Závitování na trubkách z nerezové oceli je jednou z nejdůležitějších operací v procesu instalace a údržby potrubí. Správné závitování umožňuje zajistit spolehlivé spojení trubek a tvarovek a také minimalizovat možné netěsnosti. Vzhledem k povaze materiálu a jeho fyzikálním vlastnostem však může být závitování nerezové oceli náročné. V tomto článku se podíváme na základní tipy a návody pro správné navlékání nerezové trubky.

Výběr nářadí a příslušenství

Než začnete navlékat závity, je důležité vybrat správné nástroje a příslušenství. V případě nerezových trubek se doporučuje používat kvalitní nářadí, jako jsou nůžky, řezačky nebo pila, které jsou přímo určeny pro práci s tvrdými a odolnými materiály. Pozor je třeba dávat i na závitořezná zařízení, jako je závitovací sada, matrice a vrtáky. Nástroje a příslušenství vybírejte pouze od důvěryhodných výrobců, abyste zaručili kvalitu a trvanlivost použitých materiálů.

Příprava trubky pro závitování

Než začnete navlékat, musíte trubku správně připravit. Nejprve se ujistěte, že je potrubí bezpečně upevněno a během provozu se nebude pohybovat. K tomu můžete použít speciální svorky nebo svorky. Za druhé obrouste konce trubky, abyste odstranili otřepy nebo nedokonalosti, které by mohly bránit procesu řezání. K tomu můžete použít brusný papír nebo speciální brusný nástavec. Pamatujte, že dobrá příprava potrubí je základem úspěšného závitování a zajištění pevného spojení.

Proč potřebujete závitovat nerezovou trubku?

 • Připojení: Závitová trubka umožňuje snadné a bezpečné připojení k dalším potrubním prvkům nebo spojkám. Řezaný závit vytváří těsné a odolné spojení, které neumožňuje únik kapalin nebo plynů.
 • Těsnění: Řezané závity lze také použít k aplikaci těsnících materiálů, jako jsou pásky nebo tmely. To pomáhá zajistit těsné spojení a zabraňuje úniku látek z potrubí.
 • Seřízení: Závity na trubce umožňují vytvářet spoje, které lze snadno upravit a v případě potřeby odšroubovat. To je užitečné zejména v případech, kdy je vyžadována pravidelná údržba nebo výměna potrubních součástí.
 • Značení: Řezané závity lze také použít k označení trubky. Označení může obsahovat informace o typu potrubí, datu výroby nebo jiných důležitých charakteristikách, což usnadňuje identifikaci a údržbu potrubí.

Je důležité si uvědomit, že závitování nerezové trubky vyžaduje správný přístup a použití speciálních nástrojů. Nesprávné závitování může způsobit netěsnosti, uvolněné spoje nebo poškození potrubí. Proto se doporučuje, abyste se při provádění této operace obrátili na zkušené odborníky nebo se řídili pokyny výrobce.

READ
Jak se vypořádat s domácí plísní?

Hlavní důvody pro závitování trubky z nerezové oceli jsou:

Závitování na trubku z nerezové oceli je často vyžadováno v různých průmyslových a stavebních aplikacích. Mezi hlavní důvody, proč se závitování provádí na trubce z nerezové oceli, patří:

1. Zajištění těsnosti spoje Provlečením trubky vznikne vzduchotěsné spojení, které zabraňuje úniku kapalin nebo plynů. To je zvláště důležité v průmyslových odvětvích, jako je ropa a plyn, chemikálie a zásobování vodou.
2. Zlepšená pevnost kloubu Závity vytvářejí spolehlivější a odolnější spojení mezi trubkami než jednoduché spojení pomocí tvarovek nebo svařování. To je důležité zejména v prostředí s vysokým tlakem nebo vibracemi.
3. Snadná montáž a demontáž Závitové připojení umožňuje montáž a demontáž systému bez potřeby speciálního vybavení nebo svářečských dovedností.
4. Všestrannost spojení Závitové spoje jsou univerzální a lze je použít pro spojování různých typů potrubí a systémových prvků. To umožňuje v případě potřeby snadno změnit konfiguraci systému nebo vyměnit jednotlivé prvky.
5. Úspora času a zdrojů Řezání trubek lze provádět rychle a efektivně, což šetří čas a prostředky při instalaci a údržbě systému.

