišení, které mu umožňuje přesně určit vzdálenost nebo velikost objektu. To je zvláště důležité v aplikacích kontroly kvality nebo měření.
  • Rychlost: Opticko-akustický senzor má rychlou odezvu, která mu umožňuje detekovat pohybující se nebo měnící se objekty v reálném čase. Bez problémů zvládne vysoké rychlosti a rychle reaguje na změny.
  • Spolehlivost: Senzor má vysokou spolehlivost a stabilní provoz. Je odolný vůči vnějším vlivům, jako jsou vibrace, hluk nebo změny osvětlení, což mu umožňuje pracovat v různých prostředích.
READ
Jak funguje klaksonový reproduktor?

Opticko-akustický senzor má širokou škálu aplikací. Může být použit v průmyslu pro kontrolu kvality výrobků nebo automatizaci výroby, v lékařství pro diagnostiku nebo výzkum a ve vědeckém výzkumu nebo bezpečnosti. A samozřejmě se může hodit i v běžném životě, například pro ovládání domácích zařízení nebo interakci s chytrými systémy.

Otázky a odpovědi:

Jaké funkce plní opticko-akustický senzor?

Opticko-akustický senzor plní funkci převodu optických signálů na akustické signály a naopak. Může být také použit k měření různých parametrů, jako je vzdálenost, rychlost, tlak atd.

Jaké jsou výhody použití opticko-akustického senzoru?

Opticko-akustický senzor má několik výhod. Za prvé, má vysokou přesnost měření, což vám umožňuje získat přesnější data. Za druhé, optické signály jsou přenášeny bez rušení, takže senzor má vysokou stabilitu a spolehlivost. Za třetí, má kompaktní velikost a nízkou hmotnost, což usnadňuje instalaci a používání.

Jaké technické vlastnosti jsou důležité při výběru opticko-akustického senzoru?

Při výběru opticko-akustického senzoru byste měli věnovat pozornost takovým technickým vlastnostem, jako je frekvenční rozsah, citlivost, spotřeba energie, provozní teplota, hladina hluku atd. Všechny tyto parametry určují schopnost senzoru zpracovávat signály a jeho účinnost v konkrétních podmínky použití.

Mnoho nových návštěvníků stránek se zajímá o to, co je to „opticko-akustický“ senzor? Jak se používají senzory v LED svítidlech značky AKTEI? Jak se liší od ostatních? Pojďme na to přijít.

Všimněme si hned, že všechny senzory, které se používají v energeticky úsporných zářivkách s různou funkčností, mají v podstatě jeden účel – úspor energie.

Typy snímačů. Aplikace v lampách Aktey.

Akustický senzor reaguje na zvuk. Mohou to být kroky, konverzace, zvonění klíčů, klepání a další zvuky. Když se v dosahu takového čidla přítomnosti objeví zvuk, lampa se rozsvítí a svítí dále po určitou (nastavenou) dobu. Například, když obyvatelé opustí výtah, světlo se rozsvítí a zhasne nějakou dobu poté, co obyvatelé vstoupili do bytu.

Optický senzor spustí se při nedostatečné úrovni světla. Princip fungování je podobný provozu závory: pokud je úroveň světla nedostatečná (například je večer), takový senzor „umožní“ lampě rozsvítit světlo. Během denního světla „zakazuje“ rozsvěcet světla a šetří tak energii.

READ
Co znamená vestavěná kombinovaná chladnička?

Mnoho lamp značky Aktey současně používá optické a akustické senzory (tuto kombinaci lze nazvat „opticko-akustické“), které současně reagují na úroveň osvětlení a hluku. Tento typ snímače není vhodný pro použití venku, protože „zachytává“ cizí hluk a podle toho se spouští. Ale tento typ Skvělé pro použití na schodištích – dokonale detekuje procházející obyvatele a neklade žádná omezení na umístění lampy (na rozdíl od infračervenýkterému se často říká “pohybový senzor”).

