Stephen Reese

Symbolika jeřábu je fascinující téma, které lidi fascinuje už po staletí. Jeřáb, vysoký a elegantní pták, je uctíván v mnoha kulturách po celém světě pro svou krásu, půvab a charisma.

Od starověké Číny až po středověkou Evropu byl jeřáb populární v umění, literatuře a mytologii jako mocná bytost. symbol dlouhověkosti , moudrost a duchovnosti.

Symbolický význam jeřábu není omezen na starověké kultury a zasahuje i do moderní společnosti.

Připojte se k nám, když se ponoříme do mystického světa symboliky jeřábů a objevíme mnoho vrstev významu tohoto krásného ptáka.

Jeřáb v egyptské kultuře

Zdroj

В starověká egyptská kultura Umělci často zobrazovali jeřáby v umění a hieroglyfech jako symbol faraonova postavení a moci.

Jeřáby byly také spojovány s Thoth, bůh moudrosti Jeřáb byl Thothův posel, symbolizující boží moc a jeho spojení s nebesy.

Obraz jeřába byl populární v královských hrobkách a chrámech, což představovalo postavení a moc faraona. Umělci jej zobrazili společně s obrazem faraona, zdůrazňujíce spojení ptáka s královskou hodností a mocí.

Obraz jeřábu lidi inspiruje a fascinuje, připomíná nám trvalou sílu starověkých kultur a jejich symbolů. Spojení jeřábu s autoritou slouží jako připomínka důležitosti autority a vedení při formování společnosti.

Jeřáb v řecké kultuře

Pygmej bojuje se svými nepřáteli – jeřáby. Zdroj

В řecká mytologie , klepněte symbolizuje znovuzrození Obraz ptáka zpopularizoval mýtus o jeřábech Ibicus, ve kterém hejno mstí smrt básníka Ibica tím, že odhalí identitu jeho vrahů.

Symbolika jeřába se objevuje v příběhu Tereus, kde se král Thrákie proměnil v ptáka, který je považován za jeřába, jako trest za své zločiny.

Obraz ptáka symbolizuje cyklus života a smrti, představuje myšlenku transformace a obnovy.

Spojení jeřábu se znovuzrozením je také vidět v řeckém pohřebním umění, kde obrázek ptáka představuje cestu duše do posmrtného života. Jeřábi jsou vyobrazeni spolu s dalšími symboly smrti a znovuzrození jako např fénixe и змея .

Jeřábi v keltské mytologii

Zdroj

В Keltská mytologie Keltové považovali jeřáby za posly nebo symboly moudrosti.

V tomto příběhu byly Learovy čtyři děti jejich nevlastní matkou proměněny v labutě a nuceny strávit staletí v podobě ptáků, zatímco ona se nakonec proměnila v jeřába.

V jiných příbězích je hrdina Cuchulainn pronásledován jeřáby a jinými zvířaty. Kromě těchto příběhů je s jeřáby spojeno několik Keltští bohové a bohyně .

READ
Kde je nainstalován aqua stráž?

Například, faucet je často viděn jako symbol boha Luga , známý svou moudrostí a znalostmi.

Podobně bohyně Brigida je někdy v umění zobrazována držící jeřáb, představující její roli jako bohyně krásy a harmonii.

Jeřáb v čínské mytologii

Zdroj

В Čínská mytologie Jeřáb symbolizuje dlouhověkost, moudrost a transcendenci. Tento pták je často spojován s taoistickými nesmrtelnými, o kterých se říká, že mají schopnost proměnit se v jeřáby.

Podle legendy je jeřáb poslem bohů a strážcem posmrtného života. Věří se také, že má léčivé schopnosti a v tradiční čínské medicíně je často zobrazován jako lék na různé neduhy.

Jeřáb je populární téma v čínském umění, symbolizuje štěstí a prosperitu. Ladná forma a ladné pohyby tohoto ptáka inspirovaly nespočet básníků, umělců a kaligrafů.

Umělci často zobrazovali jeřáb s солнце představující rovnováhu mezi světlem a tmou a propojenost všech věcí.

Jeřáby v japonské kultuře

Zdroj

V japonské kultuře jeřáb symbolizuje štěstí Krása a půvab ptáka inspirovala mnoho tradičních umění, včetně origami, které zahrnuje skládání papíru do tvaru jeřábu.

Podle japonské legendy, kdo dokáže složit tisíc origami jeřábů, splní se mu přání. Skládání jeřábem se stalo oblíbenou tradicí zejména mezi těmi, kteří si přejí zdraví a prosperitu.

Jeřáb je také spojen s japonští bohové Obraz ptáka se často vyskytuje v japonském umění a literatuře a představuje štěstí a štěstí.

Kromě jeho spojení se štěstím, jeřáb symbolizuje dlouhověkost и vytrvalost Japonci obdivují schopnost tohoto ptáka létat na dlouhé vzdálenosti a přežít v drsných podmínkách a považují ho za metaforu pro překonávání obtíží a dosažení úspěchu.

Jeřábi v indiánských kulturách

V indiánské kultuře zaujímá jeřáb zvláštní místo symbol míru , harmonie a rovnováhu .

Půvabné pohyby a klidné chování tohoto ptáka se staly zdrojem mnoha legend a příběhů zdůrazňujících jeho význam v kultuře původních obyvatel Severní Ameriky.

V mnoha severoamerických kulturách je jeřáb spojován s myšlenkou rovnováhy a propojenosti všech věcí. Jeřáb je prostředníkem mezi nebem a zemí a představuje jednotu duchovní a fyzické sféry.

Jeřáb je také spojován s pojmem léčení, fyzického i emocionálního. Jeho obraz je často používán v tradičních rodilý Američan medicína, symbolizující omlazení a obnovu.

Kromě duchovního významu využívali domorodí Američané jeřáb také k praktickým účelům. Jeřábové peří se používá v mnoha indiánských řemeslech, včetně slavnostních pokrývek hlavy a tanečních ozdob.

READ
Jak správně zatlouct hřebíky do podšívky?

Jeřáby v korejské kultuře

Zdroj

V korejské kultuře symbolizuje jeřáb štěstí a prosperitu. Korejci věří, že jeřábi přinášejí štěstí a požehnání těm, kteří se s nimi setkají. Mnozí obdivují ladné a půvabné pohyby tohoto ptáka a korejští umělci jej často zobrazují ve svých dílech. umění a folklóru.

Jeřáb má zvláštní význam na korejských svatbách, kde pár symbolizuje společnou cestu nevěsty a ženicha.

Obraz ptáka je také oblíbenou dekorativní možností pro tradiční Корейский oděvy a předměty pro domácnost, jako jsou vějíře a vázy hodně štěstí symbol a hodně štěstí.

Do korejské kuchyně patří také jeřábí maso, pochoutka, kterou si Korejci spojují se štěstím. Jeřábí maso se téměř vždy podává při významných událostech a svátcích.

Status ptáka jako symbolu štěstí vedl k zachování druhu v Koreji, kde se vyvíjí úsilí o ochranu a zachování přirozeného prostředí ptáka.

Symbolika jeřábu v korejské kultuře představuje hodnoty štěstí, prosperita Jeho obraz lidi inspiruje a povznáší a připomíná jim, jak je důležité přijímat štěstí a požehnání.

Jeřáby ve vietnamské kultuře

Vietnamské lakování. Viz zde.

Ve vietnamské kultuře symbolizuje jeřáb čistotu, věrnost Pták je často viděn v tradičním vietnamském umění, kde představuje hodnoty nevinnosti a milosti.

V pochopení symboliky jeřábů je důležitý i vietnamský folklór. V lidovém podání se jeřáb může proměnit v člověka a sloužit jako posel bohů.

Jeho obraz je oblíbený i ve vietnamské literatuře a poezii, zosobňuje čistotu lidského ducha a touhu po osvícení.

Sdružení jeřábu s čistota znamená, že jde o oblíbenou dekoraci pro vietnamské svatby, symbolizující nevinnost nevěsty a ženicha.

Obraz jeřábu dnes inspiruje a povznáší lidi ve Vietnamu a po celém světě a představuje čistotu, milost a loajalitu.

Jeho красота a elegance slouží jako připomínka důležitosti zachování čistého srdce a jasné mysli, bez negativity a nečistot.

Co symbolizuje jeřáb?

1. jeřáb jako symbol moudrosti

Faucet je výkonný symbol moudrosti Jeho obraz je populární v umění, literatuře a mytologii jako metafora touhy po moudrosti a osvícení.

V taoistickém umění a literatuře symbolizuje jeřáb duchovní vhled a transcendenci. Japonec jeřáb byl dříve uctíván pro svou inteligenci a údajnou schopnost komunikovat s bohy.

Stejně tak v Indiánské kultury Jeřáb symbolizuje moudrost, představuje důležitost znalostí a porozumění při zvládání obtížných životních situací.

Obraz tohoto ptáka se často používá při obřadech a rituálech, aby lidem připomněl, aby hledali moudrost a vedení od přírodního světa a duchů. Ladné a rozvážné pohyby jeřábu odrážejí jeho moudrou a vyváženou povahu.

READ
Jak ošetřit dřevěný nábytek proti plísním?

2. jeřáb jako symbol dlouhověkosti

Jeřáb je široce známý jako symbol dlouhověkosti, metafora dlouhého a zdravého života. Mnoho kultur oslavuje jeho půvab a chválí ho za jeho schopnost žít mnoho let.

V čínské mytologii je jeřáb spojován s nesmrtelností a jeho podoba se často objevuje v umění a literatuře jako symbol dlouhověkosti a moudrosti.

V Japonsku se věří, že jeřáb žije tisíc let a skládání tisíce origami jeřábů je považováno za mocné přání dlouhověkosti a dobrého zdraví.

Stejně tak v indiánské kultuře jeřáb symbolizuje dlouhý život , zosobňující naději na plnou a prosperující existenci.

Obraz ptáka se často používá při obřadech a rituálech jako připomínka důležitosti života v souladu s přírodou a udržování vyváženého a zdravého životního stylu.

3. Jeřábi jako symboly spirituality

Jeřáb je mocným symbolem spirituality, představující kvality milosti a transcendence. Jeřáby jsou důležité v duchovním kontextu jako metafora pro hledání smyslu a spojení s božským.

Stejně tak jeřáb symbolizuje duchovní spojení, což představuje důležitost udržování blízkého vztahu s přírodním světem a duchy.

Obraz ptáka se často používá při obřadech a rituálech jako připomínka potřeby udržovat spojení s duchovní říší.

Jeho schopnost létat na obrovské vzdálenosti a překračovat hranice pozemského království je obdivována jako symbol duchovního vzestupu a osvícení.

Jeho obraz slouží jako připomínka důležitosti hledání duchovního spojení a krásy a milosti, které lze nalézt v dosahování vyšší moci.

4. Korunní jeřábi jako symboly míru

Korunní jeřábi jsou na Západě běžným jevem Afrika Tito nápadní ptáci jsou mocnými symboly krásy a harmonie.

V mnoha západoafrických kulturách se věří, že jeřábi korunovaní přinášejí poselství míru a míru. Tradiční umění a folklór je zobrazují jako symboly štěstí a štěstí.

Jejich peří se někdy používají při obřadech a rituálech k povzbuzení světa a harmonii.

Jedním z nejznámějších příkladů korunovaných jeřábů jako symbolů míru je kultura Yoruba v Nigérii.

V yorubské mytologii je jeřáb spojován s bohem míru a věří se, že přináší mír a poselství štěstí těm, kdo ho vidí.

Lidé Yoruba také používají obrázek jeřába ve svých tradičních tancích a obřadech na podporu míru a jednoty.

Shrneme-up

Symbolika jeřábu je bohatá a rozmanitá a představuje různé hodnoty a ideály v mnoha kulturách v celé historii lidstva.

READ
Co je pěnové sklo a jaké má vlastnosti?

Od spojení s dlouhověkostí a moudrostí v čínské kultuře až po symboliku štěstí a štěstí v japonské kultuře jeřáb inspiruje lidi po celém světě svou ladností, красота a udržitelnost.

V indiánských kulturách symbolizuje jeřáb mír a rovnováhu a v korejské kultuře štěstí a prosperitu.

Ve vietnamské kultuře symbolizuje jeřáb čistotu a věrnost a in starověká egyptská kultura Symbolizuje moc a královskou sílu.

Dnes jeřáb inspiruje a povznáší lidi prostřednictvím svých různých symbolických významů a připomíná nám, jak je důležité udržovat spojení s přírodním světem a duchovní říší.

Jeho obraz slouží jako připomínka síly naděje ve zvládání životních výzev, odolnost a transformaci.

Stephen Reese

Stephen Rees je historik specializující se na symboly a mytologii. Napsal několik knih na toto téma a jeho práce byly publikovány v časopisech po celém světě. Stephen se narodil a vyrostl v Londýně a vždy miloval historii. Jako dítě trávil hodiny studiem starověkých textů a zkoumáním starých ruin. To ho vedlo k tomu, aby se věnoval kariéře v historickém výzkumu. Stephenova fascinace symboly a mytologií pramení z jeho přesvědčení, že jsou základem lidské kultury. Věří, že pochopením těchto mýtů a legend můžeme lépe porozumět sami sobě a svému světu.

Vytyňanka ke Dni vítězství 9. května na oknech pro vystřihování z papíru

Od nepaměti měl každý národ svůj vlastní pohled na legendárního ptáka a překvapivě se tyto nezávislé názory často shodovaly.

Egypťané ztotožňovali jeřáb s tehdejším svítidlem. Půvabného ptáka nazývali symbolem slunce, což znamená, že ho obdařili takovými vlastnostmi, jako je laskavost a přátelskost.

Zajímavý je čínský pohled. Obyvatelé Nebeské říše viděli jeřába jako božského posla, prostředníka mezi světem živých a zemí mrtvých. Zároveň v čínské mytologii existuje něco jako patriarcha.Pokud mluvíme konkrétně o jeřábech s bílým peřím, v Nebeské říši byli tito jedinci považováni za symbol čistoty a svatosti.

Bílý jeřáb je Japonci vnímán jako symbol dlouhověkosti, zdraví, jedním slovem – život sám. A život, jak víme, je neoddělitelně spjat s pojmem světový mír.

Legenda, že papírové jeřáby dokážou splnit přání, je dnes známá po celém světě. Málokdo si ale pamatuje, za jakých tragických okolností se tato legenda stala veřejně známou.

Atomové bombardování Hirošimy v srpnu 1945 zasáhlo desítky tisíc Japonců, včetně malé holčičky, jejíž příznaky se objevily až o 9 let později. Legenda o tisíci papírových jeřábech byla její poslední nadějí – stejně jako mnoho Japonců věřila, že mohou splnit její nejhlubší touhu.

READ
Co je důležité při výběru skleníku?

Předpovědi lékařů byly zklamáním – dívce nezbýval více než rok života. V nemocnici ji často navštěvovali přátelé a jeden z nich jí jednoho dne připomněl starou japonskou legendu, že tisíc papírových jeřábů může přinést uzdravení i těžce nemocnému člověku.

Sadako, tak se dívka jmenovala, této legendě věřila, tisíc papírových jeřábů se stalo její poslední nadějí na uzdravení. Podařilo se jí vyrobit pouze 644 jeřábů, protože dívku příliš rychle opustila síla. Ale její přátelé po její smrti dokončili papírové jeřáby a na její pohřeb se sešlo mnohem více než tisíc jeřábů.

K tématu: metodologický vývoj, prezentace a poznámky

Svátek bílých jeřábů je svátkem poezie a vzpomínky na padlé na bojištích ve všech válkách. inicioval básník Rasul Gamzatov.

vzdělávací akce k občanské a vlastenecké výchově školáků.

„Den bílého jeřába“ je svátkem poezie a vzpomínkou na ty, kteří padli na bojištích ve všech válkách. inicioval básník Rasul Gamzatov.

vzdělávací akce k občanské a vlastenecké výchově školáků.

Vyučovací hodina „Den paměti – Den bílého jeřába“

Hodina je součástí celoškolní akce členů historického klubu Impuls.

Školní akce „Ozvěny paměti – Den bílého jeřába“.

Škola vytvořila v říjnu tradici pořádání kampaně „Echo of Memory“. Je spojen se Dnem bílého jeřába – dnem památky všech padlých na bojištích. Tato kampaň je historicky potřetí.

Vzdálený sociálně vlastenecký projekt „Den paměti! Den míru! Den vítězství!“, věnovaný 75. výročí vítězství

V 6. ročníku „A“ byly shrnuty výsledky distančního sociálně vlasteneckého projektu „Den paměti!“. Den míru! Den vítězství!“, věnované 75. výročí vítězství sovětského lidu.

Paměťová kampaň „PŘÍKA MÍRU“

5. září 2017 na náměstí. jim. Lenina ve městě Engels se konala akce „PŘÍKA MÍRU“. Vzpomínková akce je načasována tak, aby se shodovala s tragickými událostmi, které se staly 1. až 3. září 2004 ve městě Beslan.

Prezentace mistrovské třídy „Červený karafiát – symbol vzpomínky na vítězství“

Červený karafiát je vyroben z vlnitého papíru. Symbol vzpomínky na vítězství pro veterány, kteří položili své životy ve jménu velkého vítězství.