Kanalizační systém je důležitou součástí každého dům nebo byty. Pro výpočet objemu kanalizačních systémů, je nutné počítat se sestavou faktory, jako je počet obyvatel lidé, hlasitost septik, průměr trubky atd. V tomto článku to řekneme Ojak správně vypočítat objem pro kanalizaci a vyberte průměr potrubí a studny.

Kolik metrů krychlových by mělo být na kanalizaci: výpočet objemu septiku

Objem septiku pro soukromý dům se musí rovnat minimu 2,8 m3. Toto číslo se vypočítá jednoduchou matematikou akce: 0,2 m3 v den x 14 (doba vypouštění v septiku). Toto je minimální požadovaný objem pro dům s 1-2 obyvatelé. Pro větší rodinu zvažte počet osoba a použití vzorec: V=N*Q*3*1,2, kde V je celkový objem septiku vm3, N je odhadovaný počet žijících lidí v doměa Q je spotřeba vody pro 1 osoby den.

Jak správně vypočítat objem kanalizační trubky: vzorce a příklady

Objem kapaliny v potrubí je určen vzorcem V= π * d2 * L: 4, kde: π – číslo Pi; d je vnitřní průměr trubky; L je celková délka potrubí.

Pro správný výpočet průměru trubky, je nutné vzít v úvahu účel kanalizace. Doporučený průměr pro různé objekty:

 1. Chcete-li nainstalovat koupele, sprcha budky, umyvadla – doporučený průměr 50 mm.
 2. Pro instalaci bidetu – 50 mm.
 3. Pro instalaci toalety – 110 mm.
 4. Pod pračka a myčka nádobí – 50 mm.
 5. Lůžka pro dopravu kapaliny do stoupačky – 75 mm.

Jak správně vypočítat objem kanalizační studny: vzorce a doporučení

Pro určení objemu vody v kanalizační studni můžete použít vzorec V = 3,14*H*(d2/4), kde V je objem voda, m3; H – výška čerpadla studny, м; d – vnitřní průměr, m.

Při výběru velikosti studny byste měli zvážit nejen objem voda, но a doplňkové zařízení, takový jako lodičky a filtry. Existuje několik typů kanalizace studny, z nichž každý má svůj vlastní Rysy, proto vám doporučujeme kontaktovat navštivte odborníkavyberte příslušnou možnost.

Několik užitečných tipů pro správné výpočty kanalizace

 1. Při výpočtu objemu stočného nezapomeňte vzít v úvahu počet členů rodiny. Nesprávný výpočet může vést k problémům se systémem.
 2. Při výběru průměru potrubí vezměte v úvahu účel kanalizace systémy a spotřebu vody.
 3. Před instalací odtoku se nezapomeňte poradit s odborníkem specialistaaby nedošlo k chybám při výpočtu a instalace.

Závěry

Správný výpočet objemu kanalizace je důležitým krokem při instalaci kanalizace v privátu dům nebo byt. Je třeba zvážit mnoho věcí faktory, jako je počet obyvatel lidé, hlasitost septik, průměr trubky atd. Použitím náš průvodce, můžete správně vypočítat objem kanalizačních systémů a správně si vybrat při výběru požadovaných komponent. Nezapomeňže při instalaci kanalizačního systému je nejlepší věřit profesionálům.

Je možné navrhnout modulární dům?

Mnoho lidí se ptá, zda je možné navrhnout modulární dům. A odpověď na tuto otázku je jasná: povolení k provozu modulové stavby nejsou potřeba. Pokud je však modulární budova instalována na trvalém místě a má vlastnosti nemovitosti, musí být registrována u ruských orgánů Rosreestr. Tím získá právní status nemovitého objektu, jehož existenci budou uznávat a zohledňovat všechny příslušné úřady. Pořízení a provoz modulového domu tak ze strany státu nezpůsobí žádné problémy. Je důležité pamatovat na to, že veškeré změny modulových staveb musí být rovněž zdokumentovány příslušnou dokumentací.

READ
Co je přesnější: laserová nebo optická hladina?

Kdo by měl stavět dešťové vpusti?

