3.4.4 zesílená izolace: Jednoduchý izolační systém aplikovaný na živé části, který poskytuje stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

Poznámka – Pojem „zateplovací systém“ neznamená, že izolace musí být jeden homogenní kus. Může obsahovat více vrstev, které nelze samostatně testovat jako doplňkovou nebo primární izolaci.

2.4 zesílená izolace: Jednoduchý systém izolace živých částí poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace za podmínek uvedených v příslušné normě pro zařízení.

Poznámka – Termín „izolační systém“ neznamená, že izolace musí být jednotná. Izolační systém může obsahovat více vrstev, které se nezkoušejí samostatně jako primární nebo sekundární izolace.

8a. Zesílená izolace

2.2.14. Zesílená izolace – jednoduchý systém izolace živých částí poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace za podmínek specifikovaných v této normě.

Poznámka. Pojem „jednotlivý izolační systém“ neznamená, že izolace musí nutně sestávat z jedné vrstvy. Může pokrývat více vrstev, které nelze testovat samostatně jako doplňkovou nebo primární izolaci.

3.4.4 zesílená izolace zesílená izolace: Izolace živých částí poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace.

POZNÁMKA Příklady zesílené izolace jsou jedna nebo více vrstev, které nelze samostatně testovat jako základní nebo doplňkovou izolaci.

3.19 Zesílená izolace – jednotný systém izolace částí vystavených nebezpečnému napětí, poskytující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

3.4 zesílená izolace: Podle GOST 12.1.009.

2.27 zesílená izolace – jednoduchý izolační systém aplikovaný na živé části, který poskytuje stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace.

Poznámka – Pojem „zateplovací systém“ neznamená, že izolace musí být jeden homogenní kus. Může obsahovat několik vrstev, které nelze samostatně testovat jako doplňkovou nebo primární izolaci.

53 Zesílená izolace

Izolace nebezpečných živých částí poskytující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní ochraně poskytované dvojitou izolací.

POZNÁMKA Vyztužená izolace se může skládat z několika vrstev, z nichž každou nelze testovat samostatně jako základní a doplňkovou izolaci.

zesílená izolace: Izolace živých částí poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace.

zesílená izolace

Izolace nebezpečných živých částí poskytující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní ochraně poskytované dvojitou izolací.

(elektrický) kontejnment

((elektricky) ochranný kryt):

READ
Proč odstraňovat spodní listy zelí?

Elektrický kryt, který obklopuje části zařízení v něm obsažené, aby se zabránilo přístupu k nebezpečným živým částem z jakéhokoli směru.

ultra nízké napětí; SYN

(extrémně nízké napětí; ELV)

Napětí nepřesahující odpovídající úroveň napětí pásma I definovanou v IEC 60449.

18. Zesílená izolace

Jediný izolační systém pro části pod napětím s mechanickými a elektrickými vlastnostmi, které poskytují stejnou ochranu před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace

2.15 zesílená izolace : Jediný systém izolace živých částí poskytující za určitých podmínek ochranu proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

POZNÁMKA Termín „izolační systém“ neznamená, že izolace musí být homogenní kus. Systém může obsahovat více vrstev, které nelze testovat samostatně jako primární nebo doplňkovou izolaci.

3.55 zesílená izolace: Jednoduchá izolace živých částí navržená tak, aby poskytovala ochranu před úrazem elektrickým proudem minimálně dvojitou izolaci.

Poznámka – Nemělo by se předpokládat, že izolace musí být homogenní a monolitická. Může sestávat z jednotlivých vrstev, které nelze samostatně testovat jako doplňkovou nebo primární izolaci.

1.2.9.5 zesílená izolace zesílená izolace: Jednoduchý izolační systém poskytující stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní ochraně poskytované dvojitou izolací za podmínek specifikovaných v této normě.

POZNÁMKA Termín „izolační systém“ znamená, že izolace nemusí být jednotná. Může obsahovat několik vrstev, které nemusí být nutně považovány za primární nebo doplňkovou izolaci.

3.11 zesílená izolace: Podle GOST 12.1.009.

1.2.9.5 zesílená izolace zesílená izolace: Jednoduchý izolační systém poskytující stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní ochraně poskytované dvojitou izolací za podmínek specifikovaných v této normě.

POZNÁMKA Termín „izolační systém“ znamená, že izolace nemusí být jednotná. Může obsahovat několik vrstev, které nemusí být nutně považovány za primární nebo sekundární izolaci.

35. Zesílená izolace

Vylepšená provozní izolace poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace

3.27 zesílená izolace: Izolace nebezpečných živých částí poskytující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní ochraně poskytované dvojitou izolací.

3.32 zesílená izolace (zesílená izolace): Izolace živých částí poskytující úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

POZNÁMKA Vyztužená izolace může obsahovat více vrstev, které nelze testovat samostatně jako základní nebo doplňkovou izolaci.

2.15. Zesílená izolace

Jediný izolační systém, který za určitých podmínek poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

Termín “izolační systém” neznamená, že izolace musí být homogenní kus. Systém může obsahovat několik vrstev, které nelze samostatně testovat jako funkční izolaci nebo doplňkovou izolaci.

READ
Co je tenčí než dřevotříska nebo dřevovláknitá deska?

Pro potřeby národního hospodářství definice pojmůpodle GOST 12.1.009, odstavce. 2.12 – 2.15.

3.42 zesílená izolace zesílená izolace: Izolace nebezpečných živých částí poskytující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

POZNÁMKA Příklady zesílené izolace jsou jedna nebo více vrstev, které nelze testovat samostatně jako základní izolaci a doplňkovou izolaci.

3.17 zesílená izolace: Podle GOST R IEC 335-1.

3.4.4 zesílená izolace zesílená izolace: Izolace živých částí poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace.

POZNÁMKA Příklady zesílené izolace jsou jedna nebo více vrstev, které nelze samostatně testovat jako základní nebo doplňkovou izolaci.

Jednoduchý izolační systém pro části pod napětím s mechanickými a elektrickými vlastnostmi, které poskytují stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace.

1.2.9.5 VYZTUŽENÁ IZOLACE: Jednoduchý izolační systém poskytující stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní DVOJITÉ IZOLACI za podmínek specifikovaných v této normě.

POZNÁMKA Termín „izolační systém“ znamená, že izolace nemusí být jednotná. Může obsahovat několik vrstev, které nemusí být nutně hodnoceny jako ZÁKLADNÍ nebo DOPLŇKOVÁ IZOLACE.

3.3.4 zesílená izolace (zesílená izolace): Jednotný zateplovací systém živé části, která za podmínek uvedených v této normě poskytuje stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace.

Poznámka – To neznamená zesílená izolace je pouze homogenní částí. Může se skládat z několika vrstev, které nelze testovat samostatně další nebo základní izolace.

3.4.4 zesílená izolace: Jednoduchý izolační systém aplikovaný na živé části, který poskytuje stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

Poznámka – Pojem „zateplovací systém“ neznamená, že izolace musí být jeden homogenní kus. Může obsahovat několik vrstev, které nelze samostatně testovat jako doplňkovou nebo primární izolaci.

3.6.4. zesílená izolace: Izolace, která poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem ne méně než dvojitá izolace. Může obsahovat několik vrstev, které nelze samostatně testovat jako doplňkovou nebo primární izolaci.

1.2.19. zesílená izolace: Jednoduchý izolační systém pro živé části poskytující ochranu proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

Poznámka – Pojem „zateplovací systém“ neznamená, že izolace je pevná, homogenní. Izolační systém může obsahovat více vrstev, které se nezkoušejí samostatně jako primární nebo sekundární izolace.

READ
Jak používat zesílenou pásku?

1.2.20. (Momentálně se nepoužívá)

1.2.19 zesílená izolace (zesílená izolace): Jediný systém izolačních živých částí, který poskytuje ochranu proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

Poznámka – Pojem „izolační systém“ neznamená, že izolace je celistvá a homogenní. Může sestávat z několika vrstev, které se nezkoušejí samostatně jako doplňková nebo primární izolace.

1.2.20 Termín se v současné době nepoužívá.

3.6.4 zesílená izolace: Izolace, která poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem stejně dobrá jako dvojitá izolace. Může obsahovat několik vrstev, které nelze samostatně testovat jako základní a doplňkovou izolaci.

1.2.19 zesílená izolace: Jednoduchý izolační systém pro živé části poskytující ochranu proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

Poznámka – Pojem „zateplovací systém“ neznamená, že izolace je pevná, homogenní. Izolační systém může obsahovat více vrstev, které se nezkoušejí samostatně jako primární nebo sekundární izolace.

2.15 zesílená izolace: Jednoduchý izolační systém pro živé části, který za určitých podmínek poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci.

POZNÁMKA Termín „izolační systém“ neznamená, že izolace musí být homogenní kus. Systém může obsahovat více vrstev, které nelze testovat samostatně, pouze jako základní nebo doplňkovou izolaci.

Vylepšená provozní izolace poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace

3.5.4 VYZTUŽENÁ IZOLACE VYZTUŽENÁ IZOLACE: Izolace poskytující ochranu před úrazem elektrickým proudem minimálně DVOJNÁSOBNÁ IZOLACE.

Poznámka – VYZTUŽENÁ IZOLACE může obsahovat několik vrstev, které na rozdíl od ZÁKLADNÍ IZOLACE a DOPLŇKOVÉ IZOLACE nelze testovat samostatně.

5. Zesílená izolace

Pracovní izolace se zlepšenými mechanickými, elektrickými a tepelnými vlastnostmi, poskytující stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace

Slovník-příručka termínů normativní a technické dokumentace. Academy.ru. 2015.

užitečný

Podívejte se, co je „zesílená izolace“ v jiných slovnících:

zesílená izolace — Jednoduchý systém izolace živých částí, který za podmínek specifikovaných v této normě poskytuje stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace. Poznámka. To neznamená, že vylepšená. . Technická příručka překladatele

Zesílená izolace – viz Dvojitá izolace . Ruská encyklopedie ochrany práce

Zesílená izolace — 1.7.42. Zesílená izolační izolace v elektrických instalacích s napětím do 1 kV poskytující stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci. Zdroj: Vyhláška Ministerstva energetiky Ruské federace ze dne 08.07.2002 N 204 O schválení kapitol. . Oficiální terminologie

READ
Jak správně zasadit amarylis do květináče?

zesílená izolace — rus zesílená izolace (g) eng zesílená izolace fra isolation (f) renforcée deu verstärkte Isolierung (f) spa aislamiento (m) reforzado . Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Překlad do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny

Zesílená izolace — Čeština: Intensive isolant Vylepšená pracovní izolace, poskytující stejný stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem jako dvojitá izolace (podle GOST 12.1.009 76) Jediný izolační systém používaný pro živé části, který . Construction Dictionary

izolace — 3.6 kontejnment: Stav dosažený v izolačním zařízení s vysokým stupněm oddělení mezi procesem a operátorem. Zdroj. Slovník-příručka termínů normativní a technické dokumentace

izolace (základní, přídavná, dvojitá, zesílená) — 3.17 izolace (základní, přídavná, dvojitá, zesílená): 1) základní izolace: Izolace používaná pro živé části zařízení k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem; 2) další. . Slovník-příručka termínů normativní a technické dokumentace

izolace pouzdra spínače, třída ochrany II – 3.4.5 izolace spínače umístěného v pouzdře třídy ochrany II: Spínač v pouzdře z izolačního materiálu, ve kterém je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna nejen základní izolací, ale i doplňkovou. . Slovník pojmů normativní a technické dokumentace

dodatečná izolace — 3.4.2 doplňková izolace: Nezávislá izolace použitá navíc k základní izolaci, aby byla zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy základní izolace. Zdroj. Slovník-příručka termínů normativní a technické dokumentace

základní izolace — 3.4.1 základní izolace: Izolace aplikovaná na části pod napětím k zajištění základní ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Poznámka Základní izolace nemusí nutně zahrnovat izolaci používanou výhradně . Slovník pojmů normativní a technická dokumentace

4) zesílená izolace: Samostatný izolační systém aplikovaný na živé části, který poskytuje stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci za podmínek specifikovaných v této normě.

Poznámka – Termín „izolační systém“ neznamená, že izolace musí být jednotná. Může mít několik úrovní, které jednotlivě nelze ověřit jako doplňkovou nebo základní izolaci.

Slovník-příručka termínů normativní a technické dokumentace. Academy.ru. 2015.

užitečný

Podívejte se, co je „izolace (hlavní, přídavná, dvojitá, zesílená)“ v jiných slovnících:

izolace — 3.6 kontejnment: Stav dosažený v izolačním zařízení s vysokým stupněm oddělení mezi procesem a operátorem. Zdroj. Slovník-příručka termínů normativní a technické dokumentace

zesílená izolace — 3.4.4 zesílená izolace: jednoduchý izolační systém aplikovaný na živé části, který poskytuje stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem ekvivalentní dvojité izolaci. Poznámka Termín „izolační systém“. . Slovník-příručka termínů normativní a technické dokumentace

READ
Jak se nazývají staré dřevěné domy?

zesílená izolace — Jednoduchý systém izolace živých částí, který za podmínek specifikovaných v této normě poskytuje stejný stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace. Poznámka. To neznamená, že vylepšená. . Technická příručka překladatele

Dvojitá izolace — izolace v elektrických instalacích s napětím do 1 kV, sestávající ze základní a doplňkové izolace. Základní izolace je izolace živých částí, poskytující ochranu před přímým dotykem. Dodatečná izolace, nezávislá izolace. . Ruská encyklopedie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

GOST R 51841-2001: Programovatelné automaty. Obecné technické požadavky a zkušební metody — Terminologie GOST R 51841 2001: Programovatelné automaty. Obecné technické požadavky a zkušební metody původní dokument: 3.15 analogový vstup: Vstup, který převádí spojitý signál na diskrétní, prezentovaný ve formě. . Slovník termínů normativní a technické dokumentace

GOST R 52161.1-2004: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1. Obecné požadavky — Terminologie GOST R 52161.1 2004: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1. Všeobecné požadavky původní dokument: 3.4.2 bezpečné malé napětí: Napětí nepřesahující 42 V mezi. . Slovník pojmů normativní a technické dokumentace

GOST R IEC 60745-1-2009: Ruční elektrické stroje. Bezpečnostní a zkušební metody. Část 1. Obecné požadavky — Terminologie GOST R IEC 60745 1 2009: Ruční elektrické stroje. Bezpečnostní a zkušební metody. Část 1. Všeobecné požadavky původní dokument: 3.45 bezpečné nízké napětí: Jmenovité napětí, ne. . Slovník pojmů normativní a technické dokumentace

GOST R 51350-99: Bezpečnost elektrických přístrojů a laboratorních zařízení. Část 1. Obecné požadavky — Terminologie GOST R 51350 99: Bezpečnost elektrických přístrojů a laboratorních zařízení. Část 1. Všeobecné požadavky původní dokument: 3.5.3 vysoká spolehlivost: Zanedbatelná pravděpodobnost výskytu. . Slovník pojmů normativní a technické dokumentace

Bezpečnost — 3.25 bezpečnost: Uchování informací a dat tak, aby je neoprávněné osoby nebo systémy nemohly číst nebo měnit a aby k nim oprávněné osoby nebo systémy nebyly omezeny. Zdroj: GOST R ISO/IEC 12207 99. . Slovník pojmů pro normativní a technickou dokumentaci

ST SEV 2186-80: Průmyslové válcové elektrické konektory od 16 do 200 A, 660 V. Technické požadavky. Testovací metody — Terminologie ST SEV 2186 80: Průmyslové válcové elektrické konektory od 16 do 200 A, 660 V. Technické požadavky. Zkušební metody: 19. Zástrčka Část elektrického konektoru s kolíkovými kontakty Definice pojmu z různých . . Slovník pojmů normativní a technické dokumentace