Ne všechny letní chaty mají centralizovanou komunikaci. V takové situaci je potřeba zařídit žumpu pro likvidaci odpadu. A nejvhodnější materiál pro uspořádání kontejneru je považován za prstence železobetonových švů.

montáž železobetonových skruží

Montáž železobetonových skruží

Před použitím tohoto materiálu pro uspořádání žumpy je třeba zvážit hlavní výhody:

 • instalace železobetonových skruží pro kanalizaci je výhodnější z důvodu jejich trvanlivosti, protože jsou betonové s ocelovou výztuží;
 • rychlá instalace – sestavení konstrukce z hotových prvků se zámkem bude trvat trochu času.

Tyto produkty však mají nevýhodu – velkou specifickou hmotnost, ale to je prostě vyloučeno a není rozhodující.

Poradenství! Pokud chcete na svém místě instalovat železobetonové skruže, dohodněte se předem s instalací jeřábu a nebudete mít žádné problémy.

Před instalací železobetonových prstenců musíte vědět, kolik materiálu je potřeba ke konstrukci kontejneru na likvidaci odpadu.

 • Pro přesný výpočet se používá vzorec – V = L x 3.14 x R²:
 • V – hlavní objem studny;
 • L – výška budoucí konstrukce;
 • R – poloměr.

Jakmile je objem znám, je třeba jej vydělit objemem železobetonových prstenců se zámkem, což je nutné vyjasnit s prodejcem výrobků.

Jak vybrat správné železobetonové prsteny pro instalaci

Jakmile se rozhodnete vybavit kanalizační systém pomocí železobetonových prstenců, můžete jít nakupovat.

Jak si vybrat produkty, na co si dát pozor jako první:

 • povrch výrobku by neměl obsahovat praskliny, výmoly nebo třísky. Povrch musí být rovný a hladký;
 • závěsy pro instalaci by neměly být rezavé, protože to je známka koroze, mohou se uvolnit při zvedání produktu jeřábem;
 • Vysoce kvalitní švové železobetonové prstence musí mít certifikát shody.

Betonové skruže, technologie aranžování

Pokud nevíte, jak nainstalovat železobetonové prstence, níže jsou podrobné pokyny pro instalaci produktů:

 1. Před montáží je potřeba připravit staveniště, které by mělo být o 20 centimetrů větší než průměr prstence.
 2. Pod prvním prstencem je vykopána díra o 10 centimetrů níže než betonový výrobek.
 3. V otvoru je instalován kroužek. Pokud není jeřáb, jsou potřeba asistenti a musí být alespoň tři. Výrobek musí být instalován přísně vodorovně.
 4. Pokračuje montáž železobetonových skruží pod kanalizací. Druhý kroužek je instalován v zámku a upevněn.
 5. Můžete pokračovat v kopání díry dále od středu. Nejprve se vykope střed 80 centimetrů a teprve potom se vykopou okraje, dokud kroužky nejdou dolů. Jakmile k tomu dojde, lze nainstalovat další prvek.
 6. Všechny prstence jsou instalovány podle výše popsaného příkladu, při instalaci dalšího prstence zkontrolujte horizont. Rada! Švy jsou utěsněny cementovou maltou pro úplnou těsnost.
 7. Vnější povrch prstenů je vodotěsný. Je lepší použít tekuté sklo, ale můžete jej potáhnout běžným bitumenovým tmelem.

Nyní máte představu, jak správně nainstalovat falcované železobetonové prstence. Tím ale práce na uspořádání žumpy nekončí, proto zvážíme další kroky k uspořádání.

READ
Jak se jmenuje bruska?

Důležité! Pokud je na letní chatě s velkým počtem obyvatel vytvořena žumpa, musí být dno vybetonováno, aby nedošlo ke znečištění půdy odpadem.

Vzdálenost mezi prstenci a půdou je vyplněna pískem nebo jemným štěrkem. Aby se do nádrže nedostala voda z hladiny – tavenina a déšť, je kolem žumpy vybudována betonová slepá plocha. Nakonec je na nádobu instalován speciální kroužek s otvorem, na který bude následně instalováno utěsněné víko.

