Obecný pojem interiéru je abstraktní pojem, který profesionální designéři interpretují různými způsoby. Jako nejreálnější se jeví pohled, že koncept je myšlenka, která spojuje designový projekt a udává směr jeho realizace v interiéru. Jeho základem jsou kompetentní plánovací řešení přizpůsobená každodenním potřebám a estetickým preferencím zákazníka.

Koncept upřednostňuje ergonomii – zaměření obytného prostoru na vytváření pohodlných a bezpečných podmínek pro lidi. Je to ona, kdo globálně určuje všechna rozhodnutí učiněná designérem.

Koncept interiéru založený pouze na atmosféře vlastní konkrétní místnosti se ukazuje jako neživotaschopný. Jakmile je vytvořena podpora konceptu – ergonomické uspořádání – můžete přejít k vizuální složce interiéru. Je vytvořen dekorem, nábytkem, dokončovacími materiály.

Koncept interiéru tvoří jasnou představu o tom, jaký bude prostor po dokončení rekonstrukčních a dokončovacích prací, vybavení, spotřebičů a dekorací. Pokud se pokusíte realizovat přání pro danou situaci samostatně, výsledky vašich aktivit budou daleko od kýžených. Systematická práce, kterou koncept popisuje, minimalizuje propast mezi očekáváním a realitou.

Koncept stylu interiéru je jakousi dohodou mezi zákazníkem a designérem, která nastavuje hranice pro všechny další kroky k proměně prostoru. Stavebníkům pomáhá i designový projekt, který koncept komplexně zastřešuje. Zaznamenané charakteristiky budoucího interiéru upřesňují úkoly účinkujících.

Ztělesněný designový projekt nadále existuje – jako skutečný interiér. Nevyhnutelné jsou situace, kdy bude nutné provést změny v designu vašeho domova. Například shánění nového nábytku do dětského pokoje, až dítě povyroste. Na základě konceptu nastíněného v projekčním projektu si zákazník samostatně vybere adekvátní náhradu.

Nejprve se zákazník potřebuje rozhodnout, zda je pro něj formát spolupráce se studiem vhodný a vybrat si vhodného designéra. Doporučujeme využít službu testovací interakce s profesionálem, při které Vám dá doporučení na budoucí koncepci interiéru. Designér stránky navštíví, takže veškeré rady mají aplikovaný charakter.

V další fázi začíná základní a úroveň po úrovni konstrukce konceptu. Po odsouhlasení technické specifikace se zákazníkem se vybere vhodná varianta dispozičního řešení a teprve poté se designér pustí do vizuální složky konceptu. Hlavní zóna v obytném prostoru je středem zvýšené pozornosti. V závislosti na preferencích zákazníka to může být kuchyň-obývací pokoj, dětský pokoj nebo jiný pokoj. Jako první je vypracován vizuální design hlavní zóny. Když je zákaznice spokojená s vizualizací svého interiéru, je čas pracovat s dalšími místnostmi. Po dokončení této etapy začíná technická část projekčního projektu, která obsahuje jasné informace o tom, jak koncept realizovat.

READ
Jak vypadá kůrovec?

Stropní plán – technická část konceptu

Poslední fází vývoje koncepce je financování. Zde popisují náklady na jeho realizaci: náklady na opravy a dokončovací práce, materiály, nábytek, výzdobu, vybavení.

Podívejme se blíže na některé úrovně vývoje konceptu, které zahrnují nejužší interakci mezi designérem a zákazníkem.

Součástí konceptu interiéru je i plán uspořádání nábytku

Čím podrobnější jsou očekávání, tím vyšší je míra spokojenosti s výsledkem. Doporučujeme, abyste se před schůzkou s designérem zamysleli nad tím, jak byste chtěli, aby interiér vypadal. Není třeba se bát protichůdných a nejasných přání: profesionál je schopen zpracovat všechny informace a na jejich základě vyvinout koncept. Pohodlnou variantou je anketa, ve které zákazník odpovídá na předem připravené designérem připravené otázky o oblíbených barvách, materiálech a typech nábytku.

