Voltmetr je elektrické zařízení, které umožňuje měřit rozdíl potenciálů nebo napětí v elektrickém obvodu. Velmi často se řidiči automobilů ptají, jak správně připojit voltmetr v autě, zvláště pokud má auto pouze tři vodiče. V tomto článku se na tuto problematiku podíváme podrobněji.

Pro začátek je důležité pochopit, že v autě jsou obvykle tři dráty – červený, černý a žlutý. Červený vodič se připojí ke svorce “+” baterie, černý vodič se připojí ke svorce “-” a žlutý vodič se připojí ke svorce zapalování. Jak tedy správně zapojit voltmetr v autě se třemi vodiči?

Připojení voltmetru v autě:

Připojení voltmetru k vašemu vozu může být nezbytné pro sledování napětí baterie nebo jiných elektrických systémů automobilu. Voltmetr měří napětí a indikuje přítomnost nebo nepřítomnost nabití baterie.

Pro připojení voltmetru v autě se třemi vodiči je zapotřebí následující vybavení a nástroje:

 • Voltmetr se třemi vodiči (kladný, záporný a signální);
 • Šroubovák;
 • Dráty pro připojení;
 • Ochranné rukavice a brýle (pro bezpečnost).

Proces připojení voltmetru v autě zahrnuje několik kroků:

 1. Vyberte místo pro instalaci voltmetru. Doporučuje se vybrat místo, kde bude voltmetr dobře viditelný a dobře čitelný.
 2. Vypněte zapalování vozidla a odpojte záporný pól baterie. Předejdete tak případným zkratům a poškození při práci s elektrickými systémy vozidla.
 3. Pomocí šroubováku otevřete přístrojovou desku, kde bude instalován voltmetr.
 4. Pomocí vodiče připojte kladný vodič voltmetru ke kladnému pólu baterie. Ujistěte se, že je drát bezpečně upevněn.
 5. Připojte záporný vodič voltmetru k zápornému pólu baterie. Ujistěte se, že je drát bezpečně upevněn.
 6. Připojte signálový vodič voltmetru k vodiči, který přenáší informace o napětí baterie. Obvykle se takový drát nachází v přístrojové desce nebo v elektrické jednotce automobilu.
 7. Zavřete přístrojovou desku a nastartujte vůz, abyste zkontrolovali činnost voltmetru.

V důsledku všech těchto kroků by měl voltmetr správně odrážet aktuální napětí baterie nebo jiného elektrického systému automobilu.

Nezbytnost zařízení:

Připojení voltmetru v autě pomocí tří vodičů je důležitým opatřením pro bezpečnost a úsporu energie. Umožňuje sledovat napětí baterie, chod generátoru, stav zapalovacího systému a další důležité parametry. Díky tomu je možné včas odhalit případné poruchy a předejít poruchám a také ušetřit palivo.

Výběr voltmetru:

Při výběru voltmetru se doporučuje věnovat pozornost následujícím faktorům:

 • Typ voltmetru: Existují dva hlavní typy voltmetrů – analogové a digitální. Analogové voltmetry používají k zobrazení naměřené hodnoty jehlu nebo stupnici, zatímco digitální voltmetry mají digitální displej. Výběr závisí na preferencích a potřebách majitele vozu.
 • Rozsah měření: Voltmetry mohou mít různé rozsahy měření napětí. Pro měření napětí v elektrickém systému vozidla, např. 0 až 20 V, je důležité vybrat voltmetr s dostatečným rozsahem.
 • Spolehlivost a kvalita: doporučuje se vybírat voltmetry od známých výrobců s dobrou pověstí. Kvalitní voltmetr změří napětí přesně a má dlouhou životnost.

Za zvážení stojí také vlastnosti stroje a specifické požadavky na připojení voltmetru. Některé voltmetry vyžadují pro práci s určitými systémy vozidla další vodiče nebo adaptéry.

 • Snadné použití
 • Nižší cena
 • Vysoká spolehlivost
 • Méně přesné údaje
 • Omezený rozsah měření
 • Vysoká přesnost měření
 • Široký rozsah měření
 • Další funkce (například čtení paměti)
 • Vysoká cena
 • Vyžaduje složitější instalaci

Nákup potřebného materiálu:

Chcete-li připojit voltmetr v autě se třemi vodiči, budete potřebovat následující materiály:

 1. Voltmetr se třemi svorkami.
 2. Sada nástrojů (šroubováky, pinzety atd.).
 3. Elektroinstalační sada (vodiče pro připojení voltmetru).
 4. Návod k instalaci voltmetru, je-li k dispozici.
 5. Izolační páska.

Než začnete instalovat voltmetr, ujistěte se, že máte všechny potřebné materiály. Pokud nějaké materiály chybí, kupte je předem.

Příprava na instalaci:

Připojení voltmetru v autě se třemi vodiči vyžaduje určitou přípravu před instalací. Než začnete s instalací, ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály:

 • Voltmetr se třemi vodiči;
 • Šroubováky různých velikostí;
 • Klíšťata;
 • Svorky pro připojení vodičů;
 • Elektrická páska nebo teplem smrštitelná hadička k izolaci spojů;
 • Schéma zapojení voltmetru pro vaše auto;
 • Návod k obsluze pro vaše vozidlo.
READ
Jak můžete použít dřevo?

Než začnete instalovat voltmetr, doporučujeme vám nahlédnout do uživatelské příručky vašeho vozidla, abyste pochopili, které vodiče použít k připojení voltmetru. Je také užitečné mít schéma zapojení, které bude indikovat, ke kterým vodičům je třeba voltmetr připojit.

Připojení voltmetru k elektrickému systému automobilu:

Chcete-li připojit voltmetr k elektrickému systému automobilu, musíte provést několik kroků:

 1. Určete, kam nainstalovat voltmetr. Doporučuje se vybrat místo, kde bude voltmetr dobře viditelný pro řidiče, ale nebude rušit výhled na vozovku. Obvykle je vhodným místem palubní deska automobilu.
 2. Odpojte záporný pól baterie, abyste zabránili zkratu a dalším neočekávaným situacím.
 3. Připojte vodiče voltmetru. Voltmetr má obvykle tři vodiče: černý, červený a žlutý.
  • Černý vodič je zemnicí vodič a měl by být připojen ke karoserii vozidla nebo jinému uzemňovacímu místu.
  • Červený vodič je napájecí vodič a měl by být připojen ke kladnému pólu baterie nebo jiného zdroje konstantního napětí (+12V).
  • Žlutý vodič je měřicí vodič a musí být připojen k vodiči, na kterém bude měřeno napětí.
 4. Zkontrolujte, zda je připojení správné. Ujistěte se, že jsou vodiče voltmetru dobře připojeny a řádně izolovány. Dále je nutné zkontrolovat, zda voltmetr ukazuje správnou hodnotu napětí.
 5. V případě potřeby zajistěte voltmetr na zvoleném místě pomocí držáku nebo jiných upevňovacích prvků.

Správně připojený a fungující voltmetr vám umožní sledovat stav baterie a elektrických obvodů vašeho vozidla, což může pomoci zabránit vybití baterie a dalším potenciálním poruchám. Při zapojování buďte opatrní a v případě potřeby se poraďte s odborníkem, který vám poskytne další informace a rady.

Připojení kabeláže:

Připojení voltmetru v autě se třemi vodiči vyžaduje několik kroků:

 1. Identifikujte vodiče: Na voltmetru by měly být tři vodiče – červený, černý a žlutý. Červený vodič vede ke kladnému pólu baterie, černý vodič k zápornému pólu baterie a žlutý vodič by měl být připojen k vodiči, který vede do zapalovací svorky.
 2. Uvolněte svorky akumulátoru vozidla a připojte červený vodič voltmetru ke kladnému pólu akumulátoru a černý vodič k zápornému pólu. Utáhněte svorky baterie, abyste zajistili bezpečné připojení.
 3. Najděte vodič, který vede do zapalovací svorky. Obvykle se jedná o žlutý drát připojený k zápalnému stroji. Odpojte konektor tohoto vodiče od zapalování a připojte k tomuto konektoru žlutý vodič voltmetru.
 4. Namontujte voltmetr do vhodné polohy na palubní desku pomocí oboustranné pásky nebo magnetických upevňovacích prvků.
 5. Ujistěte se, že jsou všechny vodiče bezpečně připojeny a připojeny. Poté nastartujte motor a zkontrolujte voltmetr: na displeji by se mělo zobrazit napětí baterie.

Testování a ladění:

Po připojení voltmetru k autu pomocí tří vodičů je třeba začít testovat a ladit systém. V této části si projdeme několik kroků, které vám pomohou ujistit se, že váš voltmetr funguje správně.

1. Zkontrolujte připojení: Ujistěte se, že všechny vodiče byly správně připojeny k baterii, voltmetru a dalším součástem. Zkontrolujte a v případě potřeby znovu připojte kabeláž.

2. Zkontrolujte kladné a záporné napětí: Ujistěte se, že voltmetr ukazuje správné kladné a záporné napětí. Chcete-li to provést, připojte k baterii voltmetr a poté zkontrolujte hodnoty na displeji.

3. Testujte s běžícím motorem: k tomu zapněte motor a zkontrolujte hodnoty voltmetru při různých otáčkách motoru. Ujistěte se, že napětí zůstává stabilní a správné.

4. Zkontrolujte činnost ostatních systémů ve voze: Po připojení voltmetru zkontrolujte činnost ostatních elektrických systémů ve voze, jako jsou světlomety, brzdová světla, rádio atp. Ujistěte se, že všechny fungují správně a že napětí ukazuje na voltmetru.

5. Použijte referenci: Pokud narazíte na problémy nebo nejste schopni sami provést testování a ladění, podívejte se prosím do referenční příručky vozidla nebo se zeptejte zkušeného technika. Budou vám schopni pomoci zjistit příčinu nefunkčnosti voltmetru a problém vyřešit.

READ
Jak zjistit, zda je v zásuvce uzemnění?

Dokončení instalace:

Po připojení samotného voltmetru zbývá pouze dokončit instalaci a zkontrolovat jeho činnost. Zde je několik kroků k dokončení instalace:

 1. Dokončení elektroinstalace: Připojte zbývající vodič z voltmetru k uzemnění vozidla. To se obvykle provádí připojením vodiče ke karoserii vozu nebo jiného kovového kusu připevněného ke karoserii.
 2. Montáž voltmetru: Připevněte voltmetr na zvolené místo na přístrojové desce vozidla. Obvykle se k tomu používají speciální spojovací prvky nebo samolepicí pásky.
 3. Kontrola funkčnosti: Po dokončení instalace voltmetru zapněte zapalování vozidla a ujistěte se, že voltmetr zobrazuje správné napětí baterie. Voltmetr by měl být v normálním rozsahu napětí, což je obvykle 12 až 14 voltů.

Pokud voltmetr nefunguje správně nebo neukazuje správné napětí, zkontrolujte všechna připojení a ujistěte se, že jsou vodiče správně připojeny.

Otázky a odpovědi:

Jak připojit voltmetr v autě se třemi vodiči?

Chcete-li připojit voltmetr v autě se třemi vodiči, musíte provést následující kroky. Nejprve identifikujte vodiče, které zajišťují napájení a uzemnění vašeho voltmetru. Za druhé, najděte si v autě místo, kam můžete bezpečně připojit voltmetr. Za třetí, připojte napájecí kabel ke kladné svorce vašeho stroje a zemnící kabel k záporné svorce stroje. Po připojení vodičů bude voltmetr připraven k použití.

Jak najít vodič pro připojení voltmetru v autě?

Chcete-li najít vodič pro připojení voltmetru ve vašem autě, budete muset udělat malý průzkum. Napájecí a zemnící vodiče jsou obvykle umístěny na přístrojové desce nebo v kabelovém svazku, který pochází z elektrického systému vašeho vozu. Jeden vodič by měl být připojen k napájení a druhý k zemi. Pamatujte, že existují různé typy vodičů, takže je nejlepší použít elektrické schéma vašeho auta, abyste zjistili, který vodič potřebujete.

Jak připojit voltmetr v autě bez manuálu?

Pokud nemáte manuál pro zapojení voltmetru v autě, budete potřebovat nějaké kutilské a technické dovednosti. Nejprve identifikujte napájecí a zemnící vodiče pro váš voltmetr. Za druhé, najděte si v autě místo, kam můžete bezpečně připojit voltmetr. Dále připojte napájecí kabel ke kladné svorce vašeho stroje a zemnicí kabel k záporné svorce. Pokud máte potíže, je lepší kontaktovat odborníka, aby nedošlo k poškození elektrického systému vašeho vozu.

Je možné zapojit voltmetr v autě se třemi vodiči?

Ano, můžete připojit voltmetr v autě pomocí tří vodičů. Chcete-li to provést, musíte najít vhodné místo pro připojení vodičů voltmetru. To se obvykle provádí připojením jednoho vodiče ke kladné svorkovnici, druhého vodiče k záporné svorkovnici a třetího vodiče k místu na těle, které zajišťuje uzemnění. To vám umožní získat přesný údaj o napětí v elektrickém systému vozidla.

Který vodič by měl být připojen k zemi při instalaci voltmetru do auta se třemi vodiči?

Při instalaci voltmetru do auta se třemi vodiči by měl být třetí vodič připojen k místu na těle, které zajišťuje uzemnění. Nejlepší je připojit jej ke kovové části těla, nedaleko místa, kde jsou připojeny kladný a záporný vodič. Je důležité, aby uzemnění bylo spolehlivé, bez přerušení kontaktu s tělem, aby bylo možné získat přesné údaje o napětí v elektrickém systému vozidla.

Voltmetr do auta je velmi užitečné zařízení, které umožňuje neustále sledovat aktuální stav palubní sítě. Mnoho lidí jej podceňuje v domnění, že má omezené funkce, které nestojí za pozornost. Voltmetr však dokáže hodně, protože napětí palubní sítě vozidla se v různých provozních režimech liší. Proto vám doporučujeme, abyste se seznámili s možnostmi tohoto zařízení, jak jej vybrat, nainstalovat a porozumět indikátorům, které produkuje.

READ
Co potřebujete vědět při nákupu elektrické trouby?

voltmetr do auta

Proč potřebujete voltmetr v autě?

Obecně platí, že když se voltmetr v autě používá dovedně, umožňuje sledovat:

 • Kolik % je baterie nabitá nebo vybitá?
 • Jak baterie drží zátěž při startování motoru, když je startér v chodu.
 • Nabíjí se baterie normálně z generátoru při volnoběhu a za jízdy?
 • Jakou zátěž palubní síť zatěžují různá zařízení – osvětlení, výkonná akustika, střídač a tak dále.
 • Stupeň opotřebení baterie.

Jak všechny tyto informace získat a dešifrovat pomocí na první pohled dosti primitivního zařízení je podrobně popsáno níže. A nejprve je třeba vybrat a nainstalovat voltmetr do auta.

Jaký voltmetr si mám vybrat pro své auto?

Pokud jste majitelem moderního vozu, pak je s největší pravděpodobností již součástí balení palubní voltmetr. Údaje přístrojů najdete v některém z menu, nebo jsou standardně trvale zobrazeny na nějakém místě na přístrojové desce.

Pokud výrobce v autě neposkytuje voltmetr, lze jej snadno vybrat samostatně, poté nainstalovat na vhodné místo, připojit a používat. Jakou možnost si mám vybrat? Který je lepší, spolehlivější, přesnější?

V dnešní době totiž není prakticky žádný rozdíl, jaký voltmetr koupit pro instalaci do auta. Dokonce i ty upřímnější levné modely čínské výroby zpravidla ukazují napětí docela přesně. Můžete se řídit těmito jednoduchými doporučeními:

 • digitální voltmetry jsou vizuálnější a kompaktnější než analogové (ukazovátko);
 • pro auto je lepší koupit jednoduchý voltmetr než kombinovaný voltametr (u takových modelů je voltmetr přesnější a v autě není potřeba ampérmetr);
 • Nejsnáze se instalují voltmetry určené pro konektor zapalovače cigaret;
 • pokud si vyberete model s vodiči pro připojení, věnujte pozornost jejich počtu – třetí vodič, obvykle signální vodič, umožňuje ovládat zapínání a vypínání voltmetru a případně i jas displeje;
 • je velmi vhodné zakoupit podsvícený voltmetr, aby jeho hodnoty byly viditelné za soumraku a v noci;
 • Mezi digitálními voltmetry je lepší zvolit takový, který zobrazuje dvě číslice (setiny voltu) za desetinnou čárkou (tečkou);
 • Voltmetry jsou naprosto k ničemu, místo čísel se na displeji zobrazuje abstraktní stupnice v podobě baterie nebo akumulátoru;
 • neměli byste brát vysokonapěťové voltmetry schopné měřit napětí vyšší než 50 voltů (v požadovaném rozsahu od 11.0 do 15.00 voltů, taková zařízení zpravidla nejsou příliš přesná);
 • jak ukazuje reálná zkušenost, čím více doplňkových funkcí voltmetr má (hodiny, teploměr, barometr, ampérmetr atd.), tím méně přesně takový přístroj měří napětí;
 • pokud je to možné, je lepší dát přednost voltmetru, který umožňuje kalibraci pomocí šroubu (před instalací lze jeho hodnoty zkontrolovat pomocí dobrého multimetru, pokud jej máte na farmě).

Před pořízením vhodného voltmetru do auta si rozmyslete, kam a jak jej nainstalujete. Vejde se tam, jak z toho povedeš dráty, bude to odvádět pozornost od řízení, bude to kazit interiér?

Jak připojit voltmetr v autě?

Jak bylo uvedeno výše, nejjednodušší voltmetr k připojení je ten, který je určen pro instalaci do zásuvky zapalovače cigaret. Takové zařízení stačí zapojit místo samotného zapalovače cigaret a je to. K instalaci můžete také použít prodlužovací kabel nebo T-kus pro stejný konektor. To se bude hodit, pokud zásuvku zapalovače cigaret používáte k něčemu jinému – k napájení DVR, nabíjení smartphonu nebo k určenému účelu.

S drátovými modely si budete muset pohrát. Nejprve zvažte voltmetr, který má pouze dva vodiče. Obvykle jsou vždy ve dvou různých barvách, jako je červená a černá. Pokud voltmetr, který jste si zakoupili, není vyloženě falešný, pak je červený vodič „plus“ a černý vodič je „mínus“ nebo „zem“.

Jakýkoli voltmetr v autě je připojen přímo k baterii. Je lepší, když přes pojistku. Takto jsou mimochodem připojeny téměř všechny zásuvky zapalovače – přímo k baterii přes pojistku. Odpovídající vodiče pro připojení voltmetru k baterii je nejlepší prodloužit sami. Alternativně můžete zkusit najít „plus“ a „mínus“ pod obložením přístrojové desky nebo v místě připojení autorádia. Opakujeme však, že je nejlepší vést oddělené dva vodiče přímo k baterii a nainstalovat pojistku do mezery v kladném vodiči.

READ
Proč potřebujete lepidlo na skleněné tapety?

Co byste měli dělat, když oba vodiče vycházející ze zakoupeného voltmetru mají stejnou barvu? Kterou kam mám připojit? Vše je velmi jednoduché. Chcete-li zjistit, který vodič odpovídá „plus“ a který „mínus“, zkuste pomocí voltmetru změřit napětí běžné 9voltové baterie, lidově nazývané „koruna“. Při správném zapojení vodičů se na displeji zobrazí správné napětí bez znaménka mínus a dalších chyb. Zbývá pouze označit vodiče podle polarity baterie a přitáhnout je k baterii ve stejném pořadí.

Na mnoha automobilových voltmetrech je nemožné určit polaritu vodičů pomocí AA baterie. Zařízení jednoduše nebude reagovat na jeho připojení. Děje se tak proto, že samotný voltmetr je napájen ze zdroje, jehož napětí měří. A pro svůj provoz většinou vyžaduje minimálně 3-5 voltů, což AA baterie prostě nemá (je tam jen 1,5 V).

Jak připojit voltmetr v autě, pokud z něj vycházejí tři vodiče? Musíte začít identifikací dvou hlavních vodičů – kladného a záporného. Můžete se pohybovat buď podle barevného značení, nebo (což je spolehlivější) měřením napětí korunky. Třetí zbývající vodič je signální vodič. Pokud jej připojíte k příslušnému vodiči v autě, voltmetr se po otočení klíčku v zapalování automaticky vypne a zapne. Stejným principem se připojuje signální vodič k autorádiu. Mimochodem, můžete to tam připojit. Označuje se písmeny ACC.

Analogové voltmetry jsou zapojeny stejným způsobem. Nejprve se určí polarita vodičů a poté se připojí k odpovídajícím svorkám baterie. Pojistka by se také neměla zanedbat. Pokud se se zařízením cokoliv stane, pojistka ochrání váš vůz před požárem.

Jak používat voltmetr v autě?

Nyní je nejzajímavější, jak zjistit všechny informace, které byly uvedeny na začátku článku, pomocí jednoduchých čísel na voltmetru? Jdeme popořadě.

Na kolik % je baterie nabitá?

Procento nabití baterie lze určit podle toho, kolik voltů produkuje v klidu. To je velmi důležitá podmínka, která musí být splněna. Proto s tím začneme. Jak uvést baterii do klidu? Stačí nechat 8-12 hodin odležet. Baterie je obvykle v tomto stavu ráno, pokud bylo auto včera používáno a nebylo zaparkováno pozdě večer. Přes noc se baterie „uklidnila“, napětí na ní se vyrovnalo a z toho můžete určit, na kolik procent je nabitá.

Jak se to dělá? Plně funkční autobaterie v klidu by měla produkovat napětí od 11,7 V do 12,7 V. Navíc pokud voltmetr ukazuje 12,7 V, pak je baterie nabitá na 100% a pokud 11,7 V, tak je naopak vybitá na nulu. Připomeňme, že baterie musí být usazená a v době měření nesmí být zapnutá žádná zátěž (hudba, rozměry, gadgety atd.).

Krása této metody spočívá v tom, že z napětí baterie, která je v klidu a bez zatížení, lze střední hodnoty určit v procentech. K tomu stačí porovnat desetiny voltu s desítkami procent. Pokud je například napětí baterie 12,6 V, odečteme 10 % od 100 % a dostaneme nabití baterie na 90 %. V souladu s tím je 12,5 V 70 % a tak dále až do úplného vybití.

Než začnete používat tuto techniku, bylo by dobré zkontrolovat unikající proud, když je vůz vypnutý a všechna zařízení jsou vypnutá. Pokud jsou někteří spotřebitelé v režimu spánku, mohou odebírat poměrně hodně proudu z baterie. To způsobí pokles napětí a údaje získané pomocí popsané metody budou nepřesné. Nejpřesnější % lze zjistit pouze při úplném odpojení baterie od palubní sítě. Pokud je svodový proud normální (50-100 mA), bude procento nabití velmi přesné.

Jak baterie udrží zátěž při startování motoru?

Během provozu startéru zažívá baterie největší zatížení, nesrovnatelné s ostatními spotřebiči automobilu. Proudy v tuto chvíli dosahují stovek ampér, což způsobuje velmi znatelný pokles napětí i na nové a plně nabité baterii.

READ
K čemu slouží vakuový lis?

Tak tady to je. Pokud budete při startování motoru věnovat pozornost voltmetru, můžete zjistit, jak dobře vaše baterie zvládne velkou zátěž. Pokud je baterie plně funkční a není příliš opotřebovaná, pak by odběr neměl být větší než 2-3 desetiny voltu. To znamená, že pokud jste se dostali do auta ráno a napětí bylo 12,5 V a během procesu spouštění motoru kleslo na 12,3 V, znamená to, že baterie perfektně drží zátěž.

Tato metoda vám mimochodem umožňuje určit nejen zdraví baterie, ale také samotný startér. Pokud máte například nainstalovanou zcela novou (nebo relativně čerstvou) baterii, na kterou jste si jisti, a pokles napětí při startu je stále obrovský (klesne na 11-10 V nebo méně), znamená to, že existují zjevné problémy se startérem. Buď se zasekává, nebo dochází k opotřebení kartáčů nebo ke zkratu ve vinutí. Špatný kontakt na svorkách startéru může také způsobit specifické poklesy napětí.

Nabíjí se baterie normálně z generátoru?

Když je motor v chodu, alternátor musí vyrábět elektřinu, z níž se část vrací do baterie a nabíjí ji. Chcete-li zjistit, že nabíjení skutečně probíhá, můžete zde určit příslušné zařízení.

Kolik by měl voltmetr ukazovat, když auto jede? Zde se ukazatele na různých autech dost liší. Pokud vezmeme ideální napětí, které označuje plně nabitou baterii, pak odpovídá 14,4 V. Existuje však několik nuancí.

 1. Za prvé, pokud byla baterie před nastartováním motoru silně vybitá, pak v prvních minutách bude nabíjecí napětí o něco nižší, než by mělo být. Může být dokonce nižší než 14 V (například 13,7-13,8). Tohle je fajn. Časem se zvýší a dosáhne zadaného parametru.
 2. Za druhé, normálně se nabíjecí napětí u různých aut liší. Záleží na generátoru a na rychlosti otáčení klikového hřídele a na vlastnostech nebo provozuschopnosti reléového regulátoru. Obecně platí, že pokud se nabíjecí napětí velmi liší od ideálních 14,4 V, měli byste vzít své auto k dobrému autoelektrikáři.
 3. Za třetí, při záporných okolních teplotách se má za to, že baterie obecně není schopna přijmout náboj z generátoru po dobu první půl hodiny. Z toho vyplývá, že ihned po nastartování v silném mrazu nebude nabíjecí napětí zdaleka ideální. Pokud celý systém funguje správně, pak se po zahřátí motorového prostoru a samotné baterie údaje voltmetru vyrovnají.

Zátěž z palubních zařízení a stupeň opotřebení baterie

Tato metoda vám umožňuje zjistit, jak silně je palubní síť zatížena určitými spotřebiteli. To je zvláště užitečné, pokud některý z nich používáte offline. Sledováním napětí voltmetrem se vyhnete úplnému vybití baterie a nezůstanete někde v lese, na rybačce nebo na pikniku sami s autem, které nenastartuje.

Zátěž se určuje velmi jednoduše. Chcete-li to provést, musíte porovnat hodnoty voltmetru, když je zařízení vypnuté a když běží. Podle stupně poklesu napětí můžete posoudit výkon spotřebiče a jak rychle vybije vaši baterii.

Co se týče míry opotřebení baterie, lze ji určit i každodenním pozorováním, jak se napětí baterie chová v klidu. Pokud tedy baterie každý den ráno produkuje méně a méně napětí, pak je problém. Samovybíjení baterie se buď zvýšilo, nebo se během jízdy dostatečně nenabíjí. Tyto stejné příznaky mohou pomoci identifikovat náhlé zvýšené svodové proudy a další problémy s elektrickým systémem vozidla.

© 2005-2023 Avtogudok – internetový obchod v Petrohradu Copyright, všechna práva vyhrazena.
Petrohrad, pr. Ispytateley, 30b