Grafit je minerál používaný v celé řadě průmyslových odvětví.

Jeho oblíbenost je dána jeho jedinečnými vlastnostmi (měkkost, snadná obrobitelnost, vysoká elektrická vodivost, chemická inertnost).

Existují umělé druhy tohoto materiálu, které jsou také velmi oblíbené. Používají se nejen v různých oblastech průmyslu, ale také pro provádění mikroskopických studií (jako kalibrační materiál).

APLIKACE UMĚLÉHO GRAFITU

POUŽÍVÁ SE V NÁSLEDUJÍCÍCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH:

 • strojírenství;
 • Jaderná technologie;
 • Hutnictví;
 • Výroba elektrických zařízení;
 • Chemický průmysl.

Často se používají odrůdy umělého grafitu impregnované různými syntetickými pryskyřicemi. Používají se k vytváření chemických zařízení a jsou nepostradatelné při výrobě uzavíracích nebo spojovacích ventilů.

VYROBENO TAKÉ Z UMĚLÉHO GRAFITU:

 • Mechanické těsnění;
 • Ložiska;
 • Reaktorové budovy;
 • Obkladové dlaždice.

POUŽITÍ PŘÍRODNÍHO GRAFITU

Tento minerál má širokou škálu aplikací a je nepostradatelný v celé řadě průmyslových odvětví.

KDE SE GRAFIT POUŽÍVÁ:

 • strojírenství;
 • Chemický průmysl;
 • Hutnictví;
 • Výroba stavebních materiálů – tento minerál slouží jako jedna z nepostradatelných složek při výrobě cihel, zejména ohnivzdorných;
 • Jaderná energie – používá se jako inhibitor neuronů;
 • Výroba elektrických zařízení – pro výrobu elektrických kontaktů, ale i elektrod;
 • Medicína.

POUŽITÍ GRAFITU V HUTNICTVÍ:

 • V této oblasti se z grafitu vyrábí formy na slitiny, žáruvzdorné pánve, ale i nádoby, ve kterých probíhá krystalizace;
 • Vyrábějí se z něj tavící kelímky;
 • Grafit může být použit k nasycení kovů uhlíkem (tj. karbonizace), stejně jako k vytvoření reaktivních kovů;
 • Grafitový prášek se často používá jako mazivo pro slévárenské formy.

STROJÍRENSTVÍ: K ČEMU SE GRAFIT POUŽÍVÁ?

V tomto odvětví je také využití nerostu velmi rozmanité. Díky svým vlastnostem je grafit nepostradatelný při vytváření široké škály produktů.

VE STROJÍRENSTVÍ SE Z GRAFITU VYRÁBÍ:

 • Obkládací desky;
 • Elektrody (grafitové);
 • Různé topné články;
 • Prášky a pasty pro utěsnění kontaktů, například ve spárách;
 • Posuvné kontakty (elektrické kartáče);
 • Ložiska, těsnicí kroužky;
 • Elektrostatické povlaky.

GRAFIT V CHEMICKÉM PRŮMYSLU:

 • Tento minerál se používá k výrobě různých maziv, která se používají jak ve výrobě, tak v domácnosti;
 • Je to plnivo pro některé druhy plastů;
 • Používá se pro syntézu umělých diamantů;
 • Nepostradatelné při výrobě barev, které mají vynikající antikorozní vlastnosti, stejně jako různé laky;
 • Používá se jako plnivo do technologických směsí;
 • Může sloužit jako změkčovadlo;
 • Je jednou ze složek lepidla pro spojování pogumovaných tkanin;
 • Obsažené v aditivech a antifrikčních náplních (pro převodové nebo motorové oleje), chladicích kapalinách;
 • Používá se pro výrobu alkalických baterií.
READ
Jak je uspořádáno zvlnění pro toaletu?

GRAFIT: LÉKAŘSKÉ APLIKACE

Tento minerál je obsažen v mnoha lécích (především homeopatických). Používá se při dermatologických onemocněních, dále při tvorbě jizev či srůstů a poruchách látkové výměny.

Vlastnosti grafitu

Slovo grafit přeložené z řečtiny znamená „psaní“. Minerál s tímto názvem vzniká v přírodě za vysokých teplot ve vulkanických horninách.

Vlastnosti grafitu

Vlastnosti grafitu

Grafit je zástupcem třídy nativních prvků s vysokou pevností. Jeho struktura má velký počet vrstev.

V přírodě se vyskytují dva typy grafitu:

 • hrubě krystalický,
 • jemně krystalický.

Na základě velikosti krystalů a jejich vzájemného umístění se v přírodě vyskytují následující typy grafitu:

 • jasně krystalický,
 • kryptokrystalické.

Grafit má poměrně vrstvenou strukturu. Každá vrstva má vlnitý tvar. Je mírná.

Grafit je jedním z prvků, který se skládá převážně z krystalů různých velikostí. Mají plastickou strukturu a malé šupinky po okrajích. Svou silou se dají přirovnat k diamantům.

Krystalová mřížka grafitu se skládá z velkého počtu vrstev, které mají vůči sobě různá umístění.

Dnes se často vyrábí umělý grafit, který vzniká ze směsi různých látek. Používá se v různých oblastech lidského života. Uměle vyrobený grafit má velké množství druhů.

V moderním světě se plánuje těžba zlata z grafitu. Vědci zjistili, že jedna tuna grafitu obsahuje přibližně 18 gramů zlata. Toto množství zlaté rudy je vlastní ložiskům zlata. V současné době je možné získat zlato z grafitu nejen u nás, ale i v jiných zemích světa.

Fyzikální vlastnosti grafitu

Fyzikální vlastnosti grafitu

Jednou z hlavních vlastností grafitu je jeho schopnost vést elektrický proud. Jeho fyzikální vlastnosti se liší od vlastností diamantu v tom, že nemá tak vysokou úroveň tvrdosti. Jeho struktura je zpočátku docela měkká. Jakmile se však zahřeje, ztvrdne a zkřehne. Materiál se začne drolit.

Fyzikální vlastnosti grafitu jsou následující:

 1. nerozpouští se v kyselině.
 2. Tavení grafitu při teplotách pod 3800 stupňů Celsia je nemožné.
 3. po zahřátí získává tvrdou a křehkou strukturu.

To nejsou všechny vlastnosti grafitu. Existují také parametry, které činí tento prvek jedinečným.

Grafit má následující vlastnosti:

 • Teplota tání grafitu je 3890 stupňů Celsia,
 • barva grafitu je tmavě šedá s kovovým leskem,
 • Tepelná kapacita grafitu je 0.720 kJ
 • Měrný odpor grafitu je 800.000 10 · 8 − XNUMX (ohm · metr).

Poznámka: Jediným parametrem všech charakteristik grafitu, který závisí na typu prvku, je tepelná vodivost grafitu. Je to 278,4 až 2435 W/(m*K).

Stůl. Fyzikální vlastnosti grafitu.

Vlastnosti Směr toku Teplota, ° С
20 200 400 600 800
Součinitel tepelné vodivosti λ, W/(m°C) grafitu:
– krystalický || 354,7 308,2
– přírodní _|_ 195,4 144,2 112,8 91,9 75,6
– stisknuto || 157 118,6 93,0 69,8 63,9
– umělé s p=1,76 g/cm 3 _|_ 104,7 81,4 69,8 58,2
– stejné, s p = 1,55 g/cm3 || 130,3 102,3 79,1 63,9 53,5
Pevnost v tahu σpc, MN/m2 || 14,2 15,2 15,9 16,5 17,6
_|_ 10,3 11,3 12,0 12,5 13,7
Modul pružnosti E, MN/m 2 || 5880 7100 7350 7500 7840
_|_ 2700 3040 3200 3630 3920
Měrná tepelná kapacita s, kJ/(kg 0 C) 0,71 1,17 1,47 1,68 1,88
Elektrický odpor strэ104, Omsm 16 13 11 10 9
Koeficient lineární roztažnosti α·10 6, 1/°С || 7,2 * 1 8,5 * 2 10,0 * 3 13,0 * 4
_|_ 4,0 * 1 5,5 * 2 6,8 * 3 9,3 * 4
|| 1,8 * 1 1,55 * 2 1,45 * 3 1,40 * 4
READ
Jak odvzdušnit hydraulický akumulátor?

Těžba grafitu

Těžba grafitu je složitý proces. Pro tento účel bylo vytvořeno velké množství typů zařízení. Používá se pro těžbu a drcení prvku. Ložiska grafitu se obvykle nacházejí hluboko pod zemí. Právě z tohoto důvodu se k dosažení ložiska tohoto prvku nejčastěji používají vrtné soupravy.

Aplikace grafitu

Aplikace grafitu

Jak víte, takový materiál jako grafit má velké množství jedinečných vlastností. Určují rozsah jeho použití. Díky. že tento materiál je odolný vůči vysokým teplotám a používá se k výrobě obkladových desek.

Grafit se také používá v jaderném průmyslu. Tam hraje důležitou roli při moderování neutronů.

Z grafitu je také možné získat diamant. V moderním světě je možné získat syntetický diamant, který svými kvalitami a vzhledem bude připomínat přírodní materiál.

Pyrolytický grafit je speciální forma prvku grafit. Tato odrůda našla široké uplatnění v oblasti mikroskopického výzkumu. Používá se jako kalibrační materiál. Nejčastěji se používá v rastrovací tunelové mikroskopii a mikroskopii atomárních sil. Tento typ grafitu patří do kategorie syntetických. Lze jej získat zahřátím koksu a smoly.

Díky grafitu je možné elektrolýzou získat z chemického hlediska aktivní kovy. Tento způsob použití prvku je vysvětlen skutečností, že grafit má poměrně dobrou elektrickou vodivost.

Grafit našel své využití i při výrobě plastových výrobků. Používá se k plnění plastů.

Nejznámější metodou využití grafitu je výroba tuhy pro obyčejné tužky, na kterou jsou lidé tak zvyklí.

Související články

Struskový portlandský cement

Struskový portlandský cement

Portlandský struskový cement je uměle vyrobená hydraulická látka, která má pojivý účinek.

Vlastnosti polymerů

Vlastnosti polymerů

Bez ohledu na typ a složení výchozích látek a způsobů výroby lze materiály na bázi polymerů klasifikovat následovně: plasty, vlákna, laminované plasty, fólie, nátěry, lepidla.

Vlastnosti fenolu

Vlastnosti fenolu

Fenoly a jejich deriváty se nacházejí ve dřevě, rašelině, hnědi a kameni. uhlí, zbytky ropy. V živé přírodě se vyskytují fenoly, kap. arr. ve formě derivátů jsou přítomny v rostlinných buňkách.

Látky, které urychlují schnutí barev

Látky, které urychlují schnutí barev

Vysoušedla jsou sloučeniny olova, kobaltu, manganu a zinku, které po přidání do sušicích olejů urychlují jejich schnutí.

Druhy primerů

Druhy primerů

Základní nátěr je tekutá kompozice určená k předúpravě povrchů před jejich následnou úpravou.