Podle názvu je to jasné infračervený senzor reaguje na infračervené (tepelné) záření. Když se osoba objeví v oblasti pokrytí, světlo se rozsvítí a poté zhasne (poté, co osoba opustí „pozorovanou“ oblast). Ale takové senzory mají také zjevné nevýhody. Začněme tím, že je směrová. To znamená, že pracuje v určité, „pozorované“ zóně, a proto místo pro svítidlo s takovým senzorem bude muset být zvoleno s ohledem na uspořádání konkrétní místnosti a standardní místo instalace není vždy vhodné pro instalace lampy s infračerveným senzorem. Uspořádání schodišť v domech je značně odlišné a stává se, že obyvatelé mohou k lampě přistupovat z různých stran. Pokud je například lampa umístěna za rohem a senzor „nevidí“ obyvatele, nemusí fungovat. Přesnost detekce také není vysoká, je zde velké procento falešných poplachů díky tomu, že senzor může reagovat na jakékoli tepelné záření. Může to být i teplý vzduch přicházející při vytápění místnosti.
Všimněte si, že infračervený senzor velmi vhodný pro použití venku, protože reaguje pouze na předměty, které mají svou vlastní teplotu. Optimální je použít lampu s takovým senzorem například nad vchodem do vchodu.

Ukázka svítidla bez čidla s připojeným externím infračerveným čidlem nad vchodem do vchodu (svítidlo z řady Hermes).

Samostatně můžeme zmínit ultrazvukové a mikrovlnné senzory, jehož princip fungování je založen na využití Dopplerova jevu – odrazu vlnění od předmětů.
Ultrazvukový senzor uvnitř vyzařuje ultravysoké (pro člověka neslyšitelné) zvukové vlny. V okamžiku, kdy se v odrazové zóně objeví pohybující se předmět, se změní frekvence odražené vlny a dojde ke spuštění senzoru. Mnoho domácích zvířat však takové zvukové vlny slyší a v některých případech jim to způsobuje vážné nepohodlí. Dosah takového snímače je krátký.

READ
Co potřebujete vědět při nákupu klimatizace?

Pokud jde o mikrovlnné senzory, pak je princip jejich fungování podobný ultrazvukovým, ale je založen na odrazu rádiových vln od předmětu. Když se v oblasti pokrytí objeví pohybující se objekt, mechanismus se spustí. Mikrovlnné senzory mají ve srovnání s ostatními vyšší cenu, vysoké procento falešných poplachů a ultravysokofrekvenční záření je nebezpečné pro lidské zdraví (tj. je nutné vybírat senzory s nízkým výkonem záření).

Většina svítidel se snímači značky Aktey pro segment bydlení a komunálních služeb používá akustické a optické typy.
Na této stránce můžete vidět příklady produktů, které používají tyto typy senzorů.

Svítidla s vestavěnými senzory

Osvětlení schodišť, hal, chodeb, vestibulů a dalších místností s periodickou přítomností osob v obytných a veřejných budovách. Vícerežimová lampa SA-7012U „Perseus“ s pohotovostním režimem a režimem úplného vypnutí je navržena pro provoz v síti střídavého proudu s napětím 230 voltů.

Osvětlení schodišť, hal, chodeb, vestibulů a dalších místností s periodickou přítomností osob v obytných a veřejných budovách. Lampa SA-5006D „Hermes“ s pohotovostním režimem je navržena pro provoz v síti střídavého proudu s napětím 220 voltů.

Rozsah použití: Osvětlení vstupu do vchodových dveří (vchod), sklepů, půd, místností s vysokou vlhkostí a dalších místností s osobami v bytových, nebytových a veřejných budovách.

Rozsah použití: Osvětlení vstupu do vchodových dveří (vchod), sklepů, půd, místností s vysokou vlhkostí a dalších místností s osobami v bytových, nebytových a veřejných budovách. Matný difuzér zabraňuje odleskům.

Většinu svítidel pod ochrannou známkou Aktey® lze objednat ze skladu našich partnerů ve všech federálních okresech Ruské federace a ve většině velkých měst země.

Zboží zasíláme týdně do měst jako Moskva, Voroněž, Jekatěrinburg, Kazaň, Krasnodar, Nižnij Novgorod, Novosibirsk, Rostov na Donu, Samara, Toljatti, Jakutsk, Norilsk a mnoho dalších.

QR pro průmysl

+7 (812) 309-52-82
BIN 1207800009977
TIN 7802702342
194156, Petrohrad, PO Box 35