Design konstrukce je odlišný. Nemyslím si, že pro vás bude vhodné vyztužit konstrukci o rozměrech 2×0,5×0,5 metru tím, že nejprve nainstalujete bednění.

Pokud potřebujete podzemí, proveďte nejprve vnější stěnu bednění, poté výztuž a poté vnitřní stěnu. (na vnější straně si připravte vazby, aby stěny držely pohromadě

Podívejte se na technologické mapy konkrétních komponent a. přemýšlet hlavou.
Jak se chystáte např. plést výztuž sloupu uvnitř bednění. a vyztužení podlahy bez bednění.

Aleksandr Umělá inteligence (152143) Okamžitě vidím 3 možnosti, 2 z nich jsou rozděleny na 4. Myslete tedy i s ohledem na hydroizolaci. Někde bude bednění překážet, jinde se bez částečné montáže neobejde nic.

CO POTŘEBUJEŠ VĚDĚT

“Opravy nelze dokončit, lze je pouze zastavit!” – známá fráze, že? Znají to především lidé, kteří své byty rekonstruují svépomocí už léta, chtějí ušetřit. A tyto téměř titánské snahy nevedou vždy k přijatelnému výsledku. Jak tedy zrekonstruovat byt levně a rychle, bez ztráty kvality?

Když se rozhodnete provést levnou renovaci bytu vlastními rukama, musíte alespoň získat obecnou představu o technologii pro provádění základních stavebních a instalačních prací.

Jakákoli činnost musí začínat plánováním. Právě plánování vám umožní odpovědět na otázku, jak levně zrekonstruovat byt: svépomocí nebo se zapojením najatých pracovníků. Jaké otázky je třeba zodpovědět při plánování rekonstrukce? První a hlavní otázkou je poměr disponibilních finančních prostředků a termínů. Pokud termíny nejsou prioritou, můžete opravy provést sami a zapojit specialisty na provádění určitých typů prací. Pokud je otázka načasování akutní a jsou k dispozici finanční prostředky na opravy, je lepší svěřit veškerou práci, kromě přípravných prací, odborníkům. Přípravné práce, odstraňování nábytku, odstraňování tapet, podlahových krytin atd., lze provádět samostatně nebo s pomocí příbuzných nebo přátel. Ušetří se tak zhruba desetina celkových nákladů na opravy.

Při rozhodování o pozvání specialistů je třeba vybírat nejen podle ceny, za kterou se řemeslníci chystají práci udělat. Někdy takoví rádoby mistři, slibující levnou rekonstrukci bytu, nemají ponětí o technologii a práci s materiálem. A jejich „levné“ služby mohou být velmi drahé. Škoda může být způsobena jak zákazníkovi, tak třetím osobám. Proto je vždy nutné uzavřít dohodu se stavebníky, kteří opravu nasmlouvali. Stanovuje všechny nuance: podmínky, ceny, odpovědnosti stran.

Poté, co svěříte opravy najatým pracovníkům, musíte pochopit, že proces opravy vyžaduje bedlivou kontrolu. Musíte mít pod kontrolou vše: kvalitu práce, množství použitých materiálů (zejména složek betonových směsí), načasování, soulad platby za práci s jejich skutečným výkonem.

Levná rekonstrukce bytu je skutečně realitou. Proces vyžaduje kontrolu. Veškeré práce je nutné rozdělit do etap, stanovit termíny jejich dokončení a požadovat po řemeslnících, aby tyto termíny dodržovali. Pokud ale za dodávku materiálů odpovídá zákazník, pak je třeba počítat s tím, že materiály v tomto případě musí být také dodány včas.

READ
Co je to obrubník a obrubník Jaký je rozdíl?

Pokud nejsou dostatečné znalosti v oblasti stavebních materiálů, pak lze výběr všech základních materiálů, které nemají dekorativní hodnotu, svěřit stavitelům. Velmi často mají týmy dobré slevy ve specializovaných prodejnách. A zákazník potřebuje dekorační materiály vybrat se specialistou, který vzbuzuje jeho důvěru.

Rada! Při rozhodování, jak levně zrekonstruovat byt, je potřeba znát průměrnou cenovou hladinu na stavebním trhu. Obvykle se cena za práci rovná ceně materiálu. V některých případech zvláště složitých prací nebo velmi drahých materiálů může dojít k odchylkám. Pracovníci, kteří pracují bez týmu nebo organizace, mohou vážně snížit cenu práce. K výběru je ale nutné přistupovat velmi pečlivě, až k setkání s předchozími zákazníky díla a kontrole kvality.

Do 3 dnů pro vás připravíme kompletní balíček dokumentů.
Což zahrnuje vše, co budete potřebovat při opravách svépomocí nebo při najímání specialistů. Zbývá pouze zveřejnit náš odhad na webu pro vyhledávání zaměstnanců a vyhledat výhodnou nabídku s adekvátní cenou ne vyšší, než je uvedeno v našem odhadu. poisk-mastera.ru/profi.ru/propetrovich.ru/orders a tak dále. NAŠE STRÁNKY testlpgenerator.ru/stranitsa-459006/

V této věci je pro vás lepší nekonzultovat, ale obrátit se na specialisty. Firmy, které vyrábějí bednění a dílce pro bednění. Stavba je velmi nákladná, nespoléhejte na lidové rady.

Každý, kdo se pustil do stavby vlastního domu či jiných prostor, se zabýval především otázkou uspořádání nadace. Pevný základ poskytne vašemu domovu spolehlivou oporu po mnoho let. Nejběžnější materiály určené pro uspořádání základů jsou beton a výztuž. Při instalaci železobetonové základny je důležité správně vytvořit rám a vypočítat požadované množství kovu. Kutilská práce vám umožní ušetřit za služby stavební čety. Pokud provedete všechny výpočty sami, můžete ušetřit na dodávce materiálu, pokud jste špatně vypočítali spotřebu výztuže. Kromě toho budete mít jistotu, že veškerý materiál byl promarněn a nešel k jednomu z pracovníků na chatě.

Obecná ustanovení

Výztuž pro pásový základ slouží jako jakýsi skelet. Po sestavení všech součástí rámu se základ nalije betonovou maltou, což umožňuje dosáhnout maximálních ukazatelů pevnosti. Důležitým bodem v této záležitosti je: výběr potřebného kovu a výpočet nákladů na materiál rámu. Nyní existuje mnoho různých online kalkulátorů, které vám pomohou vypočítat počet vložek výztuže na základě rozměrových dat vaší konstrukce. Je lepší dělat všechno sami – to vám pomůže lépe porozumět struktuře nadace a stane se pro vás užitečnou zkušeností.

READ
Jak vybrat mixér na mleté ​​maso?

Charakteristika vyztužení

Přestože je železobetonová malta považována za pevný základ, má také své nevýhody. Jako každá jiná struktura může být základ snadno ovlivněn posuny tektonických desek a také smrštěním. Abyste ochránili svůj domov před těmito vnějšími faktory, je lepší zpočátku zpevnit základovou konstrukci. Kovové kování se s tímto úkolem dokonale vyrovná.

Hlavní funkcí kovové tyče je vyztužení malty. Beton není klasifikován jako plastový materiál, který má vynikající elasticitu. Takové řešení se vyznačuje deformacemi, ke kterým dochází při zvýšeném zatížení základny. Nadměrný tlak na základ může změnit jeho tvar až do úplného zničení konstrukce.

Aby se zabránilo deformacím, musí být základ řádně zpevněn. Je třeba vzít v úvahu, že základový pás je vystaven ohybu ve dvou bodech. V těchto místech je konstrukce náchylnější k narušení celistvosti povrchu v důsledku stlačení a natažení zatvrdlé malty. Taková porušení mohou znamenat pouze následující: buď jste provedli nesprávné výpočty a zvolili špatný průměr tyčí; nebo je rám špatně smontován.

Za bolestné místo pásového základu ze železobetonu je považována jeho nízká pevnost v tahu. Právě za tímto účelem se začaly používat výztužné prvky, které zvyšovaly pevnostní ukazatele jak podélné, tak i příčné části základny. Vrchní vrstva betonové vozovky je nejvíce náchylná k deformaci. Proto je rám sestaven ve tvaru rovnoběžnostěnu. Tato forma umožňuje maximalizovat pevnost základu díky kovovým tyčím umístěným blízko povrchu.

Výběr kování

Před zahájením stavebních prací souvisejících s montáží a instalací základového rámu je nutné správně vybrat veškerý vázací materiál. Pokud to budete brát vážně, váš domov vám vydrží dlouho.

Jedním z parametrů nutných pro správný výběr výztuže je její průměr. Chcete-li správně vypočítat tento parametr, musíte přesně prostudovat návrh budoucí nadace. Věnujte pozornost všem aspektům souvisejícím s očekávaným zatížením základu. Velmi často se této fázi přikládá malý význam, což následně ovlivňuje zhoršení výkonnostních kvalit nadace.

Chcete-li vybrat požadovaný průměr výztuže pro rám, věnujte pozornost následujícím parametrům:

-pokud váš dům nevyžaduje monolitickou konstrukci a jako materiál stěny používáte „skořepinu“, pórobeton nebo panely SIP, pak je pro váš základ přijatelná tloušťka výztužné tyče o průměru 8 mm. Nejčastěji se takové kování používají při uspořádání přístřešků a jiných malých budov;

-pokud stavíte svůj vlastní venkovský dům a jeho design nevyžaduje velký počet pater, bude pro rám přijatelné použití kovové tyče o průměru 10-12 mm. Taková výztuž je vhodná pro jedno (nebo dvoupatrové) budovy s lehkými stěnovými materiály;

READ
Jak rychle roste zázvor?

– pro zpevnění základů vícepodlažní monolitické budovy se používá výztuž o průměru průřezu 14 mm a více. Hlavním nosičem nákladu jsou tyče umístěné podél pásky, které zároveň dokonale chrání základnu před natažením. Základ je navíc vyztužen propojkami, které jsou namontovány ve vertikální a horizontální poloze. Nejsou vystaveny velkému zatížení.

Pro stavbu pásového základu pro malý venkovský dům stačí výztuž o průměru 12 mm. Chcete-li ušetřit trochu peněz, aniž byste ztratili kvalitu základny, můžete jako propojky použít výztuhu menšího průměru. Kromě toho lze materiál na propojku použít hladký. Na rozdíl od vlnité výztužné tyče má hladká výztužná tyč nižší náklady, ale mějte na paměti, že její použití poněkud sníží pevnost základu. Pokud je stavba malá, pak můžete použít hladkou tyč, u většího domu doporučujeme jako všechny spojovací části rámu použít vlnitou výztuž.

Základní požadavky

Než začnete plést rám, je nutné identifikovat všechny základní standardy materiálu, ze kterého bude vyroben. Před stanovením určitých požadavků provádí služba standardizace kvality mnoho testů a kontrol materiálu. Pomáhají identifikovat všechny silné a slabé stránky kovové výztuže, aby se předešlo dalšímu poškození a nežádoucím následkům.

Dále zvážíme všechny nezbytné požadavky nezbytné pro vysoce kvalitní instalaci kovového rámu pásového základu:

1. Minimální počet kovových tyčí v základně musí být více než 0,1% z celkové plochy průřezu základu. Tato data pomohou správně posílit základnu bez ztráty kvality.

2. Minimální přípustná vzdálenost od okraje roviny rámu k rovině základu by neměla být menší než 20-30 mm. Protože kov a betonová malta do určité míry spolupůsobí, je tato rezerva pro ochrannou vrstvu nezbytná.

3. Počet tyčí v každé řadě přímo závisí na vzdálenosti mezi nimi. Pro dvouřadou výztuž tedy existuje pravidlo, podle kterého by vzdálenost mezi řadami neměla přesáhnout 30 mm. U třířadého by vzdálenost neměla být menší než 50 mm.

Kromě výše uvedených požadavků existuje ještě jeden, který určuje velikost průřezu armovací tyče.

Chcete-li vybrat správný průměr výztuže, věnujte pozornost následujícím indikátorům:

1. Pro úsek základu do délky 3 m použijte podélné kusy výztuže o průměru 10 mm. Pro délku nad 3 m – průměr 12 mm.

2. Pro zakřivené nebo poloměrové části rámu se jako příčná výztuž používá tyč o průřezu minimálně 6 mm.

3. Pokud se pro betonovou maltu používá vysoce kvalitní cement, výztužné tyče horní řady by neměly mít průměr větší než 40 mm.

READ
Jak pěstovat roční delphinium?

Při zahájení přípravných prací souvisejících s výpočtem a výběrem materiálu základového rámu pečlivě prostudujte všechny vlastnosti tohoto materiálu. Správně zvolené parametry vám umožní rychle a bez dalších investic nainstalovat pásový základ a kvalita zůstane vysoká.

Zpevnění základů

Aby se kvalitativně posílil základ budoucí budovy, je nutné jej zpevnit. Chcete-li to provést, musíte nejprve vypočítat veškerý potřebný materiál, ze kterého bude následně sestaven základový rám. Správné výpočty vám umožní spotřebovat kov „na nulu“, čímž se ušetříte od potíží spojených s objednávkou a dodáním chybějícího materiálu.

Materiálová kalkulace

Tato fáze zahrnuje přesné výpočty a správné pořadí výpočtů. Často, abyste získali konkrétní hodnotu, musíte vycházet z předchozích výpočtů. Všechny hodnoty jsou tedy vzájemně propojeny a nesprávné výpočty mohou vést k nežádoucím důsledkům, které mohou být škodlivé pro tloušťku vaší peněženky. Berte práci v této fázi extrémně vážně, nebo ještě lépe, počítejte vše dvakrát, pak budete mít dostatek kovových tyčí pro budoucí použití.

Chcete-li vypočítat množství kovu potřebného k vyztužení pásového monolitického základu pro dům o rozměrech 8×8 m se dvěma přepážkami 8 ma 4 m, postupujte takto, postupujte po etapách:

1. Pro výpočet celkové délky vodorovných prvků, které plní nosnou funkci rámu (výztuž o průřezu 10-12 mm), musíte provést následující: změřte celkový obvod základu, přičemž v úvahu vnitřní stěny ((8+8)*2=32 m). Nezapomeňte vzít v úvahu příčky: (32+8+4=44 m). Výsledek vynásobte 4: (44*4=176 m). Potřebný počet nosných vodorovných prvků je tedy 176m.

2. Pro výpočet počtu překladů (výztuž o průměru 8 mm): vydělte celkovou délku základu hodnotou rozestupu mezi vaznými prvky (50 cm). Výslednou hodnotu vynásobte 4: (44/0,5*4=352 ks).

3.Pro výpočet počtu horizontálních a vertikálních propojek stačí znát šířku a výšku rámu. Řekněme, že rám má rozměry 50*30 cm.Pro výpočet horizontálních propojek tedy potřebujete: (352/2*0,5=88 m). Pro vertikální: (352/2*0,3=52,8 m). Celkový počet skokanů je tedy roven: (88 + 52,8 = 140,8 m, zaokrouhleno na 141 m).

4. Pro výpočet množství pletacího drátu (3 mm drátěného drátu) nejprve spočítejte počet bodů budoucího pletení. Protože náš rám má 352 spojovacích bodů, 4 úvazy na každé straně, použijeme vzorec: ((352+(4+4)*4)*0,5=192 m drátěného drátu).

Jak vidíte, provedení všech potřebných výpočtů není obtížné, hlavní věcí je provést všechna měření správně a přesně označit všechny hodnoty. Navíc vždy odebírejte materiál s 10% marží. Jelikož při montáži rámu budete často řezat kov, nepoužitelným zbytkům výztuže se prostě nevyhnete.

Montáž a pletení rámu pro pásový základ

Nyní, když byly provedeny všechny výpočty, výztuž je na místě, budoucí základ je označen a bednění je připraveno k použití, musíte připravit rám nezbytný pro posílení pevnosti základů vašeho domu. Je důležité si uvědomit, že práce tohoto druhu bude snazší, pokud si koupíte nebo vyrobíte speciální ohýbačku sami. Pokud to není možné, můžete použít starou „staromódní“ metodu.

READ
Jak se jmenuje páska na zakončení okraje látky?

Chcete-li ohnout kovovou tyč vlastníma rukama, postupujte takto:

1Vezměte silnou kovovou trubku s průměrem o něco větším, než je průřez výztužné tyče. Je bezpečně upevněn v zemi a uvnitř je umístěna výztuž, kterou je třeba ohnout.

2. Na druhý konec výztuhy nasaďte druhý kus trubky, který bude fungovat jako páka. Stojí za zvážení, že čím delší je, tím snazší je udělat ohyb.

3.Nyní můžete začít ohýbat kov v požadovaném úhlu nebo poloměru.

Nyní lze hotovou konstrukci umístit do bednění a můžete začít vázat rohy. V této fázi je důležité udělat vše správně, protože poskytuje určité funkce. Nedodržení těchto pravidel může vést k nevratným následkům spojeným s prověšením rohů a dalšími nežádoucími deformacemi.

Chcete-li správně uvázat rohy, měli byste zvážit následující body:

– ohnutý konec výztuže by měl přiléhat k přilehlé stěně;

-pokud délka tyče nestačí, lze výztuž upevnit na výšku pomocí spojek ve tvaru L;

-nepřekračujte tyče v rozích, to je přísně zakázáno.

Věnujte těmto požadavkům náležitou pozornost, pak vám bude základ sloužit desítky let. Když je vázání rohů dokončeno, můžete začít vázat celý rám. V souvislosti s rozvojem stavebních technologií se na moderním trhu objevují stále více obdoby nástrojů a materiálů používaných pro vázání kovových rámů.

Zvažme několik metod používaných při vázání rámu pásového základu:

1. Tyč přeložená napůl se zkroutí pomocí kleští.

2.Drát se ohne na polovinu a konce se zabalí pomocí speciálního háčku.

3.Pro rychlé a automatizované pletení se používá speciální pletací pistole.

4.Speciální plastové spony bezpečně fixují rám.

Abyste lépe porozuměli vlastnostem instalace a pletení pásového základového rámu, doporučujeme vám zhlédnout následující video:

Sestavení a vázání pásového základu bude snadné a rychlé, pokud budete věnovat pozornost všem vlastnostem této technologie. Každá fáze doplňuje předchozí, takže je velmi důležité: proveďte všechny výpočty správně, vyberte správný průměr průřezu tyče, poraďte se s prodejci válcování kovů a také vyberte správný pracovní nástroj. V každém případě se při zpevňování základů (pilotový rošt, monolitický, pásový nebo jakýkoli jiný) vždy používá kovový rám. Každý typ používá své vlastní způsoby montáže a pravidla instalace, ale výztužný materiál zůstává nezměněn.