Obecné informace o systémech ASKUE jsou popsány v mém předchozím článku „Systém ASKUE. Proč je potřeba, kde se používá a obecný princip jeho fungování.“ Nešel jsem příliš hluboko do „divočiny“. Článek byl napsán takříkajíc, aby „rozšířil obzory“ zvídavému čtenáři se zájmem o techniku ​​a technologie. Dnešní článek bude pokračovat v rozhovoru o systémech ASKUE. Uvažujme dva hlavní koncepty pro konstrukci systémů ASKUE na příkladu dvou výrobců.

V Ruské federaci existuje poměrně velký počet výrobců zařízení pro měření elektřiny (měřiče). Ne každý se ale může pochlubit vývojem vlastních systémů ASKUE. Podívejme se na dva principy a dvě „strategie“ nabízené energetikům systémů ASKUE, od dvou výrobců – společnosti „Prosoft-Systems“ (dále pro zjednodušení jen „Prosoft“) a JSC „Elektrotechnické závody „Energomera“ (dále jen „Energomera“)).

Každý ze dvou hlavních konceptů budování systémů ASKUE (které zosobňují Prosoft a Energomera) má své výhody a nevýhody (jako vše v tomto nedokonalém světě.).

Jak již bylo zmíněno v předchozím článku, systém ASKUE se skládá ze dvou hlavních „komponent“ – Komplexu technických nástrojů (měřiče, jednotky pro zpracování dat, koncentrátory atd.) a Softwarového komplexu (program s „připojenou“ databází pro ukládání a zpracování shromážděných informací).

Energomera staví systém ASKUE pouze na jeho „komponentách“ (první, tzv. rigidní koncept stavby systému ASKUE). KTS (Komplex technických prostředků) i PC (Softwarový komplex) vyvíjí a vyrábí společnost Energomera. V takovém systému ASKUE jsou jak měřiče, tak USPD a program a další prvky systému ASKUE od jednoho výrobce. Do tohoto systému AMR nelze integrovat žádný z prvků CTS od výrobců třetích stran.

Prosoft se vydal jinou cestou (druhý, tzv. flexibilní koncept budování systému ASKUE). Společnost vyvinula svůj vlastní výkonný softwarový balík (plus vyrábí vlastní USPD). Do systému ASKUE založeného na PC ProSoft je možné integrovat CTS třetích stran. Mnoho modulů, jako jsou USPD, PLC koncentrátory, elektroměry a další moduly od ruských a zahraničních výrobců, lze integrovat a správně fungovat v systému AMR založeném na PC od ProSoft (říká se „Energosphere“).

Celý systém ASKUE je tedy s „tvrdým“ konceptem postaven na zařízení a softwaru od jednoho výrobce. Výhodou tohoto řešení je, že v systému budou fungovat všechny zvonky a píšťalky celého CTS a PC. Takové systémy jsou stabilnější, snadněji se nastavují, konfigurují a konfigurují a jsou absolutně předvídatelné. Všechny funkce obsažené v měřičích a řídicích jednotkách fungují, je snadnější konfigurovat a synchronizovat provoz modulů systému ASKUE. Mezi nevýhody patří naprostá „závislost“ na jednom výrobci, nutnost instalovat elektroměry pouze od tohoto výrobce a nutnost výměny dříve instalovaných elektroměrů od jiných výrobců u odběratelů, i když mají možnost zařazení do systému ASKUE. Při stavbě systému ASKUE podle „flexibilního“ konceptu je hlavním jádrem systému softwarový balík, ke kterému lze připojit moduly CTS od poměrně širokého spektra výrobců, které jsou podporovány PC. Výhodou je, že pro systém AMR CTS je možné vybrat si i výrobce třetích stran (je zde možnost cenového manévru, výběr modulů CTS s potřebnými funkcemi a parametry). Do systému je možné integrovat některé dříve nainstalované měřiče účastníků, které mohou pracovat v systému AMR a jsou podporovány PC. Nevýhody budování systému ASKUE podle „flexibilního“ konceptu jsou v tom, že nastavení systému a konfigurace modulů je složitější, není zaručeno, že systém bude podporovat a využívat všechny možnosti modulů CTS třetích stran. Může být nutné kontaktovat výrobce PC, aby upravil software tak, aby podporoval některé funkce modulů CTS třetích stran, které vyžaduje zákazník, ale tato verze PC je nepodporuje. Pokud takový systém obsahuje elektroměry od různých výrobců, bude o něco obtížnější dosáhnout stabilního a 100% dotazování elektroměrů zahrnutých v systému AMR ve fázi jeho konfigurace a ladění.

READ
Která káva chutná lépe v gejzíru nebo překapávači?

Manažeři společnosti Vám rádi zodpoví Vaše dotazy, spočítají cenu služeb a připraví individuální obchodní nabídku.

Děkujeme, že jste si vybrali nás!

Co je ASKUE: definice, princip fungování, klady a zápory.

26 2021 сентября

Pro zvýšení energetické účinnosti v oblasti stavebnictví, průmyslu a bydlení a komunálních služeb jsou důležité úspory a přesné měření spotřeby energie. Přesné měření energie poskytuje podporu pro konkurenceschopnost v prostředí, kde se tarify pravidelně zvyšují. Účinnost opatření zahrnutých v programu dodávek energie nelze sledovat. Pro dosažení přesného účtování spotřeby energie se zavádí ASKUE.

obsah

Systém ASKUE: co to je?

ASKUE – automatizovaný systém měření elektřiny – specializované technologické řešení, které poskytuje:

 • Sběr informací z měřicích zařízení na dálku;
 • doručování informačních balíčků na osobní účet provozovatele;
 • Zpracování s dalším nahráváním informací do IS.

Automatizovaný kontrolní systém zaručuje přesné účetnictví výhodné pro podnikatelské subjekty, organizace zabývající se zásobováním zdrojů, stát a vlastníky nemovitostí. Zlepšením technologie výměny informací je možné zjednodušit komerční účtování energetických zdrojů a snížit náklady na realizaci komplexu.

askue1.jpg

Zavedení ASKUE umožní automatizovat účetnictví, dosáhnout jeho nejvyšší přesnosti a získat analytiku potřebnou pro vývoj a úpravu programů dodávek energie a zvýšení energetické účinnosti. Všechny tyto informace se nazývají ASKUE čtení. Je těžké vzít a vysvětlit, co to je. Musíte pochopit, jak lze tuto zkratku dešifrovat. Tento jev je třeba rozdělit na jednotlivé složky.

ASKUE: jak dešifrovat?

Termín lze dešifrovat takto: Automatizovaný systém pro komerční měření elektřiny. Tato definice je rozdělena do dvou pojmů, které ji tvoří:

 • Automatizovaný systém je soubor organizačních a technických nástrojů používaných k formulaci manažerských rozhodnutí na základě automatizace procesů výměny informací;
 • Obchodní účetnictví je zjišťování objemu dodané a spotřebované elektřiny při vzájemném zúčtování mezi spotřebiteli a strukturou prodeje. Tento koncept zahrnuje sběr, uchovávání a vysílání dat dodávaných z individuálních a kolektivních zařízení, která zohledňují spotřebu.

Ukazuje se, že ASKUE je organizační a technický systém pro automatizované měření elektřiny pro co nejpřesnější vzájemné zúčtování mezi účastníky transakce.

ASKUE a AIIS KUE

V komplexu elektrické sítě existuje takový koncept jako AIIS KUE – což je zkratka pro Automated Information and Measuring System for Commercial Electricity Accounting. Z technického hlediska není mezi pojmy téměř žádný rozdíl, pokud nevěnujete pozornost třídám AIIS KUE. To se již týká roviny právních vztahů:

 • Požadavky na ASKUE jsou uvedeny v „Základních ustanoveních pro fungování maloobchodních trhů s elektřinou“ (usnesení č. 442 ze dne 04. května 2012);
 • Požadavky na AIIS KUE jsou uvedeny v příloze 11.1 Pravidel o postupu při získávání statutu subjektu velkoobchodního trhu a vedení registru velkoobchodního trhu s elektřinou (odpovídá zápisu č. 12/2015 ze zasedání dozorčí rady sdružení „Rada NP Market“ dne 21. srpna 2015).
READ
Co umí rytec?

