Antikorozní ochrana kovových konstrukcí: druhy a účel

Antikorozní ochrana slouží k zachování celistvosti kovových konstrukcí a zvýšení jejich životnosti. Jeho hlavní funkcí je zabránit interakci kovového povrchu výrobku s vnějším prostředím, jehož prvky vstupují do chemických reakcí s kovem a tvoří sloučeniny, které jej ničí.

Antikorozní ochrana kovových konstrukcí: druhy a účel

To se týká především slitin obsahujících železo, protože železo aktivně tvoří sloučeniny s kyslíkem ve vzduchu a vodě a mění se na oxidy ve formě rzi.

Způsoby ochrany proti korozi mohou být pasivní, kdy se mezi povrchem kovu a okolím vytvoří fyzická překážka, a aktivní, které jsou založeny na chemické a elektrochemické povaze interakce kovu s prvky, které jej obklopují.

Pasivní ochrana zahrnuje aplikaci izolačních nekovových povlaků, zatímco aktivní ochrana zahrnuje vytvoření povrchové vrstvy ochranného kovu, použití inhibitorů koroze a použití elektrického proudu, který reguluje elektrochemickou aktivitu.

Nekovové antikorozní nátěry

 • Barvy a laky vytváří na povrchu kovových výrobků ochranný film. Nanesení takového nátěru je nejjednodušší, nejrychlejší a nejekonomičtější způsob antikorozní ochrany. Jeho životnost závisí na provozních podmínkách – náhlé změny teplot vedou k praskání a nutnosti obnovy. Pro specifické úkoly ochrany se vybírají materiály se specifickým složením:
 • alkyd laky a barvy rychle schnou, dlouho si zachovávají barvu a jsou šetrné k životnímu prostředí;
 • bituminózní barvy jsou vhodné pro vytvoření tenké a vysoce kvalitní hydroizolace;
 • tepelně odolný polyuretan emaily poskytují jak zvláště odolnou hydroizolaci, tak požární bezpečnost.
 • polymerní povlaky na bázi polyvinylchloridu, polystyrenu, fluoroplastu, epoxidové pryskyřice jsou odolné vůči stálému mechanickému namáhání.
 • Organosilikátové povlaky vznikají vypalováním práškového emailu v několika vrstvách. Odolává agresivnímu prostředí, tlaku, vysokým teplotám.
 • Gumové vulkanizované povlaky s různým stupněm měkkosti, jsou odolné proti nárazu a jsou spolehlivým dielektrikem.

Antikorozní ochrana kovových konstrukcí: druhy a účel

Kovové povlaky

Ochrana kovu před korozí pomocí jiného kovu využívá elektrochemický mechanismus interakce látek. Ochranný kov má ve výsledném galvanickém páru negativní potenciál a reaguje s prostředím a chrání kov produktu před zničením. Tato metoda zajišťuje spolehlivý dlouhodobý provoz kovových konstrukcí. Potahovým materiálem může být cín, olovo, hliník, nikl, chrom, kadmium. V průmyslovém využití je ale nejrozšířenější zinek, který slouží jako optimální ochrana ocelových konstrukcí v poměru cena/kvalita. V závislosti na úkolech a velikosti výrobku se galvanizace provádí různými způsoby:

 • Horký, ponořením součásti do roztaveného zinku;
READ
K čemu se používají flexibilní dlaždice?

Antikorozní ochrana kovových konstrukcí: druhy a účel

 • Galvanické, v galvanické lázni s nanášením zinku na povrch oceli vlivem elektrického proudu;
 • Plyno-tepelné, rozprašováním roztaveného zinku;
 • Tepelná difúze, pod vlivem vysoké teploty pro pronikání zinku do povrchové vrstvy kovu;
 • Aplikace kompozice obsahující zinek za studena pomocí štětce, válečku nebo spreje.

Inhibitory pro ochranu proti korozi

Inhibice je vnášení speciálních látek do nátěrových hmot nebo do prostoru obklopujícího kovové výrobky, které zpomalují korozní procesy. Patří sem organické a anorganické kyseliny a jejich soli, zejména fosforečnany a chromany. Inhibitory jsou adsorbovány na kovovém povrchu, díky čemuž je proces koroze pozastaven.

Aktivní elektrochemická ochrana

Provádí se přivedením externího proudu. Používá se při provozu kovových konstrukcí pomocí speciálních instalací. Proud stejnosměrného elektrického proudu zabraňuje vzájemnému působení prvků kovu a prostředí a zpomaluje proces koroze.