Před uspořádáním svítidel v DIALux je nejprve potřeba si je stáhnout ze stránek výrobců. V našem projektu již máme předem vybranou značku svítidel – jedná se o svítidlo Philips.

Zadáme název lampy do vyhledávače a z výsledků vyhledávání vybereme web Philips.

Stáhněte si soubor IES na této stránce

Nyní přetáhněte tento soubor ze složky, kde byl stažen, přímo do našeho modelu. Program se přepne z režimu konstrukce do režimu osvětlení (ikony na horním panelu se změní)

Změní se také levý panel.

Nejpohodlnějšími soubory pro import do DIALux jsou soubory formátu ULD, které obsahují údaje o geometrii samotného svítidla. Načetli jsme soubor IES, takže v levém panelu musíme doplnit chybějící informace o těle lampy. Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se okno s nastavením a charakteristikami podvozku IES Import

Musíme se podívat do technické dokumentace svítilny, abychom zkontrolovali parametry jejího těla a oblasti světelného výkonu. A pokud je mezi těmito parametry rozpor, upravte je na panelu nastavení. Dokumentace je obvykle k dispozici na stejných stránkách, kde se stahují soubory IES. Najdeme schéma pouzdra s rozměry a tyto rozměry zadáme do panelu vlastností.

Schéma lampy z pasu

Nastavte rozměry na panelu vlastností

Klikněte na tlačítko Dokončit. Lampa na plánu bude vypadat takto

Umístíme ji do jedné z buněk předem naplánovaných pro lampu v rozvržení stropu, vycentrujeme ji na buňku (pravé tlačítko – Přesunout)

Nyní se podívejme na automatický způsob umístění lamp. Vyjmeme naši lampu z modelu a skryjeme podložku.

Na kartě Osvětlení vyberte nástroj Obdélníkové uspořádání

Nakreslíme základní čáru podél vnitřního okraje jedné ze stěn a poté z ní vymáčkneme obdélník a roztáhneme jej na protější stěnu.

Program DIALux automaticky umístí svítidla na základě dostupných parametrů osvětlení do panelu Kalkulačka nákladů

Řekněme, že požadavek na osvětlení našeho pokoje je 200 luxů.

Změňte hodnotu v poli Cíl

Program automaticky přestaví rozvržení a počet lamp.

Kromě tohoto automatického výběru můžete ručně upravit počet a umístění pole svítidel v levém panelu s názvem Raster Arrangement.

Takže tím, že máme pole svítidel postavené programem DIALux ve vybraném stavu a kliknutím na jedno ze svítidel jej můžeme samostatně vybrat a zapnutím podložky přesunout na místa určená na nákresu. Poté můžete totéž udělat s druhou lampou.

Podívejme se také na XNUMXD pohled

Automatické umístění svítidel v DIALux

K automatickému uspořádání lamp existuje mnoho různých nástrojů a všechny jsou intuitivní – je potřeba postavit nějaký objekt (čáru, mnohoúhelník, kruh atd.), podle kterého budou osvětlovací prvky automaticky umístěny.

Nástroje pro úpravu takto instalovaných svítidel jsou umístěny na horním panelu.

Výpočet

Pro výpočet osvětlení klikněte na tlačítko na horním panelu Celý projekt.

READ
Jak správně zavěsit zrcadlo v šatně na zeď?

Program bude nějakou dobu provádět operace výpočtu a poté zobrazí obrázek zobrazující rovinu výpočtu.

Žlutě zvýrazněnou výpočetní rovinu lze deaktivovat kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu obrazovky

V pravém horním rohu obrazovky kliknutím na další tlačítko s obrázkem monitoru otevřete panel zobrazení, kde můžete povolit např. fiktivní barvy (Show False Colors Tool)

XNUMXD zobrazení bude vybarveno jasnými barvami podle stupnice ve spodní části obrazovky

Vypněte falešné barvy a podívejme se na místnost shora

Nápis s názvem místnosti lze odstranit kliknutím na monitor v pravé horní části obrazovky a výběrem nástroje Zobrazit názvy místností.