Potřeba závitu trubky z nerezové oceli může vzniknout z výše uvedených důvodů a je důležité, aby bylo možné tuto operaci správně provést, aby byla zajištěna spolehlivost a trvanlivost spojení v systému.

Jak vybrat správný nástroj na řezání závitů?

Jedním z klíčových aspektů při výběru nástroje je kvalita samotného nástroje. Používejte nástroje vyrobené z vysoce kvalitní oceli, protože nerezová ocel je poměrně tvrdý materiál. Vysoce kvalitní nástroje zajistí dlouhou životnost a přesnost řezu.

Věnujte pozornost také typu nástroje. K řezání závitů na trubce z nerezové oceli můžete použít frézy, matrice nebo nůžky na nitě. Je důležité zvolit nástroj, který vám umožní pohodlně pracovat s trubkou daného průměru a vyhovuje konkrétnímu úkolu.

Velkou roli hraje také velikost nástroje. Musí odpovídat průměru trubky, na které se bude řezat závit. Použití příliš malého nebo příliš velkého nástroje může vést ke špatnému řezání nebo poškození trubky.

Nesmíme zapomenout na správné nabroušení nástroje. Pro zajištění přesných závitů a minimálního řezného odporu je nutné nástroj naostřit.

Pokyny pro řezání závitů na trubce z nerezové oceli:

Navlékání trubky se na první pohled může zdát jako obtížný úkol, zvláště pokud se jedná o trubku z nerezové oceli. Se správnými pokyny a použitím správného nástroje však lze tento úkol dokončit bez větších problémů. V této části projdeme základní kroky potřebné k řezání závitů na trubce z nerezové oceli.

READ
Jak přitisknout koberec k podlaze?

1. Příprava nástroje:

Než začnete navlékat, musíte se ujistit, že máte všechny správné nástroje. Budete potřebovat závitové sklíčidlo, závitový olej, ruční sklíčidlo na válcování závitů nebo sadu pro mechanické řezání závitů. Ujistěte se, že všechny nástroje jsou v dobrém stavu a připraveny k použití.

2. Označení:

Než začnete navlékat, musíte si trubku označit. Pomocí značkovače nebo speciálních nástrojů vytvořte místní značky na trubce ukazující počáteční bod a délku závitu. To vám pomůže udržet správnou vzdálenost mezi závity závitu.

3. Mazání:

Pro snadnější a hladší proces krájení naneste olej na krájení na krájecí sklíčidlo nebo krájecí nůž. Olej také pomůže zabránit tření a hromadění tepla na nástrojích a potrubí.

4. Krájení:

Nasaďte závitové sklíčidlo na trubku a začněte otáčet požadovaným směrem. Postupně zvyšujte tlak na nástroj tak, aby mohl proniknout do trubky a odříznout závit. Je důležité si uvědomit, že závitování nerezové trubky může vyžadovat více času a úsilí než závitování jiných materiálů.

5. Ovládání:

Pravidelně kontrolujte kvalitu řezu, abyste se ujistili, že závity mají správnou hloubku a hladkost. V případě potřeby upravte polohu nástroje nebo zvyšte přítlak, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

6. Čištění:

Po dokončení závitování odstraňte veškerý zbývající olej a třísky pomocí kartáče nebo stlačeného vzduchu. To pomůže udržet závity čisté a zabránit poškození při montáži spoje.

Dodržováním těchto pokynů budete moci úspěšně navlékat trubku z nerezové oceli. Pamatujte, že praxe dělá mistra, takže neváhejte cvičit a v případě potřeby vyhledejte pomoc zkušených profesionálů.

Vlastnosti řezání závitů na trubce z nerezové oceli:

1. Výběr nástrojů a materiálu:

Při řezání závitů na nerezové trubce je potřeba zvolit správný nástroj a kvalitní materiál. Používejte řezné materiály, které jsou určeny pro práci s nerezovou ocelí, jako jsou spirálové raznice. Poskytují čisté závity a zabraňují tvorbě otřepů.

2. Příprava potrubí:

Před navlékáním je třeba trubku pečlivě připravit. Očistěte jej od rzi, nečistot a vodního kamene. Ujistěte se, že povrch trubky je zcela plochý. Povrch by měl být suchý a naolejovaný, aby se usnadnil proces řezání.

3. Použijte správnou techniku:

READ
Jak kombinovat větrání a klimatizaci?

Při řezání závitů na trubce z nerezové oceli používejte správnou techniku. Řezný nástroj musí být při řezání bezpečně upevněn a ovládán. Postupně otáčejte nástrojem ve směru hodinových ručiček, dokud nezískáte požadovaný průměr závitu. Udělejte si čas, aby nedošlo k deformaci nebo otřepům.

4. Kontrola hloubky:

Je důležité kontrolovat hloubku závitu na trubce z nerezové oceli. K určení požadované hloubky závitu použijte měřicí pásku nebo předem vyznačené značky na nástroji. To pomůže vyhnout se problémům s připojením potrubí a zaručí vysoce kvalitní výsledek.

Správné závitování nerezové trubky vyžaduje přesnost a pozornost k detailu. Dodržováním výše uvedených doporučení dosáhnete extrémně přesných a odolných potrubních spojů. Pamatujte, že správné závitování nerezové trubky je klíčem k úspěchu ve všech typech stavebních a instalačních prací. Využijte všechny své znalosti a zkušenosti k dosažení nejlepšího výsledku.

Závit je jedním z hlavních typů upevnění kovových trubek. Závit na trubce je střídáním výstupků a drážek, které jsou spirálovitě naneseny na kov. Lze jej aplikovat na vnitřní i vnější povrchy výrobku. Závity se zpravidla vyrábějí na trubkách, různých spojovacích prvcích a prvcích zařízení.

Jak si sami řezat závity na trubkách, nářadí a postup

Hlavní vlastnosti a druhy závitů

Pro pohodlnější práci s vlákny se používají obecně uznávané definice:

 • Profil. Může být trojúhelníkový, obdélníkový nebo lichoběžníkový. Trojúhelníkové profily jsou zcela specifické a obvykle se používají v různých technických systémech.
 • Profilový úhel. Toto je úhel, který tvoří boční hrany výsledných závitů.
 • Směr. Může být vpravo nebo vlevo. Levý směr, ve kterém je matice našroubována na šroub proti směru hodinových ručiček, je poměrně vzácný. Častější možností je správný směr.
 • Krok. Toto je vzdálenost získaná mezi základnami nebo vrcholy, které tvoří sousední otáčky.
 • Hloubka. Toto je velikost segmentu umístěného mezi nejhlubším bodem a vrcholem.

Odborníci také rozlišují vnitřní, vnější a střední průměry. Trojúhelníkové profily lze rozdělit na palcové a metrické.

Hlavní vlastnosti a druhy závitů

Metriky jsou rovnostranný trojúhelník s úhly 60. V tomto případě jsou vnější a vnitřní průměry uvedeny v milimetrech. Rozteč se také uvádí v milimetrech a zlomcích.

Palcové profily se od metrických liší tím, že jejich vrcholový úhel je 55. Jak název napovídá, všechny rozměry jsou vyjádřeny v palcích. Takové závity se obvykle dělí na upevňovací a trubkové závity. Možnost upevnění má velké stoupání a obvykle se používá pro šrouby, matice a různé otvory, kde je vyžadováno přesné spojení prvků. Trubkový slouží ke spojování potrubí a má menší rozteč.

READ
Jak se nazývá velmi měkká příze?

Srovnávací tabulka pro nejoblíbenější průměry pro metrické, palcové a trubkové závity s příkladem výběru obrobku pro závit

Srovnávací tabulka pro nejoblíbenější průměry pro metrické, palcové a trubkové závity s příkladem výběru obrobku pro závit

Ruční řezání závitů

Ruční řezání závitů

Pro efektivní řezání závitů budete potřebovat speciální nástroje:

zemře nebo lerks – nástroj pro řezání závitů, který se skládá z kalených matic se speciálními hranami a ohyby třísek. Navlékací zařízení se skládá z 8-10 závitových kroků, kde prvních pár závitů představuje sací část. Používá se společně s držáky. Podle konstrukce mohou být pevné, dělené a posuvné. Dělené frézy mají možnost přesného nastavení průměru a používají se pro řezání přesnějších velikostí s nastavením průměru až do 1,25 mm.

Zápustky nebo lerky - nástroj pro řezání závitů

Pipe zemře

Typ matrice s palcovými trubkovými závity pro řezání vhodných závitů na trubkách a tvarovkách. Označeno písmenem G. Velikosti závitů se pohybují od 1/8 do 2 palce. Z nich jsou velikosti nejčastěji používané ve vodovodních systémech 1/2, 3/4 a 1 palec. Vzácněji se obvykle používá v hydraulice s velikostí závitu 5/8, 7/8, 5/6 a 3/8 palce.

Kónické trubkové matrice

Speciální typy matric pro řezání kulatých kuželových závitů, nejčastěji používané ve vysokotlakých potrubích. Mají speciální konstrukci, která zajišťuje jednostranné závitování, nikoli průchozí, jako u běžného provedení. Matrice mají vstupní kužel s úhlem 30 – 55° a mají malou šířku pera pro snížení řezných sil a tření. Má počet otvorů pro třísky od 4 do 7 (pro průměry od 1/6 do 2 palce).

Závitová matrice — je kulatý držák na výměnné vodítko, vybavený ráčnou. Pro usnadnění práce s tímto nářadím je vybaven poměrně dlouhou pákou, kterou lze v případě potřeby vysunout.

Závitovací matrice - je kulatý držák na výměnnou matrici

Řezání vnitřních závitů pomocí závitníku

K výrobě závitů uvnitř trubky se obvykle používá závitník. Má tvar tyče s břity. Musí být vložen do speciálního knoflíku.

Řezání vnitřních závitů pomocí závitníku

Kohout se skládá z následujících částí:

 • Plotová část. Je to kužel, který přímo řeže nitě. Zuby řezáků jsou umístěny po celém obvodu.
 • Kalibrační část. Tento prvek je pokračováním sací části a má tvar válce, na kterém jsou umístěny zuby.
 • Ocasní část. Má čtvercovou hlavici a je určena k uchycení kohoutku v bráně.

Aby se zabránilo přehřátí nástroje během provozu, používají se pro chlazení různá média:

  • Petrolej je vhodný pro hliník a slitiny hliníku,
  • Pro výrobky z mědi se používá terpentýn,
  • Ocel se chladí emulzí.

  Pokud není dostatek chladicí kapaliny, profil může být nerovnoměrný nebo drsný.

  Odborníci doporučují používat při práci kompletní kohoutky. Sada obsahuje nástroj pro hrubé řezání a dokončovací práce. Odstraněním alespoň jednoho z kohoutků neušetříte mnoho času, ale kvalita konečného výsledku může být špatná.

  Požadavky na organizaci procesu

  Aby bylo řezání závitů úspěšné, je důležité splnit základní požadavky:

  • Nejprve je povrch důkladně očištěn od nečistot a prachu,
  • Dále je třeba povrch pracovního nástroje a obrobku namazat speciální kapalinou,
  • Před zahájením práce se ujistěte, že je nástroj v provozuschopném stavu.

  Ve skladu velkoobchodního a maloobchodního kovového skladu “Aksvil” v Minsku si můžete vybrat a koupit jakékoli ocelové trubky potřebné pro stavební nebo instalatérské práce: