V procesu výstavby domu je jednou z klíčových otázek správný výběr materiálu pro polštář pod základem. Tento materiál musí mít dostatečnou pevnost a stabilitu, aby správně rozložil zatížení generované budovou. Nesprávný výběr písku může vést k významným problémům, jako je smrštění budovy a vznik trhlin na vnějších a vnitřních částech konstrukce.
Před nalitím základu se pod něj nalije písek, drcený kámen nebo směs písku a štěrku. Hlavním účelem takové výplně je dodat nosným konstrukcím dodatečnou pevnost a stabilitu. Při výběru materiálu na polštář je nutné zvážit jeho kvalitu a soulad s regulačními požadavky.

Proč potřebujete podestýlku pod základ

 • podporuje hydroizolaci, zabraňuje pohybu vody ze země;
 • nahrazuje půdu nečistotami, což přispívá ke zvýšení mrazuvzdornosti;
 • působí jako tlumič nárazů, minimalizuje smršťování a zabraňuje zhroucení konstrukce.

Jak je na tom pískový základ

Pískový zásyp se používá při pokládce pod betonové nebo železobetonové díly, ale i základové desky. Jako zásyp lze použít písek samostatně nebo v kombinaci s jemným štěrkem.

Výška vrstvy písku je určena vlastnostmi půdy a velikostí budovy a může se pohybovat od 10 do 30 cm, ale nepřesahuje 33% tloušťky základu. Pod pískem je položena geotextilie – speciální materiál. Nahoru se položí hydroizolace nebo se přímo položí hotové betonové desky nebo bloky.

Jaký písek je vhodný pro polštář pod základ

 • Doporučuje se vyhnout se použití jemného a jemného písku s částicemi do 2 mm, protože je neúčinný při tlumení a má sklon ke spékání.
 • Písek průměrné velikosti s částicemi 2-2,5 mm je optimální volbou pro stavbu, protože velmi dobře odolává zatížení a je vhodný pro stavební práce.
 • Hrubý písek s částicemi od 2,5 cm se používá při stavbě velkých vícepodlažních budov.
 • Říční nebo mořský písek se získává z nádrží. Tyto druhy jsou považovány za velmi čisté, a proto drahé. Před nákupem se ujistěte, že jsou bez skořápek a jiných nepotřebných předmětů.
 • Lomový písek je levnější varianta, která pochází z pískoven. Obsahuje různé nečistoty, například kořeny. Pokud vidíte, že materiál je dostatečně čistý, lze jej dále prosévat pomocí síťky upevněné na dřevěném rámu. Tato rada je pro vás, pokud hledáte písek na vyplnění malých základů, protože prosévání velkých objemů písku je obtížné.
 • Dobrou variantou je praný nebo semínkový písek, ale tento materiál je dražší.
READ
Jak správně vyztužit pórobetonové stěny?

Jak si vybrat písek pro polštář pod základ

 1. Zvažte litrovou nádobu.
 2. Naplňte ji pískem a znovu zvažte.
 3. Výsledná čísla vložte do vzorce:

r = m1–m/V

Zde m1 je hmotnost plné plechovky, m je hmotnost prázdné plechovky a V je objem. V našem případě 1 litr nebo 0,001 metru krychlového.

Kolik písku je potřeba pro základ

Velikost polštáře se určuje podle výšky základu. Doporučuje se, aby objem polštáře nepřesáhl jednu třetinu této hodnoty. Takže pro základ vysoký 60 cm by měla být použita vrstva písku o tloušťce 20 cm.Toto množství písku obvykle stačí pro soukromé domy.
Nyní si spočítejme, kolik materiálu potřebujeme.
Je nutné vypočítat plochu základny příkopů pro pásový základ nebo celkovou velikost desek pro pevný základ, na který se bude nalévat písek. Tento ukazatel se vynásobí výškou podestýlky a získáme požadované množství materiálu. Je třeba mít na paměti, že písek se smršťuje, takže jej musíte zakoupit s rezervou jeden a půl až dvakrát na metr krychlový.

Jak správně vyrobit polštář pro nadaci

Nejprve se na připravený povrch položí geotextilie – speciální materiál z odolných plastových nití, který zajistí spolehlivou fixaci podestýlky. Poté se na geotextilii nasype vrstva písku, která se opatrně ručně nebo pomocí vibrační desky zhutní. Před hutněním je nutné písek namočit, protože suchý písek se obtížně hutní.
Rozsypání písku v jámě nebo výkopu není možné – to může vést k nerovnoměrnému sedání podestýlky v důsledku eroze spodních vrstev. Poté se na vrstvu písku položí vrstva drceného kamene, nahoře se položí výztuž a položí se základ.
Při stavbě masivního litého pásového základu na pískovém loži se používá bednění, do kterého se položí výztuž a nalije se beton. Po nalití betonu je povrch potažen hydroizolační hmotou, jako je tekuté sklo, hydroizolace, bitumenový tmel, nebo pokrytý střešním materiálem.
Mnozí preferují páskovou úpravu základu, protože jeho instalace nevyžaduje použití těžkého vybavení.

Monolitický základ je konstrukce ze železobetonu nebo železobetonových desek, která je položena na zhutněný pískový nebo písko-štěrkový polštář o výšce 25-30 cm.
Pro ochranu železobetonu před vlhkostí je impregnován hydroizolační směsí, která vyplňuje póry betonu. Poté se navrch položí střešní krytina nebo se nalije tekutý bitumen.
Vážná monolitická struktura vydrží váhu velkého domu na jakémkoli typu půdy. Z mínusů – je vyžadováno velké množství stavebních materiálů a pokládka desek vyžaduje použití těžké stavební techniky. Oprava chyb v takovém návrhu je opravdu obtížná, takže svěřte práci specialistům.

READ
Jak se nazývají aranžmá z umělých květin?

Jak vyrobit polštář pro sloupový základ

U tohoto typu základů se kamenné pilíře osazují do země do hloubky 1 metru a více, v rozích a nosných zdech budovy. Pro vytvoření základové konstrukce se zhotovují výklenky, jejichž velikost závisí na únosnosti zeminy. Čím méně je půda schopna unést zatížení, tím hlouběji musí být sloupky instalovány.
Uvnitř prohlubní se nasype vrstva písku nebo štěrku o tloušťce 10-15 cm, na kterou se položí kameny, cihly nebo základové bloky. Vznikne tak kamenná podpora stavby. Na pilíře je položen střešní materiál nebo jiný válcovaný hydroizolační materiál. Poté je namontován rošt – vodorovná konstrukce, která spojuje podpěry a rozděluje zatížení budovy. Poté je položen materiál stěny.
Sloupový základ usnadňuje stavbu a snižuje její náklady, protože nevyžaduje velké množství materiálů a výkopů. Takové podpěry jsou však vhodné pouze pro malé budovy a bez suterénu.
Existují také možnosti kombinace. Pásková sloupová konstrukce, což je základová páska vyztužená pilíři. Tato možnost je vhodná pro problematické půdy.

Musím pod základ nalít písek? Někomu se tato otázka bude zdát zvláštní: dělá to každý, proč o tom pochybovat? Přitom odpověď není tak jednoznačná, protože písek také potřebuje náklady. Uvidíme, jestli hra stojí za svíčku nebo je to jen touha dělat „jako všichni ostatní“?

Účel pískového polštáře

Zkušení stavitelé vám tedy řeknou, že bez vrstvy písku pod základem se neobejdete, ale znalci moderních technologií o tom určitě pochybují.

Pískový polštář pod základ

FOTO: kraken360.ru K čemu je základ? Jeho hlavním úkolem je rozložit celkovou hmotnost budovy tak, aby zatížení bylo rovnoměrné a stěny nepraskaly.

Chyba v základu může vést ke katastrofickým následkům až ke zhroucení celé konstrukce. Z tohoto důvodu je tak důležité vzít v úvahu všechny nuance základového zařízení a především jeho umístění. Reliéf půdy, hladina podzemní vody, kvalita půdy a mnoho dalšího. A pískový polštář je rozhodnutí, které musí být učiněno v souladu s těmito údaji.

Proč musí být polštář pod prefabrikovaným základem?

Prefabrikovaný základ se skládá z jednotlivých betonových bloků, které jsou vzájemně propojeny. Pokud je položíte na ne zcela rovný základ, bloky se „prodávají“

FOTO: avatars.mds.yandex.net Prefabrikovaný základ se skládá z jednotlivých betonových bloků, které jsou vzájemně propojeny. Pokud je položíte na ne zcela rovný základ, bloky se „prodávají“

READ
Jak infračervené světlo ovlivňuje pokožku?

A není snadné vykopat příkop s přísným dodržováním úrovně – v každém případě dojde k nesrovnalostem. V této situaci pomůže vrstva písku skrýt všechny nedostatky v provozu rypadla a kompenzovat výškové rozdíly. Navíc není vůbec nutné dělat to velké – stačí 10-15 cm.

Jak správně zhutnit pískový polštář

Pokud je pískový polštář opravdu potřeba, mělo by být provedeno správně. Nestačí jen nasypat písek na dno jámy, měl by být pečlivě zhutněn.

Nemá smysl vrážet suchý písek

FOTO: nasha-besedka.ru Suchý písek nemá smysl hutnit

Nejlepších výsledků dosáhnete udusáním vlhkého písku. Rozlévá se a po navlhčení pod tlakem srovná a poslouží i ruční přístroje jako prkno na špejli nebo něco podobného.

Potřebuji pískový polštář pro monolitický základ

Monolitický základ je vyztužený základ vyplněný betonem. Během procesu lití beton sám vyplní všechny dutiny – a zdá se, že není třeba vyrovnávat dno výkopu pískem. Ale nespěchejte s opuštěním této myšlenky. V této fázi bude velmi důležité prostudovat vlastnosti půdy ve vaší oblasti. Pokud je písčitá, pak opravdu není potřeba další písková náplň. A pokud je to hlína nebo hlína, které mají tu nepříjemnou vlastnost, že se při naplnění vlhkostí deformují a mrznou? V tomto případě pískový polštář „získá zpět“ deformaci a případně zachrání vaši strukturu před prasklinami. I když je riskantní se na tento efekt zcela spolehnout. Mnohem spolehlivější je řešit otázku obecného odvodnění lokality.

Místní dešťová voda pomůže vyřešit otázku bezpečnosti všech budov v místě. Přemýšlejte o tom - a pískový polštář pod základem bude hrát roli pomocného nástroje, který poskytuje další záruku trvanlivosti budovy.

FOTO: psk.specdispetcher.ru Místní dešťová voda pomůže vyřešit otázku bezpečnosti všech budov na místě. Přemýšlejte o tom – a pískový polštář pod základem bude hrát roli pomocného nástroje, který poskytuje další záruku trvanlivosti budovy.

Související články:

Typy základů pro soukromý dům: páska, sloupová, deska; jak vybrat typ základového zařízení, jak jej udělat silnější a teplejší, na co je třeba dávat pozor při pokládce – přečtěte si v publikaci.

Jaký písek použít a jak udělat polštář co nejúčinnější

Ne každý písek je vhodný pro uspořádání základů. Nejlepší je použít hrubozrnný – jen zcela plní funkci “polštáře”.

Ale pouhé nasypání písku do výkopu není nejlepší řešení. Postupem času, s pronikáním spodní vody a přirozenými pohyby půdy, písek jednoduše prosákne do spodních vrstev půdy a polštář zmizí. Tomu pomůže zabránit vrstva geotextilie.

READ
Kde se používá GSM?

Jednak je dostatečně tenký, aby se jemně vešel do všech hrbolků, jednak hutný, aby nepropustil částečky písku do vrstvy půdy pod sebou. Má tedy smysl položit geotextilii na dno výkopu před zasypáním.

FOTO: imhodom.ru Na jednu stranu je dostatečně tenký, aby se jemně vešel do všech nerovností, na druhou stranu je hutný, aby nepropustil částečky písku do vrstvy půdy pod ním. Proto má smysl položit geotextilii na dno výkopu před zasypáním

Pískový polštář musí být doplněn vrstvou suti o tloušťce nejméně 5-10 centimetrů a již na ní – betonové lití.

A rozhodně můžeme říci, že pískový polštář by měl být nalit pod mělkým základem. V tomto případě bude písek plnit velmi důležitou funkci drenáže a nedovolí sezónní deformaci půdy.

A abyste tématu plně porozuměli, doporučujeme poslechnout si tento směrodatný názor v krátkém videu: