Pro zajištění autonomního provozu zařízení s nastavením vhodného režimu slouží automatizační mechanismy pro čerpadlo. Kvalitní automatizace navíc chrání čerpadla před chodem na sucho a šetří spotřebu energie. Tento přístup umožňuje prodloužit životnost drahého čerpacího zařízení.

Zvláštností automatizace od firmy Gilex je možnost použití zařízení jak se značkovými modely, tak i se zařízeními jiných výrobců. Kromě toho má levné zařízení řadu dalších užitečných vlastností.

1 Vlastnosti řídicí jednotky

Hlavním prvkem automatizace čerpacího procesu společnosti je automatizační jednotka Gilex. Takové zařízení je připojeno přímo k čerpacímu zařízení a reaguje na úroveň tlaku v systému.

Blok Gilex se skládá z plastového pouzdra s kovovým víkem. Uvnitř pouzdra je pružina, elektronická jednotka vybavená tlakovým spínačem a pohyblivým mechanismem, který při poklesu tlaku sepne kontakty. Pro externí sledování chodu zařízení je v boční ploše bloku zabudován manometr.

Charakteristika automatizační jednotky Gilex

Charakteristika automatizační jednotky Gilex

Zařízení je navrženo pro provoz na bázi čerpací stanice nebo jiného povrchového čerpadla čerpajícího čistou vodu. Možné je i použití s ​​nízkým obsahem abrazivních nečistot, ale v tomto případě je zařízení vybaveno přídavným filtrem.
zpět do menu ↑

1.1 Princip činnosti zařízení

Automatizace Gileks funguje autonomně z běžné elektrické sítě. Po 30 sekundách od instalace a připojení jednotky se zapne a funguje během několika sekund. Poté se zařízení vypne a aktivuje se pouze v případě, že se změní tlak v potrubí.

Po otevření kohoutku v místě odběru vody začne tlak v potrubí rychle klesat. V tomto případě se jednotka okamžitě zapne a po dosažení minimálního tlaku aktivuje elektrické čerpadlo. Zařízení čerpá vodu, dokud se tlak opět nevyrovná (když se kohout zavře). Po zavření kohoutku je zařízení v provozu dalších 5-20 sekund a pokračuje v čerpání vody do potrubí. Toto opatření je preventivní opatření pro případ, že tlak v systému klesne pod normál a zařízení není schopno monitorovat úroveň tlaku.
zpět do menu ↑

1.2 JAK JE NASTAVENA AUTOMATIZOVANÁ JEDNOTKA JELEX? (VIDEO)

2 Správná instalace zařízení

Automatizace Gilex 9001 se instaluje do přívodního potrubí s přídavným zařízením. Proto je důležitým krokem správná instalace a konfigurace všech komponent. Instalace automatické řídicí jednotky lisu od Gilex se provádí v následujícím pořadí:

 1. Za prvé, pokud jste si zakoupili modifikaci bez měřicích přístrojů, měli byste si zakoupit manometr a nainstalovat jej na boční panel. Mechanismus je nezbytný pro monitorování a ovládání jednotky.
 2. Vlastní automat narazí do vodovodního řadu v oblasti mezi místem odběru vody (kohoutem) a čerpacím zařízením. Jednotka se instaluje výhradně ve svislé poloze, modrým kovovým krytem nahoru. V tomto případě by měl být vstup zařízení (uvedený v návodu) umístěn na výstupní straně čerpadla. Výstup vede vodu dále do přívodního potrubí.
 3. Po instalaci regulačního zařízení do linky je nutné pečlivě zkontrolovat všechny spoje a spoje, zda nedochází k úniku. Pokud jsou během instalace zjištěny chyby, měly by být utěsněny tmelem nebo spojovacími prvky.
 4. Jednotka je připojena k síti přesně podle schématu uvedeného v pokynech. Navíc, pokud je zařízení vybaveno čerpadlem s proudem větším než 10 ampér, je dodatečně instalován magnetický startér. Hlavním požadavkem na elektrický kabel používaný se zařízením je zvýšená odolnost vůči vysokým teplotám.

Schéma instalace vodovodního systému s automatizací Gilex

Schéma instalace vodovodního systému s automatizací Gilex

V případě potřeby je přívodní potrubí doplněno filtry pro čištění vody a přijímačem pro vyrovnání tlaku v systému.

Po instalaci všech komponent do hlavní linky je nutné zařízení zkontrolovat. K tomu je vstup čerpadla naplněn kapalinou přes potrubí a čerpadlo je zapnuto. Jeden z indikátorů na jednotce se okamžitě rozsvítí. To znamená, že mezi blokem a čerpacím zařízením je kontakt. Zařízení funguje několik desítek sekund a poté se vypne.

READ
Jak odstranit skvrny z papírových tapet?

Po vypnutí zařízení je třeba otevřít jeden z kohoutků (pokud existují víceúrovňové kohoutky, pak nejlépe horní). Jsou dvě možnosti:

 1. V prvním případě poteče voda z kohoutku nepřetržitým, nepřerušovaným proudem. Jednotka se zapne a čerpací zařízení pracuje po celou dobu používání kohoutku. V tomto případě bylo zařízení nainstalováno správně.
 2. Pokud proud vody není stabilní nebo vůbec chybí, můžete zkusit restartovat zařízení pomocí tlačítka „Restart“. Tlačítko je stisknuto a drženo, dokud se čerpadlo nezapne. Pokud se v tomto případě nic nezměnilo, je provedena důkladná kontrola zařízení a celé linky, případně demontáž a seřízení.

3 Čerpací jednotky kompatibilní s jednotkou

Automatizace od Gilex je univerzální zařízení. S jeho pomocí lze regulovat provoz čerpacích zařízení od různých výrobců. Z hlediska principu činnosti je takový mechanismus pro vyrovnávání tlaku instalován na vibračním, odstředivém, vírovém nebo šroubovém čerpadle.

Zařízení pracuje nejúčinněji v kombinaci s čerpacími zařízeními, která splňují následující vlastnosti:

 • proudová síla v rozmezí 6-10 A;
 • produktivita zařízení až 100 l/min;
 • napětí ne vyšší než 250 V;
 • maximální teplotní limit čerpané kapaliny je 75 stupňů;
 • připojení k potrubí o průřezu 1 palec.

4 Jaké další možnosti automatizace má Gilex?

Kromě automatizační jednotky vyrábí společnost také méně oblíbené možnosti automatizace pro čerpací zařízení. Jednou z takových možností je instalace Gilex Crab. Zařízení je zodpovědné za stabilní tlak v přívodním potrubí a v případě potřeby spouští a vypíná čerpadlo. Filtrační vložka navíc čistí proudění pevných látek.

Gilex Crab se skládá z následujících komponent:

Vodní sada KRAB-50 (nádrž, relé, filtr)

Vodní sada KRAB-50 (nádrž, relé, filtr)

 • polymerní hydraulický ventil;
 • přijímací nádrž o objemu 24 nebo 50 litrů, potažená antikorozním smaltem;
 • elektrický tlakový spínač;
 • filtr s vyměnitelnou vložkou zodpovědný za čištění proudu vody od nečistot;
 • manometr;
 • dva elektrické kabely;
 • speciální držák pro upevnění jednotky na stěnu.

Zařízení pracuje na bázi běžné elektrické sítě 220 V. Vhodné pro současné připojení 2-3 odběrných míst vody. Nastavitelné relé umožňuje nastavit úroveň tlaku, kterou bude zařízení udržovat před zahájením práce. Stejně jako předchozí typ zařízení je i Krab 50 univerzální zařízení a je vhodné pro připojení ke studničním čerpadlům libovolného výrobce.
zpět do menu ↑

4.1 Tlakový spínač RDM-5

Jednodušší možností pro automatizaci čerpací stanice je nainstalovat na ni speciální relé RDM-5. Kompaktní zařízení je namontováno v hlavním potrubí a připojeno k čerpacímu zařízení pomocí elektrického kabelu. Vodič je připevněn ke kontaktům relé.

Princip činnosti zařízení je následující. Zařízení reaguje na úroveň tlaku v potrubí. Pokud je indikátor pod nastavenou hodnotou, kontakty jsou připojeny, proud je dodáván do místa příjmu vody a kapalina plní potrubí, dokud se tlak nevrátí do normálu. Když se úroveň tlaku vrátí do normálu (tento indikátor je také nastaven uživatelem), kontakty se rozcházejí. Dojde k přerušení napájení vrtného zařízení a jeho vypnutí.

Minimální a maximální hodnoty, při kterých je čerpací zařízení aktivováno, jsou nastaveny uživatelem. Lze je nastavit pomocí dvou matic, které fixují stupeň napětí pružiny. Větší matice při otáčení proti směru hodinových ručiček nastavuje maximální hodnotu tlaku, menší matice při otáčení umožňuje upravit rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou.

RDM-5 je určen pro použití výhradně ve vodě. Provozní napětí pro zařízení je 220-230 V. Teplota čerpané kapaliny je 0-40 stupňů. Relé je upevněno na ¼-palcové potrubí. Předpokladem pro použití RDM-5 je kvalitní uzemnění.
zpět do menu ↑

READ
Co byste měli udělat s betonovou stěnou před malováním?

4.2 Plovákový spínač

U čerpadel na drenáž, odpadní vodu a povrchovou vodu je nejlevnější a nejpraktičtější způsob automatizace plovákový spínač. Podle oblasti použití se taková zařízení dělí na lehká a těžká. Lehké plováky jsou vybaveny drenážními modely, těžké plováky jsou instalovány na vodovodních stanicích a vodních čerpadlech.

Automatizace Gileks v systému zásobování vodou

Automatizace Gileks v systému zásobování vodou

Konstrukce se skládá z elektrického kabelu o délce 3,5,8 nebo 10 m a plastového plovákového mechanismu. Uvnitř plováku jsou dva kontakty, spínací páka a kulička, která mění polohu páky. Na základě počtu drátů se rozlišují dvou a třídrátové plováky.

Ve verzi se dvěma vodiči jsou přímo spojeny s plovákovými kontakty. Když takový mechanismus stoupne s hladinou vody na určenou úroveň, páka tlačí na kontakty, ty se uzavřou a dodávají energii čerpadlu.

Modely se třemi dráty podporují možnost zapnutí sběrného bodu v krajní horní a krajní spodní poloze. Chcete-li to provést, jeden vodič jde k jednomu z kontaktů a další dva vodiče v závislosti na poloze jdou k druhému kontaktu.

Princip fungování takového plovákového mechanismu spočívá v tom, že zařízení automaticky zapne čerpadlo, když hladina vody stoupne na nastavenou hodnotu. V případě dvouvodičového zařízení plovák naopak otevře kontakty a vypne zařízení, když voda klesne pod normál.

Automatizační zařízení Gilex umožňuje provoz čerpadla v automatickém režimu. Blok umožňuje spustit jednotku při sníženém tlaku při otevírání kohoutků nebo ji vypnout, pokud nedochází k žádnému pohybu zdroje v potrubí při zavřených kohoutcích. Automatizace Gilex pro čerpadla nefunguje vždy správně. Poruchy narušují plný provoz zařízení. Jaké jsou nejčastější problémy jednotky? Jak tyto problémy vyřešit? Zkusme na to přijít.

Pumpa Gilex Jumbo 60/35

Princip činnosti ovládacího panelu Gilex

Zařízení Gilex je určeno pro provoz zařízení v čistém prostředí, bez různých druhů nečistot. Automatizační jednotka Gilex – zařízení a princip fungování spočívá v tom, že automatika spustí čerpadlo 25 sekund po připojení k elektrické síti. Následné inkluze nastanou, pokud tlak klesne a dosáhne výchozí hodnoty. K tomu dochází, když je kohout otevřený. Elektrický spotřebič se automaticky spustí do půl minuty po zapojení do sítě. Následně začne čerpadlo pracovat, když tlak klesne na určitou úroveň v režimu otevřeného kohoutku. Pokud průtok klesne na minimum, Gilex jednotku vypne. Řídící jednotka reguluje provoz čerpací jednotky. Jeho hlavní součástí je relé, které řídí úroveň tlaku vody v akumulační nádrži. Když hodnota tlaku klesne na kritickou hodnotu, relé spustí zařízení a voda začne proudit do zásobníku. Membrána hydraulické nádrže se napne a tlak se odpovídajícím způsobem zvýší na nastavenou hodnotu. Po dosažení předem stanoveného tlaku v nádrži se čerpadlo automaticky vypne. Měření tlaku se provádí pomocí vestavěného tlakoměru.

Hydraulický akumulátor Gilex

Technické parametry ovládacího panelu

Stres 220 240-V
Aktuální (max.) 10
Nápor při startu 1,5-3,5 atm.
Průtok kapaliny (max.) 80 l / min
Nápor (optimální) 10 atm.
Teplota kapaliny (max.) 60 ° C

Připojení ovládacího panelu Gilex

Automatizace Gilex musí být instalována v souladu s určitými pravidly a doporučeními. Zde je třeba vzít v úvahu vlastnosti modelu čerpadla a objem membránové nádrže. Limit tlaku čerpadla by měl být nastaven podle průměrných parametrů pracovní oblasti jednotky s ohledem na maximální přípustný počet spuštění čerpacího zařízení za určitou dobu. Ovládací panel Gilex nelze připojit, pokud na jedné z jeho stran není připojen manometr. K tomu použijte kroužkové těsnění a dva montážní šrouby pro připojení tlakoměru k bloku. Když je poloha tlakoměru zvolena co nejpohodlněji, uzavřete otvor šroubem na zadní straně bez použití tmelu.

READ
Co je to stropní trám?

Čerpací stanice Gilex Jumbo

Algoritmus připojení Gilex se skládá ze sekvence operací:

 • Vyberte místo instalace pro automatizaci. Doporučuje se vybrat v intervalu potrubí od přívodu čerpadla k prvnímu kohoutku.
 • Automat instalujte tak, aby vstupní otvor odpovídal směru proudění vody na výstupu ze zařízení, boční výstupní otvor směřoval k proudu vody v hlavním potrubí.
 • Zkontrolujte těsnost hydraulických spojů.
 • Pokud je jednotka určena pro pracovní tlak vyšší než 10 bar (automatické zařízení má od výrobce indikátor pouze 10 bar), měl by být na vstupu do ovládacího panelu instalován redukční ventil.
 • Schéma připojení jednotky k elektrickému napájení je umístěno na krytu desky plošných spojů. Toto schéma by mělo sloužit jako vodítko při připojování k elektrické síti. Elektrická šňůra musí být použita s odolností vůči tepelnému namáhání do 99 stupňů.

Automatizační jednotka Gilex

 • Vertikální úsek mezi blokem a umístěným místem průtoku vody (kohoutem) je více než 15 metrů, to znamená, že vodní sloupec přesahuje 15 m;
 • čerpací zařízení se používají pod zatížením (tlak zatížení se přičítá k indikátoru tlaku čerpadla).

Jak nakonfigurovat ovládací panel Gilex

 1. Naplňte přívod vody a komoru provozního čerpadla kapalinou.
 2. Zapněte napájení automatického zařízení, spusťte čerpadlo.
 3. Když se jednotka vypne, otevřete kohoutek bodu, který se nachází v největší vertikální vzdálenosti.

Poruchy řídicí jednotky studničního čerpadla

 1. Hydraulické zařízení se nespustí.
 2. Ochrana proti chodu nasucho se aktivuje a vypne, když je v potrubí voda.
 3. Elektrické čerpadlo se velmi často zapíná a vypíná.
 4. Čerpací zařízení se nevypíná.

Elektrické čerpadlo nelze spustit

 • V elektrické síti není žádné napětí. V této situaci stačí zkontrolovat, zda je napájení nebo ne.
 • Výška ovládacího panelu Gilex a výdejních míst vody se velmi liší. Chcete-li tento problém vyřešit, stačí otočit seřizovací šroub na stranu označenou „plus“ a zvýšit číslo úrovně tlaku, při které bude blok fungovat.
 • V potrubí, které nasává zdroj, není žádná voda. Problém můžete vyřešit kontrolou dostupnosti zdroje a restartováním automatického uzlu.
 • Poruchy elektroniky. Zkuste automatiku odpojit od napájení a po půl minutě ji restartovat.
 • Porucha zařízení čerpadla. Odborníci doporučují nepokoušet se opravit poruchu čerpadla sami, ale vyhledat pomoc od společnosti, která poskytuje služby pro opravy těchto jednotek.

Automatizační jednotka Gilex 9001

Automatický chod nasucho se aktivuje, když je k dispozici zdroj

 • Velký nebo malý tlak v elektrické síti. Stačí zkontrolovat úroveň napětí v síti.
 • Automatický systém se spustí, když je tlak příliš vysoký. Problém lze vyřešit otočením seřizovacího šroubu zpět proti směru hodinových ručiček, čímž se sníží úroveň tlaku. Poté stiskněte „reset“ a zjistěte, že indikátor bloku „ochrana“ nesvítí.

Čerpadlo se často spouští a vypíná

Pokud jednotka mění režimy spuštění a zastavení příliš často, je to způsobeno netěsným potrubím nebo jinými prvky systému. Je nutné odhalit únik a zbavit se ho.

Čidlo tlaku vody ve vodovodním systému

Proč automatizační jednotka Gilex nevypne čerpadlo?

 • Vzduch se dostal do hlavního potrubí, které nasává vodní zdroj. Tuto poruchu lze eliminovat profouknutím sacího potrubí.
 • V systému dochází k velkému plýtvání kapalinou. Chcete-li problém vyřešit, měli byste zkontrolovat potrubí, zda nedochází k úniku, a v případě zjištění jej opravit.
 • Není požadovaný tlak čerpadla. Je nutné změřit tlak jednotky: měl by být o 0,8 atmosféry vyšší než počáteční tlak automatické jednotky.
 • Elektronika nefunguje správně. Abyste se ujistili, že problém je s elektronikou, musíte vypnout napájení a po půl minutě jej znovu zapnout.

Tlakový spínač s ochranou proti chodu nasucho Optima PC

Jak sami rozebrat a opravit pumpu Gilex

Domácí společnost „Dzhileks“ se specializuje na výrobu ponorných čerpadel, která se stala populární mezi majiteli soukromých pozemků a domů. Nejlepší vlastnosti zařízení jsou spolehlivost a výkon. Bez ohledu na to, jak populární je technika, má schopnost v jednom bodě selhat. Některé poruchy jednotek lze opravit sami, bez pomoci specialistů.

READ
Co potřebujete vědět při koupi bytu na sekundárním trhu?

Základní problémy s čerpadlem

 • čerpadlo je tiché při startování;
 • při dotyku s tělem jednotky je to jako zásah elektrickým proudem;
 • tlak vody se velmi snížil;
 • mechanismus nefunguje správně, jsou slyšet cizí zvuky.

Tlakový spínač pro čerpací stanici

 • spálení vinutí elektromotoru;
 • napájecí kabel elektrického čerpadla je přerušený;
 • elektrický kontakt se vypne;
 • tělo jednotky je deformované a těsnění je porušené;
 • pracovní prvky zařízení se opotřebovaly.

Rozebíráme čerpadlo

Čerpadlo Gilex nebude možné bez nářadí rozebrat. Upněte proto jednotku do svěráku. Aby se zabránilo deformaci pouzdra v důsledku stlačení, použijte těsnění.

Jednotka automatizace čerpadel VALTEC

 1. Vyjměte čerpadlo ze studny a odpojte jej od elektrického napájení. Odstraňte sací hadici vody z potrubí a odpojte závěsný kabel.
 2. Za provozu je motor čerpadla umístěn v horní části skříně, oběžné kolo a skla jsou umístěny ve spodní části. Odšroubujte spodní kryt pomocí plynového klíče (dostupného pomocí autoklíče, který slouží k vyjmutí olejového filtru). Je přípustné odšroubovat víko proti směru hodinových ručiček.
 3. Vyjměte oběžné kolo a skla z tělesa čerpadla (skleněné kryty jsou očíslovány 1 až 3).
 4. Pomocí kleští utáhněte dvě spony a zajistěte jimi hřídel čerpadla, poté ji vyjměte.
 5. Motor čerpadla je stlačen uvnitř pouzdra a je obtížné jej vyjmout. Vezměte malé kladivo a udeřte do těla přes změkčující podložku. Potom. Jakmile se motor trochu poddá a pohne se dopředu, vytáhněte přídržné těsnění. Často má tvar prstenu. Měl by být otočen o 90°, mírně zmáčknut a vytažen.
 6. Bez použití velké síly vyklepněte pomocí kladiva horní kryt, který je držen na místě dvěma O-kroužky.
 7. Vytáhněte elektromotor.

Připevnění čerpací stanice ke zdi

Automatizace vodní pumpy Gilex nefunguje

Čerpadlo bylo rozebráno, nyní byste měli provést vizuální kontrolu prvků zařízení. Pokud jsou oběžná kola opotřebovaná (je to kvůli špatnému tlaku vody), musíte je vyměnit za nové. Díl můžete zakoupit v maloobchodních prodejnách a servisních střediscích. Pokud shoří vinutí motoru, nezvládnete to sami. Můžete kontaktovat specializovanou firmu a motor převinout, ale tyto služby budou drahé. Je výhodnější koupit nový motor a nainstalovat jej. Pokud ztratíte kontakt, neměli byste se uchylovat k pomoci servisních pracovníků. Kontakt jednoduše připájete sami. Pokud je napájecí kabel rozbitý, je snadné jej vyměnit. Pokud dojde k deformaci skříně nebo dojde k odtlakování, je oprava čerpadla značně obtížná. Pokud je těsnění porušeno, voda se dostane dovnitř krytu a poškodí kondenzátor. Problém lze vyřešit výměnou kondenzátoru nebo obnovením těsnění pouzdra. Spolu s těmito operacemi je nutné vypustit a vyměnit mazací kapalinu.

Automatizace Gileks pro čerpadlo

Důležité! Pro tyto účely je přísně zakázáno používat motorový olej, jinak při jeho opětovném porouchání dojde k úniku oleje do vodní nádrže vrtu. V takové situaci bude voda zkažená a vhodná pouze pro technické potřeby. Jako lubrikant je nutné použít čistý glycerin.

Suchý běh. Jak vyřešit problém

Velmi častým problémem při poruše čerpacího zařízení je jeho provoz „na sucho“. To znamená, že vodovodní potrubí není naplněno zdrojem. Problém nastává nejen u automatických řídicích jednotek hlubinných čerpadel, ale i u povrchových čerpadel. U čerpacích zařízení pro domácnost jsou pracovní mechanismy (difuzory, kola) vyrobeny z termoplastu, high-tech a relativně levného materiálu. Když čerpadlo běží nasucho, když nedochází k mazání, není zde voda jako chladič, části se dostávají do vzájemného kontaktu. Dále dochází ke tření dílů a zablokování hřídele nebo spálení motoru. V této situaci čerpadlo vůbec nečerpá vodu, běží naprázdno nebo jeho provoz neodpovídá parametrům výrobce. Mimochodem, všichni výrobci hydraulických čerpadel uvádějí ve svých pasech, že používání zařízení bez vody je přísně zakázáno.

READ
Jak vypadá přírodní cívka?

Domácí vodní čerpadlo bez elektřiny

Kde se často vyskytují problémy s chodem na sucho

 • Studny, studny s nízkou úrovní zdrojů. K poruše může dojít v důsledku nesprávně zvoleného modelu čerpadla nebo přírodních jevů (nedostatek deště v létě vede k poklesu hladiny vody u zdroje).
 • Kapacita skladu. Pokud je vodní zdroj odebírán ze zásobní nádrže, je nutné zajistit, aby kapalina v ní byla neustále na správné hladině.
 • Potrubí. Když je čerpadlo instalováno v systémovém potrubí, jeho aktivita zvyšuje tlak. Stává se, že pro přívod vody není dostatečný tlak a za těchto okolností je relevantní takové schéma instalace čerpadla. Když dojde ke ztrátě zdroje v lince, je velmi obtížné jej sledovat, ale to vede k nečinnosti jednotky a v nejhorších případech k selhání čerpadla.

Čerpací stanice Jumbo 70/50N-50N

Jak se chránit před chodem na sucho

 • Plovák. Pro plné fungování vodovodu doporučují kvalifikovaní pracovníci při čerpání kapaliny používat speciální zařízení – plovák. V zásobních nádržích se používá jeden typ plováku – při rozepnutí kontaktů jednotka nečerpá kapalinu do nádrže. V takové situaci bude plovák chránit před přetečením vody, ale riziko vyhoření jednotky kvůli nedostatku vody zůstává. Jiný typ plováku zabraňuje přehřátí motoru čerpadla a chodu nasucho. Ke konektoru jedné z fází čerpacího zařízení je připojen plovákový drát. Pokud úroveň zdroje klesne pod požadovanou normu, kontakty se otevřou a čerpadlo se úplně vypne. Plovák je spuštěn na takovou úroveň, že v okamžiku otevření kontaktů zůstává v nádrži stále určité množství vody.
 • Automatický blok s ochrannou funkcí pro zařízení hydraulického čerpadla. Tlaková automatika je navržena tak, že při poklesu tlaku na stanovenou normu se rozpojí kontakty a čerpadlo se zastaví.

Automatické povrchové čerpadlo Gilex Jumbo 70/50 p-k comfort 4001

 • Spínač průtoku. Často je namísto automatické jednotky s hydraulickým akumulátorem instalován kompaktní průtokový spínač. Mechanismus je naprogramován tak, aby spustil čerpadlo při tlaku 1,6-2,6 bar. Pokud se průtok vody zastaví, relé vypne čerpadlo.

Hydraulický akumulátor pro vodovodní systémy

Nastavení hodnot startovacího tlaku je vhodné svěřit zkušeným odborníkům, kteří vše udělají při dodržení bezpečnostních předpisů.

Poruchy vodovodního systému

 • na manometru se indikátor úrovně tlaku prudce zvýšil nebo snížil;
 • Relé často cvaká.
 • mezi stěnou nádrže a membránou není vzduch (unikl);
 • membrána praskla;
 • v hydraulickém akumulátoru je mnohem více vzduchu, než požadují normy;
 • Parametry relé nebyly nakonfigurovány správně.

Schéma připojení tlakového spínače vody pro čerpadlo

Problémy se zásobníkem je možné vyřešit sami, protože nevyžadují speciální znalosti. Pokud uniká vzduch, můžete jej snadno napumpovat pumpičkou na pneumatiky. Když se nahromadí přebytečný vzduch, trochu jej uvolněte a sledujte stupnici tlakoměru. Pokud je nastavení relé nesprávné, proveďte úpravu podle doporučení výrobce. No, pokud žárovka praskne, měla by být vyměněna za novou. Hrubý filtr přispívá k plnému fungování vodovodního systému. Je instalován téměř ve všech systémech. Navíc zlepšuje kvalitu pitné vody. Různé drobné částečky nečistot, nečistot a vápencových usazenin se nedostanou do čerpadla, ale usadí se ve filtrační baňce. Ucpaný filtr je jedním z důvodů poklesu tlaku přívodu vody. proto nezapomeňte zkontrolovat lapač bahna a jeho míru zanesení. Špatný přívod vody, když kohoutek sotva teče, ukazuje na pravděpodobnost úniku vody. Netěsnosti se často tvoří na spojích prvků, zejména pokud jsou vyrobeny z plastu.

Povrchové čerpadlo bez nádrže GILEX JUMBO 70/50 P

Demontáž automatizační jednotky čerpadla

Automatický blok nefunguje vždy dokonale. Poruchy automatizace často způsobují, že tlak vody zeslábne a tlak překročí nastavené hodnoty.