Železobeton je kompozitní materiál skládající se z betonu a výztuže. Cement, písek a voda se smíchají v určitých poměrech a vytvoří betonovou směs. Do betonové směsi se přidává výztuž ve formě tyčí nebo pletiva, aby získala pevnost.

Kování je vyrobeno z vysokopevnostní oceli, která vydrží velké zatížení. Je umístěn uvnitř betonové konstrukce, spojen bodovým svařováním a chráněn před korozí betonem. Beton dobře snáší tlakové zatížení, ale nesnáší tahové zatížení. Kov je zase méně odolný vůči stlačení, ale vydrží tah.

Beton a výztuž se vzájemně ovlivňují a tvoří nerozlučné spojení, které dává železobetonu vysokou pevnost a odolnost vůči různým vlivům.

Klady a zápory betonových výrobků

Železobetonové výrobky jsou jedním z nejoblíbenějších materiálů ve stavebnictví. Nicméně, jako každý jiný materiál, existují klady a zápory.

Výhody železobetonových výrobků:

 • Síla. Betonový beton je jedním z nejodolnějších stavebních materiálů, jeho konstrukce vydrží velké zatížení.
 • Trvanlivost: Prefabrikované betonové výrobky jsou vysoce odolné vůči korozi a různým atmosférickým podmínkám, což z nich činí odolný materiál.
 • Požární bezpečnost. Betonový beton nehoří a neuvolňuje zdraví škodlivé plyny, proto se výborně hodí pro stavbu objektů se zvýšenými požadavky na požární bezpečnost.
 • Široké technologické možnosti: výroba prvků různých tvarů a barev.
 • Hospodárný. Betonový beton je relativně levný materiál, ale je odolný proti oděru a destrukci.

Nevýhody železobetonových výrobků:

 • Vysoká hmotnost: Betonový prefabrikát je velmi těžký materiál, což ztěžuje přepravu a instalaci. Kromě toho může vysoká hmotnost vést k dodatečným nákladům na základy a konstrukční vyztužení.
 • Vysoké náklady na dopravu. Vzhledem k velké hmotnosti a masivním konstrukcím je dodávka dražší.
 • Vysoká míra zvukové a tepelné vodivosti. Proto jsou nutné dodatečné náklady na zvukovou izolaci a izolaci.
 • Nedostatek prodyšnosti. V železobetonových budovách musí být větrací šachty instalovány uvnitř stěn.

Etapy výroby železobetonové konstrukce

 1. Příprava stránek a materiálů: určení umístění konstrukce, příprava bednění, výztuže, betonu a dalších materiálů.
 2. Výroba bednění. Bednění je konstrukce vytvořená pro formování betonu. Skládá se z desek nebo kovu a spojovacích prvků. V této fázi se vyrábí, montuje a instaluje na místě budoucí konstrukce.
 3. Pokládání výztuže. Výztuž jsou kovové tyče, které jsou umístěny v bednění, aby poskytovaly pevnost a stabilitu železobetonové konstrukci. Kování se instaluje v souladu s projektem a zajišťuje se speciálními upevňovacími prvky.
 4. Lití betonu. Když je výztuž zajištěna a bednění je instalováno, začíná lití betonu. Beton se připravuje na speciálních výrobních místech a dodává na stavbu. Poté se rozloží po bednění.
 5. Hutnění betonu: pomocí vibrátoru odstraňte vzduchové kapsy a zhutněte beton.
 6. Ošetření betonu: beton musí být vytvrzen po určitou dobu, aby se dosáhlo požadované pevnosti.
 7. Demontáž bednění: odstranění bednění po vyzrání betonu, vyčištění povrchu a kontrola kvality konstrukce.
 8. Kontrola a testování: Po demontáži bednění je konstrukce testována na pevnost a stabilitu a také její vnější kontrola.
READ
Jak se zbavit molic octem?

Aplikace železobetonu

Prefabrikované betonové výrobky jsou široce používány v mnoha oblastech stavebnictví:

 1. Výstavba obytných a průmyslových budov: železobetonové bloky, podlahové desky, schodiště, sloupy a nosníky.
 2. Výstavba mostů a tunelů: železobetonové nosníky, desky vozovek, podpěry atd.
 3. Železniční konstrukce: jeřábové nosníky, kolejové desky, skruže pro vtokové šachty.
 4. Průmyslové stavby: vazníky, oblouky, základové prvky, desky a podlahové panely, stěnové a příčkové panely, schodiště a podesty.
 5. Vodní stavby: betonové konstrukce vodních staveb, vodicí klenby, vratové prvky.
 6. Silniční stavby: betonové prvky pro stavbu vozovek (obrubníky, dlažební desky, odvodňovací kanály, betonové konstrukce).
 7. Stavba letiště: desky pro přistávací dráhy a terminály.
 8. Uspořádání přilehlých území: betonové prvky pro ploty, zahradní architektura (lavičky, fontány, zahradní cesty).

Druhy železobetonových výrobků

Druhy a typy železobetonových konstrukcí

Železobetonové konstrukce mohou být různých typů v závislosti na jejich funkčních a konstrukčních vlastnostech.

Existují tři hlavní typy železobetonových konstrukcí, lišících se způsobem výroby: monolitické, prefabrikované a prefabrikované monolitické.

Monolitický železobetonové konstrukce vznikají na místě litím betonem a jeho vyztužením potřebnými kovovými tyčemi. Používají se k vytváření základů, stěn, stropů a dalších prvků budov a konstrukcí.

Prefabrikovaný železobetonové konstrukce jsou vyráběny v továrně a následně dodávány na stavbu k montáži. Tento typ konstrukce se používá k vytváření stěn, sloupů, trámů a dalších prvků budov a konstrukcí.

Prefabrikovaný monolitický Železobetonové konstrukce jsou z části prefabrikované a z části monolitické. Monolitické prvky jsou instalovány na místě, zatímco prefabrikované prvky jsou instalovány v továrně. Široce se používá k vytváření budov a konstrukcí se složitou geometrií a velkým zatížením.

Některé z nejběžnějších typů železobetonových konstrukcí jsou:

  a trámy – používají se pro konstrukci podlah a stropů.
 • Sloupy a regály – slouží k vytváření svislých nosných konstrukcí.
 • Příhradové nosníky a příčníky – používají se k vytváření rozpětí konstrukcí, jako jsou mosty a střechy. – slouží k vytvoření podpory a stability budov a konstrukcí.
 • Zdi a ploty – slouží ke zpevnění a rozdělení prostoru.
 • Schodiště a přístřešky slouží k vytvoření dalších funkčních prvků budovy.
 • Balkonové a terasové desky – slouží k vytvoření plošin ve výšce.
 • Konstrukce pro nádrže a průmyslové budovy – používají se k vytváření velkých nádrží a potrubí.

Dodávka a skladování železobetonových výrobků

Jako každý stavební materiál musí být železobetonové výrobky (RCP) dodány na místo pomocí dopravy. Obvykle se k tomu používají vozidla s nosností 3 až 20 tun. Je důležité, aby vozidlo odpovídalo rozměrům a hmotnosti přepravovaných produktů.

READ
Jak se rusky řekne Trempel?

Při dodávce betonových výrobků musíte vzít v úvahu:

 • Dodržování stavu komunikací a mostů, po kterých bude trasa dodávky procházet;
 • přítomnost ulic o šířce nejméně 4 metry, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na silnici;
 • Přítomnost průchodů a průchozích otvorů v plotech, silnicích a jiných překážkách;
 • Při nakládání produktů je nutné rovnoměrně rozložit zatížení;
 • Mezi desky by měly být umístěny dřevěné bloky, aby se zabránilo nárazům.

Při skladování betonových výrobků je důležité si uvědomit, že materiál je poměrně těžký a objemný. Musí být skladován na rovném povrchu s vodorovnými paletami a tak, aby bylo vyloučeno riziko deformace nebo poškození výrobků.

Výrobky lze skládat na sebe, ale neměly by být pod tlakem.

Při navrhování skladu je bezpodmínečně nutné vzít v úvahu rozměry výrobků, stejně jako čalounění stěn a sloupů mrazuvzdornými materiály pro udržení teplotních podmínek v zimě.

Výroba, přeprava a skladování železobetonových výrobků jsou přísně regulovány předpisy: GOST 13015-2012 (betonové a železobetonové výrobky pro stavebnictví), GOST 23009-78 (Betonové konstrukce a výrobky, železobeton, prefabrikované, symboly), GOST 22904 -93 ( Železobetonové konstrukce), stejně jako řada dalších GOST upravujících procesy přijímání, označování, vypracovávání dokumentů o kvalitě, přepravě, skladování atd.

Závěr

Železobeton je důležitým stavebním materiálem, který se používá v mnoha konstrukcích. Spojuje v sobě pevnost a odolnost vůči různým nárazům, díky čemuž je jedním z nejoblíbenějších materiálů ve stavebnictví.

Má to svá pro a proti, které je třeba vzít v úvahu při výběru materiálu pro stavbu. Je důležité zhodnotit všechny faktory a vybrat nejlepší možnost v každém konkrétním případě.