Dešťové odvodnění je důležitou součástí infrastruktury bytových domů. Je určen k odvodu dešťové vody a ochraně budovy před poškozením vodou. Vnitřní dešťová kanalizace patří do společného majetku vlastníků areálu. Odpovědnost za řádnou údržbu této kanalizační sítě nese správní organizace, která spravuje bytový dům. Je důležité, aby dešťové odvodnění splňovalo všechny bezpečnostní požadavky a normy. To zahrnuje správnou instalaci potrubí a šachet, pravidelné čištění a preventivní údržbu. Efektivní fungování dešťové kanalizace zajišťuje bezpečnost budovy a pohodlný život obyvatel. Proto je důležité sledovat jeho stav a provádět potřebné opravy a restaurátorské práce včas.

Jaký by měl být sklon dešťové vpusti?

Při návrhu a instalaci dešťových vpustí je nutné zohlednit její sklon. Tento parametr je regulován SNiP 2.04.03-85 a měl by být v rozsahu od 3 do 15 mm na lineární metr. Tento sklon účinně odvede vodu správným směrem a zabrání tvorbě louží a záplavám při bouřkách. Kromě toho je při instalaci drenážních van nutné dodržovat všechny hygienické normy. Vyhnete se tak problémům s hygienickými a estetickými ukazateli prostředí. Pravidelná kontrola a čištění dešťových vpustí také pomůže udržet je v dobrém stavu a zajistit bezpečnost lidí žijících v oblasti.

Potřebuji povolení ke stavbě dešťové vpusti?

Pokud plánujete stavbu dešťové vpusti, pak si budete muset zjistit, zda je k tomu potřeba stavební povolení. Podle zákona lze řadu vodovodních a hygienických zařízení instalovat bez zvláštních povolení. Patří sem všechny typy vodovodů a kanalizací, které nejsou zařazeny do kategorií objektů vyžadujících státní zkoušku a povolení.

Včetně systémů dešťové kanalizace, pokud se jedná o liniové odvodňovací stavby a nemají významné důsledky pro životní prostředí. Pokud o tom však pochybujete, je lepší si požadavky ověřit v regionu, kde bude stavba probíhat. Informace o potřebě stavebního povolení a všech požadavcích na zařízení pro zásobování vodou a odpadní vody jsou obvykle obsaženy v místních zákonech a nařízeních.

Pro výpočet objemu kanalizačního septiku potřebujete znát počet lidí žijících v domě a jejich spotřebu vody. Vzorec pro výpočet objemu septiku je následující: V=N*Q*3*1,2. Zde V je celkový objem septiku v metrech krychlových, N je počet žijících osob, Q je spotřeba vody na osobu a den v litrech. Koeficient 3 zohledňuje tři stupně čištění v septiku a koeficient 1,2 je rezerva pro případ intenzivního proudění odpadních vod. Například pro čtyři osoby s odhadovanou spotřebou vody na osobu 200 litrů za den bude objem septiku roven 2,88 m3. Je třeba mít na paměti, že se jedná pouze o teoretický výpočet a skutečný objem se může lišit v závislosti na provozních podmínkách kanalizačního systému.

READ
Jak izolovat podlahu v zimě?

Kanalizace v soukromém domě

Dobrý den, milí čtenáři blogu o stavbě a rekonstrukci – stroiidea.ru. Tentokrát budeme zvažovat následující otázky týkající se kanalizace v soukromém domě: co existuje autonomní kanalizační systémyjak vypočítat potřebné objem nádrže na shromažďování odpadních vodjak to správně položit kanalizační potrubí uvnitř domu.

Kanalizační systém je nedílnou součástí každého venkovského domu. Bez něj by pohodlné bydlení ve vašem soukromém majetku nebylo možné. Ve většině případů se venkovské domy nacházejí ve vzdálenosti od centrálních komunikací a chcete používat věci, které jsou v bytě známé, jako je vana, sprcha a pračka ve venkovském domě. Proto je otázka instalace autonomního kanalizačního systému v soukromém domě docela relevantní.

Autonomní kanalizační systémy

Existují tři hlavní typy autonomních kanalizačních systémů:

 1. Žumpa – veškerá odpadní voda jde přímo do země;
 2. kapacita skladu – splaškový odpad se hromadí ve speciálním kontejneru a následně je odčerpáván kanalizačním vozem;
 3. Septiková nádrž – před vstupem do země prochází odpadní voda fází čištění, v důsledku čehož je odpadní voda vyčištěna o 80-90%.

Zvažme všechna pro a proti výše uvedených autonomních kanalizačních systémů.

Žumpa

Žumpa ze železobetonových skruží

Žumpa ze železobetonových skruží

Žumpa je nádoba, ve které jsou utěsněny boční stěny a veškerý odpad teče do země netěsným dnem (dno je otevřená zem). Žumpa je vhodná pro ty domy, ve kterých denní objem odpadních vod nepřesahuje jeden metr krychlový.

Stěny žumpy mohou být vyrobeny z keramické cihly, železobetonové prstencenebo z monolitický železobeton. Žumpa funguje na následujícím principu: špinavá odpadní voda vstupující do žumpy snadno prosakuje do země a na dně se hromadí pevné lidské odpadní produkty, které postupně utěsňují dno půdy.

Dno žumpy

Na dno se nejprve nasype vrstva písku o tloušťce 20 cm a poté vrstva drceného kamene o tloušťce 20 cm, což umožní vyčistit odpadní vodu před vstupem do země a také zabrání tvrdnutí dna půdy.

Ilosos

Pevné lidské odpadní produkty se časem působením bakterií rozkládají a mění se v kal. Tento kal je odčerpáván speciálním strojem – vysavač bahna, jehož odchod je nařízen při naplnění žumpy. V tomto případě je nutné zajistit pohodlný přístup sacího čerpadla k poklopu žumpy.

Většina odsávaček a žumpových strojů má standardní délku hadice 10-15 m, přičemž hadici lze prodloužit na 25 m. To však neznamená, že s 25 m hadicí můžete odčerpat kal a odpad z hloubky 25 metrů. Vakuové vozíky a sací pumpy mají ve své charakteristice speciální parametr – maximální hloubku zdvihu. U některých modelů strojů dosahuje hloubka zdvihu 10 metrů.

Zpravidla se pokládají vnější kanalizační potrubí z domu do žumpy pod úrovní mrazu zeměaby potrubí neprasklo vlivem zamrzlých odtoků v nich. A užitečný objem jámy se vypočítá z kanalizační trubky, která do ní vstupuje. Dno žumpy by proto mělo být 2-3 metry pod úrovní zamrznutí půdy (v závislosti na denní spotřebě vody), ale nad hladinou podzemní vody o 1 metr. Pokud tato podmínka není splněna (hladina spodní vody je vyšší než zámrzná hloubka), pak se instaluje žumpa s utěsněným dnem (akumulační nádrž). Hladinu podzemní vody zjistíte pohledem do nejbližší studny (je lepší to udělat na jaře, protože vodonosná vrstva v tomto období stoupá na nejvyšší úroveň). Pokud v blízkosti není studna, budete muset zavolat speciální tým geologů, kteří změří přesnou hladinu podzemní vody.

READ
Jak vyčistit kuchyňskou baterii?

Pokud jde o umístění žumpy na místě, je třeba dodržovat následující pravidla:

 • Vzdálenost od přívodu vody k žumpě v závislosti na typu půdy by mělo být:
  20 metrů, pokud jílovitá půda;
  30 metrů, pokud hlinitá půda (směs hlíny a písku);
  50 metrů, pokud písčitá půda.
 • Vzdálenost od domu k žumpě by měla být 10-15 metrů, aby voda ze žumpy nezvlhčila půdu pod základem, což může v zimě vést k nadměrnému zvednutí půdy, což zase povede ke vzniku trhlin v základu. Také vzdálenost jámy od domu uleví obyvatelům tohoto domu od neustálých nepříjemných pachů.
 • Vzdálenost od plotu k jámě musí být alespoň 1 metr. Obecně platí, že všechny budovy na místě by měly být umístěny ve vzdálenosti 1 metru od plotu.

kapacita skladu

Kontejner na odpadní vodu

Kontejner na odpadní vodu

Akumulační nádrž je kompletně uzavřený kontejner, ve kterém splašky nikam neodcházejí a po naplnění nádrže jsou odčerpávány kanalizačním vozem.

Odpadní voda, která vstupuje do nádrže, je rozdělena do tří vrstev:

 1. První vrstva – nejnižší je pevný organický odpad, který se v důsledku činnosti anaerobních bakterií (bakterií množících se v bezkyslíkatém prostředí) mění v kal;
 2. Druhá vrstva – je vyčištěná voda, která vzniká po usazení všech pevných částic;
 3. Třetí vrstva – mastné, je nahromadění tukového odpadu a jiných částic lehčích než voda. Tuková vrstva tvoří vzduchotěsnou krustu a vytváří příznivé prostředí pro reprodukci anaerobních bakterií.

Stejně jako v případě žumpy mohou být stěny akumulační nádrže vyrobeny z cihla, monolitický železobeton, železobetonové prstence nebo pevná plastová nádoba. Zvláštní pozornost by měla být věnována těsnění stěn a dna, protože nádobu lze umístit pod hladinu spodní vody. A za znečištění podzemních vod a otravu životního prostředí může člověk nést trestní odpovědnost.

Kanalizační studna z cihel (kulatý průřez) Kanalizační studna (čtvercová část)

Zděná akumulační nádrž zapečetěno následovně: vnitřní a vnější povrchy zdiva se omítají cementově pískovou maltou v poměru 1:1 nebo 1:2. V tomto případě musí být jakost cementu alespoň M400 a písek musí být proset. V některých případech se pro zvýšení hydroizolačních vlastností do cementově pískové malty přidává tekuté sklo, chlorid železitý, hlinitan sodný nebo roztok ceresitu.

Hydroizolace kanalizační studny z železobetonových skruží

Hydroizolace kanalizační studny z železobetonových skruží

Utěsnění akumulační nádrže ze železobetonových skruží se provádí následovně: spáry se rozšíří děrovačem a zakryjí cemento-pískovou maltou s přídavkem tekutého skla, jak je popsáno výše. Spoje je třeba zpracovat jak vně, tak uvnitř kroužků. Poté je vnější povrch prstenců hydroizolován střešní lepenkou na bitumenovém tmelu. Zabráníte tak zaplavení nádrže při vydatných srážkách, kdy hladina spodní vody dosáhne maximální úrovně. Také byste měli hydroizolovat vnitřní povrch prstenců bitumenem nebo hydroizolačními směsmi, které pronikají hluboko do betonové struktury.

READ
Jak poznáte, že je vašemu dítěti zima nebo horko?

Utěsnění akumulační nádrže z monolitického železobetonu Provádí se stejným způsobem jako utěsnění nádoby z železobetonových prstenců: střešní krytina s bitumenovým tmelem je nalepena na vnější povrch monolitického železobetonu a vnitřní stěny a dno jsou potaženy bitumenem nebo speciálními hydroizolačními směsmi.

Plastová nádoba na sběr odpadních vod

Plastová nádoba na sběr odpadních vod

Pevná plastová nádobaze skelného vlákna nebo polyethylenu nevyžaduje dodatečné těsnění. Stěny takové nádoby jsou absolutně utěsněné a nepodléhají korozi nebo hnilobě. Plastové nádoby se zpravidla používají ke shromažďování odpadních vod s následným přečerpáváním kanalizačním vozem nebo jako čistírna (septik), spojující dvě nádoby přepadovým potrubím.

Mnoho online zdrojů doporučuje provádět externí hydroizolaci skladovacích nádrží pomocí jílu (hliněné hrady). Tento způsob těsnění ale situaci jen zhorší, protože. V zimě se jíl nasycený vodou výrazně roztáhne v objemu, což vytvoří nadměrný tlak na stěny nádoby, což povede ke vzniku trhlin na stěnách. Na jaře, kdy hlína taje a zmenšuje svůj objem, dochází k opačnému procesu, mezi hlínou a stěnami nádoby se vytvoří volný prostor, do kterého bude stékat dešťová voda a to v zimě situaci ještě zhorší.

Spodní část akumulační nádrže pokud jsou stěny z monolitického železobetonu nebo cihel, je vyroben z monolitického železobetonu. Poměr složek by měl být následující: 1 díl cementu, 2 díly písku, 1 díl drceného kamene nebo štěrku. Takový základ získá potřebnou sílu asi za 7 dní. A aby beton do 7 dnů po nalití nevyschl a nepraskl, zalije se vodou a přikryje se plastovou fólií.

Pokud jsou stěny akumulační nádrže tvořeny železobetonovými skružemi, pak je účelnější ihned z výroby objednat železobetonové dno odpovídajícího průměru.

Septiková nádrž

Septik je uzavřený kontejner rozdělený na dvě nebo tři části nebo systém dvou nebo tří samostatných kontejnerů.

Septik, stejně jako akumulační nádrž, může být postaven z monolitických železobetonových nebo železobetonových prstenců nebo položen z cihel. U specializovaných firem si můžete objednat i hotový septik, což je pevné plastové těleso, jehož vnitřní prostor je rozdělen přepážkami.

Sekce nebo samostatné nádoby jsou vzájemně propojeny potrubím, kterým odpadní voda, která prošla stupněm čištění, proudí z jedné sekce (nádoby) do druhé.

V první komoře kanalizační vpusti procházejí fází prvotního hrubého čištění: těžké částice se usazují na dně, lehké částice stoupají k povrchu a vytvářejí mastnou krustu a mezi těmito vrstvami se voda čiří. Poté vstupuje vyčištěná voda druhý fotoaparát pro hlubší čištění.

Umístěno na přívodní trubce tričko, který nasměruje přitékající odpadní vodu přímo dolů, aniž by narušil tukovou vrstvu. Spodní konec odpaliště musí být neustále zapuštěn do odpadní vody a horní konec musí být nad povrchem odtoků, aby se odpaliště vyčistilo od ucpání bez narušení tukové vrstvy. Nad odpalištěm je zpravidla instalováno odvětrávání ve formě kusu trubky, která by měla stoupat 70-80 cm nad povrch země, aby větrání septiku neskončilo v zimě pod sněhem.

READ
Jak se jmenuje barva na litinovou vanu?

Jednokomorový septik používá se, když objem odpadní vody není větší než 1 m3. Respektive dvoukomorový septik používá se při objemu odpadních vod nad 1 m3.

Jednokomorový septik

V případě jednokomorový septik, na výstupu ze septiku je stejně jako u vchodu instalováno odpaliště, jen o něco níže. T-kus na výstupu umožní vypouštění pouze vyčištěné vody ven, přičemž v septiku zůstane mastná vrstva. Vyčištěná voda z jednokomorového septiku se nedostává ihned do půdy, ale do speciálních úpraven: filtračních polí, filtračních příkopů nebo filtračních jímek nebo do pískových a štěrkových filtrů. A teprve po filtraci se vyčištěná voda dostává do půdy.

Dvoukomorový septik

Pokud navrhujete dvoukomorový septik, pak se místo výstupního T-kusu instaluje obtokové potrubí v hloubce 50 cm ode dna. Zajistí čerpání vyčištěné vody do druhé komory. Kromě obtokového potrubí je ve vzdálenosti 20 cm od povrchu odpadní vody instalováno ventilační potrubí.

Jakýkoli septik, ať už jednokomorový nebo dvoukomorový, je navržen pouze ve spojení s léčebná zařízení, protože Septik provádí pouze hrubé mechanické čištění odpadních vod.

Dvoukomorový septik s filtrační jímkou

Dvoukomorový septik s filtrační jímkou

Tříkomorový septik Nemá smysl stavět na vlastním webu, protože. dvě komory stačí k vyčištění odpadní vody na požadovanou úroveň, zejména proto, že odpadní voda za septikem prochází stupněm jemného čištění v čistírnách. Navíc pro zvýšení úrovně čištění není vůbec nutné zvyšovat počet komor, protože odpadní voda se čistí díky času strávenému v komoře, čím déle se voda usadí, tím lépe se bude čistit. V tomto případě byste měli zvýšit objem komory, nikoli jejich počet.

Výpočet kanalizačního systému

Výpočet žumpy

K určení požadovaného objem žumpy je nutné vynásobit průměrnou denní spotřebu vody na osobu – 200 l/den. počtem osob žijících v domě vynásobíme výslednou spotřebu vody všemi členy rodiny 3 (aby bakterie plně zpracovaly odpadní vodu, trvá to minimálně 3 dny, nejlépe 5 dní). Pro rodinu tří lidí bude tedy zapotřebí žumpa, jejíž užitečný objem bude: 200 x 3 x 3 = 1800 litrů nebo 1,8 m 3. V souladu s tím bude pro rodinu 4 osob zapotřebí 2,4 m3, pro rodinu 5 osob – 3 m3 atd. Užitný objem žumpy se vztahuje k objemu ode dna k úrovni kanalizační trubky.

Takže, jak je uvedeno výše, žumpa může být postavena z cihel, monolitického železobetonu nebo železobetonových prstenců. Stanovení požadovaných rozměrů žumpy z cihel nebo monolitického železobetonu není obtížné, protože žumpy vyrobené z těchto materiálů jsou obvykle vyrobeny v obdélníkovém tvaru a vypočítávají se vynásobením délky, šířky a výšky.

Výpočet objemu žumpy

Výpočet objemu žumpy

Ale určit objem železobetonových prstenců budete potřebovat následující vzorec: