Před lepením parozábrany na betonový a omítnutý podklad je třeba podklad z c/p nebo prefabrikovaných plechových potěrů celoplošně napenetrovat bitumenovým základním nátěrem.

Jako základní nátěr aplikovaný na suché povrchy se doporučuje použít bitumenový základní nátěr TECHNONICOL č. 01 nebo polymerní základní nátěr TECHNONICOL č. 08. U víceúrovňových střech a také v místech, kde tepelně-izolační vrstva přiléhá k nezatepleným stěnám místností, jejichž vnitřní teplota vzduchu je +12°C, se doporučuje instalovat parozábranu nad horní hranu přechodovou stranu minimálně o 30 mm, aby se zabránilo možnému vzniku kondenzace v izolaci z místnosti.

Podklady z ocelových profilovaných plechů obecně nevyžadují základní nátěr před lepením parozábrany.

Svislé plochy zateplených konstrukcí (stěny, parapety, větrací šachty apod.) je nutné celoplošně napenetrovat bitumenovým základním nátěrem do výšky parotěsné vrstvy.

Parozábrana se pokládá přímo před vrstvu tepelné izolace.

Na všechny svislé plochy je nutné nalepit parotěsnou zábranu s přesahem do výšky rovné tloušťce tepelněizolační vrstvy včetně klínovité tepelné izolace.

Bitumenová parozábrana může být zcela přilepena k základně nebo položena bez lepení, ale s povinným svařováním švů.

Důležité! V souladu se SP 17.13330.2017 „Zastřešení“ musí být na střechách budov s výškou nad 75 m z důvodu zvýšeného působení zatížení větrem parotěsný materiál zcela nalepen na nosný podklad.

Aplikace samolepicích parotěsných materiálů: Parotěsná zábrana SA500 a SF1000

Umístěte materiál Parozábrana C (A500, F1000) podél horních polic vlnitého plechu.

V případech, kdy je povrch vlnitého plechu zaolejovaný nebo má špatnou přilnavost k podkladu, natřete horní příruby vln TECHNONICOL Primer č. 03.

Všechny systémy a materiály jsou dostupné v internetovém obchodě

Boční přesahy sousedních panelů mohou být menší než 100 mm. Minimální šířka pro lepení materiálu v bočním přesahu musí být minimálně 50 mm.

Koncové přesahy musí být minimálně 100 mm.

Položte sousední panely střídavě na koncové spoje.

Důležité! Než začnete pokládat parotěsnou membránu, vyrolujte roli 2 m, vytvořte všechny potřebné přesahy a nalepte začátek role.

Pomocí pokrývačského nože odřízněte ochrannou fólii na spodní straně materiálu ve vzdálenosti 30-40 cm od okraje role.

Opatrně odstraňte ochrannou fólii a přilepte začátek role.

Oblast lepení srolujte silikonovým válečkem.

Přilepte parotěsnou zábranu C (A500, F1000) k základně:

  • jeden pracovník přitahuje ochrannou fólii k sobě, druhý hladí materiál štětcem;
  • Vyhlazení hmoty k podkladu se provádí štětcem s měkkými polymerovými štětinami od středu role k okrajům hmoty.
READ
Jak deflektor zvyšuje trakci?

  • Pokud strana membrány přesahuje méně než 50 mm na horní polici vlnitého plechu, je nutné materiál přilepit na vlnitou lepenku, jak je znázorněno na fotografii.
  • Boční přesah následné role musí být vytvořen na lepeném materiálu na horní polici vlnitého plechu.

Izolaci položte na parotěsnou vrstvu tak, aby dlouhá strana desky byla kolmá k vlnitému plechu.

Vlastnosti práce s materiály Parotěsná bariéra S (A500, F1000) při záporných teplotách:

  • Teplota okolního vzduchu a teplota samotného materiálu musí být vyšší než teplota pružnosti materiálu Parotěsná zábrana C (A500, F1000) mínus 25 °C.
  • Materiál Parabarrier S (A500, F1000) musí být uchováván v teplé místnosti po dobu minimálně 24 hodin při teplotě +15 °C. Materiál musí být přiveden na místo práce z teplé místnosti bezprostředně před položením na vlnitý plech.

Plynulé natavování parotěsného materiálu (Technobarrier) na železobetonový podklad

Materiál Technobarrier musí být položen s přesahem 80 – 100 mm v bočních švech a 150 mm v koncových švech.

Sousední panely jsou položeny s přesazenými koncovými švy.

Při napojení parozábrany její koncovou stranou na svislou konstrukci se materiál vloží a nataví na svislou plochu nad tepelně izolační vrstvou včetně klínové tepelné izolace.

Při montáži parozábrany z boku na svislou konstrukci se materiál pokládá blízko svislé plochy.

Na svislou plochu se na boční straně role nalepí další vrstva, která se položí těsně u svislé konstrukce.

Přídavná vrstva musí být položena na svislou plochu nad vrstvou tepelné izolace a přesahovat 150 mm na vodorovnou plochu podkladu.