Vraťme se k plánu a znovu uveďme názvy prostor

Nápis vypadá objemně, ale to lze opravit kliknutím na tlačítko Pomocné čáry a nápisy v levém panelu a výběrem samotného nápisu.

Objeví se nový panel, kde můžete upravit velikost písma, barvu a další parametry.

Další práce s místnostmi se v jiných verzích provádí na panelu Sectors nebo Active Range

Klikněte na toto tlačítko a vyberte místnost myší. Zobrazí se panel nastavení

Zde můžete místnost přejmenovat a nový název se okamžitě objeví v modelu.

Po výběru místnosti musíte přejít z panelu Vlastnosti na tlačítko Zpracovat

Zde si můžete vybrat šablonu, po které se odemknou okna s hodnotami osvětlení a dalšími parametry a můžete ručně nastavit požadované hodnoty. Poté výpočet zopakujeme.

Panel Přehled výsledků se objeví na pravé straně, kde zelené čtverečky poblíž pracovní roviny označují, že osvětlení odpovídá požadovaným hodnotám.

Na záložce export lze všechny zobrazené pohledy uložit pod různými názvy a později je zahrnout do pdf

Zbývá pouze exportovat výsledky výpočtu do pdf

Přejdeme na kartu Dokumentace.

Vlevo se zobrazí panel Výběr stránky.

Nyní stiskněte F2 nebo tlačítko Konfigurovat stránku. V panelu Pohledy a obrázky přeneste uložené pohledy z levého okna do pravého.

Vraťme se k zobrazení stránky

Obrázky, které jsme zadali, se objeví na titulní stránce.

Kliknutím na tlačítko Zpracovat v levém panelu zaškrtněte políčka u těch prvků dokumentace, které je třeba zahrnout do zprávy.

DIALux umožňuje umístit svítidla podél obdélníkového pole, po oblouku kruhu, v řadě a lokálně jednotlivá svítidla. Nejčastěji používané umístění svítidel pro celkové osvětlení je podél obdélníkového pole.

Doporučení pro použití:

 • Osvětlovací plocha v místnosti je obdélníkového tvaru.
 • Byla stanovena norma pro horizontální osvětlení pracovní plochy.
 • Převaha přímého světla v osvětlení.
 • Při výrazném odrazu od stropu rovnoměrné (obecné) osvětlení jen zlepšuje výsledek.

Protože je program založen na posouzení osvětlení, je použit pouze poprvé, když v místnosti ještě nejsou žádné lampy. Jinak bude chyba značná. Samozřejmě pak můžete uspořádat další lampy.
Pro vizuální umístění svítidel lze použít pomocné prvky: Pomocné paprsky svítidel, Trojrozměrný obraz rozložení světla (hlavní menu Zobrazit), Světelný efekt a Vizualizace slunečního světla a stínu (panel nástrojů). Pro jedno vybrané svítidlo je k dispozici nástroj Nastavit osvětlený bod C0-G0 (v nástrojové liště nebo z kontextového menu kliknutím pravým tlačítkem myši). Chcete-li cílit na skupinu svítidel nebo upravit umístění svítidel vybraných z pole, musíte použít tlačítko Povolit nebo zablokovat výběr jednotlivých svítidel z panelu nástrojů.

 1. Klikněte na Zadat pole svítidla v okně Průzkumníka nebo vyberte z hlavní nabídky -> Vložit -> Skupina svítidel -> Uspořádání pole.
 2. V okně Inspektor se otevře panel vlastností pro umístění pole svítidla.
READ
Jak vybavit místo pro grilování v zemi?

3. Upravte geometrii obdélníkové oblasti, kde jsou umístěny lampy, tak, aby byla umístěna primárně podél stěn až k paprsku.

4. Postupným procházením karet v panelu Inspektor zadejte všechny parametry nezbytné pro umístění lamp. Pokud jste spokojeni s parametry pro umístění lamp, klikněte na tlačítko Vložit, jinak – Přerušit.

5. Pole svítidla se objeví jako nový prvek v seznamu projektů. Parametry pole svítidla lze změnit jeho výběrem v okně seznamu nebo CAD a nastavením příslušných parametrů v okně Inspektor.