Ukazuje se, že ASKUE je termín použitelný pro maloobchodní dodavatele a spotřebitele energie a AIIS KUE je relevantní pro výrobní podniky a velkoobchodní dodavatele. V druhém případě je nutné pro vstup na velkoobchodní trh využít automatizovaný informační a měřicí systém.

ASKUE: jak to funguje?

Automatizovaný systém měření elektřiny je tříúrovňová struktura:

 • Spodní úroveň obsahuje inteligentní měřicí zařízení s digitálními výstupy. Jsou potřebné pro průběžné měření parametrů spotřeby s přenosem informací na další úroveň. Jeden dispečer může vše odečítat a obsluhovat.
 • Medium je způsob přenosu informací. Úroveň zahrnuje zařízení pro sběr a přenos dat, která jsou zodpovědná za neustálé dotazování všech uzlů v reálném čase s dalším přenosem informací na novou úroveň.
 • Nejvyšší úroveň je hlavním uzlem pro sběr a zpracování dat, kam jsou dodávány informace ze všech zařízení patřících do systému.

V rámci ASKUE se pro přenos a komunikaci mezi komponenty používají protokoly pro odesílání malého množství dat bezdrátovými a drátovými kanály.

Princip činnosti ASKUE je konvenčně prezentován ve formátu následujícího algoritmu, který odpovídá tříúrovňové struktuře:

 • Signály z elektroměrů jsou odesílány do zařízení pro sběr dat;
 • Data dodávaná z měřicích zařízení jsou přenášena do sběrného a zpracovatelského serveru;
 • Informace zpracovává provozovatel ASKUE, který k tomuto účelu používá specializovaný software.

Údaje poskytnuté ASKUE jsou nezbytné pro správný výpočet poplatků za služby dodávky elektřiny.

Klady a zápory ASKUE

Automatizovaný systém komerčního měření je účinným prostředkem k minimalizaci ztrát komerční elektřiny. S jeho pomocí můžete komplexně řešit problémy spojené s přesným vzdáleným získáváním informací z některého z měřicích bodů. Zabraňuje neoprávněné spotřebě energie rychlým zasíláním upozornění na neoprávněnou manipulaci s měřiči a usnadňuje nalezení zdrojů obchodních ztrát. To je ekonomická efektivita používání ASKUE.

Automatizovaný účetní systém zajišťuje jasnost a přesnost vzájemného vypořádání mezi spotřebiteli a dodavateli a zaručuje:

 • Přesnost měření parametrů dodávky a spotřeby energie;
 • Neustálý sběr informací ze zařízení a následný přenos na server v automatickém režimu;
 • Sledování spotřeby elektřiny ve stanovených časových intervalech;
 • Nepřetržité hromadění a dlouhodobé uchovávání informací i při vypnutém napájení účetních zařízení;
 • Vysokorychlostní diagnostika informací s možností stahování informací za určitá období;
 • Analýza spotřeby energie a schopnost optimalizovat strukturu a provádět úpravy;
 • Identifikace „levých“ připojení k síti nebo spotřebě bez účtování;
 • Stanovení minimálních odchylek jakýchkoli parametrů;
 • Schopnost předpovídat hodnoty pro období libovolné délky;
 • Vzdálené odpojení spotřebitelů od sítě.
READ
Jak se nazývají velká okna v domě?

Při zavedení ASKUE je dosaženo úspory zdrojů, což umožňuje vrátit implementaci systému do jednoho roku provozu.

Z hlediska možností optimalizace měření spotřeby elektřiny od ASKUE nemá systém téměř žádné nevýhody. Objevují se pouze s konkrétní implementací systému. Při použití drátového ASKUE hrozí přerušení sítě a pro bezdrátové řešení je nutné do každého měřiče nainstalovat SIM kartu, signál může být nestabilní. Implementace kteréhokoli z řešení je nákladná z hlediska nákladů na instalaci.

Závěry

Po analýze a porovnání všech existujících technologií pro automatizaci účtování zdrojů se ukázalo, že nejekonomičtějším řešením pro implementaci ASKUE bude technologie LPWAN. Při vytváření systému založeného na této technologii nebude zapotřebí žádné pomocné zařízení: jakékoli měřicí zařízení slouží jako zařízení pro sběr a přenos informací. Náklady obvykle nepřesahují cenu běžných inteligentních měřičů s podobnými vlastnostmi.