* Je povoleno vyrábět kabely s jiným počtem a jmenovitým průřezem žil, párů, trojic i s kombinovaným počtem a průřezem žil.

Montážní kabel je určen pro pevnou mezipřístrojovou instalaci elektrických přístrojů, přístrojů, přístrojů, pracujících při napětí do 1000 V AC s frekvencí do 1 MHz nebo stejnosměrného napětí do 1400 V se stacionární i nestacionární instalací, pro připojení průmyslových automatizačních zařízení, ovladačů, senzorů, akčních členů a dalších zařízení, která vyžadují mimo jiné použití „twisted pair“ jako kanálu pro přenos/příjem dat (například zařízení s RS-485, RS-482, RS -422 rozhraní, v komunikačních systémech Foundation Fieldbus, PROFIBUS, HART, CAN, Modbus a podobně), pro přenos a distribuci elektřiny ve stacionárních elektrických instalacích, pro elektrické poplašné, centralizační a zabezpečovací instalace, požární hlásiče, vyráběné pod obchodní značkou MOSKABEL .

Klimatický výkon – kategorie umístění B, EHL, HL 1-5 podle GOST 15150-69.

Materiál vodiče: měděné dráty nebo měděné dráty pocínované cínem nebo cín-olověnou pájkou.

Průměr vodičů: 0,41; 0,43; 0,45; 0,61 mm v závislosti na třídě jádra

Výhody kabelu jsou: životnost, účinnost, široký rozsah provozních teplot, spolehlivost, odolnost proti slunečnímu záření, otěru, působení mikroorganismů a agresivního prostředí (olej, benzín, nafta). Velká rozmanitost provedení.

Instalační kabel s měděnými jádry, izolací a pláštěm z PVC plastových směsí (třída požární nebezpečnosti – O1.8.2.5.4)

Designová vlastnost nestíněné, bez brnění

Provozní podmínky

Kabely lze pokládat v místnostech, kanálech, tunelech, zemi (příkopech), vč. místa vystavená bludným proudům. Kulaté kabely s výplní vnějších prostorů mezi žilami lze pokládat v výbušných zónách tříd 0, 1 a 2 (podle GOST IEC 60079-14-2013), pokud nehrozí mechanické poškození kabelů. Kabely lze pokládat venku za předpokladu, že jsou chráněny před mechanickým poškozením a přímým slunečním zářením v souladu s požadavky GOST R 50571.5.52-2011.

Poznámky:

 1. Index „LS“ ve značce znamená nízké emise kouře a plynů (Low Smoke).
 2. Index „HF“ ve značce znamená nepřítomnost halogenů (Halogen Free).
 3. Index „FR“ ve značce znamená Fire Resistance.
 4. U kabelů s vodiči s proudem z pocínovaných měděných drátů se za jmenovitý průřez vodiče přidává písmeno „l“ (např. MKEShV 2x2x0,75l).
 5. U kabelů s jednovodičovými vodiči se za průřez vodiče přidává index „ok“ (například MKESHV 2x3x1,0ok).
 6. U kabelů s polyetylenovou izolací se ke třídě kabelu přidává písmeno „p“ (například MKShp 7×0,75).
 7. U kabelů se společným stíněním z měděných vodičů je označení značky MKESHV 5x2x0,5, u kabelů s jednotlivě stíněnými měděnými vodiči žil, párů, trojic se přidává index „e“ (například MKESHV (5x(2×0,5) .XNUMX)e).
 8. U kabelů se společným stíněním z pocínovaných měděných drátů se ke značce kabelu přidává malé písmeno „l“ (například MKElShV 2x3x0,75), u kabelů s jednotlivě stíněnými pocínovanými měděnými dráty žil, párů, trojic, je přidán index „el“ (například MKELShV ( 2x(3×0,75)el).
 9. U kabelů se společným stíněním z hliníkové fólie a kontaktního vodiče se ke značce kabelu přidává malé písmeno „f“ (například MKEfShV 4x2x1,0), u kabelů s individuálně stíněnou hliníkovou fólií a kontaktním vodičem žil , páry, trojice, přidá se index „eff“ (například MKESHV (2x(3×0,75)eff).
 10. U kabelů s individuálním a společným stíněním musí zásada značení zohledňovat požadavky uvedené v odstavcích. 8, 9 této poznámky (například MKElShV 7x(2×1,0)el, MKEfShV 7x(2×1,0)ef, s individuálním a společným stíněním z měděných drátů, označení značky – MKEShV (7x(2×1,0)em ).
 11. Kabely lze vyrábět s povinnou výplní (oddělovací vrstvou), aby kabel získal téměř kulatý tvar, přičemž ke kvalitě kabelu se přidává index „z“ (například MKESHVz 2x3x0,75).
 12. U kabelů s prvkem blokujícím vodu je k označení značky kabelu přidán index „v“ (například МКЭШВв 2x2x0,75).
 13. Kabely mohou být vyrobeny pro použití v jiskrově bezpečných obvodech, v takovém případě je k označení kabelu přidáno písmeno „i“ (například MKESHVng(A)-LS-i).
 14. Kabely lze vyrobit v provedení odolném proti chladu, s indexem „KhL“ doplněným do označení značky kabelu (například MKEShng(A) 5x2x0.5 KhL, MKEShVng(A)-FRLS 2x2x0,5 KhL), i ve verzi určené pro práci v extra chladných podmínkách, přičemž k označení značky kabelu je přidán index „EHL“, MKEShng(A) 5x2x0.5 EHL, MKESHVng(A)-LS 2x2x0,5 EHL , MKEShVng(A)-FRLS 2x2x0,5 EHL).
 15. Kabely mohou být vyrobeny z materiálů odolných vůči slunečnímu záření a k označení značky kabelu je přidán index „UV“ (například MKShng(A) 5x2x1,5 UV, MKEShVng(A)-LS 2x2x0,5 UV).
 16. Kabely mohou být vyrobeny z materiálů odolných vůči oleji a benzínu a k označení značky kabelu je přidán index „M“ (například MKShng(A)-LS 5x2x1,5 M).
READ
Co se stalo s Tauriel po Hobitovi?

Instalace kabelů bez předehřívání by měla být prováděna při okolní teplotě:

– ne nižší než minus 15 °С

– ne nižší než minus 30 °C – pro kabely ve verzi HL,

– ne nižší než minus 40 °C – pro kabely EHL.

Poloměr ohybu kabelů při instalaci musí být minimálně 3 vnější průměry u kabelů bez pancéřování a minimálně 5 vnějších průměrů u pancéřovaných kabelů.

Kabely jsou určeny pro použití ve stacionárním stavu při okolních teplotách od mínus 50 °C do plus 70 °C, ve verzi „ХЛ“ – od mínus 60 °С do plus 70 °С, „ЭХЛ“ – od mínus 70 °C. С do plus 70 °C.

Kabel MKSh (Instalační kabel) je určen pro pevnou mezipřístrojovou instalaci elektrických zařízení pracujících se jmenovitým napětím do 500 V, frekvencí do 400 Hz nebo konstantním napětím do 750 V.

Kabel MKSh se vyrábí v souladu s GOST 10348-80.

Popis a provedení kabelu MKSh

MKSh je kabel s pocínovanými měděnými vodiči, s izolací a pláštěm z PVC plastu.

Vysvětlení označení instalačního kabelu MKSh:

Příklad označení: MKSh 5×0,5 – kabel MKSh s pěti žilami o průřezu 0,5 mm 2

Dráty MKSh jsou určeny především pro průmyslové použití a jsou navrženy pro dlouhou životnost. GOST stanoví přísné požadavky na hotové výrobky z hlediska konstrukčních, elektrických a mechanických parametrů. Hodnoty jednotlivých parametrů jsou také regulovány po dobu provozu a skladování.

Rozsah vyráběných profilů drátu MKSh je 0,35; 0,5; 0,75 mm 2. Počet jader je od 2 do 14.
Žíly musí být stočeny z pocínovaných měděných drátů o průměru nejvýše 0,27 mm u průřezu 0,35 mm 2, nejvýše 0,31 mm u průřezu 0,5 mm2, nejvýše 0,38 mm u průřezu 0,75 mm. 2. Jmenovitá tloušťka PVC izolace je 0,5 mm, minimální je 0,4 mm. Izolované vodiče musí být zkroucené. Každá vrstva musí mít dva počítací prameny, které se liší barvou od sebe navzájem a od zbytku pramenů. Na kroucené vodiče by měla být nanesena polyamidová nebo polyethylentereftalátová fólie.

Jmenovitá tloušťka pláště kabelu MKSh je:

pro kabely s počtem žil do 7 – 1,2 mm;
pro kabely s počtem žil 10 a 14 – 1,4 mm.
Minimální tloušťka pláště je 0,96 mm a 1,12 mm.

READ
Jak se izoluje polyuretanová pěna?

Maximální vnější průměr pro kabely je uveden v tabulce.

Sekce Maximální vnější průměr, mm
2 × 0,35 7,5
3 × 0,35 7,7
5 × 0,35 9
7 × 0,35 9,6
10 × 0,35 12,4
14 × 0,35 13,2
2 × 0,5 7,8
3 × 0,5 8
5 × 0,5 9,5
7 × 0,5 10
10 × 0,5 13
14 × 0,5 13,9
2 × 0,75 8,3
3 × 0,75 8,5
5 × 0,75 10
7 × 0,75 10,8
10 × 0,75 14
14 × 0,75 15

Podmínky pro instalaci a provoz kabelu MKSh

Kabel se používá v interiéru a pod přístřeškem (bez přímého vystavení slunečnímu záření a srážkám) při teplotách od minus 50°C do plus 50°C. Instalace musí být provedena při teplotě ne nižší než -15°C. Životnost – minimálně 15 let.

Technické vlastnosti kabelu MKSh

Elektrický odpor vodičů s proudem při stejnosměrném proudu při převzetí a dodání nesmí být větší, než je uvedeno v tabulce.

Jmenovitý průřez, mm 2 0,35 0,5 0,75
Odpor, Ohm/km 58,7 41,7 26

Po dobu provozu a skladování je povoleno zvýšit uvedené hodnoty odporu jader o 10%.

Elektrický izolační odpor kabelu MKSh na 1 km délky při teplotě 20 °C musí být při převzetí a dodání minimálně 10 MΩ a po dobu provozu a skladování minimálně 0,1 MΩ v celém rozsahu provozních teplot.

Kabely MKSh musí při převzetí a dodání odolat zkouškám střídavým napětím 2000 V při frekvenci 50 Hz po dobu 5 minut (po dobu provozu a skladování – 1000 V). Kabely MKSh musí být odolné proti vibračnímu zatížení ve frekvenčním rozsahu do 5000 Hz se zrychlením do 40 g.

Požadavky na balení kabelu MKSh

Kabely MKSh musí být dodávány v cívkách nebo na bubnech. Vnitřní průměr cívky nebo průměr hrdla bubnu musí být alespoň 100 mm. Stavební délka musí být minimálně 25 m. V jedné dodávce není povoleno více než 10 % vodičů o délce minimálně 3 m.

Požadavky na značení kabelu MKSh

Štítek připevněný k cívce nebo bubnu nebo na líci bubnu musí uvádět:

– ochranná známka výrobce;
– symbol kabelu (plný, udávající počet žil a průřez);
– délka v metrech (počet segmentů a jejich délka);
– datum výroby (rok, měsíc);
– označení GOST.

READ
Jak vybrat sloupky pro schody?

Požadavky na podmínky skladování kabelu MKSh

V závislosti na klimatických podmínkách lze kabely skladovat uvnitř nebo pod přístřeškem.

Dostupné metody pro kontrolu kvality kabelu MKSh

Jsou uvedeny kontrolní metody, které, i když nejsou přísně v souladu s GOST, umožňují vyvodit předběžné závěry o kvalitě kabelu, pokud se naměřené hodnoty výrazně liší od regulovaných. Konečný závěr o souladu kabelu s GOST lze učinit pouze po testování kabelu ve specializované laboratoři za použití přísných metod a v objemech uvedených v GOST.

Vizuální kontrola.
Lze zkontrolovat: počet žil, počet vodičů v jádře, přítomnost a hustotu stínění, celistvost izolace a pláště.

Měření konstrukčních rozměrů.
Lze zkontrolovat pomocí vhodných měřicích přístrojů: tloušťku izolace, tloušťku pláště a vnější průměr. Průměr měřícího drátu d пр a výpočet průřezu aktivní zóny podle vzorce 0,785 d пр 2 N (kde N je počet vodičů v jádru) není striktní metoda pro kontrolu průřezu žil, protože potvrzením shody průřezu je elektrický odpor, nicméně výrazná odchylka vypočteného průřezu od jmenovitého (více než 10 %) může sloužit jako základ pro pochybnosti o kvalitě.

Měření elektrického odporu vodičů s proudem.
Lze jej provést na hotovém kabelu ohmmetrem s vhodným limitem měření a převést na délku 1 km. Zvláštní pozornost by měla být věnována dobrému kontaktu s testovacími vodiči.