Na závěr

Vědět, jak instalovat železobetonové prstence vlastníma rukama, můžete výrazně ušetřit svůj rodinný rozpočet bez zapojení týmu stavitelů. A pokud je možné přilákat pomoc, nebudete muset utrácet peníze za pronájem jeřábu. Samotné betonové výrobky jsou levné a některé společnosti mohou nabídnout dopravu zdarma.

Žumpu je důležité zařídit tak, aby k ní mohl zajet stroj pro odčerpávání odpadu.

Zařízení studny z betonových prstenců na vodu - struktura studny, typy, vlastnosti, výběr místa, čas, hloubka, materiály, instalace

Nejjednodušší, nejrychlejší a nejdostupnější způsob, jak vytvořit autonomní systém zásobování vodou v soukromém domě, je vybavit studnu. K tomu se nejlépe hodí W / w kroužky. Budeme analyzovat, jaké je zařízení studny z betonových prstenců na vodu, jaké jsou jejich typy a jaké jsou jejich vlastnosti, jak správně určit místo pro studnu, stejně jako optimální čas a hloubku kopání, jak vybrat správné železobetonové skruže a jaké fáze se skládá z jejich instalace.

Železobetonová studna – rozdíl od studny, struktura, odrůdy, vlastnosti

Studna je nejjednodušší a nejdostupnější způsob, jak vybavit domovní vodovodní systém. K tomuto účelu však slouží i studny. Při výběru mezi těmito typy hydraulických konstrukcí je třeba vzít v úvahu následující faktory:

 • Úroveň vodonosné vrstvy. Maximální délka šachty studny zpravidla nepřesahuje 12-15 m. Při hlubším výskytu vody je účelnější studnu vrtat.
 • Technická realizace. Ve většině případů můžete studnu vykopat svépomocí. Pro uspořádání vrtného kanálu se nelze obejít bez zapojení speciálního vybavení.
 • Typ půdy. Studnu můžete vykopat v poměrně měkké půdě – jílu, hlíně, písku nebo písčité hlíně. V tvrdé hornině je spolehlivější použít vrtnou soupravu.
 • Spotřební materiál. Studnu lze vybavit jak z betonových skruží, tak z kulatiny, případně cihel či jiných vhodných materiálů. Studna vyžaduje speciální pažnicovou trubku.
 • Obtížné čištění. Každý využívaný vodní zdroj je náchylný ke kontaminaci horninami okolních vrstev. Je snazší a rychlejší vyčistit širokou šachtu studny než úzký tunel hlubokých vrtů.
 • Stabilita. Při správné organizaci je pramen studní prakticky nevyčerpatelný. Naproti tomu průtok studnou se může lišit jak od přírodních podmínek, tak od charakteristik čerpadla.
 • hlava. umístěné na povrchu. Hlavním účelem je ochrana dolu před atmosférickými srážkami a jinými znečišťujícími faktory, jakož i vytvoření bezpečných provozních podmínek. Skládá se ze střechy, záslepky, přístřešku a zvedacího mechanismu.
 • Kmenová část. Hlavní podzemní část. Hlavní funkcí je tvorba silných stěn, ochrana proti zřícení a pronikání zemních toků umístěných nad odběrným místem.
 • Příjem vody. Sektor v přímém kontaktu se dnem dolu. Funguje jako přijímač, jímka, nádrž a filtr pro vodu přicházející ze země.

K poznámce! Uspořádání studny z betonových skruží pro vodu se provádí tak, aby povrchový odtok nepronikl do dolu. K tomu je vytvořen hliněný hrad od povrchu až po úroveň zamrznutí půdy. Vykope se kulatý příkop o šířce asi 0,5 m, který se těsně ucpe hlínou. Nahoře se nalije šikmá železobetonová slepá plocha.

Odrůdy

Před zahájením výstavby vodní stavby je nutné pochopit, odkud může voda obecně pocházet ke zdroji. V půdě jsou následující hlavní vodonosné vrstvy:

 • Horní. Jsou umístěny co nejblíže k povrchu. Proto jsou přikrmovány hlavně kvůli srážkám. Vyznačují se sezónností a během sucha nebo v zimě zcela vysychají. Okounová voda není z hlediska kvality vhodná k pití – přichází do styku s kontaminovaným povrchem.
 • Přízemní. Nacházejí se ve vrstvách od 5 do 25 m. Vyznačují se minimálním tlakem. Voda v dole má zpravidla stabilní hladinu. Může stoupat nebo klesat pouze v období silných dešťů nebo během velkého sucha.
 • Artézský. Umístěno hluboko pod značkou 30 metrů. Mají poměrně silný tlak díky tlaku vodonosných vrstev. Proto se při vytváření studny často proudění dostane na povrch. Kvalita vody je nejvyšší. K této vrstvě se však lze dostat pouze vrtáním.
READ
Jak zjistit vzorec průměru potrubí?

V tomto ohledu jsou studny pro soukromý dům, v závislosti na hloubce zvodnělé vrstvy a typu půdy, klasifikovány do následujících typů:

 1. Klíč. Nejjednodušší verze struktury studny, protože samotná voda přichází na povrch potokem nebo pramenem. Pro uspořádání se vykope přejímka a nainstaluje se potrubí. Dodatečně do něj lze osadit srub nebo železobetonový prstenec.
 2. Těžit. Používá se, když hladina vody leží extrémně hluboko – do 30 m. Pro zpevnění stěn se nejlépe hodí betonové skruže.
 3. Trubkový. Tato možnost je vhodná, když vodonosná vrstva leží mělce – ne více než 10 m.

Soukromé vodní zdroje daného typu se navíc liší provedením části odběru vody do následujících úprav:

 • Nedokonalý. Liší se v nejjednodušším zařízení. V tomto případě kmenová část, i když dosáhne vodonosné vrstvy, se do ní neponoří. Voda se tedy dostává pouze dnem. Z tohoto důvodu přívod vody akumuluje malé množství vody.
 • Perfektní. Na rozdíl od výše popsaného případu je důl ponořen do vodonosné vrstvy. Voda se tedy do úložné části dostává nejen dnem, ale i bočními otvory ve spodním prstenci. Varianta se vyznačuje větší technickou náročností – z důvodu nutnosti vrtání perforací do železobetonové konstrukce a většího vybrání.
 • Se zumpem. Podobně jako u předchozího způsobu, ale zároveň je ve spodní části navíc vybaven zásobníkem na zásobu vody. Liší se tím, že je nutné projít ještě více a jít hlouběji do zvodnělé vrstvy. Metoda se používá pro intenzivní příjem vody.

Dávejte pozor! Aby byl dům se 4-5 stálými obyvateli zásobován vodou pro domácnost / domácí potřeby, stačí vybavit standardní nedokonalou studnu.

Čas, místo, hloubka vodonosné vrstvy

Pro stavbu studny z betonových prstenců je nejprve nutné správně určit místo. Na tom bude záviset nejen účelnost organizace tohoto typu vodní stavby, ale také kvalita vody získané z ní. Pouze průzkumné vrty mohou určit hloubku vodonosné vrstvy v konkrétním místě s přesností až na metr.

Pokud metoda není proveditelná, můžete použít jednu nebo několik, i když méně přesných, ale spolehlivých metod:

 • Dostupnost již provozovaných vodních zdrojů v okolí. Pokud je terén rovinatý, pak bude vodonosná vrstva pravděpodobně ležet ve stejné hloubce na celém území.
 • Data z průzkumu. Speciální služby mají mapy rozložení vlhkostí nasycených podzemních vrstev v oblasti.
 • Růst vodomilné flóry. Rostliny rostoucí na místě – vrba, olše, lopuch atd., mohou mluvit o mělké podzemní vodě.
 • Lidové metody – pozorování chování zvířat, rámcová metoda, tvorba kondenzátu na nádobě v zemi.
READ
Jak se jmenuje odrazka na kole?

Nejlepší doba pro kopání studní je druhá polovina zimy – když jsou horní vrstvy půdy zcela zmrzlé, horní proudy vyschly a horní voda se buď stala mělkou, nebo vyschla. Pouze v tomto období roku můžete najít skutečně kvalitní vodonosnou vrstvu. Navíc hladina vody v dole bude minimální, což znamená, že bude možné správně nastavit objem akumulační nádrže a průtok.

Požadavky

Aby provoz studny neovlivňoval sousední stavby a voda ze zdroje přicházela pouze čistá a nebyla kontaminována povrchovým odtokem a zároveň by průtok byl stabilní, musí být splněn následující počet požadavků: vzít v úvahu:

 • Vzdálenost od vstupu do dolu k nejbližším zdrojům znečištění (hromady odpadků nebo hnoje, organický odpad, vany, septiky, žumpy a odpadkové jímky) by měla být alespoň 20-30 m.
 • Studna musí být postavena na rovném terénu. Vzhledem k tomu, že na svazích bude výška hladiny podzemní vody kvůli specifikům distribuce podzemní zvodně minimální.

 • Vzdálenost od zdroje k základu nejbližší stavby musí být minimálně 5 m. V opačném případě může vlivem podzemní eroze konstrukce sedat.

Důležité! Je vysoce nežádoucí, aby v bezprostřední blízkosti studny byla nádrž bez proudu. Voda v ní je zpravidla stojatá, zatuchlá a obsahuje kolonie mikroorganismů. Určitě pronikne do zdroje a otráví vodovodní systém.

Pravidla pro výběr železobetonových prstenců

Konstrukce studny na pitnou vodu klade vysoké nároky na kvalitu jejích základních prvků – tedy železobetonových skruží. Nejprve musí splňovat normy GOST 8020-90. Jinak může nastat situace, kdy při montáži kroužky do sebe nezapadnou z důvodu předimenzovaných dílů uzamykacího mechanismu se zdánlivě stejnými celkovými rozměry. To značně zkomplikuje postup instalace a bude vyžadovat ruční dokončení železobetonových výrobků.

Kromě této nuance se při výběru železobetonových prstenců doporučuje vzít v úvahu následující počet užitečných tipů:

 1. Nejčastěji se při zařizování studničního vodovodu používají vzorky o vnitřním průměru 80, 90 nebo 100 cm. Ve výšce 0,9 m je jejich objem asi 0,7-0,8 m³, což je pro spotřebu vody docela dost. potřeby průměrného domu. Jedná se o odolné, snadno se instalují a obsluhují, odolné výrobky s tloušťkou stěny 160 mm.
 2. Kvalita odlitku těla, uzamykacích částí musí být dobrá – bez závad. Při výsadbě by měly kroužky sedět pevně – bez vůle. Montážní smyčky musí být vyrobeny z tyče dostatečné tloušťky a mít průměr, který vám umožní snadno jimi protáhnout kabel.
 3. Neméně důležitá je značka výrobce. Mělo by se jednat o známou továrnu s certifikovanou pověstí, skutečnými recenzemi a přijatelnou cenou produktu.
READ
Co je součástí očkovací místnosti?

Pro usnadnění rozpoznávání produktů různých vlastností se používá spíše jednoduché značení. Například KS-10-9, kde „KS“ znamená „nástěnný prstenec“, číslo „10“ je vnitřní průměr a „9“ je výška, přičemž oba parametry se měří v desítkách centimetrů.

Poradenství! Železobetonové skruže se vyrábí i bez zámkové části. Při stavbě studny je však nejlepší použít výrobky se zámkem. Vzhledem k tomu, že díky takovému zařízení je dosaženo maximální těsnosti celého dolu, což zaručeně zabrání pronikání výtoků z horních vrstev půdy do pitné vody.

instalační kroky

Existují dva hlavní způsoby instalace železobetonových prstenců do šachty:

Pojďme analyzovat vlastnosti každého z nich podrobněji.

Sériová metoda

Konstrukce studny podle této metody se skládá z následujících kroků:

 • Jeden prsten je instalován na vyrovnaném připraveném místě – v místě, kde je organizována studna.

Popis videa

Video tipy pro uspořádání studny z železobetonových prstenců:

 • Zevnitř, pod jeho stěnami, je zemina rovnoměrně vybrána – dokud horní okraj železobetonového prstence nedosáhne úrovně povrchu.
 • Dále, na vrcholu 1., je v zámku instalován 2. kroužek.
 • Poté pokračuje rovnoměrné odtěžování zeminy zpod stěn spodního železobetonového prstence, dokud není okraj horního v úrovni terénu.
 • Na něj se instaluje 3. atd. – dokud spodní segment nedosedne na požadovanou zvodněnou vrstvu.

Tato možnost má následující výhody:

 1. Možnost přesné kontroly rovnoměrnosti spouštění kroužků a těsnosti jejich vzájemného lícování.
 2. Mezi železobetonové prstence můžete nainstalovat pryžová těsnění nebo je zasadit proso na cementovou maltu – pro pevnost a těsnost.
 3. Úplné pojištění stěn dolu proti zřícení a bezpečnost pracovníka pod ním.

Nevýhody metody se projevují ve formě fyzické nepohodlí a velkých mzdových nákladů na ruční kopání a těžbu půdy venku. Proto je tato technika použitelná pro mělké hloubky – do 8 m. Navíc je třeba neustále sledovat hladinu prstenců, aby nedošlo k jejich vychýlení a nezasekávání.

Popis videa

Video o tom, jak a kdy je lepší postavit studnu na webu:

Simultánní instalace

Algoritmus pro kopání dolu sestává z následujících kroků:

 • Důl se prorazí nebo je vyvrtán až k začátku zvodnělé vrstvy.
 • Jakmile se objeví vrstva nasycená vodou nebo se stěny začnou hroutit, práce se zastaví a kruhy se pomocí speciálního zařízení postupně spouštějí ke dnu.
 • Dále práce pokračují podle technologie dané alternativním způsobem, dokud vrt nedosáhne dostatečné hloubky nebo debetu.
 • Na konci, když jsou všechny segmenty nainstalovány, jsou dutiny mezi stěnami prstenců a hřídelí pokryty zeminou a zhutněny.
READ
Co znamená Echo?

Výhodou této metody je širší počáteční šachta, která umožňuje kopat v pohodlnějších prostorových podmínkách, a také možnost použití speciálního vybavení. Tím je zajištěna větší hloubka průniku hřídele.

Nevýhody jsou následující:

 1. Hustota spojování železobetonových segmentů a tím i těsnost je obtížné kontrolovat.
 2. Vysoké riziko zřícení stěn dolu.
 3. Nižší hustota zásypové zeminy ve srovnání s přirozenou okolní zeminou zvyšuje riziko prosakování povrchového odtoku.

Popis videa

Video příklad vytvoření studny z železobetonových prstenců:

Během spouštění železobetonových skruží je zakázán pobyt v dole a životu nebezpečný. Hustota jejich uložení v zámku proto zcela závisí na dovednosti obsluhy.

Bezpečnostní opatření

Při uspořádání studny pro studnu z betonových prstenců je třeba dodržovat řadu bezpečnostních opatření:

 • Hlava zaměstnance v dole musí být chráněna profesionální stavební helmou – pro případ nečekaného pádu nástroje, kusů skály apod.
 • Montážní prvky – kabely, kroužky, smyčky – musí odpovídat stupni zatížení a nesmí mít vady.
 • Kopač provádějící práci v dole musí být pojištěn lany bez ohledu na hloubku.
 • Takzvané plynové dutiny mají v zemi skrytou hrozbu. Proto je při prohlubování nutné pravidelně kontrolovat přítomnost kyslíku – například plamenem hořící svíčky.

Doporučení! Dočasný ventilační systém nebo přítok – dodávaný malou trubicí nebo hadicí – pomáhá zlepšit výměnu plynu na dně studny a chránit pracovníky.

Popis videa

Video příklad uspořádání studny s předvrtáním:

Nejdůležitější znaky

Studna se od studny liší především menší hloubkou, dostupnějším způsobem výroby a údržby. Skládá se ze 3 částí – hlavice, přijímače a přívodu vody. V závislosti na typu půdy a hloubce zvodněných vrstev existují studny – klíčové, šachtové a trubkové. Nejčastěji se používá 2. možnost. Jejich provedení se navíc liší úpravou odběru vody na 3 typy – dokonalý, nedokonalý a s jímkou.

Úroveň výskytu vody je možné určit co nejpřesněji pouze geodetickým vrtáním a méně přesně – ze sousedních zdrojů, speciálních map, rostlin a lidových metod. Zároveň je nejlepší kopat důl v zimě a vybrat místo podle zvláštních požadavků. Při výběru železobetonových prstenců je třeba vzít v úvahu rozměry, shodu s GOST, kvalitu odlitku a značku výrobce.

Instalace kroužků se provádí dvěma způsoby:

Každý z nich má své vlastní funkce aplikace, klady a zápory. Při práci je nutné dodržovat bezpečnostní opatření.