Počítat předpojatost střechy, střechy, potrubí, rampy, schodiště, silnice, řeky atd. použijte naši velmi pohodlnou online kalkulačku:

Online kalkulačka

zaujatost

Vypočítejte sklon

Vzdálenost L =
Přebytek h =

Vypočítejte přebytek

zaujatost α =
Vzdálenost L =

Vypočítejte vzdálenost

zaujatost α =
Přebytek h =

Jednoduše zadejte hodnoty a vyberte jednotky sklonu.

Teorie

Jak vypočítat sklon

Abyste mohli vypočítat sklon, musíte nejprve vědět vzdálenost (L) a přebytek (h). Dále postupujte podle vzorců:

V procentech:

Sklon v % = h / L ⋅ 100

V ppm:

Sklon v ‰ = h / L ⋅ 1000

Ve stupních:

Sklon v ° = arctan ( h /L)

příklad

Vypočítejme například sklon vozovky v procentech: ve vzdálenosti L = 500 m se vozovka zvedne o h = 30 m:

Sklon silnice = 30/500 ⋅ 100 = 6 %

Jak vypočítat přebytek

Vypočítat přebytek (h), potřeba vědět vzdálenost (L) a předpojatost (procenta, ppm nebo stupně).

Pokud je sklon v procentech (%):

h = L ⋅ Sklon v % /100

Pokud je sklon v ppm (‰):

h = L ⋅ Sklon v ‰ /1000

Pokud je sklon ve stupních (°):

h = L ⋅ tan(α) , kde α je sklon ve stupních

příklad

Například najdeme přebytek h, pokud je vzdálenost L= 5m a úhel sklonu α=45°:

h = 5 ⋅ tg(45) = 5 ⋅ 1 = 5 m

Jak vypočítat vzdálenost

Aby bylo možné počítat vzdálenost (L) potřebuji vědět přebytek (ruka předpojatost (procenta, ppm nebo stupně).

Pokud je sklon v procentech (%):

L = h / Sklon v % ⋅100

Pokud je sklon v ppm (‰):

L = h / Sklon v ‰ ⋅1000

Pokud je sklon ve stupních (°):

L = h / tan(α) , kde α je sklon ve stupních

příklad

Vypočítejme například vzdálenost (L), kterou bude muset železnice vystoupat na (h =) 6 m při úhlu stoupání 30‰:

L = 6/30 ⋅1000 = 200 m

См. также

Výpočet sklonu podle vzdálenosti a nadmořské výšky

Kalkulačka vypočítá sklon ve stupních, procentech a ppm na základě známé nadmořské výšky a vzdálenosti. Pomocí něj budete schopni vypočítat úhel sklonu schodiště, procento sklonu vozovky, sklon potrubí atd.

Vyberte, co chcete najít

Sklon podle nadmořské výšky a vzdálenosti

Zadejte vzdálenost l

Zadejte přebytek h

Jak vypočítat sklon

Abyste mohli vypočítat sklon, musíte znát vzdálenost a nadmořskou výšku.

Vzorec pro výpočet sklonu ve stupních pomocí vzdálenosti a nadmořské výšky

Sklon ve stupních = arctg(h/l)

Vzorec pro výpočet procentního sklonu pomocí vzdálenosti a nadmořské výšky

Procentuální sklon = h/l × 100 %

READ
Jak správně skladovat kožený opasek?

Vzorec pro výpočet sklonu v ppm pomocí vzdálenosti a nadmořské výšky

Sklon v ppm ‰ = h/l×1000‰

S kalkulací vám pomůže online kalkulačka předpojatost střecha, střecha, potrubí, rampa, schodiště, silnice atd. Chcete-li najít sklon, zadejte vzdálenost a nadmořskou výšku (v mm, cm nebo m).

Vzorec pro výpočet v radiány a stupně: arctan(h/L)
Výpočet sklonu v procento: h/d×100
Najděte svah v ppm: h/d×1000

Napište prosím, co je důvodem tak nízkého hodnocení:

Chcete-li nainstalovat kalkulačku na iPhone, stačí přidat stránku
“Na hlavní obrazovku”

Chcete-li nainstalovat kalkulačku na Android, stačí přidat stránku
“Na hlavní obrazovku”

Převeďte sklon z procent (%) na ppm (‰) online

Chcete-li převést sklon z procent na ppm, jednoduše zadejte sklon do buněk níže:

Zadejte svah v procentech (%):

Výsledek konverze v ppm:

Vstupte na svah cm na 1 metr délky:

Výsledek konverze v ppm:

Jak převést sklon na ppm?

Chcete-li zjistit, jak velký je sklon v ppm, musíte vědět, že jedno procento se rovná 10 ppm. 1 % = (10‰).

Permile je jedna desetina procenta nebo 1/1000 zlomku.

Úhel sklonu v procentech a ppm

Úhel sklonu – ukazatel sklonu jakéhokoli povrchu (silnice, střecha, rampa, schodiště atd.) vzhledem k horizontu.

Úhlové rozměry vyznačené na výkresech ve stupních, minutách a sekundách s označením měrné jednotky (GOST 2.307-2011 „Jednotný systém projektové dokumentace (ESKD). Rozměry výkresu a maximální odchylky“).

Sklon v procentech

V souladu s GOST R 21.1101-2013 „Systém projektové dokumentace pro výstavbu (SPDS). Základní požadavky na projektovou a pracovní dokumentaci”, směr na plánech sklon roviny jsou označeny šipkou, nad kterou je v případě potřeby uvedena číselná hodnota sklonu v procentech nebo jako poměr jednotkové výšky roviny k příslušnému horizontálnímu průmětu. Je povoleno uvést číselnou hodnotu sklonu v ppm nebo jako desetinný zlomek s přesností na třetí číslici.

Sklon v procentech

Na řezech, řezech a schématech je před rozměrovým číslem umístěn znak, který určuje číselnou hodnotu sklonu,

jehož ostrý úhel by měl směřovat ke svahu (kromě strmosti svahů náspů a výkopů). Označení sklonu se aplikuje přímo nad vrstevnicí nebo na polici vodicí čáry.

Označení svahu

Také místo značky úhlu je na výkresech také písmeno označení svahu ( i ).

READ
Jak často lze byt ozonizovat?

Procenta obvykle označují úhly sklonu střech, ramp, schodišť atd.

Sklon rampy v procentech

Permille označuje úhly sklonu rovinných staveb – sportovní hřiště, hřiště, běžecké dráhy, ale i liniové stavby – silnice a železnice.

Sklon silnice v ppm

Procent ( % ) – jedna setina.
ppm (‰) – jedna tisícina.

Například: sklon ve výšce Měřiče 0,2 a vodorovnou délkou Měřiče 4 budou rovné 5 % (čti jako – pět setin) nebo 50 ‰ (čti jako – padesát tisícin), tato hodnota bude také přibližně odpovídat – o roce 3 .

Kreslení 1

Možnosti indikace sklonu ve výkresech

Často se ptá, co znamená sklon, například 0,05 je poměr výšky k délce vodorovného řezu (0,2 m / 4 m = 0,05 – viz nákres 1), které lze v případě potřeby převést na procenta nebo ppm, podle toho, co je požadováno.

Určení úhlu sklonu v procentech (%) (viz nákres 1) je nutné: 0,2 m / 4 m x 100 = 5 %.

K určení úhlu sklonu v ppm (‰) je nutné: 0,2 m / 4 m x 1000 = 50 ‰.

Stejnou hodnotu sklonu lze určit také jako poměr výšky k délce vodorovného úseku – 1:20 (4 / 0,2 20 =).

Pokud potřebujete určit délku vodorovného úseku, když znáte procento sklonu a jeho výšku z výkresů, musíte – 0,2 m / (5 % / 100) = 4 m.

Pro určení výšky svahu se znalostí procenta sklonu a délky úseku z výkresů je nutné – 5 % / 100 x 4 m = 0,2 m.

Rozměry pro úhel sklonu vyjádřený v ppm se vypočítají podobným způsobem, pouze místo dělení 100, rozdělení podle 1000.

Poznámka: za účelem zadání symbolu ppm na počítači (), musí být povoleno NumLock, stiskněte klávesu Další a podržte jej a zadejte na numerické klávesnici 0137, uvolněte klíč Další poté se objeví symbol .

Pokud potřebujete určit sklon s přesností 1 stupně, Musíte: 0,2 m / 4 m = 0,05. Výsledné číslo je 0,05 nutno najít v tabulce tg (tečny) pro rohy. Přibližná hodnota v tabulce – 0,0524, bude odpovídat úhlu o roce 3 (viz tabulka).