Některá měření je třeba provádět průběžně. K tomuto účelu se používají odečty přístrojů. Všechny jsou zaznamenány a zapsány do speciálních deníků, po kterých jsou informace odeslány společnosti Roshydromet.

Na meteorologické stanici jsou instalovány následující přístroje a senzory:

– teploměry pro měření teploty vzduchu, půdy na povrchu a v různých hloubkách, vody v moři, rybníků, jezer, potoků nebo řek na povrchu a v různých hloubkách.

Teploměr – přístroj na měření teploty vzduchu, půda, voda a další látky a materiály. Teploměry jsou kapalinové, rtuťové, mechanické, elektronické, optické, plynové, infračervené;

– barometr pro měření atmosférického tlaku.

Barometr je zařízení pro měření atmosférického tlaku. Barometry jsou kapalinové, rtuťové a mechanické;

– vlhkoměr pro měření vlhkosti vzduchu.

Vlhkoměr je měřící zařízení určené ke stanovení vlhkosti vzduchu a jiných plynů. Existují váhové, vlasové, konduktometrické, kondenzační a další typy barometrů založené na různých provozních principech;

– anemorummeter (neboli korouhvička) pro měření rychlosti a směru větru. Anemometr je měřící zařízení určené k odhadu směru a rychlosti větru na základě tlaku proudu vzduchu na jeho pohyblivou část – anemometr, který je spolu s vrtulí hlavním prvkem měřicího obvodu.

Korouhvička je výrobek, meteorologický přístroj pro měření směru (někdy i rychlosti) větru nebo ozdobný doplněk, dříve vlajka na oštěpu (štice).

– srážkoměr pro měření srážek.

Srážkoměr (neboli srážkoměr) je zařízení pro měření atmosférických kapalných a pevných srážek;

– pluviograf pro nepřetržitý záznam kapalných srážek během teplého období,

Pluviograf je zařízení určené pro kontinuální záznam množství a intenzity kapalných srážek v závislosti na čase (začátek srážek, konec atd.);

– termograf pro nepřetržitý záznam teploty vzduchu a vody.

Termograf – zařízení pro nepřetržitý záznam teploty vzduchu, vody apod.;

– hygrograf pro nepřetržitý záznam vlhkosti vzduchu.

Hygrograf je zařízení pro kontinuální záznam relativní vlhkosti vzduchu.

– psychrometr pro měření teploty a vlhkosti.

Psychrometr je také psychrometrický vlhkoměr – zařízení obsahující suché a mokré teploměry pro nepřímé měření vlhkosti plynů, především vzduchu, snížením teploty smáčené pevné látky – teplotní senzor. V tomto případě se vlhkost plynu vypočítá pomocí psychrometrického vzorce založeného na rozdílu teplot suchého a vlhkého teploměru. Psychrometry se dělí do tří kategorií: stacionární, aspirační a vzdálené;

READ
Jak zjistit barvu peněženky podle data narození?

– stroj na výrobu ledu pro měření usazenin ledu a mrholení;

– ledoskop pro určení mrholení a námrazy;

– barograf pro stanovení barometrického trendu.

Barograf nebo barometrograf je záznamový přístroj pro kontinuální záznam hodnot atmosférického tlaku. Podle principu činnosti přijímací části se barografy dělí na aneroidní barografy a rtuťové barografy – hmotnostní a plovákové;

– tyč pro měření výšky sněhové pokrývky;

– disdrometr pro měření distribuce velikosti kapek.

Disdrometr je zařízení pro analýzu objemové distribuce mikročástic v kontrolovaném prostředí. Slouží k určení velikosti, rychlosti a počtu dešťových kapek. Některé disdrometry dokážou rozlišit mezi dešťovými kapkami, sněhovými kuličkami a kroupami;

– transmisometr pro měření meteorologického optického dosahu,

Transmisometr – přístroj pro měření meteorologického optického dosahu, definovaného jako délka dráhy v atmosféra, nutné k zeslabení světelného toku kolimovaného světelného paprsku na hodnotu 0,05 původní hodnoty;

– oblačný světlomet a ceilometr pro měření spodní hranice oblačnosti.

Ceilometr je meteorologický přístroj pro určování výšky dolní a horní hranice oblačnosti. K provozu využívá buď laser, nebo jiný koherentní zdroj světla.

Cloud searchlight (light locator) je meteorologický přístroj pro měření výšky oblačnosti v noci. Používá se k měření výšky základny oblačnosti;

– výparoměr pro měření množství výparu ze zemského povrchu;

– heliograf pro nepřetržitý záznam slunečního svitu.

Heliograf je zařízení pro automatický záznam délky slunečního svitu během dne, tedy když Slunce není zakryto mraky;

– vlnoměr-perspektrometr pro měření prvků mořských a oceánských vln.

Vlnoměr-perspektrometr je zařízení pro měření prvků vlnění: výšky, délky, periody, rychlosti, směru šíření a strmosti vlny, druhu, tvaru a stupně vlnění, stavu mořské hladiny.

– pyranometr pro měření slunečního záření.

Pyranometr je druh aktinometru používaný k měření slunečního záření dopadajícího na povrch. Přístroj je speciálně navržen pro měření hustoty toku slunečního záření (tj. ve wattech na metr čtvereční) vyzařovaného z celé horní polokoule;