[C=frac</p> <p>=frac_1-_2> qquad(1)]” width=”211″ height=”38″/></p> <p>kde C je kapacita kondenzátoru; q je hodnota náboje jedné z desek kondenzátoru; – potenciální rozdíl mezi jeho deskami.</p> <p>Kapacita kondenzátoru s dielektrikem mezi jeho deskami (C) (jehož dielektrická konstanta je několikrát větší než kapacita stejného vzduchového kondenzátoru ():</p> <p>Pro výpočet kapacity plochého kondenzátoru použijte vzorec:</p> <p>kde je elektrická konstanta; S – plocha každé (nebo nejmenší) desky; d – vzdálenost mezi deskami.</p> <p>Kapacita plochého kondenzátoru obsahujícího N vrstev dielektrika (tloušťka i-té vrstvy je rovna , dielektrická konstanta i-té vrstvy je definována jako:</p> <p>Elektrická kapacita válcového kondenzátoru se vypočítá jako:</p> <p>kde l je výška válců; – poloměr vnějšího obložení; – poloměr vnitřního obložení.</p> <p>Kapacita kulového (kuličkového) kondenzátoru se zjistí podle vzorce:</p> <p>kde jsou poloměry desek kondenzátoru.</p> <h2>Vzorce pro výpočet kapacity zapojení kondenzátorů</h2> <p>Při paralelním zapojení kondenzátorů je celková kapacita baterie (C) rovna součtu kapacit jednotlivých kondenzátorů ( ), jejích součástí:</p> <p>Elektrickou kapacitu sériového zapojení kondenzátorů lze vypočítat pomocí vzorce:</p> <p>Pokud je N kondenzátorů zapojeno do série s kapacitami, vypočítáme kapacitu baterie jako:</p> <h2>Odpor kondenzátoru</h2> <p>Když je kondenzátor připojen k obvodu se stejnosměrným proudem, odpor kondenzátoru je považován za nekonečně velký.</p> <p>Pokud je kondenzátor připojen k obvodu střídavého proudu, pak se jeho odpor nazývá kapacitní a vypočítá se pomocí vzorce:</p> <p>kde je frekvence střídavého proudu; – úhlová frekvence proudu; C je kapacita kondenzátoru.</p> <h3>Vzorec energie pole kondenzátoru</h3> <p><img itemprop=