6. Stiskněte postupně klávesy Pomocné paprsky lamp (Ctrl+R) a Trojrozměrný obraz rozložení světla, analyzujte možnosti posouzení rozložení světla pomocí těchto pomocných nástrojů. Klikněte na tlačítko Vizualizace slunečního světla a stínu a podívejte se, jak může tento nástroj poskytnout předběžný odhad přirozeného světla.

7. Klikněte na tlačítko Povolit nebo zablokovat výběr jednotlivých lamp na panelu nástrojů a vyberte jednu libovolnou polní lampu. Stisknutím tlačítka Světelný efekt (3D znázornění rozložení světla) uvidíte efekt přímého osvětlení tohoto svítidla.

8. Pro definování speciálních oblastí pro výpočet osvětlení existují speciální objekty na záložce Nábytek – Výpočtové plochy. Tyto povrchy nemají žádný vliv na rozložení světla ve scéně. Po jejich zavedení do scény můžete nejen upravit jejich geometrii, ale také nastavit typ počítané hodnoty: vertikální, horizontální válcové nebo jiné osvětlení. Šipka na ploše výpočtu ukazuje směr určení ozáření. Výpočet pracovní plochy je v souladu s EN12464 a je rozdělen do dvou zón: Pracovní a Obklopující. Pro výpočet osvětlení ve speciálně vybraných bodech existují Výpočtové body. V tomto případě horizontální a vertikální body nemohou změnit svou orientaci, na rozdíl od libovolného výpočtového bodu.

9. V okně Project Manager vyberte záložku Furniture. V seznamu vyberte prvek Návrhové plochy a přetáhněte jej do tabulky P1 (uprostřed místnosti). Zpracujte geometrii Výpočtové plochy tak, aby co nejvíce odpovídala ploše tabulky. V okně Inspektor na záložce Výpočtové plochy v seznamu Typ vyberte Horizontální osvětlení. V záložce Název napište Centrální tabulku Výpočtů.

10. Vyberte prvek Workplace v seznamu návrhových ploch a přetáhněte jej do skupiny nábytku Workplace umístěné u okna. Zpracujte geometrii výpočtové plochy tak, aby se okolní zóna geometrií shodovala s tabulkou a pracovní zóna 1 se geometrií shodovala s klávesnicí notebooku. Chcete-li opravit geometrii roviny analýzy, použijte Rotaci podél osy Z.

READ
Jak vypočítat příklad objemu potrubí?

11. V seznamu vyberte prvek Calculation points -> Libovolný bod výpočtu a přetáhněte jej na obrazovku monitoru notebooku poblíž okna, pro které bylo určeno Workplace.

12. Uložte projekt. Projekt lze uložit nejen jako projekt DIALux, ale také jako soubor DXF, který bude obsahovat veškerou geometrii místnosti, nábytku a svítidel. Chcete-li to provést, musíte provést příkaz nabídky Soubor -> Export -> Uložit do souboru DXF.

13. Zobrazí se dialog pro uložení, ve kterém můžete nastavit uložené prvky (Geometrie, Nábytek, Svítidla a Isoluxy), nastavit parametry Isolux a barvy pro vrstvy souboru DXF.

Tip: Libovolný programový list a jeho jednotlivé prvky lze přenést do jiného programu Windows: Word, Excel atd. Výsledky se zkopírují jako soubory *.WMF.

 1. Stiskněte tlačítko Spustit výpočet v okně Průzkumníka, příslušné tlačítko na panelu nástrojů nebo nabídku Výsledky -> Spustit výpočet.
 2. Otevře se dialog Spustit výpočet s otevřenou zkratkou Vybrat scénu, která vám umožní definovat části výpočtu. Tato část projektu je relevantní pro místnost s několika místnostmi. Tato možnost také umožňuje zahrnout nebo vyloučit nábytek z výpočtu – spousta nábytku výrazně prodlužuje dobu výpočtu. Zaškrtnutí políčka Možnosti výpočtu vám umožní vybrat nejoptimálnější vztah mezi přesností výpočtu a požadovanými zdroji.

3. Klepněte na tlačítko OK. Otevře se panel Probíhá výpočet. se zobrazením průběhu výpočtu. Po dokončení výpočtů (100 %) se panel zavře a otevře se okno s 3D vizualizací místnosti. Výpočty lze zastavit pomocí kláves: Zastavit a použít výpočet nebo Přerušit, zahodit výsledky.

4. Výsledný obrázek se může zdát příliš tmavý nebo světlý, což nesouvisí ani tak s výsledky výpočtu, ale s transformací obrazu před jeho zobrazením na obrazovce: obraz je roztažen tak, aby pokryl celý dynamický rozsah jasu obrazovky. V tomto případě dochází k lineární normalizaci hodnot jasu obrazových pixelů. Pokud je v zorném poli světlý bod, taková normalizace značně ztmaví celou scénu. Chcete-li eliminovat následky normalizace, měli byste upravit jas obrazovky pomocí příkazu hlavní nabídky Zobrazit -> Upravit jas nebo z místní nabídky kliknutím pravým tlačítkem myši v oblasti okna CAD Upravit jas. Poté se v Inspektoru otevře panel nastavení jasu. Úpravy barev ve vztahu k „bílé“ lze provést výběrem příkazu v hlavní nabídce Zobrazit -> Upravit vyvážení bílé. Zde můžete nastavit teplotu barev pro bílou. K dispozici je automatický a manuální režim.

READ
Jak se jmenuje žlab pro odvod vody?

5. Bez odkazu na výstupní výsledky výpočtu vám program umožňuje analyzovat osvětlení v okně 3D pohledu:

 • ve spodní části panelu stavu programu se zobrazují hodnoty osvětlení, jasu a souřadnic bodu, kde je umístěn kurzor myši – jakýsi luxmetr;
 • kliknutím na tlačítko Zobrazit kontury pracovní roviny v CAD na panelu nástrojů, čímž se kontury zobrazí v okně CAD;
 • kliknutím na tlačítko Zobrazit falešné barvy na panelu nástrojů, což bude mít za následek výstup 3M obrázku obarveného falešnými barvami odpovídajícími určitým rozsahům osvětlení nebo hodnot jasu.

Všechny parametry izočáry, paleta odpovídajících fiktivních barev rozsahu osvětlení nebo jasu jsou zobrazeny v okně Inspektor a lze je upravit. Zobrazení scény ve falešných barvách je jednou z účinných metod hodnocení kvality osvětlení, která vám umožní přesně určit podexponované nebo přeexponované oblasti 3M scény. Vnímání takového obrazu nezávisí na nastavení displeje. Tento přístup je velmi účinný při vzájemném porovnání dvou (operačních zesilovačů) z hlediska kvality osvětlení. Vezměte prosím na vědomí, že vzory v osvětlenosti a jasu se liší svým obsahem: rozložení osvětlení je do značné míry určeno uspořádáním lamp a vzor jasu odpovídá vnímání scény pozorovatelem (okem).

Tip: Použijte příkaz hlavní menu -> Soubor -> Export -> Uložit zobrazení CAD ve formátu *.JPG. Obraz 3D zobrazení se uloží do souboru.

Analýza výsledků výpočtů

Nejdůležitější výhodou programu DIALux je možnost různých forem prezentace výsledků výpočtů, což umožňuje hloubkovou analýzu osvětlení. Chcete-li zobrazit výsledky výpočtu, vyberte kartu Výsledky v okně Správce projektu. Výsledky výpočtu se shromažďují ve skupinách:

 • Obecné pro projekt – „TEST“
 • Použité lampy a jejich vlastnosti: v našem případě je to DIAL SEKOLUX-E PL-L 136 EVG
 • TEST_ROOM, kde jsou také seskupeny informace:
 • Obecné, pro celou místnost, včetně informací o Vypořádacích bodech.
 • Výsledky výpočtu pro každý povrch 3D scény:
 • izočáry.
 • Stupně šedi.
 • Hodnotové grafy.
 • Tabulka hodnot.

Všechny výsledky lze prezentovat jak z hlediska osvětlení (E), tak jasu (L).
Chcete-li zobrazit výsledky, musíte kliknout na odpovídající položku seznamu. Program přistoupí k přípravě výsledků výpočtu, což bude nějakou dobu trvat. Počkejte. Po zobrazení výsledku v okně Inspektor se zpřístupní parametry pro tento typ prezentace výsledků: rozteč mřížky, tloušťka čáry, zobrazení svítidel, nábytku atd. Každá položka v seznamu výstupů má dvě zaškrtávací políčka: ikonu tiskárny označující zahrnutí do výstupní dokumentace (nastavuje se kliknutím na zaškrtávací políčko) a červené zaškrtnutí na ikoně listu označující dostupnost tohoto typu informací.
Stránky k tisku můžete také označit ve vlastnostech v okně Inspektor, když vyberete prvek „TEST“. Vytvořený seznam stránek sestav lze v tomto případě uložit na disk, čímž odpadá nutnost pokaždé generovat sestavu a na druhou stranu umožňuje vytvářet více typů sestav pro různé účely.
Celou sestavu v tiskové podobě lze zobrazit pomocí hlavního menu -> Soubor -> Náhled. Po zhlédnutí lze sestavu vytisknout buď na tiskárně nebo na disk ve formátu *.PDF, vhodném pro odeslání e-mailem.

READ
Jak akvárium ovlivňuje lidské zdraví?

Vizualizace scény výpočtu operačního zesilovače

Obraz 3M scény v CAD okně je zobrazením výsledků výpočtů osvětlení místnosti metodou radio city, která neumožňuje zohlednit zrcadlový odraz, prostup a drsnost povrchu a získat fotorealistický obraz. Fotorealistický obraz (OA) v programu DIALux se získává pomocí programu pro sledování paprsků POV-Ray (Persistance Of Vision Raytracer) třetí strany, který je speciálně upraven pro úkoly DIALux.
Tracer se spouští kliknutím na tlačítko POV-Ray tracer na panelu nástrojů, které zobrazí panel pro nastavení parametrů sledování paprsku.

Karta Rychlé nastavení:

Skupina Vlastnosti obrázku:

 • Velikost – v pixelech.
 • Flag Smoothing – vyhlazuje nepravidelnosti rastrování.
 • Vlajka Autobumpsmaps – generování nerovností textur.

Skupina nastavení osvětlení:

 • Vlajka skupiny Lamps znamená rozdělení svítidel na části.
 • Seznam nepřímých výpočtů – určuje přesnost výpočtu odraženého záření.

Skupina nastavení složky projektu:

 • Místo na pevném disku pro adresář, kde jsou umístěny finální soubory vykreslování.

Další nastavení skupiny:

 • Vlajka Vnější stěny místnosti by měly být zobrazeny jako průhledné – bez okrajů, které nejsou na obličeji.
 • Zaškrtávací políčko Generovat podlahu – zohledňuje odrazy od podlahy.
 • Vlajka Zobrazení uspořádání dne – vnější prvky jeviště.
 • Zaškrtávací políčko Zaoblit segmentované plochy – zaobluje segmentované plochy.
 • Karta Nastavení obrázku:
 • Pole Velikost obrázku v pixelech jednoznačně souvisí s vlastnostmi obrázku.
 • Tab Nepřímý výpočet:
 • Příznak Použít Radiosity je ekvivalentní výběru Nepřímý výpočet v seznamu, záložka Hlavní parametry, pole Deaktivace.
 • Pole počet je počet paprsků, čím více, tím vyšší je propracování detailů scény.
 • Pole error_bound je odhad chyby výpočtu, výrazně zlepšuje výpočet dílů, ale může vést k falešným obrysům – je nutné zvýšit počet.
 • Pole pretrace_start je počáteční velikost buněk zobrazení.
 • Pole pretrace_end je konečná velikost buněk zobrazení.
 • Pole Gray_treshold – snížení sytosti barev díky vícenásobným odrazům.

Karta nastavení jasu:

 • Oprava – pohybuje se od 0 do 10.

Hodnoty menší než 1 ztmaví obraz, přičemž ve světlých oblastech je vidět více detailů.
Hodnoty větší než 1 zesvětlí obraz, což umožní vidět více detailů v tmavých oblastech.

Vyrenderujte scénu kliknutím na OK. Po dokončení vizualizace obdržíte rastrový obrázek, který se přenese do adresáře uvedeného ve skupině nastavení složky Projekt.