2.2.2.1 Hlavní pevnostní charakteristikou výztuže je standardní hodnota pevnosti v tahu, uvažovaná v závislosti na třídě výztuže podle tabulky 7.

Třída zesílení Jmenovitý průměr kování, mm Standardní hodnoty pevnosti v tahu a vypočtené hodnoty pevnosti v tahu pro mezní stavy druhé skupiny, MPa
A240 6-40
A300 6-40
A400 6-40
A500 10-40
A600 10-40
A800 10-32
A1000 10-32
V500 3-12
VR1200
VR1300
VR1400 4, 5; 6
VR1500
K1400 (K-7)
K1500 (K-7) 6, 9; 12
K1500 (K-19)

Vypočítané hodnoty pevnostních charakteristik výztuže

2.2.2.2 Vypočtené hodnoty pevnosti výztuže v tahu jsou určeny vzorcem

kde je koeficient spolehlivosti pro výztuž rovný:

pro mezní stavy první skupiny:

1,1 – pro armatury tříd A240, A300 a A400;

1,15 – pro kování tříd A500, A600 a A800;

1,2 – pro armatury tříd A1000, B500, Vr1200-Vr1500, K1400, K1500;

pro mezní stavy druhé skupiny – 1,0.

Vypočtené hodnoty pevnosti výztuže v tahu jsou uvedeny (se zaokrouhlením) pro mezní stavy první skupiny v tabulce 8, druhé skupiny – v tabulce 7. V tomto případě jsou hodnoty pro mezní stavy z první skupiny se považují za rovné nejnižším kontrolovaným hodnotám podle příslušných GOST.

Vypočtené hodnoty pevnosti v tlaku výztuže se berou jako rovné vypočteným hodnotám pevnosti v tahu výztuže, ale ne větší než hodnoty odpovídající zkracujícím se deformacím betonu obklopujícího stlačenou výztuž: s krátkodobým zatížením – ne více než 400 MPa, s dlouhodobým zatížením – ne více než 500 MPa. Pro výztuž tříd B500 a A600 jsou akceptovány mezní hodnoty odolnosti v tlaku s koeficientem pracovních podmínek rovným 0,9 (tabulka 8).

Třída zesílení Vypočítané hodnoty únosnosti výztuže pro mezní stavy první skupiny, MPa
protahování komprese
A240
A300
A400
A500 435 (400)
A600 470 (400)
A800 500 (400)
A1000 500 (400)
V500 415 (360)
VR1200 500 (400)
VR1300 500 (400)
VR1400 500 (400)
VR1500 500 (400)
K1400 500 (400)
K1500 500 (400)
Poznámka – Hodnoty v závorkách se používají pouze při výpočtu krátkodobých účinků zatížení.

2.2.2.3 V případě potřeby se vypočítané hodnoty pevnostních charakteristik výztuže vynásobí koeficienty provozních podmínek s přihlédnutím ke zvláštnostem provozu výztuže v konstrukci.

READ
Jak spojit dvě vrstvy betonu?

Vypočtené hodnoty odolnosti svorek a ohýbané příčné výztuže tříd A600-A1000, BP1200-BP1500 a lana jsou brány maximálně 0,8 (s přihlédnutím ke všem ztrátám) a maximálně 300 MPa. Při výpočtech se bere větší z uvedených hodnot. Konstrukční hodnoty pro armatury tříd A240-A500, B500 jsou uvedeny v SP 52-101.

Deformační charakteristiky výztuže

2.2.2.4 Hlavní deformační charakteristiky výztuže jsou hodnoty:

relativní deformace prodloužení výztuže, když napětí dosáhnou návrhové únosnosti;

modul pružnosti výztuže.

2.2.2.5 Hodnoty relativních deformací výztuže se berou jako:

pro vyztužení s fyzikální mezí kluzu

pro vyztužení s prokázanou pevností

2.2.2.6 Předpokládá se, že hodnoty modulu pružnosti výztuže jsou stejné v tahu a tlaku a rovnají se:

=1,8·10 MPa – pro výztužná lana (K);

=2,0·10 MPa – pro zbytek výztuže (A a B).

2.2.2.7 Při výpočtu železobetonových prvků pomocí nelineárního deformačního modelu je akceptován dvouřádkový diagram pro výztuž s fyzikální mezí kluzu tříd A240-A500, B500 jako návrhový diagram stavu (deformace) výztuže, který stanoví vztah mezi napětími a relativními deformacemi výztuže (obrázek 2, a) a pro výztuž s podmíněnou mezí kluzu tříd A600-A1000, Vr1200-Vr1500, K1400, K1500 – třílineární (obrázek 2, b).

a – dvouřádkový; b – třílineární

Obrázek 2 – Stavové diagramy tahové výztuže

Předpokládá se, že stavové diagramy výztuže v tahu a tlaku jsou stejné.

2.2.2.8 Napětí ve výztuži podle dvouřádkového diagramu stavu výztuže se určují v závislosti na relativních deformacích pomocí vzorců:

Hodnoty a jsou brány v souladu s body 2.2.2.5, 2.2.2.6 a 2.2.2.2. Hodnoty relativní deformace jsou brány rovny 0,025.

2.2.2.9 Napětí ve výztuži podle třířádkového diagramu stavu výztuže se určí v závislosti na poměrných deformacích podle vzorců:

Hodnoty a jsou brány v souladu s body 2.2.2.5, 2.2.2.6 a 2.2.2.2.

Hodnoty napětí jsou brány jako rovné 0,9 a hodnoty napětí jsou brány jako rovné 1,1.

Hodnoty relativních deformací se berou jako rovné , a deformace – rovné 0,015.

Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli: