V procesu provádění rekonstrukcí bytů nebo oprav domácích elektrických zařízení má mnoho, obvykle nezkušených amatérských elektrikářů, otázky, jakou barvu drátu je třeba připojit k určitému jádru kabelu, kde je fáze a kde je nula v zásuvce , a další.

01.jpg

Všechny tyto otázky jsou velmi správné a potřebné, protože na správné odpovědi na ně závisí nejen bezpečnost elektrikáře a lidí kolem něj, ale také nepřetržitý provoz elektrické sítě v domě či bytě.

Barevné značení každé žíly v moderním kabelu není rozmarem ani reklamním „trikem“ výrobců. Naopak se jedná o celosvětově dodržovanou přísnou normu, danou bezpečnostními předpisy a navíc výrazně zjednodušuje postup a rychlost instalace.

Koncepce barevného kódování kabelových produktů

02.jpg

Barevné provedení jádra jakéhokoli drátu je druh značky, který jasně určuje příslušnost vodiče k jeho funkční skupině (nulový/nulový, fáze, zemnění/zem) a také objasňuje skupinové přiřazení vodičů. Barevné značení jednou provždy vyřešilo problém s chybným zapojením, které často vede k přehřátí vodičů nebo zkratu. Kromě toho se rychlost instalace výrazně zvýšila, protože vědět jakou barvu má drát je např. fázový, je snadné najít podobný v místě připojení a spolehlivě je propojit. Někdy se navíc používá alfanumerický kód, který také plní úlohu identifikace jádra.

Obvykle má celý vodič jednotnou barvu, ale je také možné označit pouze konce jednotlivých vodičů, které jsou spínacími body.

Pro maximální pochopení si ujasněme pojmy fáze a neutrál/nula. Celý napájecí systém je standardně 3fázový, tzn. napětí mezi párem libovolných fází je 380 V. Pro získání obvyklých 220 V pro domácí elektroinstalace je k dispozici 0 vodič. Fázové napětí mezi nulovým jádrem a vodičem 380 V se bude rovnat potenciálnímu rozdílu se známým číslem 220 V.

Označení vodičů pro 3-fázové a stejnosměrné elektrické sítě

03.jpg

Ve 3fázových střídavých sítích mají příchozí vodiče a vysokonapěťové sběrnice následující barvy:

Žlutá – pro fázi A,

Zelená – pro fázi B,

Pokud jde o stejnosměrné napájecí sítě, vyznačují se přítomností pouze dvou sběrnic, mínus-zápor a plus-pozit, které jsou označeny modře a červeně. Střední M-drát bývá zbarvený modře nebo světle modře. V takových elektrických sítích zásadně chybí nulové a proudové vodiče. Pokud je dvouvodičová síť vytvořena z odbočky z 3vodičového stejnosměrného obvodu, pak jsou její vodiče označeny stejně jako barva jader „mateřské“ sítě.

READ
Jak se dříve vyráběly střechy?

Barevné kódování v domácích elektrických sítích

04.jpg

Před zavedením normy pro vícebarevná jádra byla jejich izolace černá nebo bílá, což vážně komplikovalo instalační práce, zejména pokud bylo nutné přepojit stávající obvody. Problém neustálého hledání odpovědi na otázku „kde je fáze a kde nula“ bylo dost pikantní.

Podle požadavků GOST musí mít jakýkoli vodič v elektrických spotřebičích a instalacích provozovaných v sítích do 1 kV přísně definovanou barvu. Uvádíme hlavní barvy, které se nacházejí ve značení různých typů jader:

nulový nebo nulový (N) – nulový pracovní vodič se vyrábí v modré nebo světle modré barvě. Na distribučním panelu je nula připevněna ke speciální sběrnici pomocí svorky nebo šroubu pod maticí, přivařeného k tělu krabice (panel starého designu),

ochranný nulový vodič (PE), „zem“, zemnící vodičbarva tento vodič je vždy žlutozelený, proveden ve formě podélných nebo příčných pruhů na izolaci proudovodných vodičů,

kombinovaný nulový vodič (nulový + zem, PEN) – označený žlutozeleně s modrými značkami na koncích nebo naopak,

fáze (L) – jedna z barev znázorněných na obrázku. Nejběžnější fázové vodiče jsou ty s červenou, bílou, černou nebo hnědou izolací. Fáze na panelu vždy přichází do „stroje“ nebo pojistky.

Barevné označení pracovního jádra jednofázové elektrické sítě, vytvořené z odbočky z 3fázového obvodu, se musí nutně shodovat s barvou původního vodičového jádra „mateřské“ sítě.

Normy pro barevné značení elektrických vodičů jsou navrženy tak, aby barvy izolace vodičů s proudem nebyly nikdy ani vzdáleně podobné barvě nulových vodičů. V případě použití neoznačených kabelů se na jejich koncích, v místech připojení, provede příslušné rozlišovací značení pomocí vícebarevné elektropásky, cambric nebo teplem smrštitelného kabelu.

Hledejte fázi a neutrál

Práce profesionálního elektrikáře má vždy zvýšený stupeň nebezpečí, a to zejména v případech, kdy je nutné předělat nebo opravit elektrické rozvody prováděné někým jiným a ručně identifikovat, jakou barvu má drát je zodpovědný za fázi. Někdy se specialista potýká se situací, kdy je elektroinstalace v bytě nebo na panelu provedena pomocí monochromatických vodičů nebo bez dodržení požadavků na shodu barev. Potom, aby se vyhnul nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musí instalatér využít svých znalostí a použít vhodný nástroj.

READ
Co je zakázáno při práci ze žebříku?

07.jpg

Pro ruční určení, kde je fáze a kde nula nebo zemnícího vodiče, může elektrikář použít několik vyzkoušených a skutečných technik:

použijte ruční indikátor nebo „sondu“. Chcete-li to provést, musíte vypnout napájení, odizolovat pár beznapěťových vodičů, odstranit z nich 1-2 cm izolace, oddělit vodiče a znovu zavést proud do elektrického obvodu. Opatrně uchopte indikační sondu-šroubovák a aniž byste se dotkli jeho pracovní části, musíte se dotknout každého jádra stisknutím kovové části (viz obrázek) na základně rukojeti zařízení. Pokud se rozsvítí kontrolka „sondy“, pak je tento vodič fázový a druhý je nulový,

09.jpg

pokud není elektrické vedení bytu vyrobeno z páru, ale ze 3 vodičů, pak kromě fáze a nuly budete muset určit „uzemnění“, což není možné pouze pomocí ručního indikátoru. Po nalezení fázového vodiče „sondou“ byste měli použít multimetr. Zařízení bude muset nastavit režim měření na 220 V, zapnout jej a vzít obě sondy do rukou a dotknout se jedné z nich fázového vodiče a druhé první ze zbývajících. Po zapamatování hodnoty zobrazené zařízením se dotkneme druhého vodiče „X“ a zapamatujeme si výsledek. Současným dotykem páru fázově nulových vodičů se sondami multimetru vznikne standardní proudové napětí vaší domácí sítě, tzn. 220 V a hodnota páru fáze-zem bude menší.

Mimochodem, pomocí multimetru můžete určit, který z nerozpoznaných vodičů je fázový vodič. Je nutné nastavit spínač na napětí vyšší než 200 V a dotknout se vodičů sondou zasunutou do zásuvky „V“: fáze bude ukazovat 8-15 V a nulový vodič ponechá jehlu zařízení na nule.

Na internetu je mnoho užitečných videí, která vám umožní vizuálně se seznámit se systémem barevného značení vodičů a také získat praktické dovednosti v otázkách „jak porozumět tomu, kde je fáze a kde je nula“ nebo „jak vypočítat fázi, nulový vodič a uzemnění v kabeláži pro zásuvku.”