Instalace tepelné izolace závisí na použité konstrukci.

Montáž tepelné izolace začíná fixací desek PENOPLEX na povrch.

Jak opravit penoplex 1.jpg

První otázka, která může při instalaci vyvstat, je, na kterou stranu desky namontovat, aby bylo dosaženo maximálního účinku. Je chybou se domnívat, že je nutné logo upevnit směrem ven. Desky PENOPLEX mají homogenní uzavřenou buněčnou strukturu, nemají přední ani zadní stranu, lze je tedy přichytit k povrchu libovolně kromě spár.

Jak opravit PENOPLEX?

Volba upevňovacích prvků a způsob upevnění desek závisí na typu konstrukce.

ZÁKLADY

Při zateplování základů se desky PENOPLEX upevňují na podzemní část konstrukce (konce) pouze pomocí lepicí fixace. Doporučuje se použít lepicí pěnu PENOPLEX FASTFIX.

Použití mechanických upevňovacích prvků (hmoždinek) pro tepelnou izolaci zakopané části základu není nutné, protože za prvé, desky budou upevněny zásypovou půdou, a za druhé, pokud existuje hydroizolační vrstva, nelze mechanické upevňovací prvky použitý.

Ta část desek PENOPLEX, která se nachází nad úrovní terénu, je předem fixována lepicí pěnou a upevněna hmoždinkami pro tepelnou izolaci.

Tepelně izolační vrstva by měla být umístěna od úrovně základny základu, po níž by měl následovat přístup k fasádě budovy.

V konstrukcích, jako jsou podlahy, není vyžadováno použití lepidla ani spojovacích prostředků. Desky PENOPLEX se pokládají na rovný připravený podklad a navrch se nalije cementově-pískový potěr nebo se sestaví prefabrikovaný plechový potěr. Pokud má povrch podlahy místní nerovnosti (více než 5 mm), je nutné je před zahájením prací na instalaci tepelné izolace odstranit.

Jako prefabrikovaný potěr můžete použít desky GVL (sádrovláknité desky), překližku, OSB, CSP (cementotřískové desky) kladené ve dvou vrstvách na desky PENOPLEX s přesazenými spoji a spojené dohromady krátkými samo- závitořezné šrouby.

STĚNY A STROPY

Upevnění desek na svislé plochy se provádí ve dvou fázích. Nejprve je třeba desky PENOPLEX připevnit lepidlem. Doporučuje se použít lepicí pěnu PENOPLEX FASTFIX, která má nízkou sekundární roztažnost, čímž se odlišuje od běžné montážní pěny. Lepicí pěnu naneste v pruhu podél obrysu desky, ve vzdálenosti 2 cm od okraje, stejně jako diagonálně nebo podél vnitřní strany vytvořeného obrysu. Je také povoleno použít cementové lepidlo s nerovným podkladem.

Po lepení je nutné desky PENOPLEX fixovat miskovitými hmoždinkami pro tepelnou izolaci. V průměru, v závislosti na typu fasády a způsobu upevnění, je zapotřebí čtyři až šest hmoždinek na desku, z nichž dvě jsou umístěny uprostřed a čtyři v rozích.

Při dokončování s výklopnými panely jsou přes tepelně izolační vrstvu připevněny kovové kolejnice nebo dřevěná bedna. V tomto případě není nutné použití hmoždinek.

PLOCHÉ STŘECHY

Při zateplování plochých střech je nutné zajistit spolehlivé upevnění desek PENOPLEX. K tomu se používají speciální střešní upevňovací prvky, které zahrnují kotevní pouzdra, samořezné šrouby a hmoždinky PROPLUG. Konstrukce kotevního pouzdra zajišťuje rovnoměrné upevnění ke stropu a eliminuje možnost vytažení samořezného šroubu. Samořezné šrouby PROPLUG jsou vyrobeny z tvrzené vysoce uhlíkové oceli a mají antikorozní nátěr, díky kterému jsou odolné vůči klimatickým vlivům. Délka kotevních prvků se určuje na základě tloušťky tepelně izolační vrstvy a materiálu podlahy. V železobetonových podlahách se navíc používají hmoždinky PROPLUG.

BALKONY

Při zateplování balkonu nebo lodžie je nutné vytvořit uzavřený tepelně izolační okruh, proto je nutné provést tepelnou izolaci podlahy, stěn a stropu.

Balkon má omezený prostor, takže práce s deskovým materiálem není vždy pohodlná a někdy velmi obtížná. V tomto případě se pro tepelnou izolaci geometricky složitých ploch doporučuje použít stříkanou izolaci PENOPLEX FASTFIX.

Na kterou stranu má být izolace umístěna?

Nejsprávnější umístění tepelné izolace, z hlediska ochrany konstrukce před promrzáním, je mimo místnost. V tomto případě bude teplota uzavírací konstrukce blízká teplotě vzduchu uvnitř místnosti. To zvyšuje odolnost konstrukce, která nepodléhá cyklům zmrazování a rozmrazování.

Tepelná izolace zevnitř místnosti.

Ne vždy je možné provádět venkovní práce.

V zásadě se to týká obyvatel bytů ve vícepodlažních domech, kde je zakázáno provádět změny vzhledu fasády domu bez souhlasu správy a správcovské společnosti. Často se také uchýlí k dodatečnému zateplení zevnitř při již hotové úpravě a nedostatečné základní tepelné izolaci.

READ
Jak správně zajistit nit při vyšívání saténovým stehem?

Při instalaci tepelné izolace zevnitř místnosti se stěna očistí od dokončovacích materiálů a v případě potřeby se vyrovná. Dále se provádí mechanická a adhezivní fixace desek. U vnitřního zateplení je důležité zajistit parotěsnost konstrukce, proto se spoje desek PENOPLEX přelepí lepicí páskou nebo se po zateplení instaluje parozábrana. Lze použít polyetylenové fólie nebo fóliové materiály.

Tepelná izolace mimo místnost.

Při tepelné izolaci zvenčí je před zahájením práce povrch stěny očištěn od nečistot a prachu a vyrovnán. Instalace začíná instalací profilu na sokl, na který bude spočívat první řada desek PENOPLEX. Desky dalších řad by měly být instalovány s přesazenými spoji vzhledem k těm, které jsou umístěny níže, jako je zdivo. Při konstrukci tepelně izolační vrstvy ze dvou nebo více vrstev se desky upevňují také ve spojích. Při navazování rohů fasády by měl být ponechán okraj nejméně 200 mm, k tomu jsou desky předem nařezány.

V systémech sádrových fasád, SFTK (fasádní tepelně-izolační kompozitní systém), je po upevnění desek na stěnu nutné vytvořit na ošetřeném povrchu desek PENOPLEX podkladní výztužnou vrstvu skládající se z cemento-adhezivní kompozice a fasádní síťovina odolná alkáliím zapuštěná v tomto složení. Při použití hladkých desek PENOPLEX v systémech SFTK je nutné samostatně jednostranně opracovat povrch desek, aby se vytvořila drsnost.

Jak opravit penoplex 2.jpg

Jak vybrat správnou tloušťku tepelné izolace a vypočítat potřebné množství materiálů?

Než přistoupíte k instalaci, je nutné vybrat tloušťku tepelné izolace a vypočítat požadované množství.

Tloušťka tepelné izolace závisí na několika faktorech: oblasti konstrukce, typu a složení konstrukce. Čím chladnější je klima, tím silnější tepelně izolační vrstvu je nutné použít.

Požadovanou hodnotu můžete určit ručně podle SP 50.13330. “Tepelná ochrana budov” nebo pomocí online kalkulátoru pro výpočet tloušťky tepelné izolace na webu calc.penoplex.ru. Výpočtový algoritmus kalkulačky zohledňuje všechny požadavky regulačních dokumentů.

O kalkulaci můžete požádat přímo specialisty společnosti PENOPLEX zasláním dopisu na poštovní adresu technického oddělení tehotdel@penoplex.ru, kontaktováním konzultanta na webových stránkách nebo zavoláním na horkou linku 8 (800) 222- 34-39.

Hodnota tloušťky bude do značné míry záviset na vlastnostech tepelně izolačního materiálu, respektive na jeho tepelné vodivosti. Čím nižší, tím menší tloušťka bude potřeba. Desky PENOPLEX mají jeden z nejnižších součinitelů tepelné vodivosti v reálných provozních podmínkách – 0,034 W/m. NA.

Všechny typy desek PENOPLEX používané pro zateplení standardních konstrukcí mají stejné rozměry, takže počet desek nezávisí na tloušťce.

Aby bylo možné správně vypočítat požadované množství materiálů, je nutné rozdělit plochu izolovaného povrchu plochou jedné desky.

V tomto případě je třeba mít na paměti, že na koncích desek PENOPLEX je hrana ve tvaru L 15 mm. Přítomnost takového zpracování konců umožňuje vytvořit souvislý homogenní obrys tepelné izolace bez studených mostů na spojích desek. Při výpočtu plochy jedné desky se berou v úvahu její rozměry mínus výstupek na jedné straně svisle a vodorovně. Pracovní velikost desek PENOPLEX je tedy 1185×585 mm a plocha jedné desky je asi 0,6932 m2.

Počet desek získaný z výsledků výpočtu se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé číslo.

Konečnou fází výpočtu bude počet balíků, který se vypočítá vydělením počtu desek PENOPLEX jejich počtem v jednom balení.

Firemní články

Tepelná izolace střechy

Když má dům podkrovní podlahu, doporučuje se ji zateplit bez ohledu na klimatické podmínky a použité materiály stěn. A existuje pro to několik důvodů:

 1. Nezateplená střecha, kterou dochází k velkým tepelným ztrátám.
 2. Střecha, která není dostatečně izolovaná.
 3. Výstavba obytného prostoru – podkroví.
 4. Dodatečná ochrana podlahové konstrukce pomocí dřevěných trámů.

Existují dva způsoby izolace podkroví: ze strany samotného podkroví a ze strany stropu, tedy obytného prostoru. Na každý z nich se podíváme blíže.

Nejprve si však ujasněme, jaké typy izolace podkroví se používají.

Zateplování fasád bytových domů

Pro zateplení bytového domu se v současnosti používají dva systémy:

 • NFS – závěsný (větraný) fasádní systém;
 • SFTK je fasádní tepelně izolační kompozitní systém.
READ
Na co se ptát při výběru bytu?

Oba systémy jsou vícevrstvé konstrukce, které se montují na vnější stranu fasády. Dále se podíváme na složení jednotlivých, jejich výhody a nevýhody.

Jaký je nejlepší způsob, jak izolovat stěny dachy?

Pozemky dacha se často nacházejí v odlehlé vzdálenosti od města, takže jejich majitelé se rozhodnou trávit co nejvíce času u jejich dach během období výsadby a sklizně. Je známo, že počasí v těchto obdobích není příliš horké a samotné domy mají tenké stěny.

Jak izolovat podlahu na balkoně

Nezateplený balkon a lodžii nelze pohodlně obsluhovat v kteroukoli roční dobu, a proto stále více majitelů chce tuto plochu zateplit a získat tak další metry čtvereční. Tento prostor by se dal proměnit v obytný prostor. Nezapomeňte však, že nejen tepelná izolace udělá takový balkon nebo lodžii, ale také vytápění s dobrým zasklením.

Jak izolovat podlahu v soukromém domě

Studený vzduch vždy klesá a teplý stoupá. Proto je obvykle nejchladnější částí domu podlaha. Pro zvýšení komfortu, zamezení průvanu, snížení nákladů na vytápění a vytvoření příjemného mikroklimatu v celé místnosti je nutné podlahy izolovat.

Pásová izolace základů

Pásový základ je uzavřený obrys betonových, častěji železobetonových prvků, vztyčených pod všemi nosnými stěnami budovy a přenášejících zatížení z budovy na podkladní zeminu.

Jak izolovat střechu

Podle fyzikálních zákonů teplý vzduch vždy stoupá vzhůru, takže v zimě má střecha vysoké procento tepelných ztrát a také šikmé střechy mají velkou plochu. V létě je střešní krytina pod vlivem slunce velmi horká, zejména v jižních oblastech. V důsledku toho velmi silně stoupá teplota v podkroví.

Zateplení domu z pórobetonu

Pórobeton patří do třídy pórobetonu. Jedná se o materiály s porézní strukturou, které se od běžného betonu liší nízkou hmotností, nižší tepelnou vodivostí a snadnou montáží. Podle způsobu pórovitosti se rozlišuje pěna a pórobeton.

Jak správně izolovat základy soukromého domu

Stavba nadace je nejdůležitější etapou při stavbě domu. Na rozdíl od jiných konstrukcí, jako jsou stěny nebo střechy, je téměř nemožné opravit základy během provozu. Proto je velmi důležité okamžitě zajistit všechny technické nuance při jeho konstrukci. Jedním z důležitých procesů při stavbě základu je jeho tepelná izolace, která řeší několik problémů najednou.

Soubory cookie používáme k analýze statistik, které nám pomáhají zlepšovat naše služby pro vás a k personalizaci obsahu a nabídek. Pokračováním v používání stránky bez změny nastavení souhlasíte s používáním souborů cookie.

© 2023 PENOPLEX SPb LLC Při kopírování jakýchkoli materiálů ze stránek je vyžadován odkaz na zdroj.

K dnešnímu dni je jedním z nejúčinnějších typů tepelné izolace extrudovaná polystyrenová pěna. Materiál se vyznačuje uzavřenou buněčnou strukturou, to znamená, že se skládá z mnoha malých uzavřených buněk naplněných vzduchem. Vzhledem ke zvláštnostem konstrukce mají desky PENOPLEX vyrobené z extrudované polystyrenové pěny nízkou tepelnou vodivost, vysokou pevnost v tlaku a odolnost proti vlhkosti.

Pro zateplení různých konstrukcí se vyrábí různé typy desek PENOPLEX, které se liší pevnostními charakteristikami a povrchovou úpravou.

Pro tepelnou izolaci některých konstrukcí, jako jsou např. podlahy, se používají desky PENPOLEX bez jakýchkoliv spojovacích prostředků a volně se pokládají na rovnou plochu. Při upevnění na svislé a nakloněné povrchy je však povinné použití mechanických spojovacích prostředků a lepidel.

Aplikace lepidla na PENOPLEX

Jako mechanické spojovací prvky se používají hmoždinky pro tepelnou izolaci. Přítomnost mechanických upevňovacích prvků je povinná, aby bylo zajištěno spolehlivé upevnění tepelné izolace ke stěně po celou dobu provozu. Při použití pouze lepicí fixace bude přilnavost tepelně izolační vrstvy k povrchu stěny časem slábnout vlivem zatížení větrem, hmotností povrchové úpravy a v některých oblastech vlivem seismické aktivity.

Je však také nemožné použít mechanické spojovací prostředky bez adhezivní kompozice. Lepicí fixace umožňuje zajistit těsné přiléhání tepelné izolace k povrchu, bez vzniku vzduchového prostoru mezi tepelně izolační vrstvou a stěnou, což umožňuje vytvoření uzavřeného tepelně izolačního okruhu. Toho je dosaženo dodržením technologie nanášení lepidla. Je velmi důležité, aby lepicí páska vytvořila po obvodu desky PENOPLEX uzavřenou smyčku. V přítomnosti vzduchové mezery se výrazně snižuje účinnost tepelné izolace.

READ
Co znamená slovo transformátor?

Typy lepicích kompozic pro lepení desek PENOPLEX

Hydroizolační hmoty na bitumenové bázi (bitumenový tmel)

Bitumenový tmel je homogenní plastický viskózní materiál. Tmely se získávají tavením bitumenu s přidáním různých plniv.

Podle způsobu nanášení lze bitumenové tmely nanášet za studena nebo za tepla. Nejoblíbenější jsou tmely nanášené za studena, protože se prodávají hotové a nevyžadují předehřívání, jsou však dražší.

Ve stavebnictví se mastix používá jako hydroizolační materiál pro střechy a základy.

Asfaltové hmoty se nedoporučují nanášet na extrudovanou polystyrenovou pěnu, protože to může vést k rozpuštění nebo poškození tepelné izolace v závislosti na použité hmotě a způsobu aplikace. Navíc není dovoleno nanášet na desky PENOPLEX tmely nanášené za tepla.

Při zakládání základů se nejprve provede hydroizolace a po vytvrdnutí hydroizolační kompozice na bázi bitumenu se provede fixace tepelné izolace PENOPLEX. Je důležité si uvědomit, že při upevnění desek PENOPLEX přes hydroizolační vrstvu nejsou povoleny mechanické kotvy, používá se lepicí fixace.

Tekuté nehty

Tekuté hřebíky se nazývají montážní konstrukční lepidlo, kterým můžete lepit volné lícující díly. To je možné přidáním jemně rozptýleného plniva – jílu nebo křídy – do kompozice.

Tekuté nehty se vyrábějí pomocí organických nebo vodných rozpouštědel.

Vodou ředitelné špatně odolávají vlhkosti a nelze je používat při nízkých teplotách. Proto se nepoužívají pro venkovní práce.

Tekuté nehty na organických rozpouštědlech jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku. Jejich adhezní ukazatele jsou vyšší než u vodou ředitelných a lze je používat i při teplotách pod nulou, kompozice však obsahuje agresivní chemické složky.

Tekuté hřebíky se pro upevňování desek PENOPLEX zpravidla nepoužívají z důvodu velmi vysoké spotřeby a v důsledku toho vysokých nákladů. Kromě toho musí být povrch, na který je materiál nalepen, dokonale rovný, jinak nebude přiléhat. V závislosti na typu kompozice také existují omezení pro jejich použití venku nebo uvnitř areálu.

Suché lepicí směsi na minerální bázi

Lepicí stavební směsi jsou prášek skládající se z pojiva, plniv a modifikátorů, které zvyšují přilnavost a vodoodpudivé vlastnosti materiálu.

Proces jejich přípravy musí být prováděn přísně podle pokynů výrobce. Hlavní fáze přípravy zahrnují přidání suché kompozice do čisté vody, následované promícháním a jako výsledek se získá homogenní adhezivní kompozice.

V závislosti na typu pojiva ve složení jsou suché směsi rozděleny do dvou velkých skupin: cement a sádra. Pro venkovní použití jsou vhodné pouze směsi na cementové bázi, jsou odolné vůči nízkým teplotám, mají vysokou přilnavost k jakémukoli podkladu a jsou voděodolné. K jejich aplikaci budete potřebovat ozubené hladítko (hladítko, špachtle).

Existují dvě možnosti aplikace kompozice na povrch desek PENOPLEX:

 • pevná vrstva,
 • páskový maják nebo obrysový bod (s vytvořením uzavřeného adhezivního proužku po obvodu a tečkovanou aplikací ve středu).

Z hlediska účinnosti tepelné izolace se doporučuje nanášet lepidlo v souvislé vrstvě. Před aplikací se povrch stěny předem vyrovná a nanese se na něj základní nátěr. Metoda páskového majáku je přijatelná, pokud jsou na stěně malé nepravidelnosti, které nelze odstranit před zahájením práce.

Upevnění tepelné izolace bodovou metodou (pouze majáky) není povoleno z důvodu možnosti vzniku otevřené vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a stěnou.

Při použití cementových kompozic pro lepení desek PENOPLEX na fasádu je velmi důležité počkat až 3 dny se zahájením práce na hmoždinkách a obecně není povolen tlak na tepelnou izolaci. V opačném případě může lepicí kompozice vytéct zpod desky a ztvrdnout ve spojích, což povede k tvorbě studených můstků.

Kromě fixace se minerální lepidla používají k vytvoření podkladové výztužné vrstvy na povrchu desek PENOPLEX, která je nezbytná při dokončování desek omítkou.

Lepidla na bázi polyuretanu – Penoplex FASTFIX

Lepidla na bázi polyuretanu jsou široce používána v každodenním životě a ve stavebnictví.

Jednosložková lepicí pěna Penoplex Fastfix se skládá ze dvou složek: isokyanát (konstantní neměnná složka) a polyolový systém (směs látek dle vzorce výrobce). PENOPLEX FASTFIX obsahuje silikonový stabilizátor povrchově aktivní látky, který nedovolí šíření účinné látky a nedovolí, aby hnací plyn tvořil buňky v materiálu. Výsledkem je, že na výstupu je získána homogennější struktura lepeného spoje.

READ
Jak se zbavit žlutosti na plastových oknech?

Na výstupu z válce dochází k primární expanzi v důsledku hnacího plynu a k sekundární expanzi v důsledku vlhkosti obsažené ve vzduchu. Pro dosažení lepší přilnavosti je nutné před aplikací lepidla povrch podkladu navlhčit vodou.

Lepicí pěna PENOPLEX FASTFIX je k dispozici v aerosolových nádobkách ve dvou formátech: pro montážní pistoli a s trubicovou tryskou v sadě.

PENOPLEX FASTFIX Household je varianta lepicí pěny s brčkem v sadě, která je skvělá pro domácí použití, s malým množstvím lepidla a nevyžaduje další náklady na pořízení pistole.

PENOPLEX FASTFIX PRO je navržen pro práci s pěnovou pistolí. Použitím pistole je možné dosáhnout minimální spotřeby kompozice, protože je řízen přívodní tlak a průměr lepicí pásky. Právě tato možnost se používá při provádění prací na tepelné izolaci stavebních konstrukcí.

Lepicí pěna PENOPLEX FASTFIX je ideální pro upevnění desek PENOPLEX na různé povrchy a může výrazně snížit pokládku tepelné izolace. Kromě toho je dodávka na místo značně zjednodušena díky pohodlnému a kompaktnímu formátu válců. Složení je zcela bezpečné a vhodné pro venkovní i vnitřní práce.

Ve srovnání s lepidly na bázi cementu vám pěnové lepidlo umožňuje pracovat rychleji díky absenci kroků přípravy směsi. Také není potřeba tak dlouhá časová prodleva před zahájením hmoždinovacích prací.

Montážní pěny se pro lepení tepelné izolace striktně nedoporučují z důvodu vysoké sekundární roztažnosti, která vede ke změně tvaru izolace a zmenšení plochy jejich kontaktu s podkladem.

Lepidlo pro PENOPLEX

Jak lepit PENOPLEX na různé materiály?

Hlavním úkolem lepicí kompozice je zajistit spolehlivou fixaci desek PENOPLEX na izolovaném povrchu. Zároveň je však třeba vzít v úvahu podmínky pro provádění práce: venku nebo uvnitř místnosti, procento vlhkosti atd. Pozor byste si měli dát i na složení lepidla, aby neobsahovala organická rozpouštědla.

Pro lepení desek PENOPLEX na různé povrchy se zpravidla používají suché cementové směsi nebo lepidlo na bázi polyuretanu PENOPLEX FASTFIX.

Cementové lepidlo vykazuje vysokou přilnavost k betonovým povrchům, proto je často preferováno pro tepelnou izolaci betonových konstrukcí. Suché směsi se také používají v přítomnosti malých nepravidelností na izolovaném povrchu.

Nejoblíbenější možností upevnění desek PENOPLEX jsou však dnes lepidla na bázi polyuretanu. Při jejich použití je zajištěna spolehlivá přilnavost k většině materiálů (beton, pórobeton, cihla, dřevo atd.) a zároveň se výrazně zkracuje doba montáže tepelné izolace.

Často je potřeba desky PENOPLEX nelepit na žádný povrch, ale slepit je k sobě, aby bylo dosaženo požadované tloušťky tepelně izolační vrstvy. Využívá přilnavou pěnu Penoplex Fastfix, protože zajišťuje rychlé a spolehlivé spojení desek k sobě a neobsahuje látky, které by chemicky reagovaly s extrudovanou polystyrenovou pěnou.

Lepicí pěna PENOPLEX FASTFIX

1 válec o hmotnosti do 1 kg na 6-10 m 2 izolované plochy

1 pytel 25 kg do 5m 2 zateplených ploch

Čas přípravy sestavy

Kompozice se prodává v nádobě, připravená k použití.

Vyžaduje míchání podle pokynů výrobce

Proces dodání je velmi rychlý a pohodlný díky kompaktnímu tvaru válců

Nutná nadrozměrná doprava z důvodu vysoké hmotnosti a objemu balení

Proces aplikace je snadný a rychlý, je třeba navlhčit povrch, protřepat produkt, nasadit plechovku na pistoli nebo nainstalovat plastovou trubici

Doporučený způsob aplikace vyžaduje určitou dobu pro každou desku.

Je nutné připravit kbelík s čistou vodou, směs namíchat speciální tryskou na vrtačce nebo nářadí v určitém poměru, po smíchání promíchat, odstranit lesk z povrchu pěnového polystyrenu a poté aplikovat

V závislosti na typu lepicí pěny je nutná montážní pistole

Vyžaduje mechanický nástroj (perforátor) pro míchání směsi, hladítko pro nanášení kompozice, kbelíky, přístup k elektřině

Čekací doba před dalším krokem

Před hmoždinkou musíte počkat 1-1,5 hodiny

Před hmoždinkou musíte počkat 2-3 dny

Lze použít na nerovné povrchy

Povoleno použití s ​​bodovými nerovnostmi povrchu do 0,5-1 cm

Při kontinuálním způsobu nanášení musí být povrch předem vyrovnán, u metody páskový maják v závislosti na požadavcích výrobce

READ
Jaký je správný způsob umístění stroje před nebo za pult?

Tipy pro použití PENOPLEX FASTFIX

 • Podrobný návod k použití lepicí pěny PENOPLEX FASTFIX je uveden na samotné plechovce.
 • Před použitím nádobku alespoň 15x důkladně protřepejte.
 • Při použití lepicí pěny s trubicí trysky není přípustné používat pěnovou pistoli.
 • Povrch, na který se tepelná izolace montuje, je nutné očistit od prachu a nečistot a také se doporučuje navlhčit jej vodou pro zlepšení polymerace lepidla.
 • Naneste lepicí pěnu na povrchy s teplotou nad 5 stupňů a samotný balónek by měl mít pokojovou teplotu. Doporučuje se skladovat v interiéru při teplotě 5 až 35 stupňů, ne blíže než 1 m od topných zařízení a přímého slunečního záření.
 • Po použití lepicí pěny nezapomeňte použít čistič pistolí.

Firemní články

Tepelná izolace střechy

Když má dům podkrovní podlahu, doporučuje se ji zateplit bez ohledu na klimatické podmínky a použité materiály stěn. A existuje pro to několik důvodů:

 1. Nezateplená střecha, kterou dochází k velkým tepelným ztrátám.
 2. Střecha, která není dostatečně izolovaná.
 3. Výstavba obytného prostoru – podkroví.
 4. Dodatečná ochrana podlahové konstrukce pomocí dřevěných trámů.

Existují dva způsoby izolace podkroví: ze strany samotného podkroví a ze strany stropu, tedy obytného prostoru. Na každý z nich se podíváme blíže.

Nejprve si však ujasněme, jaké typy izolace podkroví se používají.

Zateplování fasád bytových domů

Pro zateplení bytového domu se v současnosti používají dva systémy:

 • NFS – závěsný (větraný) fasádní systém;
 • SFTK je fasádní tepelně izolační kompozitní systém.

Oba systémy jsou vícevrstvé konstrukce, které se montují na vnější stranu fasády. Dále se podíváme na složení jednotlivých, jejich výhody a nevýhody.

Jaký je nejlepší způsob, jak izolovat stěny dachy?

Pozemky dacha se často nacházejí v odlehlé vzdálenosti od města, takže jejich majitelé se rozhodnou trávit co nejvíce času u jejich dach během období výsadby a sklizně. Je známo, že počasí v těchto obdobích není příliš horké a samotné domy mají tenké stěny.

Jak izolovat podlahu na balkoně

Nezateplený balkon a lodžii nelze pohodlně obsluhovat v kteroukoli roční dobu, a proto stále více majitelů chce tuto plochu zateplit a získat tak další metry čtvereční. Tento prostor by se dal proměnit v obytný prostor. Nezapomeňte však, že nejen tepelná izolace udělá takový balkon nebo lodžii, ale také vytápění s dobrým zasklením.

Jak izolovat podlahu v soukromém domě

Studený vzduch vždy klesá a teplý stoupá. Proto je obvykle nejchladnější částí domu podlaha. Pro zvýšení komfortu, zamezení průvanu, snížení nákladů na vytápění a vytvoření příjemného mikroklimatu v celé místnosti je nutné podlahy izolovat.

Pásová izolace základů

Pásový základ je uzavřený obrys betonových, častěji železobetonových prvků, vztyčených pod všemi nosnými stěnami budovy a přenášejících zatížení z budovy na podkladní zeminu.

Jak izolovat střechu

Podle fyzikálních zákonů teplý vzduch vždy stoupá vzhůru, takže v zimě má střecha vysoké procento tepelných ztrát a také šikmé střechy mají velkou plochu. V létě je střešní krytina pod vlivem slunce velmi horká, zejména v jižních oblastech. V důsledku toho velmi silně stoupá teplota v podkroví.

Zateplení domu z pórobetonu

Pórobeton patří do třídy pórobetonu. Jedná se o materiály s porézní strukturou, které se od běžného betonu liší nízkou hmotností, nižší tepelnou vodivostí a snadnou montáží. Podle způsobu pórovitosti se rozlišuje pěna a pórobeton.

Jak správně izolovat základy soukromého domu

Stavba nadace je nejdůležitější etapou při stavbě domu. Na rozdíl od jiných konstrukcí, jako jsou stěny nebo střechy, je téměř nemožné opravit základy během provozu. Proto je velmi důležité okamžitě zajistit všechny technické nuance při jeho konstrukci. Jedním z důležitých procesů při stavbě základu je jeho tepelná izolace, která řeší několik problémů najednou.

Soubory cookie používáme k analýze statistik, které nám pomáhají zlepšovat naše služby pro vás a k personalizaci obsahu a nabídek. Pokračováním v používání stránky bez změny nastavení souhlasíte s používáním souborů cookie.

© 2023 PENOPLEX SPb LLC Při kopírování jakýchkoli materiálů ze stránek je vyžadován odkaz na zdroj.