Zjistil jsem to, když jsem po obnovení napájení domu zkusil zapnout počítač a ze zdroje vycházel kouř.
Koupil jsem nový zdroj a vyměnil, ale zřejmě se spálilo něco jiného – dioda na základní desce svítí, ale tlačítko start reaguje na 0 – počítač se nezapne. Co ještě mohlo hořet, jak zjistit, co ještě bylo zakryto?
Obecně bude diagnostika drahá?

pípá reproduktor na systémové jednotce? ? pokud to pípne, zjistěte, co je spáleno.

Tabulka 1. Význam zvukových signálů IBM BIOS

Typ zvukového signálu Význam zvukového signálu
Jedno krátké normální dokončení POST, vše je v pořádku
Chybí Napájecí zdroj je vadný
Nepřetržité napájení vadné
Opakované zkraty Napájecí zdroj je vadný
Jedna dlouhá a jedna krátká základní deska je vadná
Jedno pípnutí a prázdná obrazovka Videosystém je vadný
Jeden dlouhý a dva krátké Video systém (Mono/CGA) je vadný.
Jeden dlouhý a tři krátké videosystém (EGA/VGA) je vadný
Dva krátké videosystémy jsou vadné (monitor není připojen)
Tři dlouhé Vadná základní deska (chyba řadiče klávesnice)

Tabulka 2. Význam zvukových signálů AWARD BIOS

Typ zvukového signálu Význam zvukového signálu
Jedno krátké normální dokončení POST, vše je v pořádku
Chybí Napájecí zdroj je vadný
Jedno pípnutí a prázdná obrazovka Videosystém je vadný
Jeden dlouhý a dva krátké videosystém je vadný
Jeden dlouhý a tři krátké monitory nejsou připojeny
Dvě krátké Jakákoli drobná chyba
Tři dlouhé Vadná základní deska (chyba řadiče klávesnice)

Tabulka 3. Význam zvukových signálů AMI BIOS

Typ zvukového signálu Význam zvukového signálu
Jedno krátké normální dokončení POST, vše je v pořádku
Chyba testu dvou krátkých RAM
Chyba testu tří krátkých RAM
Čtyři krátké Vadná základní deska (chyba systémového časovače)
Pět krátkých vadných CPU
Šest krátkých Vadná základní deska (chyba řadiče klávesnice)
Sedm krátkých vadná základní deska (chyba virtuálního režimu)
Osm krátkých vadných grafických adaptérů nebo chyba testu video paměti
Chyba devíti krátkých kontrolních součtů BIOS ROM
Chyba zápisu/čtení deseti krátkých CMOS
Eleven short Vadná základní deska (chyba testu mezipaměti)
Jedna dlouhá a tři krátké Vadná základní deska (chyba rozšířené paměti)
Jedna dlouhá a osm krátkých chyb testu monitoru

READ
Jak často by se měla orchidej zalévat?

Tabulka 4. Význam zvukových signálů Phoenix BIOS

Typ zvukového signálu Význam zvukového signálu
1 – 1 – 3 Chyba zápisu/čtení CMOS
1 – 1 – 4Chyba kontrolního součtu BIOS ROM
1 – 2 – 1Vadná základní deska (chyba systémového časovače)
1 – 2 – x Základní deska je vadná
1 – 3 – x Základní deska je vadná
1 – 4 – 1 Základní deska je vadná
Chyba testu 1 – 4 – 2RAM
1 – 4 – 3Vadná základní deska (chyba systémového časovače)
1 – 4 – 4Chyba při přístupu k portu
2 – x – x Chyba testu RAM (jakákoli kombinace začínající dvěma pípnutími)
3 – 1 – chyba testu xRAM
3 – 1 – 4 Základní deska je vadná
3 – 2 – 4 Ovladač klávesnice je vadný
3 – 3 – 4 Video adaptér je vadný nebo chyba testu video paměti
3 – 4 – x Videosystém je vadný
4 – 2 – x Základní deska je vadná
4 – 3 – x Základní deska je vadná
4 – 3 – 4 Vadná základní deska (chyba hodin reálného času)
4 – 4 – 1 Chyba testu sériového portu
4 – 4 – 2 Chyba testu paralelního portu
4 – 4 – 3 Chyba testu matematického koprocesoru

Moc děkuji za rozumnou odpověď. Po výměně zdroje však systémová jednotka na stisknutí tlačítka vůbec nereaguje. Čili když ho zapnu, rozsvítí se dioda na základní desce. To je vše. Žádné další reakce.

Nepovažuji se za odborníka na spínání zdrojů, jen napíšu o bolestivém problému, který upoutá pozornost i amatéra. Onehdá jsem začal předělávat další počítačový zdroj pro potřeby pájecí stanice No, obecně pohled do útrob těchto jednotek mi připomněl jejich problémy.

Takže nejhorším případem jsou napájecí zdroje, které přicházejí s levnými pouzdry.

Pro přepracování byly demontovány další vadné zdroje, výkon byl indikován na 450 W.

Oba měli na začátku podobný syndrom, byla spuštěna ochrana.

Co vidíme uvnitř, blok je postaven na 3845.

No evidentně náplň není vhodná na 450W, diody stojí 10A, tzn. u usměrňovače je celkový výkon necelých 200W, tlumivka je dost slabá.

Poruchou této jednotky byla porucha optočlenu zodpovědného za stabilizaci napětí.

Ale vypadá to, že se pokusili použít druhý blok ve slušnějším počítači.

READ
Jak odstranit Aquastop v myčce?

Filtrační kondenzátory jsou nabobtnalé a věnujte pozornost barvě izolace vodiče tlumivky v oblasti kontaktu a na tlumivce samotné, jedná se o jeden vodič.

Výměna naběhlých kondenzátorů už to nevyléčí, tlumivka je na vyhazování a samotný blok je donátor.

Mimochodem, zde jsou fotografie pracovní jednotky ze skříně Assus, výkon 450W, podobně jako u předchozí techniky.

Všechno uvnitř vypadá o něco lépe.

Sestavy diod se buď instalují výkonnější, nebo jsou součástí dvou. Plyn je také mnohem masivnější.

Sestavy diod je samozřejmě obtížné zkoumat bez otevření bloku, ale induktor je často zcela jasně viditelný.

Nyní druhý problém

Co ty značkovější bloky.Například tady jsou bloky FSP, těch vadných je celá hromada. Uvnitř vypadá vše docela slušně.

Všechny ATX jednotky mají Achillovu patu bez ohledu na výkon. Jedná se o záložní zdroj napětí +5VSB.

Zdá se to tak nějak, ale z tohoto zdroje jsou kromě všech nesmyslů na základní desce (která moc nespotřebovává) napájeny všechny USB porty.

Má maximální proud 2A indikovaný na některých jednotkách 2.5A, ale takový proud lze odstranit pouze nuceným prouděním vzduchu (a pokud možno ne horkým vzduchem).

Nyní je k USB připojena hromada zařízení a některá s vysokou spotřebou jsou pevné disky 0.5A, telefon nebo tablet, pokud značkový omezí svůj apetit na 0.5A, a Čína může vyžadovat 1A.

(Mimochodem, docela užitečné zařízení: USB tester. Umožňuje určit jak spotřebovaný proud, tak odmítnout špatné náboje, které produkují vysoké napětí. Recenze na Soldering Iron TV)

Představme si situaci, kdy dohrajete urputnou bitvu, vypnete počítač. Pevné disky, telefony atd. jsou připojeny k USB.

Foukání bloku a pouzdra se zastavilo a horký vzduch z horkého procesoru a grafické karty začíná stoupat nahoru. V důsledku toho se teplota v bloku zvyšuje a záložní zdroj je nucen pracovat s přehříváním. A klidně se může upéct; až příště zapnete počítač, toto zapnutí nemusí fungovat.

Nejpodivnější je, že často nevyhoří, ale začne produkovat jasně ne pět voltů.

Ve výše uvedených blocích je záložní zdroj FSP navíc umístěn mezi radiátory, což mohlo situaci zhoršit. Obecně mají všechny výstup +5VSB, samozřejmě ne pět voltů, i když LED na základní desce se rozsvítí.

READ
Jak určit velikost židle?

Teď se snažím nevěšet počítač přes USB jako vánoční stromeček a snažím se ho nepoužívat ve vypnutém stavu jako nabíječku pro všechny gadgety.

No, pár odboček.

1. Nyní něco málo o opravách.

Nebo spíše nejsnáze opravitelná porucha.

A tak blok vůbec nefunguje, tzn. Ani ve službě není napětí.

Často by to vypálilo pojistku kvůli přepětí. Zkontrolováno kontrolou pojistky.

Kromě pojistky je ale nutné prozvonit i varistory. Mohou být až tři, jeden pro střídavé a dva pro bočníkové kondenzátory.

Při vytáčení by měl mít jejich odpor sklon k nekonečnu, jinak je nutné je vyměnit. (V situaci, kdy neexistuje žádná cesta ven, na vlastní nebezpečí a riziko je můžete jednoduše odpájet. Poté však nebude napájecí zdroj chráněn před přepětím a může se sám spálit a vzít si základní desku a cokoli jiného do hrobu.)

2. Špatná rada při přestavbě zdroje počítače ATX na laboratorní.

Několikrát jsem se setkal s doporučením zvýšit proud odebraný z 12V kanálu u starých jednotek, vyměnit sestavu diod a nainstalovat ji z 5V kanálu. Zdálo by se, že sestava diod 5V kanálu má maximální napětí 40-45V, což je téměř dvojnásobek napětí naprázdno 12V kanálu. Ale pulzní napětí může toto napětí překročit (zejména při úpravě napětí nebo změně provozního režimu), ačkoli napájecí zdroj může často pracovat po dlouhou dobu. Vyřazení diody často vede ke spálení vysokonapěťového tranzistoru. (Nativní diody ve 12V kanálu jsou obvykle 100V, a pokud by bylo možné ušetřit peníze, Číňané by to určitě udělali před námi)