Nezapomeňte probrat životní styl zákazníků, který ovlivňuje každodenní život: kdo a jak často bude v interiéru bydlet, jaké jsou jeho koníčky a zaměstnání. Koneckonců, freelancer potřebuje pohodlné pracoviště a potápěčský nadšenec potřebuje prostorný úložný prostor pro vybavení. Přání zákazníka jsou zaznamenána v technických specifikacích. Poté začíná vlastní tvorba konceptu interiéru.

S pochopením důležitosti ergonomického uspořádání nabídne profesionální designové studio zákazníkovi neomezené množství svých řešení. Koncepce interiéru ostatně vychází z dispozice.

Jak vybrat koncept interiéru? Můžete se ztratit v různých stylech interiéru, ale ne všechny jsou funkční a relevantní. Nejlepší možností je proto preferovat spolupráci s designovým studiem, které se specializuje na více oblastí. Jedná se o příležitost využít interiérová řešení, která již byla ověřena praxí. Designová studia mají také partnerskou základnu dodavatelů vhodných domácích potřeb a dokončovacích materiálů. Vše, co potřebujete k modernizaci interiéru, proto můžete pořídit s výraznými slevami.

Pro ty, kteří chtějí jít s dobou, doporučujeme věnovat pozornost modernímu stylu a neoklasicismu. Tyto designové trendy jsou dostatečně demokratické a flexibilní, aby se přizpůsobily individuálním přáním majitelů obytného prostoru. Základní koncepty interiérového designu v těchto stylech jsou praktické, ale ne postrádají šik.

Moderní pojetí umožňuje mírný eklekticismus, například ratan je prvkem ekologického stylu, sousedícího s technologickými novinkami. Interiér od Vproekte.

Po určení stylu a dispozice začíná vývoj designového projektu – hlavního dokumentu pro renovační práce, který odráží koncepci interiéru. V závislosti na dohodách se zákazníkem se liší skladba projektu. Například z důvodů hospodárnosti můžete zanedbat návrh vedlejších prostor. Poté je vypracován detailní koncept projektu interiéru, například pouze pro ložnici a kuchyň-obývací pokoj.

READ
Co lze udělat, aby se zabránilo kondenzaci ve skleníku?

Nejlepší možností je popis konceptu projektu, který se skládá ze dvou částí. První obsahuje 3D vizualizace a technickou dokumentaci. Během procesu oprav a stavebních prací bude užitečné zvládnout dodavatele. V druhé části, kterou dostane zákazník do rukou, je seznam dekorů, materiálů, nábytku a dalších interiérových předmětů. Tato dokumentace se používá při kompletaci interiéru, protože uvádí přesné vlastnosti vhodných výrobků: výrobce, model, barvu, rozměry.

Vzorový seznam dokončovacích materiálů

Je možné vidět hotový interiér před dokončením rekonstrukčních prací? Funkce fotografie z budoucnosti plní 3D vizualizace. Jedná se o trojrozměrný obraz, který je vysoce realistický. Koncept interiérového designu je plně zprostředkován ve 3D vizualizacích, kde jsou viditelné všechny textury, barvy, stíny a jsou pozorovány skutečné rozměry místnosti a objektů v ní.

Předělat dokončenou rekonstrukci, pokud nejste spokojeni s jejím vzhledem, je pochybný nápad. Ale ve fázi 3D vizualizace je stále možné provést změny ve virtuálním konceptu a promítnout je do skutečného interiéru.

XNUMXD obrázek interiéru

Koncept designového projektu tedy znamená komplexní práci s každým interiérovým řešením a jeho realizací. Chcete-li přeměnit sadu obrázků na hmatatelný design pro váš domov nebo kancelář, doporučujeme obrátit se na profesionální designéry. Ve studiu Vproekte předcházejí tvorbě konceptu rozsáhlé přípravné práce, díky kterým se nápady mohou stát skutečností.

Koncept designu je koncept designu, zobecněná struktura, která stanoví myšlenku řešení aktuálního vědecky podloženého problému a naznačuje způsoby, jak dosáhnout cíle.

Koncepce designu se skládá ze čtyř bloků:

1. Rozvoj profesní ideologie (výsledek analýzy projektu);

2. Vývoj systému principů návrhu;

3. Vytvoření základního modelu, viditelného obrazu předmětu;

4. Předběžné zdůvodnění, socioekonomické řešení problému. Dosažení integrity a úplnosti hlavního plánu se přirozeně provádí postupně.

Existuje hierarchie vývoje koncepce, která se skládá ze tří bodů: 1. Formulace konstrukčních problémů; 2. Formulace konstrukčních úkolů; H. Formulace konstrukčních požadavků.

Je důležité věnovat pozornost cílům a záměrům koncepce:

Design je designová umělecká a technická činnost pro vývoj inovativních průmyslových produktů, utváření harmonického věcně-prostorového obytného, ​​průmyslového a sociokulturního prostředí.

Hlavním cílem této Koncepce je rozvoj designu jako ucelené inovační aktivity zajišťující zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky a zvýšení kvality života obyvatel.

READ
Jak se jmenuje lampa se stínidlem?

105. Definice pojmu „kompozice“ v designu. Typy skladeb. Míra aplikace kompozičních technik v procesu navrhování. Kompoziční nástroje. Kompoziční role obsahu předmětu v environmentálním designu.

Složení v designu. Jedná se o konstrukci (strukturu) díla, provedení, uspořádání a spojení jeho částí, určované jejich uspořádáním, odpovídající účelu a technické představě díla a jeho výtvarnému a figurativnímu pojetí, odrážející emocionální a smyslová očekávání. spotřebitele designového produktu.

Podstatou práce na kompozici je rozšíření výtvarné stránky produktu, dosažení ucelené jednoty a uspořádanosti pomocí kompozičních prostředků.

3 hlavní typy složení: čelní, objemový, objemově-prostorový.

Čelní. Rozložení prvků ve dvou směrech: vertikální a horizontální. Patří sem plošné kompozice a reliéf.

Bulk. Rozložení prvku podél souřadnic výšky, šířky a hloubky.

Objemově-prostorový. Skládá se z několika objemových kompozic umístěných v prostoru v určitých intervalech.

Každá kompozice má svůj specifický typ. Vzhledem k tomu, že kompozici považujeme za jednotnou strukturu tvořenou formami a za použití prostředků a technik, můžeme kompozici rozdělit do následujících typů.

Termín «композиция» (z lat. složení – sčítání, složení) znamená struktura (struktura), poměr a vzájemné rasypozice částí, které tvoří celek.V umění se tento výklad výrazně komplikuje, protože zde se rozumí, že vzájemným působením a podřízeností částí skladby vzniká esteticky zdůvodněný, výtvarně výrazový systém forem, který cíleně vyvolává v divákovi (čtenáři, posluchači) určitou autorem zamýšlenou emoční reakci – náladu, touhu po akci , pocit pohodlí atd. V designu vč. prostředí, výsledkem kompoziční činnosti je integrita designový objekt – organická jednota emocionálních a pragmatických dojmů vnímaných spotřebitelem, charakterizující dílo designového umění.

Účelem kompozice je získat užitnou zdůvodněnou podobu věci, která má funkční, konstruktivní a estetickou hodnotu. Kompoziční hledání je založeno na použití určitých technik a prostředků harmonizace k řešení problému designu: kontrast, nuance, identita; měřítko, velikost; symetrie, asymetrie; statika, dynamika. Harmonie (ze staré řečtiny harmonie) – harmonická soudržnost částí jednoho celku. Kompoziční techniky slouží k rozšíření hledání designu a dosažení optimálního a zajímavého výsledku.

Zákonitosti složení: proporcionalita prvků; podřízenost prvků; přítomnost kompozičního centra a vyváženosti částí; integrita.