Pokusme se problém stručně a jednoduchým jazykem nastínit. Připravujete se tedy na možnou zombie apokalypsu nebo hlubokou ekonomickou či palivovou krizi (což je totéž). Máte motorové vozidlo, například silné SUV s naftovým motorem. A máte také generátor pro nouzové potřeby, také běžící na naftu.
Zobrazit v plném rozsahu. A samozřejmě okamžitě přichází nápad koupit nádrž na naftu, asi 70 tun, vybavit jakousi „solární cache“ a nestarat se o nic jiného.

Nebo počítáte s tím, že na přelomu letopočtu budete moci zprivatizovat sklad nafty, obsadit spolehlivé chlapy s dudami a prodávat naftu po kýblech na guláš a služby korupčníků a tak žít pohodlně až do konce vašich dnů. Tato možnost je zajímavá . Ale realita dělá špinavě hnědé úpravy růžovým snům))). Faktem je, že během skladování i ta nejlepší motorová nafta mění své vlastnosti. A nemění se to k lepšímu. Pokud ho chcete uložit, uložte jej. Musíte však pochopit důležitou věc: prošlá nafta ovlivní nejen výkon motoru, ale také jeho opotřebení. A v ekonomice po BP může být oprava spalovacích motorů zdrcujícím úkolem.

Za prvé, ano, motorová nafta oxiduje a stává se nepoužitelnou. Ztrácí tzv. cetanové číslo. Co je to sakra za cetanové číslo? Ukazuje nám dobu zážehu paliva ve válci. Čím vyšší číslo, tím kratší dobu trvá zapálení paliva při jeho stlačení ve válci spalovacího motoru. Motorová nafta, jejíž cetanové číslo je menší než 40, zároveň vede ke zvýšenému opotřebení motoru a více než 60 ke zvýšení spotřeby nafty, neúplnému spalování paliva a zvýšené kouřivosti. Optimální cetanové číslo je 40-55.

Takže při skladování paliva i za vhodných podmínek bude cetanové číslo postupně klesat (viz obr. pod článkem). Jak je z grafu patrné, za pět let číslo neklesne úplně, na nulu, i když se bude snižovat. Existují však další jemnosti skladování. Do paliva se může dostat například voda. Není to tak děsivé, ale mohou se vyvinout plísně, které z vaší strategické zásoby udělají „šmejdy“, nevhodné k použití.

Jak dlouho lze motorovou naftu skutečně skladovat? Pět let je doba, na kterou je navrženo garantované skladování motorové nafty. Reálně – rok při teplotě +20 C a 6-10 měsíců při teplotě +30 C. Z toho vycházíte.

READ
Jak se nazývají velké hodiny?

Nyní o podmínkách skladování.
Za prvé, palivo musí být skladováno v utěsněné nádobě, aby se zabránilo přístupu kyslíku ze vzduchu. Co s námi kyslík dělá? Je to tak, oxiduje. Bez přístupu vzduchu je proto motorová nafta skladována déle. Pro skladování je nejlepší použít ocelové nádrže s dvojitými stěnami a systémem klimatizace. Je to ale drahé a ne každý si to může dovolit. Pokud si přesto chcete udělat zásoby, použijte ocelové dózy s pevným víčkem.

Za druhé je velmi důležitá skladovací teplota. Zimní motorová nafta může být skladována do -25 C, letní – do -5 C. Při těchto teplotách začíná krystalizace parafinové frakce, která při použití takového paliva vede k vážnému ucpání filtrů palivového systému. Horní hranice, na které bude skutečně záviset trvanlivost, je uvedena výše. Optimální teplota bude přibližně +5 C. Za třetí, skladovací nádoby by neměly obsahovat měděné, mosazné nebo zinkové části. Tyto kovy tvoří s palivem nestabilní sloučeniny, což také není dobré.

Před dlouhodobým skladováním by měly být nádoby důkladně vypláchnuty, aby se zabránilo plesnivění. Bylo by fajn, kdyby nádrž měla oběhové čerpadlo s filtrem, který čistí palivo od nečistot a nečistot.

Obecně platí, že skladování motorové nafty doma déle než rok je katastrofální. Náklady na profesionální vybavení pro dlouhodobé solární úložiště cache nejsou srovnatelné s přínosy.

Benzín je velmi spotřební zdroj, jehož ceny neustále rostou. Mnoho lidí si proto, pokud je to možné, dělá zásoby tohoto paliva skladováním v garáži nebo doma. Problém je ale v tom, že skladování benzinu není v žádném případě jednoduchý úkol, který vyžaduje vhodnou přípravu podmínek. O tom se bude dále diskutovat.

Datum expirace benzínu

Lidé se často zásobují stovkami litrů benzínu pomocí plechovek a improvizovaných nádrží. Koneckonců, ropa je uložena pod zemí miliony let, proč by v ní nemohlo palivo zůstat několik let? To je však populární mylná představa.

Benzín se může zhoršit, pokud nejsou splněny správné podmínky skladování. Změny teplot, vlhkost a mnoho dalších faktorů vedou k tomu, že ztrácí své vlastnosti. To se nestane okamžitě, ale s každým dnem nesprávného skladování účinnost takového paliva výrazně klesá.

READ
Co znamenají ikony na troubě?

Existují 4 faktory, kvůli kterým se kvalita benzínu časem zhoršuje:
– odpařování;
– oxidace;
— rozklad přísad;
– tvorba sedimentu.

Prvním faktorem je vypařování. Benzín obsahuje mnoho snadno odpařitelných frakcí nutných ke zvýšení oktanového čísla. Pokud palivo není skladováno v uzavřené nádobě a teplotní podmínky nejsou správné, dojde k odpařování těchto látek.

Druhým faktorem je oxidace, vlastní jakékoli aktivní kapalině. Palivo interaguje s kyslíkem, což výrazně snižuje jeho kvalitu. Použití oxidovaného benzinu vede k usazování dehtu v systémech vozidel a také k usazování uhlíku na zapalovacích svíčkách a válcích.

Aditivní rozklad ovlivňuje také účinnost paliva. Aditiva přidaná ke zvýšení oktanového čísla mají krátkou životnost, a proto se při dlouhodobém skladování ničí. Některé položky se rozpadají do 2 týdnů od skladování, takže stojí za to vzít tento faktor v úvahu.

Poradenství! Při dlouhodobém skladování byste nikdy neměli do benzínu předem přidávat přísady. Je lepší je použít přímo při plnění nádrže.

Poslední nuance, kvůli které se kvalita paliva zhoršuje, je vzhled sedimentu. Palivo se dlouho usazuje, proto malé frakce klesají ke dnu. Pokud se takto koncentrovaný sediment dostane do palivového systému, negativně to ovlivní palivový filtr a může způsobit poruchu.

V důsledku těchto důvodů nepřesahuje trvanlivost benzínu za ideálních podmínek 5 let a při jejich zanedbání je to pouze 1 rok. Vzhledem k tak významnému rozdílu v délce skladování je vhodnější dodržet všechny faktory. Tím se nejen prodlouží životnost, ale také se sníží ztráta vlastností paliva.

Skladovací kontejnery

Ideální nádobou pro skladování benzínu je hermeticky uzavřená kovová nádrž. K tomu se hodí tank, sud, kanystr a další podobné nádoby. Pokud jde o plastové nádrže, nejsou vhodné. Důvody jsou dva:
— oxidace a chemické interakce s plasty;
– nahromadění statického náboje na nádobě.

Plastové nádoby, zejména jednoduché lahve, se velmi nedoporučuje skladovat. Benzín může reagovat s materiálem, což bude mít za následek ztrátu vlastností paliva a zničení samotné nádoby. Druhým důvodem je riziko jiskry při transfuzi tekutiny. Plast může akumulovat statický náboj, který může vést k požáru.

Zajímavé! Některé typy plastů nereagují s palivem. Často se používají pro jeho přepravu a skladování.

READ
Jak vypočítat počet tapet výběrem vzoru?

Jinak skladování benzínu v plastových nádržích není o nic horší než v kovových. Trvanlivost je přibližně stejná, více ji ovlivňují jiné faktory. Proto stojí za to zvolit možnost, která zajistí spolehlivost a těsnost.

Doporučené skladovací kontejnery zahrnují:
— pozemní nádrže;
— sudy a cisterny;
— zakopané nádrže;
– plechovky.

Palivo v plechovkách má sice nejkratší trvanlivost, ale používají se také jako skladovací nádrže. Nejlepší možností by byly zakopané nebo polozasypané nádrže, které jsou skryty před sluncem a nezahřívají se kvůli půdě.

Podmínky pro skladování paliva

Pokud stále skladujete benzín sami, pak byste měli dodržovat všechny podmínky. Tím se zvýší jeho životnost na 5 let, přičemž v kanystru tato doba nepřesáhne 1 rok. Proto při skladování stojí za to zvážit následující faktory:
– požární bezpečnost;
— nádrž (kovová, zakopaná v zemi);
– nedostatek slunečního světla;
— teplotní režim (optimální +20. 30 stupňů, minimálně -10 stupňů);
— těsnost (bezpečně zavřete víko, přítomnost vzduchu není větší než 5 % objemu nádrže).

Doba skladování

Doba použitelnosti se pohybuje od 1 do 5 let. To závisí na splnění výše uvedených podmínek. V některých případech však může být tato lhůta ještě kratší, pokud jsou požadavky zcela ignorovány.

Tabulku termínů lze prezentovat takto:
– automobilová nádrž – až 6 měsíců;
– kanystr – do 1 roku;
– sud a nádrž – až 2 roky;
— speciální nádrž – až 3 roky;
— zakopaná nádrž – až 5 let.

Nedodržení teplotních podmínek může snížit trvanlivost o 20-35% a nedostatek těsnosti a přístupu kyslíku – o 20%. Ve druhém případě se životnost nesníží ani tak, protože auto trpí zoxidovaným palivem.

Zajímavé! Motorová nafta má mnohem delší životnost, dosahuje 10 let. Je výhodnější jej skladovat než benzín.

Skladování olejové směsi a rozdíly ve značce benzínu

Pokud je zpočátku směs benzínu a oleje, která je nezbytná pro provoz dvoudobých motorů, nedoporučuje se ji skladovat. Samostatně mají tyto komponenty mnohem delší životnost než dohromady.

Pokud jde o značku benzínu, nemá to prakticky žádný vliv na trvanlivost a podmínky. Za zmínku stojí pouze to, že AI-95 je schopen odolat mírně nižším teplotám než ostatní. Tato nuance je však nevýznamná, protože nikdo nesníží teplotu na kritickou úroveň. Ostatní faktory jsou naprosto lhostejné, jako je soubor aditiv. Většina z nich se během skladování rozbije, proto se doporučuje nakupovat čisté palivo.

READ
Kam umístit umyvadlo v koupelně?

Skladování benzínu se často nepoužívá jako prostředek k úspoře peněz, ale jako rezerva v autě. Pro takové úkoly budou optimální speciální plastové kanystry s utěsněným víkem a tvarem vhodným pro umístění.